Gemeentezorgspiegel

Als gemeente wil je goede en toegankelijke zorg leveren aan je inwoners. Door verschillende financieringsvormen in de zorg zijn er schotten ontstaan tussen de domeinen. Hierdoor is het lastig de zorg goed op elkaar af te stemmen en doelmatiger te maken. Zo wordt de huishoudelijke hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gefinancierd vanuit de gemeente en valt wijkverpleging onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Vektis Intelligence lost het gebrek aan inzicht in integraal zorggebruik op. Wij ontwikkelen hiervoor de Gemeentezorgspiegel. We doen dit samen met gemeentes, zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Meer weten?

Marcel vertelt graag over de toegevoegde waarde van de Gemeentezorgspiegel.

Contact

Verdiepende inzichten in zorg in gemeentes

De Gemeentezorgspiegel is een besloten digitale omgeving. Gemeentes en zorgverzekeraars kunnen daar op een efficiënte en betrouwbare manier zorginformatie inwinnen die van belang is bij het bepalen van zorgplannen en inkoopbeleid. Alle informatie staat op 1 plek, je hoeft dus niet meer zelf allerlei bronnen te raadplegen. Kortom: de Gemeentezorgspiegel is een unieke, onmisbare benchmark voor alle gemeentes in Nederland. Bekijk hieronder welke gegevens je nu al in de Gemeentezorgspiegel kunt bekijken.

Wil je meer weten over wat de Gemeentezorgspiegel voor jouw gemeente te bieden heeft? Bekijk dan het Productportfolio Gemeentezorgspiegel.

Doorontwikkeling van de Gemeentezorgspiegel

Samen met gemeentes, VNG en ZN bepalen we de ontwikkelkalender van de Gemeentezorgspiegel. Vektis organiseert hiervoor gebruikersoverleggen voor deelnemende gemeentes en zorgverzekeraars. Vanuit die overleggen komen wensen en eisen naar voren die op de ontwikkelkalender worden geplaatst. Zo verbeteren we samen de zorg. Vandaag en morgen.

Toegang tot de Gemeentezorgspiegel

Wil je gebruikmaken van de Gemeentezorgspiegel? Dat kan! We vragen hiervoor een jaarlijkse kostendekkende bijdrage, afhankelijk van het aantal inwoners binnen je gemeente. De bijdragen van de gemeentes worden gebruikt voor de doorontwikkeling van de Gemeentezorgspiegel. Voor de hoogte van de bijdrage, zie de tabel hieronder. Daarnaast vragen we je ook om gegevens over je gemeente vanuit het sociaal domein beschikbaar te stellen aan Vektis. Wij gebruiken deze informatie om gemeentes en zorgverzekeraars een totaalbeeld te geven van het zorggebruik in je gemeente. Uiteraard heeft het goed beveiligen van alle data en het waarborgen van de privacy onze hoogste prioriteit.

VNG en ZN vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk gemeentes op korte termijn aansluiten op de Gemeentezorgspiegel. Sluit jouw gemeente daarom nu aan op de Gemeentezorgspiegel en ontvang 20% korting op de bijdrage voor het eerste jaar.

Toegang aanvragen

Wil je een account voor de Gemeentezorgspiegel aanvragen? Stuur een mail voor meer informatie naar gemeentezorgspiegel@vektis.nl of bel tussen 09.00 en 12.00 uur naar 030-8008 360.

Meer weten?

Wil je inhoudelijk meer weten over onze dienstverlening voor gemeentes? Neem dan contact op met Marcel.

Heb  je vragen over inloggen? Neem dan contact op met onze Servicedesk.

030 8008 380

Naar het contactformulier

Marcel de Rouw Accountmanager Gemeentezorgspiegel