Gemeentezorgspiegel

Een gemeente wil de beste zorg leveren aan haar inwoners. Door verschillende financieringsvormen in de zorg zijn er schotten ontstaan tussen de domeinen. Hierdoor is het lastig de zorg goed op elkaar af te stemmen en doelmatiger te maken. Zo wordt de huishoudelijke hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gefinancierd vanuit de gemeente en valt wijkverpleging onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Vektis Intelligence lost het gebrek aan inzicht in integraal zorggebruik op. Wij ontwikkelen hiervoor de Gemeentezorgspiegel. We doen dit samen met gemeentes en zorgverzekeraars.

Meer weten?

Marcel vertelt graag over de toegevoegde waarde van de Gemeentezorgspiegel.

Contact

Gemeentezorgspiegel

Verdiepende inzichten in zorg in gemeentes

De Gemeentezorgspiegel is een besloten digitale omgeving. Gemeentes en zorgverzekeraars kunnen daar op een efficiënte en betrouwbare manier zorginformatie inwinnen die van belang is bij het bepalen van zorgplannen en inkoopbeleid. Alle informatie staat op 1 plek, je hoeft dus niet meer zelf allerlei bronnen te raadplegen. Kortom: de Gemeentezorgspiegel is een unieke, onmisbare benchmark voor alle gemeentes in Nederland. Bekijk hieronder welke gegevens je nu al in de Gemeentezorgspiegel kunt bekijken.

Wil je meer weten over wat de Gemeentezorgspiegel voor jouw gemeente te bieden heeft? Bekijk dan het Productportfolio Gemeentezorgspiegel.

Doorontwikkeling van de Gemeentezorgspiegel

Samen met gemeentes, VNG, VWS en ZN bepalen we de ontwikkelkalender van de Gemeentezorgspiegel. Vektis organiseert hiervoor gebruikersoverleggen voor deelnemende gemeentes en zorgverzekeraars. Vanuit die regionale overleggen komen wensen en eisen naar voren die op de ontwikkelkalender worden geplaatst. De uiteindelijke prioritering van de wensen en eisen vindt plaats in de stuurgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van VNG, VWS, Vektis en ZN.

Toegang tot de Gemeentezorgspiegel

Wil je gebruikmaken van de Gemeentezorgspiegel? Dat kan! We vragen hiervoor een jaarlijkse kostendekkende bijdrage, afhankelijk van het aantal inwoners binnen je gemeente. De bijdragen van de gemeenten worden gebruikt voor de doorontwikkeling van de Gemeentezorgspiegel. Voor de hoogte van de bijdragen zie de tabel hieronder. Daarnaast vragen we je ook om gegevens over je gemeente vanuit het sociaal domein beschikbaar te stellen aan Vektis. Wij gebruiken deze informatie om gemeentes en zorgverzekeraars een totaalbeeld te geven van het zorggebruik in je gemeente. Uiteraard heeft het goed beveiligen van alle data en het waarborgen van de privacy onze hoogste prioriteit.

Sluit nu aan op de Gemeentezorgspiegel en krijg 20% welkomstkorting

VNG, VWS en ZN vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk gemeentes op korte termijn aansluiten op de Gemeentezorgspiegel. Sluit jouw gemeente daarom nu aan op de Gemeentezorgspiegel en ontvang 20% korting op de bijdrage voor het eerste jaar.

Toegang aanvragen

Wil je een account voor de Gemeentezorgspiegel aanvragen? Stuur een mail naar intelligence@vektis.nl of bel tussen 09.00 en 12.00 uur naar 030-8008 360.

Meer weten?

Wil je inhoudelijk meer weten over onze dienstverlening voor gemeentes? Neem dan contact op met Marcel.

Heb  je vragen over inloggen? Neem dan contact op met onze Servicedesk.

030 8008 380

Naar het contactformulier

Marcel de Rouw Accountmanager Gemeentezorgspiegel