Vanaf 15 juli t/m 30 augustus is het klantadviescentrum telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier. Lees meer

Terug naar support

Vragenlijst huisartsen

In het AGB-register leggen we algemene informatie vast over je praktijk, zoals NAW-gegevens en de bevoegdheden. Daarnaast is voor een optimale zorginkoop nodig dat zorgverzekeraars over aanvullende informatie beschikken, zoals informatie over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de praktijk, kwalificaties van het personeel, enzovoort. Deze informatie is ook van belang voor de vermelding in zorgzoekers en -vinders, zodat patiënten weten hoe en wanneer zij bij de praktijk terecht kunnen.

Als u de vragenlijst indient, worden de gegevens bij Vektis opgeslagen. U kunt altijd op een later moment de vragenlijst bewerken of aanvullen en deze opnieuw indienen. De laatst ingediende vragenlijst delen wij met de zorgverzekeraars.

Je kunt op ieder moment wijzigingen doorgeven. Bijvoorbeeld wanneer de openingstijden zijn gewijzigd of de praktijk is verhuisd. Zorgverzekeraars worden automatisch op de hoogte gesteld van wijzigingen die je doorvoert. Dit is handig, bijvoorbeeld wanneer de overeenkomst tussen je praktijk en de zorgverzekeraar tussentijds aangepast wordt. Zo beschikt de zorgverzekeraar altijd over de meest actuele gegevens.

Om de contractering met zorgverzekeraars op tijd af te kunnen ronden, is het van belang dat je de vragenlijst ieder jaar tijdig controleert/invult. In ieder geval dus voor de contracterings-ronde. Zo zijn je gegevens altijd up-to-date.

Centrale vastlegging maakt het mogelijk dat alle zorgverzekeraars over deze gegevens beschikken. Bovendien hoef je de informatie niet per zorgverzekeraar afzonderlijk aan te leveren. Dit verlaagt de administratieve lasten en dat scheelt dus tijd. Met deze centrale vragenlijst wordt ook één van de knelpunten uit (Ont)regel de Zorg aangepakt, namelijk de verschillende uitvragen van de service-aspecten.

Het niet invullen van de vragenlijst heeft consequenties. Zorgverzekeraars baseren de afspraken die zij met je (willen) maken op de gegevens zoals die in het AGB-register en de aanvullende vragenlijst vermeld staan. Ook zorgzoekers en –vinders maken gebruik van deze informatie, om een zo reëel mogelijk beeld van de praktijk te vermelden. Als zorgaanbieder hoef je via de vragenlijst deze gegevens maar één keer aan te leveren, en dus niet bij alle zorgverzekeraars apart op te geven.

Wanneer je de vragenlijst niet invult, dan beschikken de zorgverzekeraars niet over de noodzakelijke informatie om de zorginkoop en contractering met je praktijk goed uit te voeren. Het gevolg hiervan kan zijn dat zorgverzekeraars je geen of een onvolledig/onjuist contract (kunnen) aanbieden en dat zij hun verzekerden niet (kunnen) informeren over jouw praktijk. Daarnaast is je praktijk niet juist/onvolledig vindbaar in zorgzoekers en –vinders.

Met de vragenlijst wordt generieke en niet-concurrentiële informatie opgevraagd over je praktijk. Het kan voorkomen dat een zorgverzekeraar je, in verband met de zorginkoop, nog een aantal specifieke aanvullende vragen stelt. Het gaat dan om vragen die niet generiek zijn voor alle zorgverzekeraars en die voor een specifieke zorgverzekeraar wel van belang zijn. Zorgverzekeraars doen dit alleen als het echt nodig is.

We hebben te maken met wet- en regelgeving omtrent privacy, waarin is bepaald dat degene waarvan de gegevens worden vastgelegd en gebruikt, akkoord moeten gaan met het feit dat dit gebeurt. Daarom wordt voor deze aanvullende gegevens ook akkoord gevraagd op algemene voorwaarden. Zonder akkoord kan de zorgverzekeraar geen beschikking krijgen over de aanvullende gegevens.

De vragenlijst is een gezamenlijk initiatief van alle zorgverzekeraars en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). De inhoud van de vragenlijst is met deze partijen afgestemd.

Als u uitsluitend waarnemend huisarts bent hoeft u de vragenlijst huisartsen niet in te vullen.

Het kan zijn dat u een bericht heeft ontvangen voor het invullen van de vragenlijst huisartsen omdat u een AGB-code voor een onderneming geregistreerd heeft. 

In 2023 hebben wij een nieuwe kwalificatie 0103 'uitsluitend waarnemend huisarts' toegevoegd. Met deze kwalificatie is het niet meer verplicht om een werkrelatie te registeren in het AGB-register. Controleer hier of uw persoonlijke AGB-code kwalificatie 0103 'uitsluitend waarnemend' heeft.

Wanneer u de AGB-code voor de onderneming niet meer nodig heeft omdat dit geen huisartsenpraktijk betreft, kunt u deze beëindigen doormiddel van het beëindigingsformulier.