Vind codelijst

COD163-CIZ Zorgzwaartepakketcode

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
Zorgzwaartepakketcode

ID
COD163-CIZ

Beschrijving
Gecodeerde aanduiding van een zorgzwaartepakket.

Publicatiedatum   
10-07-2024

Technisch beheer   
CIZ

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
190 9vv A Geriatrische revalidatiezorg 01-01-1900
191 9vv B Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging 01-01-1900
750 1vv Beschut wonen met enige begeleiding 01-01-1900
751 2vv Beschut wonen met begeleiding en verzorging 01-01-1900
752 3vv Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging 01-01-1900
753 4vv Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging 01-01-1900
754 5vv Beschermd wonen met intensieve dementiezorg 01-01-1900
755 6vv Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging 01-01-1900
756 7vv Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met nadruk op begeleiding 01-01-1900
757 8vv Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging 01-01-1900
758 9vv Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging 01-01-1900
759 10vv Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg 01-01-1900
760 1ggz C Beschermd wonen met begeleiding 01-01-1900
762 2ggz C Gestructureerd beschermd wonen met uitgebreide begeleiding 01-01-1900
764 3ggz C Beschermd wonen met intensieve begeleiding 01-01-1900
766 4ggz B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en verzorging 01-01-1900
768 5ggz B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en gedragsregulering 01-01-1900
770 6ggz B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging 01-01-1900
772 7ggz B Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding 01-01-1900
780 1lvg Wonen met enige behandeling en begeleiding 01-01-1900
781 2lvg Wonen met behandeling en begeleiding 01-01-1900
782 3lvg Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep 01-01-1900
783 4lvg Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding 01-01-1900
784 5lvg Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding 01-01-1900
790 1sglvg Behandeling in een SGLVG-behandelcentrum 01-01-1900
800 1vg Wonen met enige begeleiding 01-01-1900
802 2vg Wonen met begeleiding 01-01-1900
804 3vg Wonen met begeleiding en verzorging 01-01-1900
806 4vg Wonen met begeleiding en intensieve verzorging 01-01-1900
808 5vg Wonen met begeleiding en zeer intensieve verzorging 01-01-1900
810 6vg Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering 01-01-1900
812 7vg (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering 01-01-1900
814 8vg Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging 01-01-1900
820 1lg Wonen met enige begeleiding en enige verzorging 01-01-1900
822 2lg Wonen met begeleiding en enige verzorging 01-01-1900
824 3lg Wonen met enige begeleiding en verzorging 01-01-1900
826 4lg Wonen met begeleiding en verzorging 01-01-1900
828 5lg Wonen met begeleiding en intensieve verzorging 01-01-1900
830 6lg Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging 01-01-1900
832 7lg Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging 01-01-1900
840 1ZGvis Wonen met enige begeleiding en enige verzorging 01-01-1900
842 2ZGvis Wonen met begeleiding en enige verzorging 01-01-1900
844 3ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en verzorging 01-01-1900
846 4ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging 01-01-1900
848 5ZGvis Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging 01-01-1900
850 1ZGaud Wonen met begeleiding en enige verzorging 01-01-1900
852 2ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en verzorging 01-01-1900
854 3ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging 01-01-1900
856 4ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en enige verzorging 01-01-1900
860 1ggz B Voortgezet verblijf met beleiding 01-01-1900
862 2ggz B Voortgezet verblijf met structuur en uitgebreide begeleiding 01-01-1900
864 3ggz B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding 01-01-1900
866 4ggz C Gestructureerd beschermd wonen met intensieve begeleiding en verzorging 01-01-1900
868 5ggz C Beschermd wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering 01-01-1900
870 6ggz C Beschermd wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging 01-01-1900
880 1ggz W Wonen met intensieve begeleiding 01-01-1900
882 2ggz W Wonen met intensieve begeleiding en verzorging 01-01-1900
884 3ggz W Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering 01-01-1900
886 4ggz W Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging 01-01-1900
888 5ggz W Beveiligd Wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding 01-01-1900
998 Zzpx Onbepaald zorgzwaartepakket 01-01-1900
999 Zzpo Partnerverblijf 01-01-1900

3. Gebruikt in standaarden

Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de specifieke pagina staat de naam van het gekozen item en de inhoudsopgave van de pagina. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.

Inhoud pagina’s codelijsten:
  1. Identificatie codelijst
  2. Inhoud codelijst
  3. Gebruikt in standaarden