Vanaf 15 juli t/m 30 augustus is het klantadviescentrum telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier. Lees meer

Terug naar support

Hoe bepaal ik de UBO?

UBO staat voor Ultimate Benificial Owner en is de uiteindelijke verantwoordelijke persoon van een organisatie.

De UBO is een belanghebbend natuurlijk persoon die direct of indirect 25% belang heeft in (het vermogen van) de organisatie. Bijvoorbeeld een direct belang in aandelen of certificaten. Indirect belanghebbenden zijn de personen die het bezit of de controle hebben over 25% of meer van:

de stemrechten in de algemene vergadering
een belang als begunstigde van het vermogen
een bijzondere zeggenschap over het vermogen
een recht op een aandeel in de gemeenschap
een recht op een aandeel in de winst
de stemrechten bij de besluitvorming over het wijzigen van de personenvennootschapsovereenkomst.

Van een indirect belang is sprake als de enig aandeelhouder van uw organisatie een rechtspersoon is. Voorbeeld: als de belanghebbende van uw organisatie een holding is, zijn wij op zoek naar de natuurlijke personen die de uiteindelijk belanghebbenden zijn van deze holding. Deze natuurlijke personen hebben dan een indirect belang in uw organisatie. Zijn de natuurlijk personen die de uiteindelijk belanghebbenden zijn, direct aan uw organisatie verbonden? Dan spreken we van een direct belang. Op pagina 38 van dit document van de KvK vind je meer uitleg over deze twee typen belang.

Bij beursnoteerde ondernemingen dient het hoger leidinggevend personeel als Pseudo-UBO te worden aangemerkt. U geeft deze door in het UBO-portaal.