SA801 Samenloop financiering wlz-zvw

1. Identificatie standaard

Naam bericht
Samenloop financiering wlz-zvw

ID
SA801

Versie
1.0

Type  
XML

Publicatiedatum  
10-11-2020

Ingangsdatum  
01-07-2017

Versiedatum  
23-12-2016

Expiratiedatum  
n.v.t.

2. Beschrijving

Definitie
Samenloopbericht van zorgkantoor naar zorgverzekeraar om de zorgverzekeraar inzicht te geven of een verzekerde zorg ontvangt binnen de Wlz.

Toelichting
De partijen die deelnemen aan het proces zijn:
* Zorgkantoor (verzender);
* VECOZO (routeerder) en
* zorgverzekeraar (ontvanger).

Kenmerk
Voor de SA801 is de berichtstructuur niet via de raadpleegmodus beschikbaar maar alleen via de onderstaande documentatie gepubliceerd.

3. Berichtstructuur

De berichtstructuur voor deze standaard is niet via de raadpleegmodus beschikbaar maar alleen via onderstaande documentatie.

4. Documentatie

Download documentatie
Documenttype
Documentnaam
Uitgave
nummer
Uitgave
datum
Documenttype: Bedrijfs- en controleregels
Documentnaam: SA801v1.0_RBCu7.xlsx (0.07MB)
Uitgave:7
Uitgavedatum:03-08-2018
Documenttype: Bedrijfs- en controleregels
Documentnaam: SA801v1.0_RBCu8.xlsx (0.07MB)
Uitgave:8
Uitgavedatum:01-05-2019
Documenttype: Bedrijfs- en controleregels (N7)
Documentnaam: SA801v1.0_N7_2020_RBCu10.xlsx (0.05MB)
Uitgave:10
Uitgavedatum:19-05-2020
Documenttype: Bedrijfs- en controleregels (N7)
Documentnaam: SA801v1.0_N7_2020_RBCu8.xlsx (0.05MB)
Uitgave:8
Uitgavedatum:16-12-2019
Documenttype: Bedrijfs- en controleregels (N7)
Documentnaam: SA801v1.0_N7_2020_RBCu9.xlsx (0.05MB)
Uitgave:9
Uitgavedatum:30-03-2020
Documenttype: Berichtspecificatie
Documentnaam: SA801v1.0_BERu12.pdf (0.38MB)
Uitgave:12
Uitgavedatum:25-10-2019
Documenttype: Handleiding XSLT
Documentnaam: Handleiding SA801v1.0_XSLTu1.pdf (0.75MB)
Uitgave:1
Uitgavedatum:23-12-2016
Documenttype: Invulinstructie
Documentnaam: SA801-SA802v1.0_INVu2.pdf (0.55MB)
Uitgave:2
Uitgavedatum:11-10-2019
Documenttype: Prestatiecodelijst samenloop Wlz en ZvW
Uitgave:1
Uitgavedatum:22-04-2016
Documenttype: Standaardbeschrijving
Documentnaam: SA801-SA802v1.0_STBu17.pdf (0.58MB)
Uitgave:17
Uitgavedatum:10-11-2020
Documenttype: Testgevallen
Documentnaam: SA801v1.0_TGu5.xlsx (0.04MB)
Uitgave:5
Uitgavedatum:22-01-2018
Documenttype: XML specificatie
Documentnaam: SA801v1.0_XML_specu4.zip (0.12MB)
Uitgave:4
Uitgavedatum:31-12-2019

5. Bijbehorende codelijsten

6. Gerelateerde standaarden

7. Implementatie ondersteuning

Tower
Met Tower kunt je EI-testberichten genereren ten opzichte van een berichtspecificatie. Je kunt dit alleen doen voor flatfile berichten.

Portes
Met Portes kun je EI-testberichten controleren ten opzichte van een berichtspecificatie. Je kunt dit alleen doen voor flatfile berichten.

Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.