Wij zijn op 2e Pinksterdag gesloten en telefonisch niet bereikbaar. Je leest hier meer over onze bereikbaarheid. Lees meer

AGB-register is unieke bron van informatie

Het AGB-register is een unieke en onmisbare bron van informatie voor de gehele zorgsector. Het wordt in bijna alle zorgprocessen en door alle partijen in de zorg gebruikt. Dus niet alleen bij het declareren.

Starter in de zorg

Ga je aan het werk in de zorg? Dan heb je een AGB-registratie nodig om de zorg die jij levert te declareren

Lees meer

Vindbaar in zorgzoekers en zorgvinders dankzij je AGB-registratie 

Dankzij de informatie in het AGB-register beschikken wij over uitgebreide gegevens van zorgaanbieders. De belangrijkste informatie die we vastleggen is de bevoegdheid van de zorgaanbieder: welke zorg kan en mag je leveren en waar? Bijvoorbeeld: fysiotherapeut X heeft de specialisatie kinderfysiotherapie en is werkzaam op locatie Y. De informatie hierover uit het AGB-register vormt de bron voor verschillende zorgzoekers en zorgvinders.

Actuele AGB-registratie maakt zorginkoop makkelijker

Naast informatie over de bevoegdheden leggen we bijvoorbeeld ook NAW-gegevens vast. Maar ook informatie over inschrijving bij kwaliteits-, beroeps- en andere registers zoals het Handels- en BIG-register. Diverse partijen hebben deze informatie nodig bij allerlei operationele processen in de zorg. Denk aan het sluiten van contracten tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars, of het verwerken van declaraties door zorgverzekeraars. Het is daarom van belang dat je registratie altijd up-to-date is.

AGB-code in relatie tot VECOZO

VECOZO is het portaal waar gebruik kan worden gemaakt van verschillende digitale diensten, zoals onder andere de Controle op Verzekeringsgegevens, declareren en het Zorginkoopportaal. VECOZO is hierbij het schakelpunt tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en andere ketenpartijen. Voor deze diensten maak je gebruik van een VECOZO-certificaat, UZI-pas of E-herkenning. Om als zorgaanbieder toegang tot het VECOZO-portaal te kunnen krijgen heb je een AGB-code nodig.

UBO

UBO’s (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over, een organisatie (zie voor meer informatie: kvk.nl/ubo). Bij eenmanszaken hoeft er geen UBO geregistreerd te worden en als jouw organisatie niet valt onder de andere rechtsvormen waarvoor de UBO’s moeten worden geregistreerd in het UBO-register, dient de UBO apart bij Vektis te worden aangeleverd. Je leest op vektis.nl/ubo meer over het registreren van de UBO’s.

Voldaan aan Wtza-vergunningsplicht? Regel je interne toezicht!

Voor 31 december 2023 moet een grote groep zorgaanbieders, ten gevolge van de Wtza, haar intern toezicht, bestaande uit drie personen, geregeld hebben. De Wtza stelt ook eisen aan de kwaliteit van het intern toezicht. De Nederlandse vereniging van toezichthouders in zorg en welzijn (NVTZ) heeft voor zorgaanbieders, die nog geen compleet intern toezicht hebben of waar het intern toezicht nog niet aan alle eisen van de Wtza voldoet, een ondersteuningsprogramma ontwikkeld. Uitgebreide informatie over dit deels gesubsidieerde ondersteuningsprogramma lees je hier

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De overheid heeft in de Wkkgz vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Zo zegt de wet dat je bijvoorbeeld aangesloten moet zijn bij een geschillencommissie, dat je een kwaliteitsregister bijhoudt en dat je overeenkomsten sluit met de medewerkers die voor jou zorg verlenen. De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders in Nederland. Meer informatie over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg lees je hier

Aanvullende informatie

In sommige gevallen is naast de AGB-registratie extra informatie nodig. Bijvoorbeeld het invullen van aanvullende praktijkinformatie.


Lees verder:

Starter in de zorg    ›

Waarvoor kan ik nog meer terecht bij Vektis?   ›