Standaardisatie

Voor een effectieve en efficiënte digitale communicatie tussen zorgverleners, zorgkantoren en zorgverzekeraars zijn uniforme afspraken nodig. We noemen deze afspraken externe integratie standaarden, kortweg EI-standaarden. Vektis ontwikkelt en beheert deze standaarden en ondersteunt bij de implementatie ervan.

Meer weten?

René vertelt je graag meer over standaardisatie.

Contact

De voordelen

  • Administratieve lastenverlichting
  • Eenduidige aanlevering van gedeclareerde zorgdata
  • Standaardisatie over de zorgdomeinen heen

Wat is een standaard?

Een standaard bestaat uit een set documenten. Bij elke standaard maakt Vektis testvoorbeelden waarmee ketenpartners tijdens de ontwikkeling van hun EI-applicatie kunnen controleren of de applicatie correcte EI-berichten kan verzenden of ontvangen. De controle op een werkelijk verzonden EI-bericht zelf doet VECOZO.

Er zijn ook standaarden waarmee zorgverzekeraars en zorgkantoren declaratiedata op de juiste manier kunnen aanleveren bij Vektis. Deze data vormt de bron voor de inzichten die Vektis Intelligence biedt. Met behulp van standaarden kunnen alle ketenpartners EI-applicaties bouwen.

Bekijk de infographic 'Wij zetten de standaard' voor meer informatie over het proces rond standaardisatie.

Ondersteuning bij het werken met standaarden

Werk je met standaarden of moet je een standaard implementeren? Wij bieden diverse vormen van ondersteuning hiervoor aan:

Ondersteuning bij implementatie

Heb je technische ondersteuning nodig bij de implementatie of vragen over het gebruik van een standaard? Stuur dan een mail naar standaardisatie@vektis.nl.

Retourinformatie

Heb je een declaratie ingediend en is deze afgekeurd? Kijk dan op de Retourinformatie pagina, waar met behulp van de retourcodezoeker opgezocht kan worden wat de reden van afkeur is.

Wijzigingen standaarden

Ben je van mening dat een bepaalde standaard aangepast moet worden? Dien dan een wijzigingsverzoek in.

"Veel eindgebruikers afhankelijk van standaarden"

Zorgaanbieders moeten zich focussen op het leveren van goede zorg en zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan administratie. Gelukkig bestaan er partijen zoals Promeetec. Zij bouwen en leveren declaratiesoftware aan zorgaanbieders en maken daarbij gebruik van de declaratiestandaarden van Vektis Streams. Promeetec en Vektis opereren in een wereld waarin veel geld omgaat. Irma Kriesel: "We werken allebei met privacygevoelige informatie zoals behandelgegevens. Dan mag je gewoon geen steken laten vallen. Gelukkig gaat Vektis zeer zorgvuldig te werk. Dat maakt Vektis tot een betrouwbare leverancier voor ons. En dat is een geruststellende gedachte, want heel veel partijen zijn als eindgebruiker afhankelijk van de producten van Vektis Streams".

Lees meer

 

 

Meer weten?

René weet echt alles over de Vektis standaarden. Hij vertelt je graag meer.

030 8008 300

Naar het contactformulier

René Ostheimer Productmanger standaardisatie