Vanaf 15 juli t/m 30 augustus is het klantadviescentrum telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier. Lees meer

Vind standaard

GZ340 Aanlevering zorgvraagzwaarte indicator (zvz-i)

1. Identificatie standaard

Naam bericht
Aanlevering zorgvraagzwaarte indicator (zvz-i)

ID
GZ340

Versie
1.0

Type   
flatfile

Publicatiedatum   
16-11-2015

Ingangsdatum   
01-01-2016

Versiedatum   
01-11-2015

Expiratiedatum   
n.v.t.

2. Beschrijving

Definitie
Standaard voor de aanlevering van de zorgvraagzwaarte indicator (ZVZ-I) zoals opgenomen in de declaratie Basis en Gespecialiseerde GGZ (GZ321).

Toelichting
Het bericht informeert Vektis over de ZVZ-I, die door zorgaanbieders met de GZ321 declaratiestandaard wordt geleverd, en bij VECOZO conform afspraken wordt geblindeerd voor doorzending naar zorgverzekeraars.
Vektis mag deze informatie wel ontvangen.

Kenmerk
Recordlengte is 170

Bijzonderheden
Deze berichtstandaard is afgestemd met VECOZO en binnen Vektis.

3. Berichtstructuur

4. Documentatie

Download documentatie
Documenttype
Documentnaam
Uitgave
nummer
Uitgave
datum
Documenttype: Berichtspecificatie
Documentnaam: GZ340v1.0_BERu2.pdf (1.04MB)
Uitgave: 2
Uitgavedatum: 16-11-2015
Documenttype: Berichtspecificatie
Documentnaam: GZ340v1.0_BERu2.xlsx (0.21MB)
Uitgave: 2
Uitgavedatum: 16-11-2015
Documenttype: Invulinstructie
Documentnaam: GZ340v1.0_INVu1.pdf (0.73MB)
Uitgave: 1
Uitgavedatum: 16-11-2015

5. Bijbehorende codelijsten

6. Gerelateerde standaarden

Voor deze standaard zijn er geen gerelateerde standaarden.

7. Implementatie ondersteuning

Sinds september 2021 zijn de Vektis diensten PORTES en TOWER niet meer beschikbaar op onze website.

Alternatief voor PORTES:

 1. Voor ASCII declaratiestandaarden kunt u met een certificaat gebruikmaken van de validatiemodule van VECOZO. Voor meer informatie zie de website van VECOZO: https://www.vecozo.nl/support/declareren/valideren/Hoe-kan-ik-een-declaratie-valideren
 2. Voor alle XML standaarden geldt dat de controles op de niveaus 1 t/m 5 uit de ASCII standaarden, die in PORTES werden afgevangen, zijn gedefinieerd in de XSD en XSLT’s. Hiermee zijn XML-berichten te toetsen op juistheid.
 3. Voor ASCII schadelaststandaarden is er momenteel geen alternatief. In lijn met de generieke declaratiestandaard GDS801 is een generieke XML schadelaststandaard GQS801 ontwikkeld voor de GGZ-zorg. Alle ASCII declaratie- en schadelaststandaarden gaan gefaseerd over naar de GDS801 respectievelijk de GQS801. In samenspraak met onze opdrachtgever Zorgverzekeraars Nederland maken we de roadmap voor deze overgang.

Alternatief voor TOWER:

 1. Voor alle standaarden (ASCII en XML) publiceren we testbestanden die kunnen worden gebruikt bij de implementatie van onze standaarden.
 2. Voor het genereren van xml-testbestanden kijken we nog naar een alternatief.

 

 

Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
 1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
 2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
 3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
 4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
 5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
 6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
 7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.