PORTES en TOWER vanaf vrijdag 17 september niet meer beschikbaar. Voor meer informatie zie het nieuwsbericht op onze website. Lees meer

COD163-CIZ Zorgzwaartepakketcode

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
Zorgzwaartepakketcode

ID
COD163-CIZ

Beschrijving
Gecodeerde aanduiding van een zorgzwaartepakket.

Publicatiedatum  
23-12-2020

Technisch beheer  
CIZ

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
190 9vv A Geriatrische revalidatiezorg
191 9vv B Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
750 1vv Beschut wonen met enige begeleiding
751 2vv Beschut wonen met begeleiding en verzorging
752 3vv Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging
753 4vv Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
754 5vv Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
755 6vv Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
756 7vv Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met nadruk op begeleiding
757 8vv Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging
758 9vv Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging
759 10vv Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg
760 1ggz C Beschermd wonen met begeleiding
762 2ggz C Gestructureerd beschermd wonen met uitgebreide begeleiding
764 3ggz C Beschermd wonen met intensieve begeleiding
766 4ggz B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en verzorging
768 5ggz B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en gedragsregulering
770 6ggz B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging
772 7ggz B Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding
780 1lvg Wonen met enige behandeling en begeleiding
781 2lvg Wonen met behandeling en begeleiding
782 3lvg Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep
783 4lvg Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding
784 5lvg Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding
790 1sglvg Behandeling in een SGLVG-behandelcentrum
800 1vg Wonen met enige begeleiding
802 2vg Wonen met begeleiding
804 3vg Wonen met begeleiding en verzorging
806 4vg Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
808 5vg Wonen met begeleiding en zeer intensieve verzorging
810 6vg Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
812 7vg (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
814 8vg Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging
820 1lg Wonen met enige begeleiding en enige verzorging
822 2lg Wonen met begeleiding en enige verzorging
824 3lg Wonen met enige begeleiding en verzorging
826 4lg Wonen met begeleiding en verzorging
828 5lg Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
830 6lg Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
832 7lg Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging
840 1ZGvis Wonen met enige begeleiding en enige verzorging
842 2ZGvis Wonen met begeleiding en enige verzorging
844 3ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en verzorging
846 4ZGvis Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
848 5ZGvis Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging
850 1ZGaud Wonen met begeleiding en enige verzorging
852 2ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en verzorging
854 3ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
856 4ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en enige verzorging
860 1ggz B Voortgezet verblijf met beleiding
862 2ggz B Voortgezet verblijf met structuur en uitgebreide begeleiding
864 3ggz B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding
866 4ggz C Gestructureerd beschermd wonen met intensieve begeleiding en verzorging
868 5ggz C Beschermd wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering
870 6ggz C Beschermd wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging
880 1ggz W Wonen met intensieve begeleiding
882 2ggz W Wonen met intensieve begeleiding en verzorging
884 3ggz W Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering
886 4ggz W Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging
888 5ggz W Beveiligd Wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding
998 Zzpx Onbepaald zorgzwaartepakket
999 Zzpo Partnerverblijf

3. Gebruikt in standaarden

Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de specifieke pagina staat de naam van het gekozen item en de inhoudsopgave van de pagina. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.

Inhoud pagina’s codelijsten:
  1. Identificatie codelijst
  2. Inhoud codelijst
  3. Gebruikt in standaarden

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support