Wij zijn op 2e Pinksterdag gesloten en telefonisch niet bereikbaar. Je leest hier meer over onze bereikbaarheid. Lees meer

Veelgestelde vragen

Op deze pagina staan veelgestelde vragen én de antwoorden daarop. Om te beginnen de vragen die gaan over het aanmaken van een account en het aanvragen van toegang tot een product. Ook de antwoorden op vragen over de AGB-code, standaardisatie en het registeren van de wachttijden ggz lees je hier.

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte blijven van al onze nieuwtjes? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Terug naar support

Behandelindex fysiotherapie

 • Wat betekent de behandelindex voor mijn praktijk?

  De landelijk behandelindex geeft inzicht in het gemiddeld aantal behandelingen per behandeltraject in jouw praktijk ten opzichte van het gemiddelde van andere praktijken in Nederland. Er wordt hierbij rekening gehouden met de soort diagnose en algemene patiëntkenmerken. Geef je jouw patiënten gemiddeld meer of minder behandelingen ten opzichte van andere praktijken in Nederland? De behandelindex beantwoordt deze vraag.

  Wat betekent het concreet voor jouw praktijk?

  De behandelindex wordt door zorgverzekeraars gebruikt voor het inkopen van behandelingen. Hoe zij dit toepassen, verschilt per zorgverzekeraar. Op de website van de desbetreffende zorgverzekeraar lees je daar meer over.

  Direct jouw behandelindex inzien? Klik hier om in te loggen in Mijn Vektis.

 • Waar vind ik de behandelindex voor mijn praktijk?

  Deze vind je bij de spiegelinformatie in Mijn Vektis. Hiervoor heb je wel eerst een account nodig (en toestemming van de autorisatiebeheerder van de praktijk). Klik hier om eenmalig de stappen te doorlopen. 

 • Hoe wordt de behandelindex berekend?

  Onderaan de startpagina van jouw discipline zijn zowel een algemene als een technische beschrijving van de berekeningen te vinden. Klik hier voor de beschrijving voor fysiotherapie.

  Vektis heeft de berekening van de landelijke behandelindex uitgevoerd op basis van de gebundelde declaratiegegevens van de deelnemende verzekeraars. Vektis heeft daarbij gebruik gemaakt van dezelfde methodiek zoals gehanteerd bij de berekening van de behandelindex per zorgverzekeraar. Equalis heeft het proces voor de berekening van de landelijke behandelindex begeleid en gevalideerd.

 • Hoe weet ik of de berekening van de behandelindex juist is?

  Het is niet mogelijk om de behandelindex te controleren/reproduceren. Voor de berekening heb je namelijk je eigen declaratiegegevens nodig én dat van andere praktijken in heel Nederland. Dit is noodzakelijk om het behandelgemiddelde van jouw praktijk op een verantwoorde manier te vergelijken met het behandelgemiddelde van andere praktijken. Zowel de data-aanlevering als de berekening wordt gecontroleerd en gevalideerd door Equalis. Je kunt daarom vertrouwen op de juistheid van de behandelindex.   

  Hier vind je het certificaat waarin Equalis (de berekening van) de behandelindex valideert.

 • Welke behandelingen worden meegenomen in de behandelindex?

  Alle behandelingen met een goedgekeurde en uitbetaalde declaratie. Dit zijn alle declaraties die via de EI-standaard (VECOZO) zijn verwerkt en uitbetaald zijn door de zorgverzekeraar. Alle declaraties die niet zijn uitbetaald (Bedrag = €0,-) worden niet meegenomen in de berekeningen voor de behandelindex. 

  De gebruikte data bevatten gegevens van de zorgverzekeraars CZ, VGZ, Salland, Menzis, Zilveren Kruis, De Friesland en Zorg & Zekerheid.

 • Met welke populatiekenmerken wordt rekening gehouden bij het berekenen van de behandelindex?

  In de berekening van de behandelindex fysiotherapie houden we rekening met de volgende patiëntkenmerken:

  1) Leeftijd
  2) Geslacht
  3) Pathologie (o.b.v. diagnosecode)
  4) Sociaaleconomische status (afgeleide van postcode)
  5) Verzekeringsgrond (o.b.v. het verzekeringspakket).

  Al deze kenmerken zijn factoren die van invloed zijn op het behandelgemiddelde, maar buiten de invloedsfeer van de therapeut liggen. 

 • Wanneer kan ik een nieuwe versie van de behandelindex verwachten?

  De verschillende versies komen enige tijd na de betreffende periode beschikbaar. Dit komt doordat over die periode eerst alle declaraties binnen en verwerkt moeten zijn. Vervolgens stellen de zorgverzekeraars hun informatie beschikbaar aan Vektis, zodat Vektis de berekeningen kan doen met de gezamenlijke data.

  Concreet betekent dit:

    Versie 1 (over jaar t) Versie 2 (over jaar t) Versie 3 (over jaar t)
  Declaraties van
  behandelingen
  over de periode:
  januari - juni januari - september januari - december
  Beschikbaar: half oktober half januari (in jaar t +1) half april (in jaar t +1)

   

 • Er is iets veranderd in mijn declaraties. Kunnen jullie de behandelindex opnieuw berekenen voor mijn praktijk?

  Het is helaas niet mogelijk om de behandelindex opnieuw te berekenen. We ontvangen van de verzekeraars de declaraties op drie vast afgesproken momenten in het jaar. Bij elk moment is er rekening gehouden met twee maanden uitloopschade.

 • Wat is het landelijk gemiddelde van het aantal behandelingen?

  We hebben geen toestemming van zorgverzekeraars om deze data te delen. Dit geldt ook voor de aantallen van bepaalde mandjes.