Huisartsen die uitsluitend waarnemen

Vektis werkt continu aan het verbeteren van de kwaliteit van het AGB-register. Een belangrijke kwaliteitsverbetering is het voor uitsluitend waarnemend huisartsen mogelijk maken om alleen een zorgverleners-AGB-code aan te vragen. Het verduidelijken van het onderscheid tussen huisartsen die een deel van hun werktijd waarnemer zijn en huisartsen die al hun werktijd als waarnemer werkzaam zijn is hierbij van belang. 

Kwaliteitsacties in AGB

Om de kwaliteit van het AGB-register te waarborgen, vinden er regelmatig kwaliteitsacties plaats.

Lees meer

In AGB moest een huisarts die uitsluitend waarnemer was, tot voor kort ook een voor de zorgprocessen overbodige ondernemings-AGB-code aanvragen. Dit hoeft nu niet meer. Zij vragen nu alleen een zorgverleners-AGB-code aan met kwalificatie 0103-Uitsluitend waarnemend huisarts.

Hiermee wordt de belemmering van het gebruik van een eigen zorgverleners-AGB-code door uitsluitend waarnemend huisartsen opgeheven. Het gebruik van een eigen zorgverleners-AGB-code in alle processen voorkomt onduidelijkheid bij verwijzingen, het afhandelen van declaraties en het herleiden van de voorschrijver van een recept.

Wat betekent dit voor mij als huisarts die uitsluitend waarneemt?

Neem je uitsluitend waar, dan heb je recht op de kwalificatie 0103 Huisarts, uitsluitend waarnemend. Deze kwalificatie wordt op 4 december geautomatiseerd toegevoegd aan AGB-codes waar uit de registratie blijkt dat de zorgverlener uitsluitend waarnemer is.

Wanneer je uitsluitend waarnemer bent, dan heb je vanaf 5 december geen eigen ondernemings-AGB-code meer nodig. Je kunt deze ondernemings-AGB-code per 5 december laten beëindigen doormiddel van het beëindigingsformulier.

Let op: Het gaat hierbij alleen om de onderneming waarvan je zelf als eigenaar bij de Kamer van Koophandel staat geregistreerd.

Waar moet je op letten als je niet alleen waarnemer bent?

Zorg dat al je werkrelaties correct geregistreerd staan in AGB. Dit voorkomt verkeerde informatie bij zorgverzekeraars, ziekenhuizen en apotheken.

Je kunt je AGB-registratie controleren via onze openbare webzoeker.

Geef via Mijn Vektis de juiste werkrelaties door bij je AGB-code.

Heb je een vraag?

Stuur ons een bericht via het contactformulier met daarin je zorgverleners-AGB-code en je vraag.

Ben je niet meer actief als zorgverlener?

Beëindig dan je AGB-codes door middel van dit formulier