Veelgestelde vragen

Op deze pagina staan veelgestelde vragen én de antwoorden daarop. Om te beginnen de vragen die gaan over het aanmaken van een account en het aanvragen van toegang tot een product. Ook de antwoorden op vragen over de AGB-code, standaardisatie en het registeren van de wachttijden ggz lees je hier.

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte blijven van al onze nieuwtjes? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Terug naar support

Gemeentezorgspiegel algemeen

 • Wat is de Gemeentezorgspiegel en wat kan ik ermee?

  In de Gemeentezorgspiegel combineren we betrouwbare informatie van zorgkosten en zorggebruik vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet (Jw) op landelijk, gemeente-, wijk- en buurtniveau. De Gemeentezorgspiegel is een besloten digitale omgeving voor gemeenten en zorgverzekeraars met interactieve dashboards. 
    
  Met de Gemeentezorgspiegel kun je: 

  • Zorgplannen en inkoopbeleid inrichten op basis van data. 
  •  Afstemmen op de lokale zorgvraag op basis van integrale inzichten, lokale trends en ontwikkelingen over tijd. 
  • De samenwerking met zorgverzekeraars, zorgkantoren en andere partners bevorderen door het delen van zorginzichten over de gemeente (tot op wijk- en buurtniveau). 
 • Welke informatie vind ik in de Gemeentezorgspiegel?

  In de Gemeentezorgspiegel tonen we via interactieve dashboards en rapportages inzichten over de zorg in gemeenten. De Gemeentezorgspiegel is onderverdeeld in 6 onderwerpen:

  1. Zorggebruik in de gemeente/wijk 
   Integraal inzicht in het zorggebruik en de zorgkosten in de gemeente (tot op wijk- en buurtniveau) en gespiegeld aan landelijke informatie. Verschillende domeinen (Wlz, Zvw, Wmo en Jeugdwet) geven we afzonderlijke weer.
  2. Verdeelmodel Farmaceutische Kosten Groepen (FKG's) 
   Inzicht in het aantal inwoners met medicatie voor een chronische aandoening of een psychische aandoening per gemeente en per wijk. De verdeling van Wmo-gelden aan gemeenten gebeurt mede op basis van de FKG's. 
  3. Wachttijden geestelijke gezondheidszorg (ggz)  
   Inzicht in de aanmeld- en behandelwachttijden binnen de ggz. We geven de wachttijden weer per regio, gemeente, zorgaanbieder en aandoening.
  4. Monitor EPA (ernstige psychiatrische aandoeningen) 
   Inzicht in de prevalentie en de zorgkosten voor volwassenen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). We geven inzicht op gemeente- en wijkniveau.
  5. Monitor Crisis ggz
   Inzicht in het aantal crisisbehandelingen en het aantal verblijfsdagen per crisis-patiënt. We geven inzicht op het niveau van gemeente gespiegeld aan een andere gemeente of de landelijke cijfers.
  6. Monitor Dementie 
   Inzicht in de aantallen, het zorggebruik en de zorgkosten van thuiswonende mensen met dementie. We geven de informatie op landelijk, gemeente- en wijkniveau.  
 • Welke bronnen gebruikt Vektis in de Gemeentezorgspiegel?

  In de Gemeentezorgspiegel combineren we informatie vanuit het sociaal domein met informatie vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De informatie is beschikbaar in de Gemeentezorgspiegel op landelijk, gemeente-, wijk- en buurtniveau. Voor de geografische indeling van buurten, wijken en gemeenten gebruiken we de indeling van het CBS.

  Gemeenten leveren lokale gegevens uit het sociaal domein (Wmo en Jeugdwet). Zorgverzekeraars leveren informatie vanuit de Zvw. Zorgkantoren leveren informatie vanuit de Wlz. 

 • Wie hebben inzage in de gegevens van de Gemeentezorgspiegel?

  De eigen gemeente en de zorgverzekeraar hebben toegang tot de gegevens uit de Gemeentezorgspiegel.

  Gegevens die een gemeente aanlevert, verwerken we in de Gemeentezorgspiegel van de betreffende gemeente. Andere gemeenten hebben hierin geen inzage. Gemeenten kunnen naast de eigen medewerkers desgewenst andere partijen toestemming geven voor gebruikersaccounts op de Gemeentezorgspiegel, via Gemeentezorgspiegel@vektis.nl.

 • Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de Gemeentezorgspiegel?

  Gemeenten kunnen de Gemeentezorgspiegel kosteloos gebruiken en onbeperkt gebruikersaccounts aanvragen. Van aangesloten gemeenten verwachten we minimaal éénmaal per jaar (uiterlijk 15 april) een bestandsaanlevering over het sociaal domein: de informatie van het vorige prestatiejaar. 

 • Hoe ziet de Gemeentezorgspiegel eruit? Is het mogelijk een demonstratie te krijgen?

  De Gemeentezorgspiegel is een besloten digitale omgeving met interactieve dashboards en downloadbare rapporten. Download de flyer die meer informatie geeft over de vormgeving van de Gemeentezorgspiegel.

  Maandelijks organiseren we een demonstratie van de Gemeentezorgspiegel voor geïnteresseerden of nieuwe gebruikers. Aanwezigen nemen we mee in de inzichten en mogelijkheden die de Gemeentezorgspiegel voor gemeenten en regio’s biedt. Zo krijg je een heel duidelijk en aansprekend beeld van wat de Gemeentezorgspiegel voor jou kan betekenen. Voor data en aanmelden, bekijk onze webpagina 'Bijeenkomsten Gemeentezorgspiegel'.

 • Kan ik de gegevens uit de Gemeentezorgspiegel downloaden?

  Ja. In de Gemeentezorgspiegel zijn rapportages, figuren en detailrapporten te downloaden. De figuren in de Gemeentezorgspiegel kan je met de rechtermuisknop downloaden. Bij verschillende dashboards kun je detailrapporten downloaden door op de kop 'detailrapport' te klikken.

 • Mogen cijfers uit de Gemeentezorgspiegel worden gebruikt in publicaties?

  Ja, je kunt de cijfers uit de Gemeentezorgspiegel gebruiken in onderzoeken of publicaties waar de betreffende gemeente opdracht voor heeft gegeven. Met als bronvermelding “Vektis Gemeentezorgspiegel”.

  Als je meer uitleg wilt geven over de Gemeentezorgspiegel dan stellen we het op prijs als je deze tekst gebruikt: “De Gemeentezorgspiegel van Vektis biedt eenduidige en betrouwbare informatie over het zorggebruik en de zorgkosten vanuit de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren leveren hiervoor informatie aan bij Vektis en gebruiken deze gezamenlijke informatiebron om inzicht te krijgen, samen te werken, beleidskeuzes te maken en de effecten van zorgbeleid te meten.”

 • Kan ik meedenken over de ontwikkeling van de Gemeentezorgspiegel?

  Graag! Ons doel is dat de Gemeentezorgspiegel zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en behoeftes van gebruikers.

  Meerdere keren per jaar organiseren we bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten stellen we gebruikers op de hoogte van ontwikkelingen en halen wij wensen en behoeftes op voor doorontwikkeling van de Gemeentezorgspiegel. Voor data en aanmelden, bekijk onze webpagina 'Bijeenkomsten Gemeentezorgspiegel'.

  Een andere mogelijkheid is feedback. We plannen graag een afspraak om feedback te bespreken. Schriftelijke feedback kun je sturen naar Gemeentezorgspiegel@vektis.nl.

 • Hoe blijf ik op de hoogte van ontwikkelingen van de Gemeentezorgspiegel?

  Via onze nieuwsbrief houden we geïnteresseerden op de hoogte van ontwikkelingen.
  Meld je aan op de nieuwsbrief van de Gemeentezorgspiegel. Voor andere informatieproducten en algemene zorginzichten/zorgthermometers kun je nieuwsbrieven ontvangen. Daarnaast kan je naar een of meerdere van de bijeenkomsten komen.

 • Waar kan ik terecht als ik meer wil weten over de Gemeentezorgspiegel?

  Als jouw vraag niet op deze pagina staat of behoefte hebt aan meer informatie: kijk op de webpagina van de Gemeentezorgspiegel, mail naar Gemeentezorgspiegel@vektis.nl of bel naar 030-8008380.