QA301 Schadelast wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg

1. Identificatie standaard

Naam bericht
Schadelast wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg

ID
QA301

Versie
2.0

Type  
flatfile

Publicatiedatum  
26-02-2013

Ingangsdatum  
17-04-2013

Versiedatum  
16-10-2014

Expiratiedatum  
31-05-2015

2. Beschrijving

Definitie
EI-bericht voor aanlevering van schadegegevens betreffende Wlz van zorgkantoor en Wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf, Geneeskundige Zorg aan Specifieke Patiëntgroepen en Zorg zintuiglijk gehandicapten van zorgverzekeraar aan Vektis.

Toelichting
Doelgroep: Zorgkantoren (Wlz) en zorgverzekeraars (Wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf, Geneeskundige Zorg aan Specifieke Patiëntgroepen en Zorg zintuiglijk gehandicapten)

Kenmerk
Recordlengte = 310 posities.

3. Berichtstructuur

4. Documentatie

Download documentatie
Documenttype
Documentnaam
Uitgave
nummer
Uitgave
datum
Documenttype: Bedrijfs- en controleregels
Documentnaam: QA301v2.0_RBCu11.xlsx (0.12MB)
Uitgave:11
Uitgavedatum:15-10-2019
Documenttype: Bedrijfs- en controleregels
Documentnaam: QA301v2.0_RBCu12.xlsx (0.12MB)
Uitgave:12
Uitgavedatum:28-10-2019
Documenttype: Bedrijfs- en controleregels
Documentnaam: QA301v2.0_RBCu13.xlsx (0.12MB)
Uitgave:13
Uitgavedatum:29-05-2020
Documenttype: Berichtspecificatie
Documentnaam: QA301v2.0_BERu4.pdf (0.95MB)
Uitgave:4
Uitgavedatum:15-10-2019
Documenttype: Berichtspecificatie
Documentnaam: QA301v2.0_BERu4.xlsx (0.22MB)
Uitgave:4
Uitgavedatum:15-10-2019
Documenttype: Erratum en addendum Q-informatiestandaarden
Documentnaam: Q-INFO_ERR-ADDu1.pdf (0.43MB)
Uitgave:1
Uitgavedatum:26-09-2016
Documenttype: Invulinstructie
Documentnaam: QA301-QA302v2.0_INVu6.pdf (0.45MB)
Uitgave:6
Uitgavedatum:15-10-2019
Documenttype: Standaardbeschrijving
Documentnaam: QA301-QA302v2.0_STBu6.pdf (0.51MB)
Uitgave:6
Uitgavedatum:15-10-2019
Documenttype: Testgevallen en testberichten
Documentnaam: QA301v2.0_VE_Testset_u1_AWBZ.zip (0.19MB)
Uitgave:1
Uitgavedatum:23-10-2014
Documenttype: Testgevallen en testberichten
Documentnaam: QA301v2.0_VE_Testset_u1_Zvw.zip (0.19MB)
Uitgave:1
Uitgavedatum:23-10-2014

5. Bijbehorende codelijsten

6. Gerelateerde standaarden

7. Implementatie ondersteuning

Tower
Met Tower kunt je EI-testberichten genereren ten opzichte van een berichtspecificatie. Je kunt dit alleen doen voor flatfile berichten.

Portes
Met Portes kun je EI-testberichten controleren ten opzichte van een berichtspecificatie. Je kunt dit alleen doen voor flatfile berichten.

Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.