Wij zijn op 2e Pinksterdag gesloten en telefonisch niet bereikbaar. Je leest hier meer over onze bereikbaarheid. Lees meer

Veelgestelde vragen

Op deze pagina staan veelgestelde vragen én de antwoorden daarop. Om te beginnen de vragen die gaan over het aanmaken van een account en het aanvragen van toegang tot een product. Ook de antwoorden op vragen over de AGB-code, standaardisatie en het registeren van de wachttijden ggz lees je hier.

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte blijven van al onze nieuwtjes? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Terug naar support

Aanleveren UBO

 • Waar staat de afkorting UBO voor?

  UBO staat voor Ultimate Benificial Owner en is de uiteindelijke verantwoordelijke persoon van een organisatie.

 • Wie is in mijn organisatie de UBO?

  De UBO is een belanghebbend natuurlijk persoon die direct of indirect 25% belang heeft in (het vermogen van) de organisatie. Bijvoorbeeld een direct belang in aandelen of certificaten. Indirect belanghebbenden zijn de personen die het bezit of de controle hebben over 25% of meer van:

  • de stemrechten in de algemene vergadering
  • een belang als begunstigde van het vermogen
  • een bijzondere zeggenschap over het vermogen
  • een recht op een aandeel in de gemeenschap
  • een recht op een aandeel in de winst
  • de stemrechten bij de besluitvorming over het wijzigen van de personenvennootschapsovereenkomst.
 • Waarom moet ik de UBO van mijn organisatie doorgeven aan zorgverzekeraars?

  Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om van alle ondernemingen aan wie zij geld overmaken vast te stellen wie de UBO is of zijn. De Nederlandsche Bank (DNB) ziet hierop toe en heeft zorgverzekeraars hierop aangesproken. Het UBO-register van de KvK is momenteel niet openbaar, daarom draagt Vektis zorg voor het uitvragen van de UBO-informatie namens de zorgverzekeraars.

 • Hoe geef ik de UBO voor mijn organisatie door?

  U kunt de UBO registreren in uw MijnVektis-omgeving, zie hiervoor de button 'UBO doorgeven'. Meer informatie hierover leest u op de webpagina UBO.

 • Wat gebeurt er als ik de UBO van mijn organisatie niet doorgeef?

  Banken en verzekeraars zijn verplicht om de UBO vast te stellen. Als zorgverzekeraars niet weten wie de UBO van een organisatie is, dan mogen zij volgens de Sanctiewet 1977 en andere sanctieregelingen geen geld overmaken naar die organisatie. Ook mogen zorgverzekeraars geen geld overmaken aan UBO’s die schuldig zijn bevonden aan het witwassen van geld of financieren van terrorisme en als gevolg daarvan op de Nationale sanctielijst staan. De Nederlandse Bank (DNB) ziet hierop toe en heeft zorgverzekeraars hierop aangesproken.

 • Waarom stuurt Vektis mij een e-mail?

  Zorgverzekeraars hebben Vektis gevraagd namens hen de UBO centraal op te vragen bij zorgorganisaties en door te zetten aan alle zorgverzekeraars. Het voordeel daarvan is dat je de UBO maar 1 keer hoeft aan te leveren en niet bij elke zorgverzekeraar afzonderlijk.

 • Wanneer moet ik de UBO doorgeven aan Vektis?

  U vult eenmalig de UBO-gegevens in, maar dient vervolgens jaarlijks de UBO-gegevens te controleren en te bevestigen. Vektis stuurt jaarlijks hiervoor een herinnering. Ook kunt u door de zorgverzekeraar(s) verzocht worden de UBO aan te leveren. U levert uw UBO-gegevens aan in uw MijnVektis-omgeving. Ook als er gedurende het jaar UBO-gegevens wijzigen, kun je dat op deze manier gemakkelijk doorgeven.

 • Ik heb geen mail of brief gehad van Vektis of een zorgverzekeraar. Wat moet ik doen?

  Vektis en/of de zorgverzekeraars sturen alleen een mail of brief als de UBO niet bekend is en je deze moet aanleveren. Als u van Vektis of de zorgverzekeraars geen mail of brief hebt ontvangen, dan is er geen actie nodig.

 • Hoe weet ik dat mijn UBO-gegevens goed zijn ontvangen?

  Heeft u na het verzenden een bevestiging op je scherm gekregen dat de gegevens zijn  ontvangen? Dan is dit de bevestiging dat het goed is gegaan. U kunt ook de door u opgegeven UBO's in het portaal 'UBO doorgeven' (in de MijnVektis-omgeving) bekijken ter controle of u de juiste UBO-gegevens heeft opgegeven. Wij leveren dagelijks de UBO-gegevens uit aan de zorgverzekeraars.

 • Ik heb een herinnering ontvangen, maar ik heb de UBO al aangeleverd.

  Een jaar na de laatste aanlevering van de UBO-gegevens, sturen wij een email met het verzoek om nogmaals de UBO-gegevens aan te leveren. Zo hebben zorgverzekeraars de meest recente gegevens. Ook als de UBO-gegevens niet zijn gewijzigd vragen wij de vorig jaar opgegeven gegevens te controleren en opnieuw te bevestigen. Zo weten zorgverzekeraars dat zij met de meest recente gegevens werken. 

 • Ik heb niet direct met een zorgverzekeraars te maken, moet ik alsnog de UBO aanleveren?

  Ook wanneer je niet direct met een zorgverzekeraars te maken hebt, kun je wel indirect met ze te maken hebben. Patiënten die je hebt behandeld leveren voor vergoeding van hun factuur een declaratie in bij de zorgverzekeraars. Om deze facturen uit te betalen, controleren zorgverzekeraars wie de UBO is van de onderneming waar de behandeling uitgevoerd is. Is er geen UBO bekend? Dan kan de zorgverzekeraar besluiten niet over te gaan tot betaling.

  Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om van alle ondernemingen aan wie zij geld overmaken vast te stellen wie de UBO is of zijn. De Nederlandse Bank (DNB) ziet hierop toe en heeft zorgverzekeraars hierop aangesproken.

 • Ik heb de UBO's doorgegeven, maar deze zijn nog niet compleet/foutief. Hoe pas ik dit aan?

  U kunt in 'UBO doorgeven' (onderdeel van MijnVektis) te allen tijde een wijzigen aanbrengen in de UBO-registratie.

 • Ik heb een eenmanszaak, moet ik dan ook de UBO doorgeven?

  Eenmanszaken hoeven geen UBO-gegevens door te geven. Wij kunnen de UBO van eenmanszaken afleiden uit de in het AGB-register geregistreerde eigenaar bij de AGB-code van uw praktijk. Zorg er dus voor dat uw AGB-registratie up-to-date is.  

   

 • Wat is het verschil tussen een direct en indirect belang?

  Van een indirect belang is sprake als de enig aandeelhouder van uw organisatie een rechtspersoon is. Voorbeeld: als de belanghebbende van uw organisatie een holding is, zijn wij op zoek naar de natuurlijke personen die de uiteindelijk belanghebbenden zijn van deze holding. Deze natuurlijke personen hebben dan een indirect belang in uw organisatie. Zijn de natuurlijk personen die de uiteindelijk belanghebbenden zijn, direct aan uw organisatie verbonden? Dan spreken we van een direct belang. Op pagina 38 van dit document van de KvK vind je meer uitleg over deze twee typen belang.

 • Waarom moet ik mijn UBO-gegevens zowel bij de KvK als bij Vektis registeren?

  Het UBO-register van de KvK is momenteel niet openbaar, naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het is onbekend of en wanneer deze wel weer openbaar wordt gemaakt. Daarom draagt Vektis zorg voor het uitvragen van de UBO namens de zorgverzekeraars. Het voordeel daarvan is dat u de UBO('s) niet bij elke zorgverzekeraar afzonderlijk hoeft op te geven.

 • Ik heb meerdere ondernemingen met hetzelfde KvK-nummer. Moet ik voor alle ondernemingen de UBO-gegevens doorgeven?

  Dit is niet nodig. Wij koppelen automatisch de opgegeven UBO-gegevens bij één onderneming, aan alle andere ondernemingen met hetzelfde KvK-nummer. U hoeft dus per set van AGB-codes met hetzelfde KvK-nummer, maar één keer de UBO-gegevens op te geven. Uiteraard dient u de gegevens jaarlijks te controleren en opnieuw in te dienen.

 • Welke zorgaanbieders hoeven geen UBO-gegevens aan te leveren?

  Eenmanszaken en publiekrechtelijke rechtspersonen hoeven geen UBO-gegevens aan te leveren. De UBO van eenmanszaken leiden we af aan de bij de AGB-code geregistreerde eigenaar. Publiekrechtelijke rechtspersonen zijn vanuit rechtswege uitgesloten.