Waarvoor kan ik nog meer terecht bij Vektis?

We regelen meer voor je dan alleen de AGB-registratie. We helpen ook bij het digitaal declareren en het efficiënt inrichten van de zorgprocessen. En op basis van de declaratiedata geven we inzichten in de zorg over de hele breedte.

Starter in de zorg

Ga je aan het werk in de zorg? Dan heb je een AGB-registratie nodig om de zorg die jij levert te declareren

Lees meer

Prestatiecodes

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of de zorgverzekeraar bepaalt wat je op basis van jouw kwalificaties mag declareren. Dit noemen we zorgprestaties. Vektis beheert en publiceert deze prestatiecodes. Je hebt die nodig om de door jou geleverde zorg te kunnen declareren. De prestaties per zorgsoort vind je terug in de prestatiecodelijsten. De NZa, de zorgverzekeraar of jouw branchevereniging weet meer over welke prestatie bij welke geleverde zorg van toepassing is.

Declaratiestandaarden

Om te kunnen declareren, moet het digitale berichtenverkeer aan bepaalde standaarden voldoen. Dit zorgt ervoor dat alle partijen die bij dit proces betrokken zijn, dezelfde taal spreken. Vektis beheert en publiceert deze declaratiestandaarden.

Digitaal declareren

Als je met jouw administratieve softwarepakket wilt declareren, moet de betreffende declaratiestandaard in het pakket ingebouwd zijn. Dit geldt ook voor de zorgprestaties en andere informatie, zoals de gegevens van de verzekerde en je AGB-informatie. De softwareleverancier weet of dit het geval is. Digitaal declareren kan op 2 manieren. Kijk hiervoor op vektis.nl/standaardisatie.

Vastleggen van informatie

Voor een aantal zorgsoorten moeten zorgaanbieders jaarlijks aanvullende informatie actualiseren. Ook deze zaken lopen centraal via Vektis en het AGB-register. Het voordeel hiervan is, dat je de informatie maar op 1 plek hoeft door te geven. Ook beschikken alle organisaties in de zorgketen zo over dezelfde informatie.

Iedereen zijn eigen inzichten

De (declaratie)data die voortkomen uit de zorgprocessen vormen de brandstof voor de inzichten die we maken. Laat je inspireren door onze integrale zorginzichten. Veel van deze feiten zijn hier openbaar en kosteloos te vinden. 

Samen met de zorgverzekeraars dragen wij op deze manier bij aan de transparantie van de zorg in Nederland.

Ben je huisarts, zorgaanbieder in de ggz of in de ziekenhuiszorg?

Maak dan ook gebruik van onze verdiepende inzichten speciaal voor en over deze zorgsoorten. Veelal kosteloos, soms tegen een kleine kostendekkende bijdrage.


Lees verder:

Starter in de zorg    ›

AGB-register is unieke bron van informatie   ›