Terug naar support

Continuïteitsbijdrage

Wij kunnen u helaas geen informatie geven over uw continuïteitsbijdrage. Daarvoor verwijzen wij u naar de onderstaande bronnen:

Informatie over de inhoud van de continuïteitsbijdrage-regeling vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland. Ook kunt u contact opnemen met de eigen branche- of beroepsvereniging.

Informatie over het aanvraagproces van de continuïteitsbijdrage vindt u op de website van VECOZO.  

Heeft u een vraag over de afhandeling (zoals toewijzing/afwijzing) van uw aanvraag? Dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar(s). Zij zijn het aanspreekpunt als het over uw continuïteitsbijdrage gaat.

De hoogte van de continuïteitsbijdrage wordt vastgesteld als een percentage van de door zorgverzekeraars in het verleden vergoede zorg. Vektis stelt de omzet uit het verleden vast, op basis van de declaratiegegevens uit de basis- en aanvullende verzekering, over een aaneengesloten periode van 12 maanden die valt tussen 1-1-2018 en 31-12-2019.

Kijk voor meer informatie op de website van Zorgverzekeraars Nederland.