COD002-VEKT Code externe-integratiebericht

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
Code externe-integratiebericht

ID
COD002-VEKT

Beschrijving
Code ter identificatie van een (soort) (externe-integratie)bericht.

Publicatiedatum  
15-07-2019

Technisch beheer  
VEKT

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
010 Melding Zorgnet EDI-melding 01-01-1993
020 Aanvraag verlenging Zorgnet EDI-melding 01-01-1993
030 Reactie melding Zorgnet EDI-melding 01-01-1993
040 Afgifte verlenging Zorgnet EDI-melding 01-01-1993
050 Bericht ontslagdiagnose Zorgnet EDI-melding 01-01-1993
060 Bericht van ontslag Zorgnet EDI-melding 01-01-1993
070 Bericht van opneming Zorgnet EDI-melding 01-01-1993
080 Vrij bericht (1) Zorgnet EDI-melding 01-01-1993 01-06-2020
090 Wijziging tariefklasse Zorgnet EDI-melding 01-01-1993
100 Wijziging verzekering Zorgnet EDI-melding (dus geen facturering). 01-01-1993
101 Declaraties medisch specialistische hulp & ziekenhuiszorg van ziekenhuis naar zorgverzekeraar 01-01-1993
102 Retourinformatie declaraties medisch specialistische hulp & ziekenhuiszorg van zorgverzekeraar naar ziekenhuis 01-01-1993
103 Declaraties medisch specialistische hulp van medisch specialist/ziekenhuis naar zorgverzekeraar 01-01-1993
104 Retourinformatie declaraties medisch specialistische hulp van zorgverzekeraar naar medisch specialist/ziekenhuis 01-01-1993
105 Declaraties tandheelkundige hulp van tandarts algemeen prakticus naar zorgverzekeraar 01-01-1993
106 Declaratie farmaceutische hulp van apotheekhoudende naar zorgverzekeraar 01-01-1993
107 Declaraties paramedische hulp van paramedicus naar zorgverzekeraar (met machtigingsgegevens) 01-01-1993
108 Retourinformatie declaraties paramedische hulp van zorgverzekeraar naar paramedicus (met machtiging gegegevens) 01-01-1993
109 Declaraties orthodontie van orthodontist naar zorgverzekeraar 01-01-1993
110 Declaraties hulpmiddelen van leverancier hulpmiddelen naar zorgverzekeraar 01-01-1993
111 Retourinformatie declaraties hulpmiddelen van zorgverzekeraar naar leverancier hulpmiddelen 01-01-1993
112 Declaraties huisartsenhulp van huisarts/gezondheidscentrum naar zorgverzekeraar 01-01-1993
113 Retourinformatie declaraties huisartsenhulp van zorgverzekeraar naar huisarts/gezondheidscentrum 01-01-1993
114 Retourinformatie declaraties orthodontie van zorgverzekeraar naar orthodontist 01-01-1993
115 Declaraties paramedische hulp van paramedicus naar zorgverzekeraar (met voorafgaande geautomatiseerde toestemming/machtiging) 01-01-1993
116 Retourinformatie declaraties paramedische hulp van zorgverzekeraar naar paramedicus (met voorafgaande geautomatiseerde toestemming) 01-01-1993
117 Declaraties vervoer (ambulance en taxi) van vervoerder naar zorgverzekeraar 01-01-1993
118 Retourinformatie declaraties vervoer (ambulance en taxi) van zorgverzekeraar naar vervoerder 01-01-1993
119 Retourinformatie declaraties tandheelkundige hulp van zorgverzekeraar naar tandarts algemeen prakticus 01-01-1993
120 Factuurbericht hulpmiddelen van apotheekhoudende naar zorgverzekeraar m.b.t. de standaard e.i. factuurbericht farmaceutische hulp 01-01-1993
121 Factuurbericht verpleging en verzorging (V&V) EDI-factuurproces verpleging en verzorging (V&V; Vektis). 01-01-1994
122 EDI-factuurproces verpleging en verzorging (V&V; Vektis) EDI-factuurproces verpleging en verzorging (V&V; Vektis). 01-01-1994
123 Factuurbericht farmaceutische hulp Zorgnet EDI-factuurproces 01-01-1994
124 Factuurbericht huisartsenhulp Zorgnet EDI-factuurproces 01-01-1994
125 Factuurbericht ziekenhuishulp Zorgnet EDI-factuurproces 01-01-1994
126 Factuurbericht specialistische hulp Zorgnet EDI-factuurproces 01-01-1994
127 Factuurbericht ziekenhuishulp/specialistische hulp Zorgnet EDI-factuurproces 01-01-1994
128 Retour factuurbericht farmaceutische hulp Zorgnet EDI-factuurproces 01-01-1995
129 Retour factuurbericht huisartsenhulp Zorgnet EDI-factuurproces 01-01-1995
130 Retour factuurbericht ziekenhuishulp/specialistische hulp Zorgnet EDI-factuurproces 01-01-1994
131 Retour factuurbericht specialistische hulp Zorgnet EDI-factuurproces 01-01-1995
132 Retour factuurbericht ziekenhuishulp Zorgnet EDI-factuurproces 01-01-1994
133 Declaraties kraamzorg van kraamcentrum naar zorgverzekeraar Het rapport EI Facturering Kraamzorg wordt in de loop van 1997 vervangen door EI Declaraties Thuiszorg (inclusief kraamzorg; zie bij codes 150/151). Disketteverkeer. 01-01-1994
134 Retourinformatie declaraties kraamzorg van zorgverzekeraar naar kraamcentrum Het rapport EI Facturering Kraamzorg wordt in de loop van 1997 vervangen door EI Declaraties Thuiszorg (inclusief kraamzorg; zie bij codes 150/151). Disketteverkeer. 01-01-1994
135 Factuurbericht laboratoria Disketteverkeer. 01-01-1994
136 Retour factuurbericht laboratoria Disketteverkeer. 01-01-1994
137 Factuurbericht GGZ Zediggz EDI-factuurproces. 01-01-1994
138 Retour factuurbericht GGZ Zediggz EDI-factuurproces. 01-01-1994
139 Creditfactuur GGZ-factuur Zediggz EDI-factuurproces. 01-01-1994
140 Retourbericht creditfactuur GGZ Zediggz EDI-factuurproces. 01-01-1994
141 Declaratiebericht verloskunde Disketteverkeer. 01-01-1994
142 Retour declaratiebericht verloskunde Disketteverkeer. 01-01-1994
143 Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp van zorgverzekeraar naar apotheekhoudende 01-01-1993
144 Retour factuurbericht hulpmiddelen van zorgverzekeraar naar apotheekhoudende m.b.v. de standaard e.i. retour factuurbericht farm. hulp 01-01-1993
145 Declaraties tandprothetische hulp 01-01-1993
146 Retourinformatie declaraties tandprothetische hulp 01-01-1993
147 Declaraties thuiszorg 2e/3e compartiment van thuiszorginstelling naar zorgverzekeraar Dit bericht is opgenomen in het rapport EI Declaraties Thuiszorg (uitgave 1997). 01-01-1993
148 Retourinformatie declaraties thuiszorg 2e/3e compartiment van zorgverzekeraar naar thuiszorginstelling Dit bericht is opgenomen in het rapport EI Declaraties Thuiszorg (uitgave 1997). 01-01-1993
149 Vervallen 01-01-1993 01-06-2020
150 Declaraties kraamzorg van thuiszorginstelling/kraamcentrum naar zorgverzekeraar Voor declaraties kraamzorg m.b.v. EI Declaraties Thuiszorg (uitgave 1997). Deze EI-standaard vervalt per 1-1-2006. Disketteverkeer. 01-01-1993
151 Retourinformatie declaraties kraamzorg van zorgverzekeraar naar thuiszorginstelling/kraamcentrum Voor retourinformatie declaraties kraamzorg m.b.v. EI Declaraties Thuiszorg (uitgave 1997). Deze EI-standaard vervalt per 1-1-2006. Disketteverkeer. 01-01-1993
152 Declaraties thuiszorg 1e compartiment (AWBZ) van thuiszorginstelling naar verbindingskantoor (incl. produktiegegevens) Dit bericht is opgenomen in rapport EI Declaraties Thuiszorg (uitgave 1997). 01-01-1993
153 Retourinformatie declaraties thuiszorg 1e compartiment (AWBZ) van verbindingskantoor naar thuiszorginstelling (incl. productiegegevens) Dit bericht is opgenomen in rapport EI Declaraties Thuiszorg (uitgave 1997). 01-01-1993
154 Declaraties thuiszorg 2e/3e compartiment + kraamzorg van thuiszorginstelling naar zorgverzekeraar Dit bericht is opgenomen in het rapport EI Declaraties Thuiszorg (uitgave 1997). 01-01-1993
155 Retourinformatie declaraties thuiszorg 2e/3e compartiment + kraamzorg van zorgverzekeraar naar thuiszorginstelling Dit bericht is opgenomen in het rapport EI Declaraties Thuiszorg (uitgave 1997). 01-01-1993
156 Declaraties alléén ziekenhuiszorg van ziekenhuis naar zorgverzekeraar 01-01-1993
157 Retourinformatie declaraties alléén ziekenhuiszorg van zorgverzekeraar naar ziekenhuis 01-01-1993
158 Opgave productie GGZ EI bericht 01-01-1998
159 Retourinformatie opgave productie GGZ EI bericht 01-01-1998
160 Opgave productie paaz 01-01-1998
161 Retourinformatie opgave productie paaz 01-01-1998
162 0pgave productie paaz incl. honorarium 01-01-1998
163 Retourinformatie 0pgave productie paaz incl. honorarium 01-01-1998
164 0pgave productie V&V 01-01-1998
165 Retourinformatie opgave productie V&V 01-01-1998
168 Declaraties hulpmiddelen AWBZ 01-01-2002
169 Retourinformatie Declaraties hulpmiddelen AWBZ 01-01-2002
170 Declaraties tandheelkundige hulp AWBZ EI bericht 01-01-2002
171 Retourinformatie declaraties tandheelkundige hulp AWBZ EI bericht 01-01-2002
174 Declaraties vrijgevestigde psychotherapeuten en psychiaters EI bericht 01-01-2004
175 Retourinformatie declaraties vrijgevestigde psychotherapeuten en psychiaters EI bericht 01-01-2004
176 Declaratie mondzorg van zorgverleners mondzorg naar zorgverzekeraar EI bericht
Declaraties van tandartsen algemeen praktici, orthodontisten, tandprothetici, mondhygienistes, instellingen voor jeugdtandverzorging en centra voor bijzondere tandheelkunde.
01-01-2005
177 Retourinformatie declaratie mondzorg van zorgverzekeraar naar zorgverlener mondzorg. EI bericht
Retourinformatie naar tandartsen algemeen praktici, orthodontisten, tandprothetici, mondhygienistes, instellingen voor jeugdtandverzorging en centra voor bijzondere tandheelkunde.
01-01-2004
178 Onderlinge verrekening zorgkosten EI bericht 01-01-2006
179 Declaratie zorg eerstelijnspsychologen 01-01-2006
180 Retourinformatie declaratie zorg eerstelijnspsychologen 01-01-2006
181 Declaratie DBC-zorg GGZ 01-01-2006
182 Retourinformatie declaratie DBC-zorg GGZ 01-01-2006
183 Declaratie forensische GGZ 01-01-2008 01-01-2009
184 Retourinformatie declaratie forensische GGZ 01-01-2008 01-01-2009
185 Declaratie zorg overige sectoren 01-01-2009
186 Retourinformatie declaratie zorg overige sectoren 01-01-2009
187 Declaratie Wlz/AWBZ-zorg 01-01-2009
188 Retourinformatie declaratie Wlz/AWBZ-zorg 01-01-2009
189 Onderhanden werk+ Ziekenhuiszorg/DBC 01-01-2012
190 Retourinformatie Onderhanden werk+ Ziekenhuiszorg/DBC 01-01-2012
191 (E)125 formulieren 01-01-2012
192 Retourinformatie (E)125 formulieren 01-01-2012
193 Declaratie farmaceutische hulp en/of hulpmiddelen 01-01-2013
194 Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp en/of hulpmiddelen 01-01-2013
195 Declaratie basis en gespecialiseerde GGZ 01-01-2013
196 Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde GGZ 01-01-2013
197 Declaratie dure geneesmiddelen 01-01-2017
198 Retourinformatie declaratie dure geneesmiddelen 01-01-2017
201 Overzicht verzekerdengegevens van zorgverzekeraar naar zorgverlener 01-01-1993
202 Verzekeringsverklaring-werkgever van werkgever naar zorgverzekeraar 01-01-1993
203 Retourinformatie verzekeringsverklaring-werkgever van zorgverzekeraar naar werkgever 01-01-1993
204 Verzekeringsgegevens EDI 01-01-1994
205 Vrij bericht (2) EDI 01-01-1994 01-06-2020
206 Melding in/uitschrijving bejaarden bij ziekenfonds aan uitkeringsorgaan, van zorgverzekeraar naar SVB Standaard bericht is tijdelijk, tweede helft 1994/1995. 01-01-1994
207 Retourinformatie melding in/uitschrijving bejaarden bij ziekenfonds aan uitkeringsorgaan/SVB, van SVB naar zorgverzekeraar Standaard bericht is tijdelijk. Tweede helft 1994/1995. 01-01-1994
210 Controle op verzekering (globaal) Zorgnet controle op verzekering (EDI). 01-01-1994
211 Retourbericht controle op verzekering (globaal) Zorgnet Controle op verzekering (EDI). 01-01-1993
212 Opgave op naam ingeschrevenen (globaal) EDI.Mogelijk gebruik: - Alleen van zorgverzekeraar naar zorgverlener/instelling. - Van zorgverlener/instelling naar zorgverzekeraar + van zorgverzekeraar naar zorgverlener/instelling. 01-01-1993
213 Gegevens bewoners verzorgingshuizen (eenmalig) Eenmalig tussen gemeenten en contactkantoren. 01-01-1996
214 Opgelegde eigen bijdrage AWBZ 01-01-1996
215 Retourinformatie opgelegde eigen bijdrage AWBZ 01-01-1996
216 In te houden eigen bijdrage AWBZ EI bericht. In beheer CAK 01-01-1996
217 Verwerkingsresultaat broninhouding eigen bijdrage AWBZ EI bericht. In beheer CAK. 01-01-1996
218 Terugmelden broninhouding eigen bijdrage AWBZ 01-01-1996
219 Retourinformatie terugmelden broninhouding eigen bijdrage AWBZ 01-01-1996
220 65+ ziekenfondsverzekerden 01-01-1997
221 (retour) 65+ ziekenfondsverzekerden 01-01-1997
222 Afstemming verzekerde-/verzekeringsgegevens van zorgverlener naar zorgverzekeraar EI 01-01-1997
223 Retourinformatie afstemming verzekerde-/verzekeringsgegevens van zorgverzekeraar naar zorgverlener EI 01-01-1997
224 Stopzetten eigen bijdrage AWBZ EI 01-01-1997
225 Retourinformatie stopzetten eigen bijdrage AWBZ EI 01-01-1997
226 Terugmelden stopzetten eigen bijdrage AWBZ EI 01-01-1997
227 Retourinformatie terugmelden stopzetten eigen bijdrage AWBZ EI 01-01-1997
228 Opgelegde/stopgezette eigen bijdrage AWBZ EI 01-01-2000
229 Retourinformatie opgelegde/stopgezette eigen bijdrage AWBZ 01-01-2000
230 Melden broninhouding/stopzetten eigen bijdrage AWBZ 01-01-2000
231 Retourinformatie melden broninhouding/stopzetten eigen bijdrage AWBZ 01-01-2000
232 Nieuwe verzekerden van zorgverzekeraar naar centrale unit van zorgpasgroep 01-01-2000
233 Zorgpas-status-mutatie (vervangen/blokkeren) 01-01-2000
234 Intramurale eigen bijdrage AWBZ 01-01-2001
235 Reactie intramurale eigen bijdrage AWBZ 01-01-2001
236 Opvragen belastbaar inkomen AWBZ 01-01-2002
237 Retourinformatie opvragen belastbaar inkomen AWBZ 01-01-2002
238 Reactie opvragen belastbaar inkomen AWBZ 01-01-2002
239 Retourbericht reactie opvragen belastbaar inkomen AWBZ 01-01-2002
240 Aanvraag controle op verzekering XML-bericht 01-01-2002
241 Reactie controle op verzekering XML-bericht 01-01-2002
242 Aanlevering Verzekerden Gegevens (AVG) Records met vaste recordlengte
Aanlevering verzekerdengegevens van zorgverzekeraar aan VECOZO, ten behoeve van o.a. Controle op Verzekeringsrecht (COV) en Referentiebestand Verzekerden Zorgverzekeringswet (RBVZ).
01-01-2010
243 Zorgverzekeringsgegevens RBVZ Records met vaste recordlengte
Aanlevering zorgverzekeringsgegevens van VECOZO naar Vektis-RBVZ. RBVZ = Referentiebestand Verzekerden Zorgverzekeringswet.
01-01-2010
244 Premieachterstandgegevens RBVZ Records met vaste recordlengte
Aanlevering premie-achterstandgegevens van VECOZO naar Vektis-RBVZ. RBVZ = Referentiebestand Verzekerden Zorgverzekeringswet.
01-01-2010
245 Retourinformatie aanlevering Verzekerden Gegevens (AVG) Records met vaste recordlengte
Aanlevering retourinformatie verzekerdengegevens van VECOZO naarzorgverzekeraar, ten behoeve van o.a. Controle op Verzekeringsrecht (COV) en Referentiebestand Verzekerden Zorgverzekeringswet (RBVZ).
Hoort bij 242
246 Dossieroverdracht AWBZ-zorg Records met vaste recordlengte 01-04-2012
247 Aanlevering Verzekerden Gegevens (AVG) t.b.v. Informatie en Onderzoek Records met vaste recordlengte
Aanlevering verzekerdengegevens van VECOZO aan Vektis, ten behoeve van Informatie en Onderzoek.
19-03-2013
248 Verzekerde inschrijving op naam huisarts Records met vaste recordlengte
Aanlevering verzekerdengegevens van VECOZO(ION) naar verzekeraars.
01-01-2014
249 Aanlevering Zorgvraagzwaarte Indicatoren (ZVZ-I) t.b.v. Informatie en Onderzoek Records met vaste recordlengte
Aanlevering verzekerdengegevens van VECOZO aan Vektis, ten behoeve van Informatie en Onderzoek.
250 Declaratie mondzorg van zorgverleners mondzorg naar zorgkantoor 01-01-2017
251 Retourinformatie declaratie mondzorg van zorgkantoor naar zorgverlener mondzorg. 01-01-2017
252 Informatie over inschrijving - woonplaats Zvw-verzekerde (S073) Zvw-verzekerde 03-07-2019
253 Retourinformatie informatie over inschrijving - woonplaats Zvw-verzekerde Zvw-verzekerde 03-07-2019
254 Document, dat recht aantoont - woonplaats Zvw-verzekerde (S072) Zvw-verzekerde 03-07-2019
255 Retourinformatie document dat recht aantoont - woonplaats Zvw-verzekerde 03-07-2019
256 Verzoek om document, dat recht aantoont - woonplaats Zvw-verzekerde (S071) Zvw-verzekerde 03-07-2019
257 Retourinformatie verzoek om document, dat recht aantoont - woonplaats Zvw-verzekerde Zvw-verzekerde 03-07-2019
258 Intrekking document, dat recht aantoont Zvw-verzekerde (S016) Zvw-verzekerde 03-07-2019
259 Retourinformatie intrekking document, dat recht aantoont Zvw-verzekerde Zvw-verzekerde 03-07-2019
260 Antwoord op intrekking document, dat recht aantoont Zvw-verzekerde (S017) Zvw-verzekerde 03-07-2019
261 Retourinformatie antwoord op intrekking document, dat recht aantoont Zvw-verzekerde Zvw-verzekerde 03-07-2019
262 Intrekking inschrijving Zvw-verzekerde (S018) Zvw-verzekerde 03-07-2019
263 Retourinformatie intrekking inschrijving Zvw-verzekerde Zvw-verzekerde 03-07-2019
264 Antwoord op intrekking inschrijving Zvw-verzekerde (S019) Zvw-verzekerde 03-07-2019
265 Retourinformatie antwoord op intrekking inschrijving Zvw-verzekerde Zvw-verzekerde 03-07-2019
266 Informatie over inschrijving - woonplaats buitenlandverzekerde (S073) Buitenlandverzekerde 03-07-2019
267 Retourinformatie informatie over inschrijving - woonplaats buitenlandverzekerde Buitenlandverzekerde 03-07-2019
268 Document, dat recht aantoont - woonplaats buitenlandverzekerde (S072) Buitenlandverzekerde 03-07-2019
269 Retourinformatie document, dat recht aantoont - woonplaats Buitenlandverzekerde 03-07-2019
270 Verzoek om document, dat recht aantoont - woonplaats buitenlandverzekerde (S071) Buitenlandverzekerde 03-07-2019
271 Retourinformatie verzoek om document, dat recht aantoont - woonplaats buitenlandverzekerde Buitenlandverzekerde 03-07-2019
272 Intrekking document, dat recht aantoont buitenlandverzekerde (S016) Buitenlandverzekerde 03-07-2019
273 Retourinformatie intrekking document, dat recht aantoont buitenlandverzekerde Buitenlandverzekerde 03-07-2019
274 Antwoord op intrekking document, dat recht aantoont buitenlandverzekerde (S017) Buitenlandverzekerde 03-07-2019
275 Retourinformatie antwoord op intrekking document, dat recht aantoont buitenlandverzekerde Buitenlandverzekerde 03-07-2019
276 Intrekking inschrijving buitenlandverzekerde (S018) Buitenlandverzekerde 03-07-2019
277 Retourinformatie intrekking inschrijving buitenlandverzekerde Buitenlandverzekerde 03-07-2019
278 Antwoord op intrekking inschrijving buitenlandverzekerde (S019) Buitenlandverzekerde 03-07-2019
279 Retourinformatie antwoord op intrekking inschrijving buitenlandverzekerde Buitenlandverzekerde 03-07-2019
280 Betwisting (S050) Buitenlandverzekerde 03-07-2019
281 Retourinformatie betwisting Buitenlandverzekerde 03-07-2019
282 Portable Document (PD_S1) Zvw-verzekerde 03-07-2019
283 Retourinformatie Portable Document (PD_S1) Zvw-verzekerde 03-07-2019
301 Vervallen 01-01-1993 01-06-2020
302 Vervallen 01-01-1993 01-06-2020
303 Vervallen 01-01-1993 01-06-2020
304 Vervallen 01-01-1993 01-06-2020
305 Toestemmingsaanvraag paramedische hulp van paramedicus naar zorgverzekeraar 01-01-1993
306 Toestemming paramedische hulp van zorgverzekeraar naar paramedicus 01-01-1993
307 Machtigingsaanvraag tandheelkundige hulp van tandarts algemeen prakticus of orthodontist naar zorgverzekeraar 01-01-1993
308 Machtiging/afwijzing tandheelkundige hulp van zorgverzekeraar naar tandarts algemeen prakticus of orthodontist 01-01-1993
310 Aanvraag machtigingen hulpmiddelen van leverancier hulpmiddelen naar zorgverzekeraar concept 01-01-1993
311 Machtigingen hulpmiddelen van zorgverzekeraar naar leverancier hulpmiddelen concept 01-01-1993
321 Eerste melding zorg verpleging en verzorging V&V EDI-meldingsproces verpleging en verzorging (V&V; Vektis). 01-01-1994
322 Reactie eerste melding zorg V&V EDI-meldingsproces verpleging en verzorging (V&V; Vektis). 01-01-1994
323 Tweede melding zorg V&V EDI-meldingsproces verpleging en verzorging (V&V; Vektis). 01-01-1994
324 Reactie tweede melding zorg V&V EDI-meldingsproces verpleging en verzorging (V&V; Vektis). 01-01-1994
325 Melding verlenging zorg V&V EDI-meldingsproces verpleging en verzorging (V&V; Vektis). 01-01-1994
326 Reactie melding verlenging zorg V&V EDI-meldingsproces verpleging en verzorging (V&V; Vektis). 01-01-1994
327 Einde zorg V&V EDI-meldingsproces verpleging en verzorging (V&V; Vektis). 01-01-1994
328 Wijziging zorg V&V EDI-meldingsproces verpleging en verzorging (V&V; Vektis). 01-01-1994
329 Reactie wijziging zorg V&V EDI-meldingsproces verpleging en verzorging (V&V; Vektis). 01-01-1994
330 Melding opname GGZ Zediggz EDI-melding. 01-01-1994
331 Acceptatie melding opname GGZ Zediggz EDI-melding. 01-01-1994
332 Aanvraag medische gegevens (steekproef) GGZ Zediggz EDI-melding. 01-01-1994
333 Opgave medische gegevens (steekproef) GGZ Zediggz EDI-melding. 01-01-1994
334 Melding/aanvraag machtiging RIBW Zediggz EDI-melding. 01-01-1994
335 Aanvraag machtiging opname GGZ Zediggz EDI-melding. 01-01-1994
336 Afgifte machtiging opname GGZ Zediggz EDI-melding. 01-01-1994
337 Beeindiging verstrekking GGZ Zediggz EDI-melding. 01-01-1994
338 Reactie beeindigingsbericht GGZ Zediggz EDI-melding. 01-01-1994
339 Wijziging opgave zorgaanbieder GGZ Zediggz EDI-melding. 01-01-1994
340 Retourbericht wijziging opgave zorgaanbieder GGZ Zediggz EDI-melding. 01-01-1994
341 Wijziging opgave zorgverzekeraar GGZ Zediggz EDI-melding. 01-01-1994
342 Retourbericht wijziging opgave zorgverzekeraar GGZ Zediggz EDI-melding. 01-01-1994
343 Melding/aanvraag machtiging GGZ EI bericht 01-01-1998
344 Reactie melding/afgifte machtiging GGZ EI bericht 01-01-1998
345 Beeindiging GGZ zorg EI bericht 01-01-1998
346 Indicatiestelling V&V EI bericht 01-01-2000
347 Retourinformatie indicatiestelling V&V EI bericht 01-01-2000
348 Melding aanvang V&V EI bericht 01-01-2000
349 Retourinformatie melding aanvang V&V EI bericht 01-01-2000
350 Beschikbaar zorgaanbod AWBZ EI & XML bericht 01-01-2000
351 Retourinformatie beschikbaar zorgaanbod AWBZ EI & XML bericht 01-01-2000
352 Zorgtoewijzing AWBZ-zorg EI-bericht 01-01-2000
353 Retourinformatie zorgtoewijzing AWBZ EI-bericht 01-01-2000
354 Melding aanvang AWBZ-zorg EI-bericht 01-01-2000
355 Retourinformatie melding aanvang AWBZ-zorg EI-bericht 01-01-2000
356 Reactie melding aanvang AWBZ-zorg EI & XML berichtconcept 01-01-2001
357 Retourinformatie Reactie melding aanvang AWBZ-zorg EI & XML berichtconcept 01-01-2001
358 Beeindiging/mutatie AWBZ-zorg EI-bericht 01-01-2001
359 Retourinformatie beëindiging/mutatie AWBZ-zorg EI-bericht 01-01-2001
360 Opgave productie AWBZ-zorg EI & XML bericht 01-01-2001
361 Retourinformatie opgave productie AWBZ-zorg EI & XML bericht 01-01-2001
362 Indicatiestelling V&V zorgkantoren EI bericht concept 01-01-2002
363 Retourinformatie indicatiestelling V&V zorgkantoren EI bericht concept 01-01-2002
364 Beschikbaar zorgaanbod V&V zorgkantoren (capaciteit) EI bericht concept 01-01-2001
365 Retourinformatie beschikbaar zorgaabod V&V zorgkantoren EI bericht concept 01-01-2001
366 Melding aanvang V&V zorgkantoren EI bericht concept 01-01-2001
367 Retourinformatie melding aanvang V&V zorgkantoren EI bericht concept 01-01-2001
368 Mutaties V&V zorgkantoren EI bericht concept 01-01-2001
369 Retourinformatie mutaties V&V zorgkantoren EI bericht concept 01-01-2001
370 Azr-Dwars V&v EI bericht 01-01-2002
371 Melding aanvang GH EI bericht concept 01-01-2001
372 Retourinformatie melding aanvang GH EI bericht concept 01-01-2001
373 Zorgtoewijzing/-plaatsing GH EI bericht concept 01-01-2001
374 Retourinformatie zorgtoewijzing/-plaatsing GH EI bericht concept 01-01-2001
375 Reactie melding/afgifte machtiging GH EI bericht concept 01-01-2001
376 Retourinformatie reactie melding/afgifte machtiging GH EI bericht concept 01-01-2001
377 Aanvraag machtiging tandheelkundige hulp AWBZ EI bericht concept 01-01-2002
378 Retourinformatie aanvraag machtiging tandheelkundige hulp AWBZ EI bericht concept 01-01-2002
379 Afgifte machtiging tandheelkundige hulp AWBZ EI bericht concept 01-01-2002
380 Retourinformatie afgifte machtiging tandheelkundige hulp AWBZ EI bericht concept 01-01-2002
387 Wachttijden GGZ EI bericht 01-01-2003
388 Indicatiebesluit AWBZ-zorg EI bericht 01-01-2002
389 Retourinformatie indicatiebesluit AWBZ-zorg EI bericht 01-01-2002
390 Retourinformatie wachttijden GGZ EI bericht 01-01-2003
391 Indicatiebesluit AWBZ-zorg ZK-ZK EI bericht 01-01-2003
392 Retourinformatie Indicatiebesluit AWBZ-zorg ZK-ZK EI bericht 01-01-2003
393 Melding aanvang AWBZ-zorg ZK-ZK EI-bericht 01-01-2003
394 Retourinformatie melding aanvang AWBZ-zorg ZK-ZK EI-bericht 01-01-2003
395 Beëindiging/mutatie AWBZ-zorg ZK-ZK EI-bericht 01-01-2003
396 Retourinformatie beëindiging/mutatie AWBZ-zorg ZK-ZK EI-bericht 01-01-2003
397 Zorgtoewijzing AWBZ ZK-ZK EI-bericht 01-01-2003
398 Retourinformatie zorgtoewijzing AWBZ ZK-ZK EI-bericht 01-01-2003
399 AIS AWBZ-zorg EI-bericht 01-01-2003
400 Retourinformatie AIS AWBZ-zorg EI-bericht 01-01-2003
401 Vervallen 01-01-1993 01-06-2020
402 AWBZ-aanlevering CVZ EI-bericht 01-01-2003
403 Retourinformatie AWBZ-aanlevering CVZ EI-bericht 01-01-2003
404 Landelijke aanlevering zorgregistratie AWBZ EI-bericht 01-01-2005
405 Retourinformatie Landelijke aanlevering Zorgregistratie AWBZ 01-01-2005
406 Melding aanvang AWBZ-zorg ZK-CAK EI-bericht 01-01-2005
407 Retourinformatie melding aanvang AWBZ-zorg ZK-CAK EI-bericht 01-01-2005
408 Overheveling dossiers intramurale eigen bijdrage AWBZ ZK-CAK 01-01-2006
409 Retourinformatie overheveling dossiers intramurale eigen bijdrage AWBZ ZK-CAK 01-01-2006
410 Beëindiging/mutatie AWBZ-zorg ZK-CAK EI-bericht 01-01-2006
411 Retourinformatie beëindiging/mutatie AWBZ-zorg ZK-CAK EI-bericht 01-01-2006
412 Aanvraag indicatiebesluit EI-bericht AZR 01-01-2014
413 Retourinformatie aanvraag indicatiebesluit EI-bericht AZR 01-01-2014
414 Wmo-Toewijzing EI-bericht Wmo 01-01-2015
415 Wmo-Toewijzing-Retour EI-bericht Wmo 01-01-2015
416 Wmo-Declaratie EI-bericht Wmo 01-01-2015
417 Wmo-Declaratie-Retour EI-bericht Wmo 01-01-2015
418 Start Wmo-ondersteuning EI-bericht Wmo 01-01-2015
419 Start Wmo-ondersteuning retour EI-bericht Wmo 01-01-2015
420 Stop Wmo-ondersteuning EI-bericht Wmo 01-01-2015
421 Stop Wmo-ondersteuning retour EI-bericht Wmo 01-01-2015
422 Wmo-Wachtlijst EI-bericht Wmo 01-01-2015
423 Wmo-Wachtlijst-Retour EI-bericht Wmo 01-01-2015
424 Wmo-Indicatie EI-bericht Wmo 01-01-2015
425 Wmo-Indicatie-Retour EI-bericht Wmo 01-01-2015
426 Wmo-AanvraagIndicatie EI-bericht Wmo 01-01-2015
427 Wmo-AanvraagIndicatie-Retour EI-bericht Wmo 01-01-2015
428 Declaratie wijkverpleging en eerstelijnsverblijf 01-01-2015
429 Retourinformatie declaratie wijkverpleging en eerstelijnsverblijf 01-01-2015
430 Declaratie zorg zintuiglijk gehandicapten 01-01-2015
431 Retourinformatie declaratie zorg zintuiglijk gehandicapten 01-01-2015
432 Declaratie Jeugdhulp EI-bericht jeugdwet 01-01-2015
433 Declaratie Jeugdhulp retour EI-bericht jeugdwet 01-01-2015
434 Declaratie Jeugd-GGZ EI-bericht Jeugdwet 01-01-2015
435 Declaratie Jeugd-GGZ retour EI-bericht Jeugdwet 01-01-2015
436 Toewijzing Jeugd EI-bericht Jeugdwet 01-01-2015
437 Toewijzing Jeugd retour EI-bericht Jeugdwet 01-01-2015
438 Start Jeugdhulp EI-bericht Jeugdwet 01-01-2015
439 Start Jeugdhulp retour EI-bericht Jeugdwet 01-01-2015
440 Stop Jeugdhulp EI-bericht Jeugdwet 01-01-2015
441 Stop Jeugdhulp retour EI-bericht Jeugdwet 01-01-2015
442 Declaratie ZZP en extramurale parameters forensische zorg 01-01-2016
443 Retourinformatie declaratie ZZP en extramurale parameters forensische zorg 01-01-2016
444 Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning EI-bericht Wmo 01-01-2016
445 Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning Retour EI-bericht Wmo 01-01-2016
446 Verzoek om toewijzing Jeugdhulp EI-bericht Jeugdwet 01-01-2016
447 Verzoek om toewijzing Jeugdhulp Retour EI-bericht Jeugdwet 01-01-2016
448 Factuur Wmo-ondersteuning EI-bericht Wmo 01-01-2016
449 Factuur Wmo-ondersteuning retour EI-bericht Wmo 01-01-2016
450 Factuur Jeugdhulp EI-beticht Jeudwet 01-01-2016
451 Factuur Jeugdhulp retour EI-bericht Jeugdwet 01-01-2016
452 Fraudesignaal 01-01-2017
453 Retour fraudesignaal 01-01-2017
454 Aanvullend bericht Wmo-ondersteuning EI-bericht Wmo 01-04-2017
455 Aanvullend bericht Wmo-ondersteuning retour EI-bericht Wmo 01-04-2017
456 Aanvullend bericht Jeugdhulp EI-bericht Jeugdwet 01-04-2017
457 Aanvullend bericht Jeugdhulp retour EI-bericht Jeugdwet 01-04-2017
458 Toekenning Pgb Wmo EI-bericht Wmo 01-04-2017
459 Toekenning Pgb Wmo retour EI-bericht Wmo 01-04-2017
460 Toekenning Pgb Jw EI-bericht Jeugdwet 01-04-2017
461 Toekenning Pgb Jw retour EI-bericht Jeugdwet 01-04-2017
462 Toekenning Pgb Wlz EI-bericht Wlz 01-04-2017
463 Toekenning Pgb Wlz retour EI-bericht Wlz 01-04-2017
464 Budgetafsluiting Pgb Wmo EI-bericht Wmo 01-04-2017
465 Budgetafsluiting Pgb Wmo retour EI-bericht Wmo 01-04-2017
466 Budgetafsluiting Pgb Jw EI-bericht Jeugdwet 01-04-2017
467 Budgetafsluiting Pgb Jw retour EI-bericht Jeugdwet 01-04-2017
468 Budgetafsluiting Pgb Wlz EI-bericht Wlz 01-04-2017
469 Budgetafsluiting Pgb Wlz retour EI-bericht Wlz 01-04-2017
470 Start Eigen Bijdrage EI-bericht Wmo 01-05-2019
471 Start Eigen Bijdrage retour EI-bericht Wmo 01-05-2019
472 Stop Eigen Bijdrage EI-bericht Wmo 01-05-2019
473 Stop Eigen Bijdrage retour EI-bericht Wmo 01-05-2019
474 Verantwoording forensische zorg voor DBBC 01-07-2019
475 Retourinformatie verantwoording forensische zorg voor DBBC 01-07-2019
476 Aanmelding Forensische Zorg 01-02-2020
477 Retourinformatie Aanmelding Forensische Zorg 01-02-2020
478 Plaatsing Forensische Zorg 01-02-2020
479 Retourinformatie Plaatsing Forensische Zorg 01-02-2020
480 Verzoek om Wijziging Wmo-ondersteuning 01-04-2020
481 Verzoek om Wijziging Wmo-ondersteuning retour 01-04-2020
482 Verzoek antwoord Wmo-ondersteuning 01-04-2020
483 Verzoek antwoord Wmo-ondersteuning retour 01-04-2020
484 Declaratie Wmo-ondersteuning (release 3.0) 01-04-2020
485 Declaratie antwoord Wmo-ondersteuning 01-04-2020
486 Verzoek om Wijziging Jeugdhulp 01-04-2020
487 Verzoek om Wijziging Jeugdhulp retour 01-04-2020
488 Verzoek antwoord Jeugdhulp 01-04-2020
489 Verzoek antwoord Jeugdhulp retour 01-04-2020
490 Declaratie Jeugdhulp (release 3.0) 01-04-2020
491 Declaratie antwoord Jeugdhulp 01-04-2020
492 Start Forensische Zorg 01-04-2020
493 Retourinformatie Start Forensische Zorg 01-04-2020
494 Mutatie Forensische Zorg 01-04-2020
495 Retourinformatie Mutatie Forensische Zorg 01-04-2020
501 Frequentiegegevens medisch specialistische hulp van zorgverzekeraar naar Vektis 01-01-1993
502 Retourinformatie frequentiegegevens medisch specialistische hulp van vektis naar zorgverzekeraar 01-01-1993
503 Ontslagdiagnosekode medisch specialistische hulp van medisch specialist/ziekenhuis naar zorgverzekeraar 01-01-1993
504 Retourinformatie ontslagdiagnosekode medisch specialistische hulp van zorgverzekeraar naar medisch specialist/ziekenhuis 01-01-1993
505 Prescriptiegegevens fto (regionaal farmacotherapeutisch overleg) van zorgverzekeraar/fto-regio naar ZN/Vektis 01-01-1993
506 Prescriptiegegevens fto (regionaal farmacotherapeutisch overleg) van ZN/Vektis naar zorgverzekeraar/fto-regio 01-01-1993
507 Productiegegevens thuiszorg van thuiszorginstelling naar zorgverzekeraar Dit bericht komt voor in rapport EI Productiegegevens Thuiszorg. In de loop van 1997 vervalt dat rapport, daar productiegegevens thuiszorg (AWBZ) dan opgenomen zijn in het rapport EI Declaraties Thuiszorg (zie bij codes 152/153). 01-01-1993
508 Aanlevering ELIS Huisartsenzorg 01-01-2007
509 Aanlevering ELIS Paramedische zorg 01-01-2007
510 Aanlevering ELIS Mondzorg 01-01-2007
511 Aanlevering ELIS Eerstelijnspsychologische zorg 01-01-2008
512 Aanlevering DBC GGZ 01-01-2008
513 Aanlevering Farmacie Informatiesysteem 01-01-2008
514 Aanlevering Detailinformatiesysteem Hulpmiddelen 01-01-2009
515 Schadelast Wlz/AWBZ-zorg van zorgkantoren 01-11-2011
516 Aanleverspecificaties schadelast informatie DBC/ziekenhuiszorg 01-11-2011
517 Retourinformatie schadelast Wlz/AWBZ-zorg van zorgkantoren 01-03-2012
518 Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie DBC/ziekenhuiszorg 01-11-2011
519 Retourinformatie aanlevering DBC GGZ 01-01-2013
520 Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie Hulpmiddelen 01-01-2013
521 Schadelast basis en gespecialiseerde GGZ 01-01-2014
522 Retourinformatie schadelast basis en gespecialiseerde GGZ 01-01-2014
523 Schadelast Wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf en Zorg zintuiglijk gehandicapten van zorgverzekeraars 01-01-2015
524 Retourinformatie schadelast Wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf en Zorg zintuiglijk gehandicapten van zorgverzekeraars 01-01-2015
525 Schadelast kraamzorg 01-04-2016
526 Retourinformatie schadelast kraamzorg 01-04-2016
527 Schadelast verloskundige hulp 01-04-2016
528 Retourinformatie schadelast verloskundige hulp 01-04-2016
529 Samenloop Wlz-Zvw van zorgkantoren 01-07-2017
530 Samenloop Wlz-Zvw naar zorgverzekeraars 01-07-2017
531 Aanleverspecificaties schadelast informatie dure geneesmiddelen 01-01-2017
532 Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dure geneesmiddelen 01-01-2017
533 Retour samenloop Wlz-Zvw controle 01-07-2017
534 Retour samenloop Wlz-Zvw verrijking 01-07-2017
535 Indicatie Wlz 01-07-2017
536 Retour Indicatie Wlz 01-07-2017
537 Betaalopdracht mondzorg in de Wlz 01-01-2018
538 Retourbericht betaalopdracht mondzorg in de Wlz 01-01-2018
539 Clienten MPT (primair) CAK naar Vektis 01-07-2017
540 Retour clienten MPT (primair) Vektis naar CAK 01-07-2017
541 Aanleverspecificaties behandelindex fysiotherapie van zorgverzekeraar naar Vektis. 01-07-2017
542 Aanleverspecificaties schadelastinformatie vervoer 01-01-2015
543 Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie vervoer 01-01-2015
544 Onderlinge dienstverlening ziekenhuizen (ODZ) 01-01-2020
545 Retourinformatie onderlinge dienstverlening ziekenhuizen (ODZ) 01-01-2020
546 Indiening declaratie Sickness (S084) 01-02-2021
547 Retourinformatie/bevestiging indiening declaratie Sickness 01-02-2021
548 Betwisting declaratie Sickness (S082) 01-02-2021
549 Retourinformatie betwisting declaratie Sickness 01-02-2021
550 Antwoord op betwisting declaratie Sickness (S084) 01-02-2021
551 Retourinformatie/bevestiging antwoord op betwisting declaratie Sickness
552 Creditering Sickness (S085) 01-02-2021
553 Retourinformatie creditering Sickness 01-02-2021
554 Betwisting creditering Sickness (S087) 01-02-2021
555 Retourinformatie betwisting creditering Sickness 01-02-2021
556 Antwoord op betwisting creditering Sickness (S088) 01-02-2021
557 Retourinformatie/bevestiging antwoord op betwisting creditering Sickness 01-02-2021
558 Indiening declaratie AWOD (DA010) 01-02-2021
559 Retourinformatie/bevestiging indiening declaratie AWOD 01-02-2021
560 Betwisting declaratie AWOD (DA016) 01-02-2021
561 Retourinformatie betwisting declaratie AWOD 01-02-2021
562 Antwoord op betwisting declaratie AWOD (DA017) 01-02-2021
563 Retourinformatie/bevestiging antwoord op betwisting declaratie AWOD 01-01-1993
564 Creditering AWOD (DA012) 01-02-2021
565 Retourinformatie creditering AWOD 01-02-2021
566 Betwisting creditering AWOD (DA012C) 01-02-2021
567 Retourinformatie betwisting creditering AWOD 01-02-2021
568 Antwoord op betwisting creditering AWOD (DA012R) 01-02-2021
569 Retourinformatie/bevestiging antwoord op betwisting creditering AWOD 01-02-2021
570 Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie farmacie 01-07-2015
571 Verantwoording forensische zorg voor ZZP/EVP/VPT 01-01-2021
572 Retourinformatie verantwoording forensische zorg voor ZZP/EVP/VPT 01-01-2021
573 Declaratie GGZ volgens ZPM 01-01-2022
574 Retourinformatie Declaratie GGZ volgens ZPM 01-01-2022
575 Declaratie FZ volgens ZPM 01-01-2022
576 Retourinformatie Declaratie FZ volgens ZPM 01-01-2022
601 Nieuwe AGB-gegevens van zorgverzekeraar naar Vektis 01-01-1993
602 Retourinformatie nieuwe AGB-gegevens van Vektis naar zorgverzekeraar 01-01-1993
603 AGB-wijzigingsgegevens van zorgverzekeraar naar Vektis 01-01-1993
604 Retourinformatie AGB-wijzigingsgegevens van Vektis naar zorgverzekeraar 01-01-1993
605 Afvoer AGB-gegevens van zorgverzekeraar naar Vektis 01-01-1993
606 Retourinformatie afvoer AGB-gegevens van Vektis naar zorgverzekeraar 01-01-1993
607 Referentiegegevens werkgevers 01-01-1996
608 Mutaties referentiegegevens werkgevers 01-01-1996

3. Gebruikt in standaarden

ID
Naam
AP304 (versie 7.2)
Declaratie farmaceutische hulp
AP304 (versie 8.0)
Declaratie farmaceutische hulp
AP305 (versie 7.2)
Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp
AP305 (versie 8.0)
Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp
AW319 (versie 1.4)
Declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg
AW320 (versie 1.4)
Retourinformatie declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg
BM801 (versie 1.0)
Betaalopdracht mondzorg wlz
BM802 (versie 1.0)
Retourinformatie betaalopdracht mondzorg wlz
DG301 (versie 1.0)
Declaratie dure geneesmiddelen
DG302 (versie 1.0)
Retourinformatie declaratie dure geneesmiddelen
EF301 (versie 1.1)
(e)125 formulier
EF302 (versie 1.1)
Retourinformatie (e)125 formulier
EP301 (versie 1.2)
Declaratie eerstelijnspsychologische hulp
EP302 (versie 1.2)
Retourinformatie declaratie eerstelijnspsychologische hulp
FZ301 (versie 1.1)
Declaratie forensische ggz
FZ301 (versie 2.0)
Declaratie forensische zorg
FZ302 (versie 1.1)
Retourinformatie declaratie forensische ggz
FZ302 (versie 2.0)
Retourinformatie declaratie forensische zorg
FZ303 (versie 1.0)
Declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg
FZ304 (versie 1.0)
Retourinformatie declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg
GZ311 (versie 2.0)
Declaratie ggz dbc
GZ311 (versie 2.1)
Declaratie ggz dbc
GZ312 (versie 2.0)
Retourbericht declaratie ggz dbc
GZ312 (versie 2.1)
Retourbericht declaratie ggz dbc
GZ321 (versie 1.0)
Declaratie basis en gespecialiseerde ggz
GZ322 (versie 1.0)
Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz
GZ340 (versie 1.0)
Aanlevering zorgvraagzwaarte indicator (zvz-i)
HA304 (versie 4.2)
Declaratie huisartsenhulp
HA305 (versie 4.2)
Retourinformatie declaratie huisartsenhulp
IW801 (versie 1.0)
Indicatie wlz
IW802 (versie 1.0)
Retour indicatie wlz
JW321 (versie 2.0)
Declaratie jeugd-ggz
JW322 (versie 2.0)
Declaratie jeugd-ggz retour
KZ301 (versie 3.2)
Declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg
KZ302 (versie 3.2)
Retourinformatie declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg
LH307 (versie 5.2)
Declaratie hulpmiddelen
LH308 (versie 5.2)
Retourinformatie declaratie hulpmiddelen
MZ301 (versie 1.3)
Declaratie mondzorg
MZ302 (versie 1.3)
Retourinformatie declaratie mondzorg
OS301 (versie 1.0)
Declaratie zorg overige sectoren
OS302 (versie 1.0)
Retourinformatie declaratie zorg overige sectoren
PM304 (versie 3.2)
Declaratie paramedische hulp
PM305 (versie 3.2)
Retourinformatie declaratie paramedische hulp
QA301 (versie 2.0)
Schadelast wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg
QA302 (versie 1.1)
Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie awbz
QA302 (versie 2.0)
Retourinformatie schadelast wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg
QDG301 (versie 1.0)
Aanleverspecificaties schadelast informatie dure geneesmiddelen
QDG302 (versie 1.0)
Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dure geneesmiddelen
QD301 (versie 1.0)
Aanleverspecificaties detailinformatiesysteem hulpmiddelen
QE301 (versie 1.0)
Aanleverspecificaties elis eerstelijnspsychologische zorg
QF301 (versie 2.0)
Aanleverspecificaties schadelastinformatie farmaceutische hulp
QF302 (versie 2.0)
Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie farmaceutische hulp
QG321 (versie 1.0)
Schadelast basis en gespecialiseerde ggz
QG322 (versie 1.0)
Retourinformatie schadelast basis en gespecialiseerde ggz
QH301 (versie 1.1)
Aanleverspecificaties elis huisartsenzorg
QK301 (versie 1.0)
Aanleverspecificaties schadelastinformatie kraamzorg en integrale geboortezorg
QK302 (versie 1.0)
Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie kraamzorg en integrale geboortezorg
QM301 (versie 1.1)
Aanleverspecificaties elis mondzorg
QP301 (versie 1.1)
Aanleverspecificaties elis paramedische zorg
QV301 (versie 1.0)
Aanleverspecificaties schadelastinformatie verloskundige hulp
QV302 (versie 1.0)
Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie verloskundige hulp
QX301 (versie 2.0)
Aanleverspecificaties schadelastinformatie <generiek>
QX301 (versie 2.1)
Aanleverspecificaties schadelastinformatie <generiek>
QX302 (versie 2.0)
Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie <<generiek>>
QX302 (versie 2.1)
Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie <<generiek>>
QZ301 (versie 1.1)
Aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg
QZ301 (versie 2.0)
Aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg
QZ302 (versie 1.1)
Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg
QZ302 (versie 2.0)
Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg
SA801 (versie 1.0)
Samenloop financiering wlz-zvw
SA802 (versie 1.0)
Retour samenloop financiering wlz-zvw
VE303 (versie 4.2)
Declaratie vervoer
VE304 (versie 4.2)
Retourbericht declaratie vervoer
VK301 (versie 2.2)
Declaratie verloskundige hulp
VK302 (versie 2.2)
Retourinformatie declaratie verloskundige hulp
VZ301 (versie 1.0)
Aanlevering verzekerdengegevens (avg)
VZ803 (versie 1.0)
Client mpt (primair)
ZH308 (versie 7.2)
Declaratie dbc/ziekenhuiszorg
ZH308 (versie 8.0)
Declaratie dbc/ziekenhuiszorg
ZH308 (versie 9.0)
Declaratie dbc/ziekenhuiszorg
ZH309 (versie 7.2)
Retourbericht declaratie dbc/ziekenhuiszorg
ZH309 (versie 8.0)
Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg
ZH309 (versie 9.0)
Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg
ZH310 (versie 1.0)
Onderhanden werk+ msz
ZH311 (versie 1.0)
Retourinformatie onderhanden werk+ msz
VZ301 (versie 2.0)
Aanlevering verzekerdengegevens (avg)
QVE301 (versie 1.0)
Aanleverspecificaties schadelastinformatie vervoer
QVE302 (versie 1.0)
Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie vervoer
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de specifieke pagina staat de naam van het gekozen item en de inhoudsopgave van de pagina. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.

Inhoud pagina’s codelijsten:
  1. Identificatie codelijst
  2. Inhoud codelijst
  3. Gebruikt in standaarden