Veelgestelde vragen

Op deze pagina staan veelgestelde vragen én de antwoorden daarop. Om te beginnen de vragen die gaan over het aanmaken van een account en het aanvragen van toegang tot een product. Ook de antwoorden op vragen over de AGB-code, standaardisatie en het registeren van de wachttijden ggz lees je hier.

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte blijven van al onze nieuwtjes? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Schrijf je in

Terug naar support

Gemeentezorgspiegel algemeen

 • Wat is de Gemeentezorgspiegel en wat kan ik ermee?

  In de Gemeentezorgspiegel combineren we betrouwbare informatie van zorgkosten en zorggebruik vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet (Jw) op landelijk, gemeente-, wijk- en buurtniveau. De Gemeentezorgspiegel is een besloten digitale omgeving voor gemeenten en zorgverzekeraars met interactieve dashboards. 
    
  Met de Gemeentezorgspiegel kun je: 

  • Zorgplannen en inkoopbeleid inrichten op basis van data. 
  •  Afstemmen op de lokale zorgvraag op basis van integrale inzichten, lokale trends en ontwikkelingen over tijd. 
  • De samenwerking met zorgverzekeraars, zorgkantoren en andere partners bevorderen door het delen van zorginzichten over de gemeente (tot op wijk- en buurtniveau). 
 • Welke informatie vind ik in de Gemeentezorgspiegel?

  In de Gemeentezorgspiegel tonen we via interactieve dashboards en rapportages inzichten over de zorg in gemeenten. De Gemeentezorgspiegel is onderverdeeld in 6 onderwerpen:

  1. Zorggebruik in de gemeente/wijk 
   Integraal inzicht in het zorggebruik en de zorgkosten in de gemeente (tot op wijk- en buurtniveau) en gespiegeld aan landelijke informatie. Verschillende domeinen (Wlz, Zvw, Wmo en Jeugdwet) geven we afzonderlijke weer.
  2. Verdeelmodel Farmaceutische Kosten Groepen (FKG's) 
   Inzicht in het aantal inwoners met medicatie voor een chronische aandoening of een psychische aandoening per gemeente en per wijk. De verdeling van Wmo-gelden aan gemeenten gebeurt mede op basis van de FKG's. 
  3. Wachttijden geestelijke gezondheidszorg (ggz)  
   Inzicht in de aanmeld- en behandelwachttijden binnen de ggz. We geven de wachttijden weer per regio, gemeente, zorgaanbieder en aandoening.
  4. Monitor EPA (ernstige psychiatrische aandoeningen) 
   Inzicht in de prevalentie en de zorgkosten voor volwassenen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). We geven inzicht op gemeente- en wijkniveau.
  5. Monitor Crisis ggz
   Inzicht in het aantal crisisbehandelingen en het aantal verblijfsdagen per crisis-patiënt. We geven inzicht op het niveau van gemeente gespiegeld aan een andere gemeente of de landelijke cijfers.
  6. Monitor Dementie 
   Inzicht in de aantallen, het zorggebruik en de zorgkosten van thuiswonende mensen met dementie. We geven de informatie op landelijk, gemeente- en wijkniveau.  
 • Welke bronnen gebruikt Vektis in de Gemeentezorgspiegel?

  In de Gemeentezorgspiegel combineren we informatie vanuit het sociaal domein met informatie vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De informatie is beschikbaar in de Gemeentezorgspiegel op landelijk, gemeente-, wijk- en buurtniveau. Voor de geografische indeling van buurten, wijken en gemeenten gebruiken we de indeling van het CBS.

   

  Gemeenten leveren lokale gegevens uit het sociaal domein (Wmo en Jeugdwet). Zorgverzekeraars leveren informatie vanuit de Zvw. Zorgkantoren leveren informatie vanuit de Wlz. 

 • Wie hebben inzage in de gegevens van de Gemeentezorgspiegel?

  De eigen gemeente en de zorgverzekeraar hebben toegang tot de gegevens uit de Gemeentezorgspiegel.

  Gegevens die een gemeente aanlevert, verwerken we in de Gemeentezorgspiegel van de betreffende gemeente. Andere gemeenten hebben hierin geen inzage. Gemeenten kunnen naast de eigen medewerkers desgewenst andere partijen toestemming geven voor gebruikersaccounts op de Gemeentezorgspiegel.

 • Waarom wordt een financiële bijdrage gevraagd voor de Gemeentezorgspiegel en hoeveel is de financiële bijdrage?

  Voor het beheer en doorontwikkeling van de Gemeentezorgspiegel vragen we een jaarlijkse bijdrage in de kosten. De basis voor de Gemeentezorgspiegel is gefinancierd door zorgverzekeraars en zorgkantoren. Met de doorontwikkeling van de Gemeentezorgspiegel willen we aan te sluiten op de informatiebehoefte van gemeenten. 
   
  De hoogte van de jaarlijkse bijdrage is afhankelijk van het aantal inwoners binnen een gemeente. In onderstaande tabel staat de bijdrage.

 • Hoe ziet de Gemeentezorgspiegel eruit? Is het mogelijk een demonstratie te krijgen?

  De Gemeentezorgspiegel is een besloten digitale omgeving met interactieve dashboards en downloadbare rapporten. Download de flyer die meer informatie geeft over de vormgeving van de Gemeentezorgspiegel.

  Het is mogelijk een demonstratie van de Gemeentezorgspiegel te krijgen. Zonder de Wmo- en Jeugdwetgegevens, maar mét de specifieke zorgkosten en het zorggebruik van de Zvw en Wlz van jouw gemeente. Zo krijg je een heel duidelijk en aansprekend beeld van wat de Gemeentezorgspiegel voor jou kan betekenen. Neem contact op voor een afspraak via Gemeentezorgspiegel@vektis.nl.

 • Kan ik de gegevens uit de Gemeentezorgspiegel downloaden?

  Ja. In de Gemeentezorgspiegel zijn rapportages, figuren en detailrapporten te downloaden. De figuren in de Gemeentezorgspiegel kan je met de rechtermuisknop downloaden. Bij verschillende dashboards kun je detailrapporten downloaden door op de kop 'detailrapport' te klikken.

 • Kan ik meedenken over de ontwikkeling van de Gemeentezorgspiegel?

  Graag! Ons doel is dat de Gemeentezorgspiegel zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en behoeftes van gebruikers.

  Meerdere keren per jaar wordt een gebruikersoverleg georganiseerd. Tijdens dit overleg stellen we gebruikers op de hoogte van ontwikkelingen en halen wij wensen en behoeftes op voor doorontwikkeling van de Gemeentezorgspiegel. Opgeven kan via Gemeentezorgspiegel@vektis.nl.

  Een andere mogelijkheid is feedback. We plannen graag een afspraak om feedback te bespreken. Schriftelijke feedback kun je naar ons mailadres sturen.

 • Hoe blijf ik op de hoogte van ontwikkelingen van de Gemeentezorgspiegel?

  Via onze nieuwsbrief houden we geïnteresseerden op de hoogte van ontwikkelingen.
  Meld je aan op de nieuwsbrief van de Gemeentezorgspiegel.

 • Waar kan ik terecht als ik meer wil weten over de Gemeentezorgspiegel?

  Als je vraag er niet tussen staat of behoefte hebt aan meer informatie, kijk op de webpagina van de Gemeentezorgspiegel, mail naar Gemeentezorgspiegel@vektis.nl of bel naar 030-8008405.

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support