Vanaf 15 juli t/m 30 augustus is het klantadviescentrum telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier. Lees meer

Terug naar support

Dashboard huisartsenzorg

Het dashboard huisartsenzorg geeft inzicht in de regionale ontwikkeling van de arbeidssituatie huisartsenzorg (bijvoorbeeld hoeveel artsen er werkzaam zijn) en het zorggebruik door patiënten binnen de huisartsenzorg. Hierdoor kan op regionaal niveau worden gekeken of het zorgaanbod aansluit op het zorggebruik. Dit inzicht kan helpen bij de aanpak van arbeidsmarktproblemen. 
 
Het dashboard huisartsenzorg is ontwikkeld door Vektis in opdracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Het dashboard huisartsenzorg is gebaseerd op data van de gedeclareerde zorg in Nederland en op de registraties in het AGB-register.

Niet iedereen die inwoner van Nederland is, heeft een reguliere zorgverzekering. Denk hierbij aan gemoedsbezwaarden, verdragsverzekerden, militairen en gedetineerden. Deze groepen tellen wel mee voor het aantal inwoners, maar niet voor het aantal verzekerden.

Dit is berekend door het aantal ingeschreven patiënten bij een huisartsenpraktijk te bepalen door het aantal verzekerden met een basisverzekering woonachtig in Nederland op 1 juli van het jaar waarvoor een inschrijftarief is betaald bij een huisartsenpraktijk in Nederland te selecteren. Hierbij kijken we voor het inschrijftarief eerst naar het 3e kwartaal van het jaar, daarna (in volgorde) naar kwartaal 1, 2 en 4 en tenslotte nog naar het 1e kwartaal van het jaar erna voor de geboortes van kinderen na 1 oktober. Het doel van deze benadering is om op basis van inschrijftarief zo compleet mogelijk personen aan een praktijk te koppelen. In de bepaling is daarnaast rekening gehouden met dat er tussen een aantal zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken zijn over het betalen van een all-in tarief in plaats van een inschrijftarief. In de analyse is niet gekeken naar andere prestaties die het inschrijftarief vervangen. Het kan daarom zijn dat het werkelijk aantal verzekerden hoger ligt, doordat huisartsenpraktijken afwijken van het declareren van reguliere inschrijftarieven. 

NB Het aantal verzekerden dat gekoppeld kan worden aan een huisartsenpraktijk is niet gelijk aan het aantal personen dat bij een huisartsenpraktijk zit in Nederland. Dit doordat bijvoorbeeld gemoedsbezwaarden, verdragsverzekerden, militairen, gedetineerden en asielzoekers niet onder het aantal verzekerden vallen, maar wel aan een huisartsenpraktijk gebonden kunnen zijn. 

Het aantal niet-ingeschreven verzekerden is berekend door het aantal verzekerden (personen met een basisverzekering) woonachtig in Nederland op 1 juli van het peiljaar, te verminderen met het aantal verzekerden waarvoor een inschrijftarief gedeclareerd is bij een huisartsenpraktijk in Nederland. Hierbij kijken we voor het inschrijftarief eerst naar het 3e kwartaal van het jaar, daarna (in volgorde) naar kwartaal 1, 2 en 4 en tenslotte nog naar het 1e kwartaal van het jaar erna voor de geboortes van kinderen na 1 oktober.  
Het doel van deze benadering is om op basis van inschrijftarief zo compleet mogelijk personen aan een praktijk te koppelen. In de bepaling is daarnaast rekening gehouden met dat er tussen een aantal zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken zijn over het betalen van een all-in tarief in plaats van een inschrijftarief. In de analyse is niet gekeken naar andere prestaties die het inschrijftarief vervangen. Het kan daarom zijn dat het werkelijk aantal verzekerden dat niet aan een huisartsenpraktijk verbonden is lager ligt, doordat huisartsenpraktijken afwijken van het declareren van reguliere inschrijftarieven. 

NB Voor inwoners van Nederland die zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) ontvangen met een zorgzwaartepakket “instellingszorg met behandeling”, wordt geen inschrijftarief voor een huisartsenpraktijk betaald. Zij vallen in de groep niet-ingeschreven verzekerden, wanneer zij wel een basisverzekering hebben. 

In het dashboard kan de regio-indeling “hechte huisartsenzorg” of “arbeidsmarkt” worden geselecteerd. De regio’s worden onderling vergeleken voor het meest recente jaar waarover gerapporteerd wordt. De regio-indeling hechte huisartsenzorg is afgestemd met “InEen” en de zorgverzekeraars. Meer informatie daarover vindt u op https://www.hechtehuisartsenzorg.nl/.   
De arbeidsmarktregio-indeling is afkomstig van het Nivel.

Het dashboard toont informatie over alle huisartsen die met de kwalificatie 0101 staan geregistreerd in het AGB-register. Vanwege een wijziging in de registratie van waarnemend huisartsen, is het mogelijk dat ook waarnemend huisartsen nog onder deze kwalificatie staan geregistreerd. Er worden stappen gezet om deze groep om te zetten naar de juiste kwalificatiecode (0103).

Andere zorgverleners in de huisartsenzorg (zoals waarnemend huisartsen met kwalificatie 0103, physician assistents en verpleegkundig specialisten) worden momenteel niet getoond. De vulling in het AGB-register van deze beroepen komt niet overeen met de aantallen in werkelijkheid. Vektis is hiervoor afhankelijk van de AGB-registraties die de zorgverleners zelf aanvragen.  
Voor een volgende verdieping van het dashboard is het belangrijk dat deze beroepsgroepen ook een AGB-code aanvragen, zodat het dashboard huisartsenzorg een volledig overzicht kan tonen van alle zorgverleners in de huisartsenzorg.

Zorgverleners kunnen bij meerdere praktijken werkzaam zijn, en daardoor ook in meerdere regio’s. Zij tellen dan bij elke praktijk mee, maar bij het regionale of landelijk totaal tellen zij maar één keer (uniek) mee.  
Het aantal patiënten regionaal telt wel op tot het landelijke totaal, omdat patiënten per jaar aan slechts één praktijk en dus één regio zijn toegewezen. 

De leeftijd van zowel patiënten als zorgverleners betreft de leeftijd op 30 juni van het jaar waarover wordt gerapporteerd.

Voor de beschikbare informatie over het zorggebruik (en de samenstelling van de patiëntenpopulatie) is Vektis afhankelijk van de aanleversnelheid en volledigheid van declaratiegegevens door de zorgverzekeraars. Dit zorgt ervoor dat het langer duurt voordat een compleet jaar kan worden getoond. 
Voor informatie over het zorgaanbod is Vektis afhankelijk van de registraties door zorgverleners in het AGB-register. Er kan echter op elk moment worden gekeken naar de actuele stand van het aantal geregistreerde zorgverleners.

Praktijken met minder dan 100 ingeschreven patiënten geven geen betrouwbaar  beeld. Daarom is ervoor gekozen deze praktijken uit de analyses over praktijken te houden. Deze praktijken omvatten in totaal 2.975 patiënten.

Binnen kantoortijden

 

Prestatiecode Omschrijving
12000 Consult regulier korter dan 20 minuten
12001 Consult regulier 20 minuten en langer
12002 Visite regulier korter dan 20 minuten
12003 Visite regulier 20 minuten en langer
12004 Telefonisch consult regulier
12006 Vaccinatie regulier
12007 E-mailconsult regulier
12010 Consult regulier korter dan 5 minuten
12011 Consult vanaf 5 minuten tot 20 minuten


Buiten kantoortijden

Prestatiecode Omschrijving
12200 Consult ANW korter dan 20 minuten
12201 Consult in de avond, nacht of het weekend, 20 minuten en langer
12202 Visite in de avond, nacht of het weekend, korter dan 20 minuten
12203 Visite in de avond, nacht of het weekend, 20 minuten en langer
12204 Telefonisch consult ANW
12206 Vaccinatie in de avond, nacht of het weekend
12207 Consult in de avond, nacht of het weekend, korter dan 5 minuten
12208 Consult in de avond, nacht of het weekend, vanaf 5 tot 20 minuten
12300 Consult HAP/HDS
12301 Visite HAP/HDS
12302 Telefonisch consult HAP/HDS
12304 Triage consult HAP/HDS

Heb je (inhoudelijke) vragen over het dashboard huisartsenzorg, neem dan contact met ons op via het contactformulier. Vermeld daarbij dat je vraag gaat over het dashboard huisartsenzorg.