Gemeentezorgspiegel

Een gemeente wil de beste zorg leveren aan haar inwoners. Door verschillende financieringsvormen in de zorg zijn er schotten ontstaan tussen de domeinen. Hierdoor is het lastig de zorg goed op elkaar af te stemmen en doelmatiger te maken. Zo wordt de huishoudelijke hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gefinancierd vanuit de gemeente en valt wijkverpleging onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Vektis Intelligence lost het gebrek aan inzicht in integraal zorggebruik op. Wij ontwikkelen hiervoor de Gemeentezorgspiegel. We doen dit samen met gemeentes en zorgverzekeraars.

Verdiepende inzichten in zorg in gemeentes

De Gemeentezorgspiegel is een besloten digitale omgeving. Gemeentes en zorgverzekeraars kunnen daar op een efficiënte en betrouwbare manier zorginformatie inwinnen die van belang is bij het bepalen van zorgplannen en inkoopbeleid. Alle informatie staat op 1 plek, je hoeft dus niet meer zelf allerlei bronnen te raadplegen. Kortom: de Gemeentezorgspiegel is een unieke, onmisbare benchmark voor alle gemeentes in Nederland. Bekijk hieronder welke gegevens je nu al in de Gemeentezorgspiegel kunt bekijken. De Gemeentezorgspiegel is constant in ontwikkeling en biedt regelmatig nieuwe zorginzichten voor gemeentes.

Wil je meer weten over wat de Gemeentezorgspiegel voor jouw gemeente te bieden heeft? Bekijk dan het Productportfolio Gemeentezorgspiegel.

Toegang tot Gemeentezorgspiegel

Wil je gebruikmaken van de Gemeentezorgspiegel? Dat kan! We vragen hiervoor een kostendekkende vergoeding, afhankelijk van het aantal inwoners binnen je gemeente. Zie de tabel hieronder. Daarnaast vragen we je ook om gegevens over je gemeente vanuit het sociaal domein beschikbaar te stellen aan Vektis. Wij gebruiken deze informatie om zorgverzekeraars en gemeentes een totaalbeeld te geven van het zorggebruik in je gemeente. Uiteraard heeft het goed beveiligen van alle data en het waarborgen van de privacy onze hoogste prioriteit.

Welkomstaanbieding

De 1e 50 gemeentes die zich aanmelden voor de Gemeentezorgspiegel ontvangen het 1e jaar 33% welkomstkorting op de abonnementsprijs.

Toegang aanvragen

Eind juni lanceren wij de Gemeentezorgspiegel. Nu alvast toegang aanvragen? Dat kan! Stuur een mail naar intelligence@vektis.nl of bel naar 030-8008 360.