Wijzigingen standaarden en referentieproducten

Bij het gebruik van de standaarden of referentieproducten van Vektis kan het voorkomen dat gebruikers wensen voor verbeteringen tegenkomen. Het is mogelijk daarvoor een wijzigingsaanvraag in te dienen bij Vektis. De afhandeling van de wijzigingsaanvragen verloopt via een Adviescommissie Wijzigingen (AcW). Binnen Vektis zijn er drie mogelijkheden voor wijzigingsaanvragen en drie AcW’s:

  • Standaarden
    Wijzigingen van declaratie- en de informatiestandaarden hebben gevolgen voor zorgverleners of zorgverzekeraars. Daarom wil Vektis voor dergelijke wijzigingen de goedkeuring van deze partijen hebben. De wijzigingen bij standaarden betreft in eerste instantie wijzigingen in de standaarden, de documenten berichtspecificatie (BER), Standaardbeschrijving (STB), Invulinstructie (INV), Operationele Afspraken (OAF), bedrijfs- en controleregels (RBC) en de retourcodetabel COD954-VEKT.
  • Referentieproducten
    Wijzigingen in de referentieproducten Algemeen Gegevensbeheer (AGB), Informatiesysteem Farmaceutische Middelen (IFM), Tariefinformatiesysteem Organen Gezondheidszorg (TOG) en Unieke Zorgverzekeraarsidentificatie (UZOVI) hebben gevolgen voor de systemen en de processen bij zorgverzekeraars. Daarom wil Vektis voor dergelijke wijzigingen de goedkeuring van zorgverzekeraars hebben.
  • Hulpmiddelenregistraties
    Wijzigingen in het referentieproduct Generieke Productcode Hulpmiddelen (GPH) heeft gevolgen voor de systemen en processen bij zorgverzekeraars en hulpmiddelenleveranciers. Daarom wil Vektis voor dergelijke wijzigingen de goedkeuring van deze partijen hebben. Voor de GPH is een apart statusoverzicht gemaakt omdat dit een aparte doelgroep is.

 

Wijzigingen van AGB-codes

Wijzigingen van AGB-codes of van registraties in AGB vallen niet onder het hier beschreven wijzigingenbeheer. Klik hier voor meer informatie over het wijzigen van gegevens in AGB.

 

Wijzigingsaanvraag indienen

Voor wijzigingsaanvragen kunt u een een Request for Change-formulier (RfC-formulier) invullen. Het RfC-formulier dient u in bij Vektis. Dit is de enige manier om een wijziging aan te vragen. De ingevulde RfC-formulieren zijn online opvraagbaar via een wachtwoord in het document status wijzigingsaanvragen. RfC’s kunt u indienen via wijzigingenbeheer@vektis.nl

 

Afhandeling van wijzigingsaanvragen

Na ontvangst van het RfC-formulier en de registratie van de aanvraaggegevens verricht Vektis een eerste globale impactanalyse. De aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan en behandeld door de betreffende AcW. Meer details leest u in het document Procedure wijzigingsverzoeken in vijf stappen.

 

Direct naar:

 

Archief:

 

Vektis