COD016-VEKT Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)

Let op! Onlangs gewijzigd.

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)

ID
COD016-VEKT

Beschrijving
Nadere verbijzondering van de zorgverlener per soort/beroepsgroep.

Publicatiedatum  
04-06-2021

Technisch beheer  
VEKT

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
0100 Huisartsen, niet nader gespecificeerd 01-01-1999
0101 Huisarts, Niet apotheekhoudend 01-01-1999
0102 Huisarts, medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik 25-11-2013
0110 Huisarts, Apotheekhoudend 01-01-1999
0111 Huisartsen, niet apotheekhoudend, medicatiebeoordeling 25-11-2013
0112 Huisartsen, Apotheekhoudend, medicatiebeoordeling 25-11-2013
0120 Alternatieve huisartsen 01-01-1999 01-10-2011
0200 Apothekers 01-01-1999
0201 Apotheker, medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik 25-11-2013
0300 Medisch specialisten, niet nader gespecificeerd Specialisme. 01-01-1999
0301 Medisch specialisten, oogheelkunde Specialisme. 01-01-1999
0302 Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde Specialisme. 01-01-1999
0303 Chirurgie (Heelkunde) Specialisme. 01-01-1999
0304 Medisch specialisten, plastische chirurgie Specialisme. 01-01-1999
0305 Medisch specialisten, orthopedie Specialisme. 01-01-1999
0306 Medisch specialisten, urologie Specialisme. 01-01-1999
0307 Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie Specialisme. 01-02-2013
0308 Medisch specialisten, neurochirurgie Specialisme. 01-01-1999
0309 Medisch specialisten, zenuw - en zielsziekten Specialisme. 01-01-1999
0310 Dermatologie en Venerologie Specialisme. 01-01-1999
0313 Interne geneeskunde Specialisme. 01-01-1999
0316 Medisch specialisten, kindergeneeskunde Specialisme. 01-01-1999
0318 Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) Specialisme. 01-02-2006
0320 Medisch specialisten, cardiologie Specialisme. 01-01-1999
0322 Medisch specialisten, longziekten Specialisme. 01-01-1999
0324 Medisch specialisten, reumatologie Specialisme. 01-01-1999
0326 Medisch specialisten, allergologie Specialisme. 01-01-1999
0327 Medisch specialisten, revalidatie Specialisme. 01-01-1999
0328 Medisch specialisten, cardio thoracale chirurgie Specialisme. 25-01-2013
0329 Medisch specialisten, psychiatrie Specialisme. 01-01-1999
0330 Medisch specialisten, neurologie Specialisme. 01-01-1999
0335 Medisch specialisten, geriatrie Specialisme. 01-01-1999
0360 Medisch specialisten, radiologie Specialisme. 01-01-1999 01-09-2001
0361 Medisch specialisten, radiotherapie Specialisme. 01-01-1999
0362 Radiologie Specialisme. 01-01-1999
0363 Medisch specialisten, nucleaire geneeskunde Specialisme. 01-01-1999
0386 Medisch specialisten, klinische chemie Specialisme. 01-01-1999
0387 Medisch specialisten, medische microbiologie Specialisme. 01-01-1999
0388 Medisch specialisten, pathologische anatomie Specialisme. 01-01-1999
0389 Anesthesiologie Specialisme. 01-01-1999
0390 Medisch specialisten, klinische genetica Specialisme. 01-10-2004
0400 Fysiotherapeuten, niet nader gespecificeerd 01-01-1999
0401 Fysiotherapeuten, fysiotherapie 01-01-1999
0402 Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage 01-01-1999
0403 Fysiotherapeuten, kinderfysiotherapie 01-01-1999
0404 Fysiotherapeuten, manuele therapie 01-01-1999
0405 Fysiotherapeuten, oedeemtherapie 01-01-1999
0406 Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie 01-01-1999
0407 Fysiotherapeuten, fysiotherapie in de geriatrie 01-01-1999
0408 Fysiotherapeuten, sportfysiotherapie 01-01-1999
0409 Fysiotherapeuten, psychosomatische fysiotherapie 01-04-2008
0410 Oro-faciale fysiotherapie 15-04-2011
0411 Arbeids- en/of bedrijfsfysiotherapeut 15-04-2011
0412 Fysiotherapeuten, Oncologie 15-10-2014
0413 Fysiotherapeuten, manuele therapie en heilgymnastiek 01-04-2008
0414 Fysiotherapeuten, manuele therapie en sportfysiotherapie 01-08-2007
0415 Fysiotherapeuten, manuele therapie en kinderfysiotherapie 01-08-2007
0416 Fysiotherapeuten, manuele therapie en oedeemtherapie 01-08-2008
0417 Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie en manuele therapie 01-08-2008
0418 Fysiotherapeuten, kinderfysio- en oedeemtherapie 01-01-1999
0419 Fysiotherapeuten, kinder- en bekkenfysiotherapie 01-01-1999
0420 Fysiotherapeuten, bekkenfysio- en oedeemtherapie 01-01-1999
0421 Fysiotherapeuten, fysiotherapie in de geriatrie en oedeemtherapie 01-08-2007
0422 Fysiotherapeuten, sportfysio- en oedeemtherapie 01-01-1999
0423 Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysio- en oedeemtherapie 21-02-2014
0424 Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio- en oedeemtherapie 01-01-2007
0425 Fysiotherapeuten, kinderfysio-, bekkenfysiotherapie, en manuele therapie 01-01-2007
0426 Fysiotherapeuten, kinderfysio-, bekkenfysio- en oedeemtherapie 01-01-1999
0427 Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysio-, bekkenfysio- en oedeemtherapie 01-01-2007
0428 Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysio-, sportfysio-, oedeemtherapie 01-08-2007
0429 Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio-, sportfysio-, oedeemtherapie, fysiotherapie in de geriatrie 01-08-2007
0430 Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio-, sportfysio- en oedeemtherapie 01-12-2007
0431 Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage en fysiotherapie in de geriatrie 01-12-2007
0432 Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage en sportfysiotherapie 01-12-2007
0433 Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie 01-12-2007
0434 Fysiotherapeuten, heilgymnastiek, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie, fysiotherapie in de geriatrie 01-12-2007
0435 Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinder- en sportfysiotherapie 01-12-2007
0436 Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie en fysiotherapie in de geriatrie 01-12-2007
0437 Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie, fysiotherapie in de geriatrie 01-12-2007
0438 Fysiotherapeuten, manuele therapie en fysiotherapie in de geriatrie 01-12-2007
0439 Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekken- en sportfysiotherapie 01-01-2008
0440 Fysiotherapeuten, kinderfysiotherapie en fysiotherapie in de geriatrie 01-01-2008
0441 Fysiotherapeuten, psychosomatische fysio- en oedeemtherapie 01-01-2008
0442 Fysiotherapeuten, psychosomatische fysiotherapie en manuele therapie 01-01-2008
0443 Fysiotherapeuten, Psychosomatische fysio- en bekkentherapie 01-01-2008
0444 Fysiotherapeuten, Sportfysio-, kinderfysio-, en oedeemtherapie 01-01-2008
0445 Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie, oedeemtherapie en fysiotherapie in de geriatrie 01-01-2008
0446 Fysiotherapeuten, kinderfysiotherapie en psychosomatische fysiotherapie 01-01-2008
0447 Fysiotherapeuten, sport- en kinderfysiotherapie 01-01-2008
0448 Fysiotherapeuten, fysiotherapie en manuele therapie 01-01-2008
0449 Fysiotherapeuten, kinder- en sportfysiotherapie, oedeemtherapie en psychosomatische fysiotherapie 01-01-2008
0450 Fysiotherapeuten, fysio- en kinderfysiotherapie 01-01-2008
0451 Fysiotherapeuten, psychosomatische-, oedeem-, bekkenfysiotherapie 01-01-2009
0452 Fysiotherapeuten, psychosomatische- en sportfysiotherapie 01-01-2009
0453 Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage, oedeemtherapie 01-01-2009
0454 Fysiotherapeuten, heilgymnastiek, massage en bekkenfysiotherapie 01-01-2009
0455 Fysiotherapeuten, psychosomatische, sportfysio- en manuele therapie 01-01-2009
0456 Fysiotherapeuten, heilgymnastiek, massage, geriatrie en psychosomatische fysiotherapie 01-01-2010
0457 Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekkenfysiotherapie en geriatrie 01-01-2010
0458 Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysiotherapie, oedeemtherapie en geriatrie 01-01-2010
0459 Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysiotherapie en geriatrie 01-01-2010
0460 Fysiotherapeuten, fysiotherapie, manuele therapie, sportfysiotherapie en geriatrie 01-01-2010
0461 Fysiotherapeuten, fysiotherapie en heilgymnastiek/massage 15-04-2011
0462 Fysiotherapeuten, fysio- en oedeemtherapie (lympfedrainage) 15-04-2011
0463 Fysiotherapeuten, fysio- en bekkenfysiotherapie 15-04-2011
0464 Fysiotherapeuten, fysio- en fysiotherapie in de geriatrie 15-04-2011
0465 Fysiotherapeuten, fysio- en sportfysiotherapie 15-04-2011
0466 Fysiotherapeuten, fysio- en psychosomatische fysiotherapie 15-04-2011
0467 Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en kinderfysiotherapie 15-04-2011
0468 Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en oedeemtherapie 15-04-2011
0469 Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en bekkenfysiotherapie 15-04-2011
0470 Fysiotherapeuten, fysio-, kinderfysio- en oedeemtherapie 15-04-2011
0471 Fysiotherapeuten, fysio-, kinderfysio- en bekkenfysiotherapie 15-04-2011
0472 Fysiotherapeuten, fysio-, oedeem- en bekkentherapie 15-04-2011
0473 Fysiotherapeuten, fysio-, oedeem- en geriatrische fysiotherapie 15-04-2011
0474 Fysiotherapeuten, fysio- en ora-faciaal therapie 15-04-2011
0475 Fysiotherapeuten, fysio-, manueel en ora-faciaal therapie 10-02-2012
0476 Fysiotherapeuten, fysio-, manueel en arbeidsfysiotherapie 25-11-2013
0477 Fysiotherapeut Leefstijlcoach 15-11-2018
0478 Hart, vaat en long fysiotherapeut 10-06-2020
0500 Logopedisten, niet nader gespecificeerd 01-01-1999
0501 Logopedisten, logopedie 01-01-1999
0502 Logopedisten, foniatrie 01-12-2017 25-06-2018
0503 Logopedisten, stottertherapie 01-01-1999
0504 Logopedisten, preverbale therapie 01-01-1999
0505 Logopedie, direct toegankelijk / 1e lijn 25-11-2013 01-01-2021
0506 Logopedisten, afasie 25-11-2013
0507 Logopedisten, Hanen-ouderprogramma 25-11-2013
0508 Logopedisten, Integraal Zorg Stotteren (IZS) 25-11-2013
0510 Logopedisten, logopedie, direct toegankelijk 25-11-2013
0511 Logopedisten, foniatrie, direct toegankelijk 25-11-2013 25-06-2018
0512 Logopedisten, stottertherapie, direct toegankelijk 25-11-2013
0513 Logopedisten, preverbale therapie, direct toegankelijk 25-11-2013
0514 Logopedisten, afasie, direct toegankelijk 25-11-2013
0515 Logopedisten, Hanen-ouderenprogramma, direct toegankelijk 25-11-2013
0516 Logopedisten, Integraal Stotteren IZS, direct toegankelijk 25-11-2013
0517 Preverbale therapie, Hanen-ouderen programma 15-10-2014
0518 Stottertherapie, preverbale therapie 15-10-2014
0519 Stottertherapie,Integraal Zorg Stotteren (IZS) 15-10-2014
0520 Stottertherapie, Hanen-ouderprogramma 15-10-2014
0521 Preverbale therapie, Afasie 15-10-2014
0522 Afasie, Hanen-ouderprogramma 15-10-2014
0523 Stottertherapie, Afasie 15-10-2014
0524 Stottertherapie, Afasie, Preverbale therapie 15-10-2014
0525 Stottertherapie ,Hanen-ouderprogramma, Afasie, Preverbale therapie 15-10-2014
0526 Stottertherapie, Hanen-ouderprogramma,Preverbale therapie 15-10-2014
0527 Hanen-ouderprogramma, Preverbale therapie, Direct toegankelijk 15-10-2014
0528 Stottertherapie, Preverbale therapie, Direct toegankelijk 15-10-2014
0529 Stottertherapie, Preverbale therapie, Afasie, Direct toegankelijk 15-10-2014
0530 Stottertherapie, Preverbale therapie, Afasie, Hanen-ouderprogramma, Direct toegankelijk 15-10-2014
0531 Stottertherapie, Preverbale therapie, Hanen-ouderprogramma, Direct toegankelijk 15-10-2014
0532 Stottertherapie, Integraal Zorg Stotteren (IZS), Direct toegankelijk 15-10-2014
0533 Stottertherapie, Hanen-ouderprogramma, Direct toegankelijk 15-10-2014
0534 Preverbale therapie, Afasie, Direct toegankelijk 15-10-2014
0535 Afasie, Hanen-ouderprogramma, Direct toegankelijk 15-10-2014
0536 Stottertherapie, Afasie, Direct toegankelijk 15-10-2014
0600 Ziekenhuizen, niet nader gespecificeerd 01-01-1999
0601 Ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0602 Ziekenhuizen, academische ziekenhuizen Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0603 Ziekenhuizen, astmaklinieken Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0604 Ziekenhuizen, beademingscentra Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0606 Ziekenhuizen, epilepsiecentra Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0607 Ziekenhuizen, kinderziekenhuizen Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0608 Ziekenhuizen, kankerklinieken Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0610 Ziekenhuizen, kraamklinieken Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0612 Ziekenhuizen, neurologische klinieken Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0613 Ziekenhuizen, oogziekenhuizen Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0614 Ziekenhuizen, orthopaedische klinieken Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0615 Ziekenhuizen, reumaklinieken Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0616 Ziekenhuizen, revalidatie-centra Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0617 Ziekenhuizen, sanatoria met longklinieken Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0621 Ziekenhuizen, sanatoria Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0628 Ziekenhuizen, multi-categorale ziekenhuizen Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0629 Ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen Soort ziekenhuis. 01-01-1999
0630 Ziekenhuizen, militaire ziekenhuizen Soort ziekenhuis. 01-01-2010
0650 Ziekenhuizen, buitenlandse ziekenhuizen Soort ziekenhuis. 01-01-2015
0700 Oefentherapeuten, niet nader gespecificeerd 01-01-1999
0701 Oefentherapeuten, methode Cesar 01-01-1999
0702 Oefentherapeuten, methode Mensendieck 01-01-1999
0703 Oefentherapeuten, kinderoefentherapie 01-04-2008
0704 Oefentherapeuten, psychosomatische oefentherapie 01-04-2008
0705 Oefentherapeuten, methode cesar, kinderoefentherapie 15-04-2011
0706 Oefentherapeuten, methode mensendieck, kinderoefentherapie 15-04-2011
0707 Oefentherapeuten, methode cesar, psychosomatische oefentherapie 15-04-2011
0708 Oefentherapeuten, methode mensendieck, psychosomatische oefentherapie 15-04-2011
0709 Oefentherapeuten, direct toegankelijk 25-11-2013 01-01-2021
0710 Oefentherapeuten, Methode Cesar, direct toegankelijk 25-11-2013
0711 Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, direct toegankelijk 25-11-2013
0712 Oefentherapeuten, kinderoefentherapie, direct toegankelijk 25-11-2013
0713 Oefentherapeuten, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk 25-11-2013
0714 Oefentherapeuten, Methode Cesar, kinderoefentherapie, direct toegankelijk 25-11-2013
0715 Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, kinderoefentherapie, direct toegankelijk 25-11-2013
0716 Oefentherapeuten, Methode Cesar, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk 25-11-2013
0717 Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk 25-11-2013
0718 Oefentherapeut Leefstijlcoach 15-11-2018
0719 Bekkenoefentherapie 08-01-2020
0720 Geriatrie Oefentherapie 08-01-2020
0800 Verloskundigen, niet nader gespecificeerd 01-01-1999
0801 Verloskundigen, met bevoegdheid echoscopie 01-01-1999
0802 Verloskundigen, echoscopie NT 25-11-2013
0803 Verloskundigen, echoscopie SEO 25-11-2013
0804 Verloskundigen, echoscopie uitwendig 25-11-2013
1100 Tandartsspecialisten mondziekten en kaakchirurgie 01-01-1999
1101 Mondzorg en kaakchirurgie, implantoloog 15-04-2011 04-09-2018
1200 Tandartsen 01-01-1999
1201 Tandarts, implantoloog 15-04-2011
1202 Tandarts, Pedodontoloog 25-11-2013
1203 Tandarts, Endododontoloog 15-10-2014
1210 Tandarts algemeen practicus, Pedodontoloog 15-10-2014 04-09-2018
1211 Tandarts algemeen practicus, Endodontoloog 15-10-2014 04-09-2018
1212 Tandarts, Endodontoloog, Pedodontoloog 15-10-2014 04-09-2018
1213 Tandarts algemeen practicus, Pedodontoloog, Endodontoloog 15-10-2014 04-09-2018
1300 Tandartsspecialisten dentomaxillaire orthopaedie Orthodontisten 01-01-1999
1301 Tandartsspecialisten dentomaxillaire orthopaedie, Implantologie Orthodontisten 01-01-2015 04-09-2018
1400 Arts arbeid en gezondheid Voorheen 9902 bedrijfsarts 01-01-2004
1401 Arts arbeid en gezondheid, zorgverlener 10-02-2012
1402 Arts bedrijfsgeneeskunde 10-02-2012
1403 Arts verzekeringsgeneeskunde 10-02-2012
1410 Arts arbeid en gezondheid, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde 10-02-2012
1700 Rechtspersonen 01-11-2004
1800 Dialysecentra 01-01-1999
1900 Audiologische centra 01-01-1999
2000 Radiotherapeutische centra 01-01-1999
2100 Dienstenstructuren (ANW-diensten) 01-01-1999
2200 Zelfstandige behandelcentra (ZBC) 01-01-2000
2270 Zelfstandige behandelcentra (EMS) 01-01-2015
2300 Inrichtingen voor revalidatiedagbehandeling 01-01-1999
2400 Dietisten 01-11-2004
2401 Dietisten, direct toegankelijk / 1e lijn 25-11-2013 01-01-2021
2402 Diëtist Leefstijlcoach 15-11-2018
2410 Dietisten, dietist, direct toegankelijk 25-11-2013 25-11-2013
2500 Inrichtingen voor psychiatrische deeltijdbehandeling 01-01-1999
2600 Podotherapeuten 01-01-2008
2601 Sportpodotherapeut 01-03-2020
2602 Podotherapeuten, sportpodotherapeut 01-03-2020
3000 Instelling voor verstandelijk gehandicapten 01-01-2007
3100 Bloedbanken 01-01-1999
3200 GGD's (instellingen) 01-06-2006
3300 Kraamcentra 01-01-1999
3400 Trombosediensten 01-01-1999
3500 Instellingen voor visueel gehandicapten 01-01-1999
3600 Ambulancevervoerders 01-01-1999
3700 Gezondheidscentra 01-01-1999
3800 Instellingen voor bijzondere tandheelkunde en mondzorg 01-01-1999
3801 Instelling voor bijzondere tandheelkunde, collectief tijdstarief 01-04-2016
3802 Instelling voor bijzondere tandheelkunde, individueel tijdstarief 01-04-2016
3803 Instelling voor Mondzorg 01-04-2016
3900 Regionale instellingen voor jeugdtandverzorging 01-01-1999
4000 Instellingen voor auditief gehandicapten 01-01-1999
4100 Beheerstichtingen verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg 07-07-2010
4101 ZZP-ers in wijkverpleging 07-12-2015
4102 PGB aanbieders 07-12-2015
4200 Verzorgingstehuizen 01-01-1999
4300 Beheerstichtingen verzorgingshuizen 07-07-2010
4400 Optometristen 25-11-2013
4401 Optometristen, direct toegankelijk 01-01-2014 01-01-2016
4402 Orthoptisten 01-07-2015
4500 Verpleeginrichtingen somatische zieken 01-01-1999
4600 Verpleeginrichtingen psycho-geriatrische patienten 01-01-1999
4700 Gecombineerde verpleeginrichtingen 01-01-1999
4800 Overige instellingen 01-01-2011
4801 Gemeenten 01-04-2016
4802 Instelling voor Reizigersvaccinatie 01-12-2017
4900 Abortusklinieken, beheerstichtingen verpleeghuizen 01-01-2010
5000 Laboratoria Huisartsenlaboratorium/gemeenschappelijk lab./gemeenschappelijke apotheek en laboratorium. 01-01-1999
5100 Klinisch-genetisch centra 01-01-1999
5200 Eurotransplant 01-01-1999
5300 Diverse samenwerkingsverbanden, niet nader gespecificeerd. 01-01-2010
5301 Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2 01-01-2010
5302 Diverse samenwerkingsverbanden, CVR 01-01-2010
5303 Diverse samenwerkingsverbanden, COPD 01-01-2010
5310 Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2 en CVR 01-01-2010
5311 Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2, CVR en COPD 01-01-2010
5312 Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2 en COPD 01-01-2010
5313 Diverse samenwerkingsverbanden, CVR en COPD 01-01-2010
5314 Integrale geboortezorg 14-09-2016
5316 Samenwerkingsverband GLI 15-11-2018
5400 GGZ Instellingen (PUK/PAAZ) 01-01-2009
5600 Consultatiebureaus voor alcohol en drugs 01-01-1999
5700 Physician Assistant 25-11-2013
5800 Centrale posten ambulancediensten (CPA's) 01-01-1999
6000 Instellingen voor dagverpleging voor ouderen 01-01-1999
6100 Beheerstichtingen dagverblijven 07-07-2010
6500 Gezinsvervangende tehuizen 01-01-1999
6600 Koepels en beheerstichtingen WLZ 07-07-2010
6701 Regionetwerk Casemanagement Dementie 15-11-2018
7000 Kinderdagverblijven 01-01-1999
7100 Betekenisloze vestigingscode Alleen voor gebruik in de AGB-registratie.
7200 Regionale instellingen beschermd wonen (RIBW) 01-01-1999
7300 WLZ-gecombineerd 27-06-2017
7400 ARBO-diensten 16-11-2004
7500 Thuiszorg, kruiswerk en gezinsverzorging 01-01-1999
7600 Leveranciers hulpmiddelen, niet nader gespecificeerd 01-01-1999
7601 Leveranciers hulpmiddelen, ledemaatprothesen 01-01-1999
7602 Leveranciers hulpmiddelen, mammaprothesen 01-01-1999
7603 Leveranciers hulpmiddelen, oogprothesen 01-01-1999
7604 Leveranciers hulpmiddelen, prothetische voorzieningen voor onder- en bovenkaak 01-01-1999
7605 Leveranciers hulpmiddelen, gelaatsprothesen 01-01-1999
7606 Leveranciers hulpmiddelen, corsetten Orthese. 01-01-1999
7607 Leveranciers hulpmiddelen, orthopedisch schoeisel Orthese. 01-01-1999
7608 Leveranciers hulpmiddelen, overige orthesen Orthese. 01-01-1999
7609 Leveranciers hulpmiddelen, verbandschoenen Oude omschrijving: schoenvoorziening niet zijnde orthesen. 01-01-1999
7611 Leveranciers hulpmiddelen, brillenglazen Gezichtshulpmiddel. 01-01-1999
7612 Leveranciers hulpmiddelen, contactlenzen Gezichtshulpmiddel. 01-01-1999
7613 Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen Gezichtshulpmiddel. 01-01-1999
7614 Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen algemeen Gezichtshulpmiddel. 01-01-2006
7615 Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen maatwerk Gezichtshulpmiddel. Geldig vanaf 01-01-2006. 01-01-2006
7616 Leveranciers hulpmiddelen, hoortoestellen 01-01-1999
7617 Leveranciers hulpmiddelen, extern hoortoestel in combinatie met implantaat (BAHA) 01-01-1999
7618 Leveranciers hulpmiddelen, maskeerder ter behandeling van oorsuizen (Tinnetusmaskeerder) 01-01-1999
7619 Leveranciers hulpmiddelen, gehoorhulpmiddelen (inclusief maskeerder) 01-01-2006
7620 Leveranciers hulpmiddelen, solo apparatuur . 01-01-1999
7621 Leveranciers hulpmiddelen, incontinentie-absorptiemateriaal Verzorgingsmiddel. 01-01-1999
7622 Leveranciers hulpmiddelen, overige verzorgingsmiddelen Verzorgingsmiddel. 01-01-1999
7623 Leveranciers hulpmiddelen, draagbare uitwendige infuuspomp 01-01-2006
7624 Leveranciers hulpmiddelen, incontinentie afvoerend materiaal 01-01-2006
7625 Leveranciers hulpmiddelen, stoma materialen 01-01-2006
7626 Leveranciers hulpmiddelen, slijmuitzuigapparatuur 01-01-2006
7627 Leveranciers hulpmiddelen, confectie orthesen 01-01-2006
7628 Leveranciers hulpmiddelen, maatwerk orthesen 01-01-2006
7629 Leveranciers hulpmiddelen, tracheacanule en stemprothesen 01-01-2006
7630 Leveranciers hulpmiddelen, steunzolen 01-01-2006
7631 Leveranciers hulpmiddelen, loophulpmiddelen 01-01-1999
7632 Leveranciers hulpmiddelen, eenvoudige hulpmiddelen voor mobiliteit van personen 01-01-2006
7633 Leveranciers hulpmiddelen, overige hulpmiddelen voor mobiliteit van personen 01-01-2006
7634 Leveranciers hulpmiddelen, blindegeleidehonden 01-01-2006
7635 Leveranciers hulpmiddelen, hulphonden 01-01-2006
7636 Leveranciers hulpmiddelen, pruiken 01-01-1999
7637 Leveranciers hulpmiddelen, arm-, hand-, vingerfunctievervullers (robotarm) 01-01-2006
7638 Leveranciers hulpmiddelen, anaalspoelapparatuur 01-01-2006
7639 Leveranciers hulpmiddelen, plaswekker 01-01-2006
7640 Leveranciers hulpmiddelen, bewakingsmonitor voor baby 01-01-2006
7641 Leveranciers hulpmiddelen, elastische kousen 01-01-1999
7642 Leveranciers hulpmiddelen, allergeenvrije hoezen 01-01-2006
7643 Leveranciers hulpmiddelen, verbandmiddelen 01-01-2006
7644 Leveranciers hulpmiddelen, UV-B lichttherapie 01-01-2010
7645 Leveranciers hulpmiddelen, allergeenvrije schoenen 01-01-2007
7646 Leveranciers hulpmiddelen, anti-conceptionele hulpmiddelen 01-01-1999
7647 Leveranciers hulpmiddelen, kappen ter bescherming van de schedel 01-01-2011
7649 Leveranciers hulpmiddelen, thuisdialyse apparatuur 01-01-2006
7650 Leveranciers hulpmiddelen, zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden 01-01-2006
7651 Leveranciers hulpmiddelen, injectiespuiten 01-01-1999
7656 Leveranciers hulpmiddelen, insuline-infuuspompen Hulpmiddel bij diabetes. 01-01-1999
7657 Leveranciers hulpmiddelen, overige hulpmiddelen bij diabetes Hulpmiddel bij diabetes. 01-01-1999
7661 Leveranciers hulpmiddelen, zuurstofapparaten en -concentrators 01-01-1999
7662 Leveranciers hulpmiddelen, apparatuur voor verzekerden met ademhalingsstoornissen (CPAP) 01-01-1999
7663 Leveranciers hulpmiddelen, apparatuur voor positieve uitademingsdruk 01-01-2011
7666 Leveranciers hulpmiddelen, longvibrators 01-01-1999
7671 Leveranciers hulpmiddelen, vernevelaars 01-01-1999
7676 Leveranciers hulpmiddelen, beeldschermloep 01-01-1999
7677 Leveranciers hulpmiddelen, tactiel leesapparatuur 01-01-1999
7681 Leveranciers hulpmiddelen, elektrastimulator 01-01-1999
7682 Leveranciers hulpmiddelen, botgroei-stimulators 01-01-1999
7685 Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor het toedienen van voeding 01-01-1999
7686 Leveranciers hulpmiddelen, dieetpreparaten 01-01-1999
7687 Leveranciers hulpmiddelen, voeding 01-01-2006
7688 Leveranciers hulpmiddelen, eetapparaten 01-01-2006
7689 Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie voor lichamelijk gehandicapten 10-02-2012
7690 Leveranciers hulpmiddelen, inrichtingselementen van woningen 01-01-1999 31-12-2005
7691 Leveranciers hulpmiddelen, inrichtingselementen van woningen 01-01-2006
7692 Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communiatie persoonlijke alarmering 01-01-2006
7693 Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communiatie-, wek- en waarschuwing 01-01-2006
7694 Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communiatie bij revalidatie 01-01-2006
7695 Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie, informatie en signalering 01-01-1999
7696 Leveranciers hulpmiddelen, fax-apparatuur voor auditief gehandicapten 01-01-1999
7697 Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie grootlettersystemen 01-01-2006
7698 Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie-, opname- en voorleesapparatuur 01-01-2006
7699 Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie-, telefoons en telefoneerhulpmiddelen 01-01-2006
7800 Sociaal pedagogische diensten 01-01-1999
7900 RIAGG's 01-01-1999
8000 Niet erkende verpleeginrichtingen 01-01-1999
8100 Niet erkende zwakzinnigeninrichtingen 01-01-1999
8200 Bejaardenoorden 01-01-1999
8300 Overige niet erkende instellingen 01-01-1999
8400 Overige artsen, niet nader gespecificeerd 01-01-1999
8401 Arts, chiropractie 01-01-1999
8402 Arts, musculoskeletale geneeskunde 01-01-1999
8403 Arts/tandarts Acupunctuur 01-01-1999
8404 Arts, irisscopie 01-01-1999
8405 Arts, homeopathie 01-01-1999
8406 Arts, natuurgeneeskunde 01-01-1999
8407 Arts, antroposofische geneeskunde 01-01-1999
8408 Overige artsen, moermantherapie 01-01-1999
8409 Arts, enzymtherapie 01-01-1999
8410 Arts, manuele geneeskunde 01-01-2008
8411 Arts, haptotherapie 01-01-2008
8412 Arts, osteopathie 01-01-2008
8413 Overige artsen, flebologie/proctologie 01-01-1999
8414 Overige artsen, orthomoleculaire geneeskunde 01-01-2008
8415 Overige artsen, neurale therapie 01-01-2008
8416 Overige artsen, sportgeneeskunde 01-01-2008
8417 Overige artsen, SEH-arts 01-01-1999
8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde 15-04-2011
8419 Overige artsen, schoolartsen Voorheen 9903 schoolartsen 01-11-2004 01-08-2013
8420 Overige artsen, consultatiebureau-artsen 01-01-2005 01-08-2013
8421 Overige artsen, SCEN-arts 01-01-2006
8422 Overige artsen, orthopedische geneeskunde 01-01-2006
8423 Overige artsen, GGD artsen (TBC artsen) 01-01-2006
8424 Overige artsen, verslavingsartsen 01-01-2006
8425 Overige artsen, basisarts 01-04-2008
8426 Overige artsen, arts voor verstandelijk gehandicapten 10-02-2012
8427 Overige artsen, arts palliatieve geneeskunde 10-02-2012
8428 Overige artsen, jeugdarts 25-11-2013
8429 Overige artsen, Klinisch Fysicus audioloog 01-07-2014
8430 Arts maatschappij en gezondheid / Infectieziektebestrijding 01-07-2014
8431 Medisch seksuoloog 01-01-2016
8432 Klinisch technoloog 01-07-2019
8433 Cosmetisch arts 01-12-2019
8434 Ziekenhuisarts 01-03-2020
8500 Taxivervoerders 01-01-1999
8600 Instellingen voor maatschappelijke dienstverlening 01-01-1999
8700 Mondhygienisten 01-01-1999
8800 Ergotherapeuten 01-01-2000
8801 Ergotherapie, direct toegankelijk / 1e lijn 25-11-2013 01-01-2021
8810 Ergotherapeuten, ergotherapie, direct toegankelijk 25-11-2013
8900 Schoonheidsspecialisten, niet nader gespecificeerd 01-01-1999
8901 Schoonheidsspecialisten, acne 01-01-1999 30-11-2008
8902 Schoonheidsspecialisten, camouflage 01-01-1999 30-11-2008
8903 Schoonheidsspecialisten, elektrisch epileren 01-01-1999 30-11-2008
8904 Schoonheidsspecialist 21-02-2014
8905 Acne 21-02-2014
8906 Camouflage 21-02-2014
8907 Elektrisch ontharen 21-02-2014
8908 Schoonheidsspecialist(e), acne en camouflage, ANBOS geregistreerd 21-02-2014
8909 Schoonheidsspecialist(e), acne en elektrisch epileren, ANBOS geregistreerd 21-02-2014
8910 Schoonheidsspecialist(e), camouflage en elektrisch epileren, ANBOS geregistreerd 21-02-2014
8911 Schoonheidsspecialist(e), acne, camouflage en elektrisch epileren, ANBOS geregistreerd 21-02-2014
8912 Schoonheidsspecialist(e), niet ANBOS geregistreerd Overige 01-01-2008 01-01-2021
8913 Ontharingstechnieken Overige 10-02-2012
8914 Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken en acne, ANBOS geregistreerd Overige 10-02-2012
8915 Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken en camouflage, ANBOS geregistreerd Overige 10-02-2012
8916 Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken, acne en camouflage, ANBOS geregistreerd Overige 10-02-2012
8919 Schoonheidsspecialist(e), elektrisch epileren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd Overige 25-11-2013
8920 Schoonheidsspecialist(e), Acne, camouflage en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd Overige 01-01-2011
8921 Schoonheidsspecialist(e), acne, elektrisch epileren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd Overige 25-11-2013
8922 Schoonheidsspecialist(e), camouflage, elektrisch epileren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd Overige 25-11-2013
8923 Schoonheidsspecialist(e), acne, camouflage, elektrisch epileren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd Overige 25-11-2013
8924 Algemene schoonheids-specialist ANBOS geregistreerd, Acne ANBOS geregistreerd Overige 03-03-2020
9000 Overige therapeuten en Complementair en Aanvullende zorg 01-01-2011
9001 Chiropractie 01-01-2011
9002 Orthomanuele geneeskunde 01-01-2011
9003 Acupunctuur 01-01-2011
9004 Irisscopie 01-01-2011
9005 Homeopathie 01-01-2011
9006 Natuurgeneeskunde 01-01-2011
9007 Antroposofische geneeskunde 01-01-2011
9008 Moerman therapie 01-01-2011
9009 Enzymtherapie 01-01-2011
9010 Manuele geneeskunde 01-01-2011
9011 Haptotherapie 01-01-2011
9012 Osteopathie 01-01-2011
9013 Huidtherapie 01-01-2011
9014 Kunstzinnige therapie 01-01-2011
9015 Podologie 01-01-2011
9016 Orthomoleculaire geneeskunde 01-01-2011
9017 Shiatsu therapie 01-01-2011
9018 Echoscopie 01-01-2011
9020 Seksuologen, Lid NVVS 01-11-2008
9021 Overigen 01-01-2011
9022 Cranio sacraal therapie 01-01-2011
9023 Adem- en ontspanningstherapie methode van Dixhoorn 01-01-2011
9024 Kindertherapie VvvK 01-01-2011
9025 Vaktherapie 01-01-2011
9026 Echoscopie NT 01-01-2011
9027 Echoscopie SEO 01-01-2011
9028 Echoscopie uitwendig 01-01-2011
9029 Gewichtsconsulent 01-01-2011
9030 Lactatiedeskundige 01-01-2011
9031 Huidtherapie, direct toegankelijk 01-09-2013 01-01-2021
9032 Reflexzonetherapeut 15-10-2014
9033 Doula 11-03-2015
9034 Yogadocenten 16-09-2015
9035 Sportmasseur 22-06-2016
9036 Preventieve voetzorg 01-09-2016
9037 Psychosociaal zorgverlener 01-07-2017
9038 Leefstijlcoach 25-06-2018
9100 Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd 01-01-2005
9101 Gespecialiseerd verpleegkundige, diabetes 01-12-2012
9102 Gespecialiseerd verpleegkundige, incontinentie 01-12-2012
9103 Gespecialiseerd verpleegkundige, wijk 01-12-2012
9104 Gespecialiseerd verpleegkundige, wond 01-12-2012
9105 Gespecialiseerd verpleegkundige, stoma 01-12-2012
9106 Gespecialiseerd verpleegkundige, long 01-12-2012
9107 Gespecialiseerd verpleegkundige, oncologie 01-12-2012
9108 Gespecialiseerd verpleegkundige, transfer 01-12-2012
9109 Verpleegkundigen niveau 4 01-10-2015
9110 Verpleegkundigen niveau 5 01-10-2015
9111 Verzorgenden 01-10-2015
9112 Verpleegkundigen niveau 4 PGB 01-10-2015
9113 Verpleegkundigen niveau 5 PGB 07-12-2015
9114 Verpleegkundigen niveau 4 en Verpleegkundigen niveau 4 PGB 01-10-2015
9115 Verpleegkundigen niveau 5 en Verpleegkundigen niveau 5 PGB 07-12-2015
9130 Verpleegkundig specialist, preventieve zorg bij somatische aandoeningen 01-12-2012
9131 Verpleegkundig specialist, acute zorg bij somatische aandoeningen 01-12-2012 01-01-2021
9132 Verpleegkundig specialist, intensieve zorg bij somatische aandoeningen 01-12-2012 01-01-2021
9133 Verpleegkundig specialist, chronische zorg bij somatische aandoeningen 01-12-2012
9134 Verpleegkundig specialist, geestelijke gezondheidszorg 01-12-2012
9135 RIBIZ Verpleegkundig specialist, algemene Gezondheidszorg 01-12-2020
9140 Verpleegkundig specialist, preventieve zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9130) 01-12-2012
9141 Verpleegkundig specialist, acute zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9131) 01-12-2012 01-01-2021
9142 Verpleegkundig specialist, intensieve zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9132) 01-12-2012 01-01-2021
9143 Verpleegkundig specialist, chronische zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9133) 01-12-2012
9144 Verpleegkundig specialist, geestelijke gezondheidszorg (9100 + 9134) 01-12-2012
9150 Gespecialiseerd verpleegkundige, diabetes (9100 + 9101) 01-12-2012
9151 Gespecialiseerd verpleegkundige, incontinentie (9100 + 9102) 01-12-2012
9152 Gespecialiseerd verpleegkundige, wijk (9100 + 9103) 01-12-2012
9153 Gespecialiseerd verpleegkundige, wond (9100 + 9104) 01-12-2012
9154 Gespecialiseerd verpleegkundige, stoma (9100 + 9105) 01-12-2012
9155 Gespecialiseerd verpleegkundige, long (9100 + 9106) 01-12-2012
9156 Gespecialiseerd verpleegkundige, oncologie (9100 + 9107) 01-12-2012
9157 Gespecialiseerd verpleegkundige, transfer (9100 + 9108) 01-12-2012
9180 Verzorgende (ZZP) 01-01-2012
9181 Verpleegkundige (ZZP) 01-01-2012
9190 Administratieve eenheid (AE) 01-01-2012
9200 Ziekenhuisvervangende thuiszorg (financiering 2e compartiment) 01-01-1999 01-01-2005
9300 Tandtechnici/tandprothetici, niet nader gespecificeerd 01-01-1999
9301 Tandprotheticus 01-01-2004
9302 Tandtechnicus 01-01-2004
9400 Psychologische zorgverleners, niet nader gespecificeerd Niet nader gespecificeerd. Bij de verbijzonderingen klinische neuropsychologie, 1e lijn, klinische psychologie en K&J psychologie geldt dat er ook sprake is van de verbijzondering GZ psychologie. 01-01-2008
9401 Psychologische zorgverleners, GZ-psychologie met eerstelijnskwalificatie In het BIG opgenomen als GZ-psycholoog en in het bezit van een eerstelijnskwalificatie NIP. 01-01-2008
9402 Psychologische zorgverleners, psychotherapie In het BIG opgenomen als psychotherapeut 01-01-2008
9403 Psychologische zorgverleners, sexuologie 01-01-2008 30-11-2008
9404 Psychologische zorgverleners, k&j-psychologie 15-04-2011 01-01-2018
9405 Psychologische zorgverleners, klinische psychologie In het BIG opgenomen als klinisch psycholoog. De klinisch psycholoog is per definitie ook psychotherapeut en GZ-psycholoog 01-01-2008
9406 Psychologische zorgverleners, GZ-psychologie In het BIG opgenomen als GZ-psycholoog 01-01-2008
9407 Psychologische zorgverleners, GZ-psychologie, psychotherapie Combinatieverbijzondering. In het BIG opgenomen als GZ-psycholoog en psychotherapeut 01-01-2008
9408 Psychologische zorgveleners, GZ-psychologie met eerstelijnskwalificatie, psychotherapie Combinatieverbijzondering. In het BIG opgenomen als GZ-psycholoog en psychotherapeut, en in bezit van eerstelijnskwalificatie NIP 01-01-2008
9409 Psychologische zorgverleners, GZ-psychologie met eerstelijnskwalificatie, kinder- en jeugdpsychologie en/of NVO Orthopedagogie-Generalist Combinatieverbijzondering. In het BIG opgenomen als GZ-psycholoog, in bezit van eerstelijnskwalificatie NIP en opgenomen in het register van NIP als kinder- en jeugdpsycholoog of kinder- en jeugdspecialist 01-01-2009
9410 Psychologische zorgverleners, psychotherapie, kinder- en jeugdpsychologie en/of NVO Orthopedagogie-Generalist Combinatieverbijzondering. In het BIG opgenomen als psychotherapeut, en opgenomen in het register van NIP als kinder- en jeugdpsycholoog of kinder- en jeugdspecialist. 01-01-2009
9411 Psychologische zorgverleners, GZ-psychologie, psychotherapie, kinder- en jeugdpsychologie en/of NVO Orthopedagogie-Generalist Combinatieverbijzondering. In het BIG opgenomen als GZ-psycholoog en psychotherapeut, en opgenomen in het register van NIP als kinder- en jeugdpsycholoog of kinder- en jeugdspecialist 01-01-2009
9412 Psycho. zorgverl., GZ-psychologie met eerstelijnskwal., psychotherapie, kinder- en jeugdpsychologie en/of NVO Orthopedagogie-Generalist Combinatieverbijzondering. In het BIG opgenomen als GZ-psycholoog en psychotherapeut, in het bezit van eerstelijnskwalificatie NIP en opgenomen in het register van NIP als kinder- en jeugdpsycholoog of kinder- en jeugdspecialist 01-01-2009
9413 Psychologische zorgverleners, klinische psychologie, kinder- en jeugdpsychologie en/of NVO Orthopedagogie-Generalist Combinatieverbijzondering. In het BIG opgenomen als klinisch psycholoog en opgenomen in het register van NIP als kinder- en jeugdpsycholoog of kinder- en jeugdspecialist. De klinisch psycholoog is per definitie ook psychotherapeut en GZ-psycholoog 01-01-2009
9414 Psychologische zorgverleners, klinische psychologie met eerstelijnskwalificatie Combinatieverbijzondering. In het BIG opgenomen als klinisch psycholoog en in bezit van eerstelijnskwalificatie NIP. De klinisch psycholoog is per definitie ook psychotherapeut en GZ-psycholoog 01-01-2008
9415 Psycho. zorgverl., klinisch psychologie met eerstelijnskwalificatie, kinder- en jeugdpsychologie en/of NVO Orthopedagogie-Generalist Combinatieverbijzondering. In het BIG opgenomen als klinisch psycholoog, in het bezit van eerstelijnskwalificatie NIP en opgenomen in het register van NIP als kinder- en jeugdpsycholoog of kinder- en jeugdspecialist
De klinisch psycholoog is per definitie ook psychotherapeut en GZ-psycholoog
01-01-2009
9416 Psychologische zorgverleners, psycholoog NIP/ master-psycholoog SJK Deze verbijzondering wordt toegekend aan zorgverleners die niet in het BIG zijn opgenomen, maar wel zijn: - Therapeuten in het NAP-register - Psychologen NIP - Jeugd- en Kinderpsychologen NIP 01-07-2017
9417 Psychologische zorgverleners, orthopedagoog (generalist, specialist) 15-04-2011
9418 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie 01-01-2010
9419 Psychologische zorgverleners, orthopedagogen (overig) 15-04-2011
9420 Psychologische zorgverleners, orthopedagogen (basis) 15-04-2011
9421 Psychologische zorgverleners, therapeut nap 15-04-2011
9422 Psychologische zorgverleners, therapeut nvpa 15-04-2011
9423 Psychologische zorgverleners, kinder en jeugdpsycholoog nip 15-04-2011
9424 Psychologische zorgverleners, klinische psychologie en psychotherapie 01-01-2010
9425 Psychologische zorgverleners, klinische psychologie, 1e lijn en psychotherapie Met "1e lijn" wordt bedoeld: GZ psycholoog met 1e lijns kwalificatie. 01-01-2010
9426 Psychologische zorgverleners, klinische psychologie, 1e lijn, psychotherapie, K&J psychologie en/of orthopedagoog Met "1e lijn" wordt bedoeld: GZ psycholoog met 1e lijns kwalificatie. Met "orthopedagoog" wordt bedoeld: NVO orthopedagoog - generalist. 01-01-2010
9427 Psychologische zorgverleners, klinische psychologie, K&J psychologie en psychotherapie 01-01-2010
9430 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie en 1e lijn Met "1e lijn" wordt bedoeld: GZ psycholoog met 1e lijns kwalificatie. 01-01-2010
9431 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie en K&J psychologie en/of orthopedagoog Met "1e lijn" wordt bedoeld: GZ psycholoog met 1e lijns kwalificatie. Met "orthopedagoog" wordt bedoeld: NVO orthopedagoog - generalist. 01-01-2010
9432 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie en klinische psychologie 01-01-2010
9433 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, 1e lijn en K&J psychologie en/of orthopedagoog Met "1e lijn" wordt bedoeld: GZ psycholoog met 1e lijns kwalificatie. Met "orthopedagoog" wordt bedoeld: NVO orthopedagoog - generalist. 01-01-2010
9434 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, 1e lijn en klinische psychologie Met "1e lijn" wordt bedoeld: GZ psycholoog met 1e lijns kwalificatie. 01-01-2010
9435 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, 1e lijn, klinische psychologie en K&J psychologie en/of orthopedagoog Met "1e lijn" wordt bedoeld: GZ psycholoog met 1e lijns kwalificatie. Met "orthopedagoog" wordt bedoeld: NVO orthopedagoog - generalist. 01-01-2010
9436 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie en psychotherapie 01-01-2010
9437 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, 1e lijn en psychotherapie Met "1e lijn" wordt bedoeld: GZ psycholoog met 1e lijns kwalificatie. 01-01-2010
9438 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, psychotherapie en K&J psychologie en/of orthopedagoog Met "orthopedagoog" wordt bedoeld: NVO orthopedagoog - generalist. 01-01-2010
9439 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, klinische psychologie en psychotherapie Met "1e lijn" wordt bedoeld: GZ psycholoog met 1e lijns kwalificatie. 01-01-2010
9440 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, 1e lijn, psychotherapie en K&J psychologie en/of orthopedagoog Met "1e lijn" wordt bedoeld: GZ psycholoog met 1e lijns kwalificati. Met "orthopedagoog" wordt bedoeld: NVO orthopedagoog - generalist. 01-01-2010
9441 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, 1e lijn, klinische psychologie en psychotherapie Met "1e lijn" wordt bedoeld: GZ psycholoog met 1e lijns kwalificatie. 01-01-2010
9442 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, 1e lijn, klinische psychologie, psychotherapie, K&J psychologie en/of orthopedag. Met "1e lijn" wordt bedoeld: GZ psycholoog met 1e lijns kwalificatie. Met "orthopedagoog" wordt bedoeld: NVO orthopedagoog - generalist. 01-01-2010
9443 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, klinische psychologie, K&J psychologie en/of orthopedagoog. Met "orthopedagoog" wordt bedoeld: NVO orthopedagoog - generalist. 15-04-2011
9444 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, klinische psychologie, psychotherapie, K&J psychologie en/of orthopedagoog. Met "orthopedagoog" wordt bedoeld: NVO orthopedagoog - generalist. 15-04-2011
9445 Psychologische zorgverleners, klinisch psychologie, gz-psychologie, psychotherapie 15-04-2011
9446 Psychologische zorgverleners, klinisch psychologie, gz-psychologie, 1e lijn, psychotherapie 15-04-2011
9447 Psychologische zorgverleners, klinisch psychologie, gz-psychologie, 1e lijn, psychotherapie, K&J psycholoog 15-04-2011
9448 Psychologische zorgverleners, klinisch psychologie, gz-psychologie, psychotherapie, K&J psycholoog 15-04-2011
9449 Psychologische zorgverleners, gz-psychologie 1e lijn, K&J psycho e/o orthopedagoog, psychotherapeut 15-04-2011
9450 Psychologische zorgverleners, psycholoog NIP, gz psychologie 15-04-2011
9451 Psychologische zorgverleners, psycholoog NIP, psychotherapeut 15-04-2011
9452 Psychologische zorgverleners, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, gz psychologie 15-04-2011
9453 Psychologische zorgverleners, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, psychotherapie 15-04-2011
9454 Psychologische zorgverleners, psycholoog NIP, gz psychologie 1e lijn 15-04-2011
9455 Psychologische zorgverleners, GZ-psycholoog, orthopedagoog (generalist, specialist) 10-02-2012
9456 Psychologische zorgverleners, K&J-psycholoog, GZ-psycholoog, orthopedagoog (generalist, specialist) 10-02-2012
9457 Psychologische zorgverleners, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, GZ-psychologie, 1e lijn 10-02-2012
9458 Psychologische zorgverleners, psycholoog NIP, orthopedagoog (generalist, specialist) 10-02-2012
9459 Psychologische zorgverleners, psycholoog NIP, therapeut NVPA 10-02-2012
9460 Psychologische zorgverleners, GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, orthopedagoog (generalist, specialist) 10-02-2012
9461 Psychologische zorgverleners, klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP 10-02-2012
9462 Psychologische zorgverleners, psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP 25-11-2013
9463 Psychologische zorgverleners, master pedagoog 01-07-2017
9464 Psychologische zorgverleners, jeugd- en gezinsprofessional 01-07-2017
9465 Psychologische zorgverleners, kinder- en jeugdpsycholoog 01-07-2017
9466 Psychologische zorgverleners, postmaster orthopedagoog 01-07-2017
9467 Psychologische zorgverleners, GZ-psychologie 1e lijn, master pedagoog 01-07-2017
9468 Psychologische zorgverleners, GZ-psychologie 1e lijn, jeugdzorgwerker 01-07-2017
9469 Psychologische zorgverleners, kinder- en jeugdpsycholoog, postmaster orthopedagoog 01-07-2017
9470 Psychologische zorgverleners, GZ-psycholoog 1e lijn, kinder- en jeugdpsycholoog, postmaster orthopedagoog 01-07-2017
9500 Orthopedagogen 01-01-2008 31-12-2009
9600 Pedicuren 01-01-1999
9601 Pedicure 01-01-2009 01-01-2021
9602 Pedicure, specialisatie reumatische voet 01-01-2009
9603 Pedicure, specialisatie diabetische voet 01-01-2009
9604 Pedicure, specialisatie reumatische voet + diabetische voet 01-01-2009
9605 Pedicure, specialisatie medische pedicure 01-01-2009
9606 Pedicure, pedicure in de zorg 15-04-2011 01-01-2021
9607 Pedicure, registerpedicure 15-04-2011 01-01-2021
9608 Pedicure, paramedisch chiropodist 25-11-2013 01-01-2021
9609 Pedicure, specialisatie Risicovoet 15-10-2014 01-01-2021
9800 Declaranten 01-01-1999
9801 Servicebureau 25-11-2013
9802 Aanbieder van maatschappelijke ondersteuning 01-09-2014
9803 Zorgverzekeraar 01-07-2015
9804 Aanbieder PGB WLZ 01-01-2018
9900 Overigen Niet opgenomen in AGB zorgverleners (codelijst zorgverlenersspecificatie). Opmerking februari 2003: De 99-groep wordt mogelijk hernummerd. 01-01-1999
9901 Verpleeghuisartsen Opgenomen als 8418 Overige artsen, verpleeghuisartsen. 01-01-1999 01-11-2004
9902 Bedrijfsarts Opgenomen als 1400 bedrijfsartsen. 01-01-1999 01-01-2004
9903 Schoolarts Opgenomen als 8419 Overige artsen, schoolarts. 01-01-1999 01-11-2004
9904 Sportarts Opgenomen als 8416 sportgeneeskunde/sportarts. 01-01-1999 01-02-2003

3. Gebruikt in standaarden

ID
Naam
AP304 (versie 7.2)
Declaratie farmaceutische hulp
AP304 (versie 8.0)
Declaratie farmaceutische hulp
AP305 (versie 7.2)
Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp
AP305 (versie 8.0)
Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp
AW319 (versie 1.4)
Declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg
AW320 (versie 1.4)
Retourinformatie declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg
DG301 (versie 1.0)
Declaratie dure geneesmiddelen
DG302 (versie 1.0)
Retourinformatie declaratie dure geneesmiddelen
EP301 (versie 1.2)
Declaratie eerstelijnspsychologische hulp
EP302 (versie 1.2)
Retourinformatie declaratie eerstelijnspsychologische hulp
FZ301 (versie 1.1)
Declaratie forensische ggz
FZ302 (versie 1.1)
Retourinformatie declaratie forensische ggz
GZ311 (versie 2.0)
Declaratie ggz dbc
GZ311 (versie 2.1)
Declaratie ggz dbc
GZ312 (versie 2.0)
Retourbericht declaratie ggz dbc
GZ312 (versie 2.1)
Retourbericht declaratie ggz dbc
GZ321 (versie 1.0)
Declaratie basis en gespecialiseerde ggz
GZ322 (versie 1.0)
Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz
JW321 (versie 2.0)
Declaratie jeugd-ggz
JW322 (versie 2.0)
Declaratie jeugd-ggz retour
KZ301 (versie 3.2)
Declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg
KZ302 (versie 3.2)
Retourinformatie declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg
LH307 (versie 5.2)
Declaratie hulpmiddelen
LH308 (versie 5.2)
Retourinformatie declaratie hulpmiddelen
MA801 (versie 4.3)
Machtigingen service
MZ301 (versie 1.3)
Declaratie mondzorg
MZ302 (versie 1.3)
Retourinformatie declaratie mondzorg
PM304 (versie 3.2)
Declaratie paramedische hulp
PM305 (versie 3.2)
Retourinformatie declaratie paramedische hulp
QA301 (versie 2.0)
Schadelast wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg
QA302 (versie 1.1)
Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie awbz
QA302 (versie 2.0)
Retourinformatie schadelast wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg
QDG301 (versie 1.0)
Aanleverspecificaties schadelast informatie dure geneesmiddelen
QDG302 (versie 1.0)
Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dure geneesmiddelen
QD301 (versie 1.0)
Aanleverspecificaties detailinformatiesysteem hulpmiddelen
QE301 (versie 1.0)
Aanleverspecificaties elis eerstelijnspsychologische zorg
QF301 (versie 2.0)
Aanleverspecificaties schadelastinformatie farmaceutische hulp
QF302 (versie 2.0)
Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie farmaceutische hulp
QG321 (versie 1.0)
Schadelast basis en gespecialiseerde ggz
QG322 (versie 1.0)
Retourinformatie schadelast basis en gespecialiseerde ggz
QK301 (versie 1.0)
Aanleverspecificaties schadelastinformatie kraamzorg en integrale geboortezorg
QK302 (versie 1.0)
Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie kraamzorg en integrale geboortezorg
QM301 (versie 1.1)
Aanleverspecificaties elis mondzorg
QP301 (versie 1.1)
Test bericht qp
QV301 (versie 1.0)
Aanleverspecificaties schadelastinformatie verloskundige hulp
QV302 (versie 1.0)
Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie verloskundige hulp
QX301 (versie 2.0)
Aanleverspecificaties schadelastinformatie <generiek>
QX301 (versie 2.1)
Aanleverspecificaties schadelastinformatie <generiek>
QX302 (versie 2.0)
Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie <<generiek>>
QX302 (versie 2.1)
Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie <<generiek>>
QZ301 (versie 1.1)
Aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg
QZ301 (versie 2.0)
Aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg
QZ302 (versie 1.1)
Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg
QZ302 (versie 2.0)
Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg
VK301 (versie 2.2)
Declaratie verloskundige hulp
VK302 (versie 2.2)
Retourinformatie declaratie verloskundige hulp
ZH308 (versie 7.2)
Declaratie dbc/ziekenhuiszorg
ZH308 (versie 8.0)
Declaratie dbc/ziekenhuiszorg
ZH308 (versie 9.0)
Declaratie dbc/ziekenhuiszorg
ZH309 (versie 7.2)
Retourbericht declaratie dbc/ziekenhuiszorg
ZH309 (versie 8.0)
Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg
ZH309 (versie 9.0)
Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg
ZH310 (versie 1.0)
Onderhanden werk+ msz
ZH311 (versie 1.0)
Retourinformatie onderhanden werk+ msz
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de specifieke pagina staat de naam van het gekozen item en de inhoudsopgave van de pagina. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.

Inhoud pagina’s codelijsten:
  1. Identificatie codelijst
  2. Inhoud codelijst
  3. Gebruikt in standaarden

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support