Gemeentezorgspiegel

De Gemeentezorgspiegel biedt unieke informatie over het zorggebruik en zorgkosten in elke gemeente. Vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet Langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet geven we de inzichten integraal weer op gemeente-, wijk- en buurtniveau.

 

Meer weten?

Marcel vertelt graag over de toegevoegde waarde van de Gemeentezorgspiegel.

Support

Verdiepende inzichten in zorg in gemeenten

De Gemeentezorgspiegel is een unieke, onmisbare informatievoorziening voor gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren. In een besloten digitale omgeving kunnen zij eenduidige en betrouwbare zorginformatie inwinnen. Zorginformatie die van belang is bij het maken van zorgplannen, bijvoorbeeld over woonvoorzieningen. Ook is het mogelijk om effecten te kunnen meten van genomen maatregelen over de verschillende domeinen heen. Alle informatie staat op 1 plek, waardoor zoeken in allerlei bronnen niet meer hoeft.

Bekijk hieronder welke gegevens je nu al in de Gemeentezorgspiegel kunt bekijken.

Toegang tot de Gemeentezorgspiegel

Wil je gebruikmaken van de Gemeentezorgspiegel? Dat kan! Neem hiervoor contact met ons op. Voor het beheer en doorontwikkeling van de Gemeentezorgspiegel vragen we een jaarlijkse bijdrage in de kosten. Ook zorgverzekeraars en zorgkantoren dragen bij aan de financiering.

Naast een kleine jaarlijkse bijdrage vragen we gemeenten gegevens vanuit het sociaal domein (Wmo en Jeugdwet) beschikbaar te stellen aan Vektis. Zorgverzekeraars leveren de informatie vanuit de Zvw en zorgkantoren vanuit de Wlz. Wij gebruiken alle informatie samen om een totaalbeeld te geven van het zorggebruik en zorgkosten in gemeenten. Voor Wmo-gegevensaanlevering is in afstemming met gemeenten een generiek aanleverformaat bepaald (aanleverformaat voor Jeugd volgt later dit jaar).

Uiteraard heeft het goed beveiligen van alle data en het waarborgen van de privacy onze hoogste prioriteit. Dit wordt zorgvuldig vastgelegd in de af te sluiten overeenkomsten voor informatieproducten zoals de Gemeentezorgspiegel.

Doorontwikkeling van de Gemeentezorgspiegel

We werken voortdurend aan nieuwe updates en ontwikkelingen. zodat we steeds feitelijke ondersteuning bij het zorgbeleid bieden. Via gebruikersoverleggen en feedback-momenten brengen we de wensen en eisen van de gebruikers in kaart. Het vaststellen van de agenda voor doorontwikkeling doen we samen met gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de Gemeentezorgspiegel? Kijk eerst of je vraag tussen de veelgestelde vragen staat. Natuurlijk kan je ook een mail sturen naar gemeentezorgspiegel@vektis.nl of bellen naar 030- 8008 360.

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support