GZ340 Aanlevering zorgvraagzwaarte indicator (zvz-i)

1. Identificatie standaard

Naam bericht
Aanlevering zorgvraagzwaarte indicator (zvz-i)

ID
GZ340

Versie
1.0

Type  
flatfile

Publicatiedatum  
16-11-2015

Ingangsdatum  
01-01-2016

Versiedatum  
01-11-2015

Expiratiedatum  
n.v.t.

2. Beschrijving

Definitie
Standaard voor de aanlevering van de zorgvraagzwaarte indicator (ZVZ-I) zoals opgenomen in de declaratie Basis en Gespecialiseerde GGZ (GZ321).

Toelichting
Het bericht informeert Vektis over de ZVZ-I, die door zorgaanbieders met de GZ321 declaratiestandaard wordt geleverd, en bij VECOZO conform afspraken wordt geblindeerd voor doorzending naar zorgverzekeraars.
Vektis mag deze informatie wel ontvangen.

Kenmerk
Recordlengte is 170

Bijzonderheden
Deze berichtstandaard is afgestemd met VECOZO en binnen Vektis.

3. Berichtstructuur

4. Documentatie

Download documentatie
Documenttype
Documentnaam
Uitgave
nummer
Uitgave
datum
Documenttype: Berichtspecificatie
Documentnaam: GZ340v1.0_BERu2.pdf (1.04MB)
Uitgave:2
Uitgavedatum:16-11-2015
Documenttype: Berichtspecificatie
Documentnaam: GZ340v1.0_BERu2.xlsx (0.21MB)
Uitgave:2
Uitgavedatum:16-11-2015
Documenttype: Invulinstructie
Documentnaam: GZ340v1.0_INVu1.pdf (0.73MB)
Uitgave:1
Uitgavedatum:16-11-2015

5. Bijbehorende codelijsten

6. Gerelateerde standaarden

Voor deze standaard zijn er geen gerelateerde standaarden.

7. Implementatie ondersteuning

Tower
Met Tower kunt je EI-testberichten genereren ten opzichte van een berichtspecificatie. Je kunt dit alleen doen voor flatfile berichten.

Portes
Met Portes kun je EI-testberichten controleren ten opzichte van een berichtspecificatie. Je kunt dit alleen doen voor flatfile berichten.

Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.