Vanaf 15 juli t/m 30 augustus is het klantadviescentrum telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier. Lees meer

Terug naar support

AGB-register

Het AGB-register is hét identificerende register in de zorg, met de AGB-code als unieke sleutel. Met een AGB-code wordt declareren, zorginkoop, het contracteren en het 'gidsen' van zorg (via bijvoorbeeld zorgzoekers) mogelijk gemaakt. 

Het AGB-register kent 3 types zorgpartijen: ondernemingen, vestigingen en zorgverleners. Een zorgverlener is in AGB altijd gerelateerd aan één of meerdere vestiging(en) waar die werkzaam is. (Een aantal soorten AGB-codes zijn een uitzondering, bijvoorbeeld AGB-codes voor PGB en basisartsen.). Een vestiging is altijd weer gerelateerd aan een onderneming. Via je AGB-code is relevante informatie zichtbaar zoals de bevoegdheid, die aangeeft welke zorg geleverd kan worden.

De kwaliteit en actualiteit van het AGB-register wordt geborgd door koppelingen met bronregisters. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het KvK-register en het BIG-register. Wijzigingen in de registratie bij deze registers hebben een directe invloed op de gekoppelde AGB-registratie. Ondanks deze koppelingen, blijft de eigenaar van de AGB-code uiteindelijk wel zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de eigen AGB-registratie. 

Iedereen die zoekt in het AGB-register via onze website, kan je AGB-registratie met openbare gegevens zien.

Daarnaast kunnen afnemers van de AGB-Raadpleegservice deze openbare gegevens ophalen, bijvoorbeeld voor declaratie-doeleinden en verwijzingen.

De zorgverzekeraars hebben ook de mogelijkheid om gegevens in te zien die niet openbaar zijn. 

Via de AGB-webzoeker kun je je eigen AGB-registratie inzien. Alle informatie in de AGB-webzoeker is openbaar; privacygevoelige informatie wordt hier niet getoond. Je kan zoeken op AGB-code, naam of adres(alleen bij ondernemingen en vestigingen). Om ook de niet-openbare gegevens van je AGB-registratie in te zien, log je in op je Mijn Vektis-account.  

Ben je zorgverlener, dan zijn deze gegevens uit het AGB-register openbaar:

 • Basisgegevens; naam, geslacht, academische titel.
 • Kwalificatie(s),erkenning(en).
 • Bij welke onderneming de zorgverlener in dienst is.
 • Bij welke vestiging(en) de zorgverlener werkt.

Bij de onderneming zijn deze gegevens openbaar:

 • Basisgegevens; naam, KvK nummer, handelsnaam.
 • Contactgegevens; correspondentieadres, algemeen e-mailadres, algemeen telefoonnummer, website.
 • Kwalificatie, erkenning(en).
 • De vestiging(en) van deze onderneming.
 • De zorgverleners die bij deze onderneming in dienst zijn.

Bij de vestiging zijn deze gegevens openbaar:

  • Basisgegevens; naam, KvK nummer, handelsnaam.
  • Contactgegevens; correspondentieadres, bezoekadres, algemeen e-mailadres, algemeen telefoonnummer, website.
  • Kwalificatie, erkenning(en).
  • De onderneming die bij de vestiging hoort.
  • De zorgverleners die bij deze vestiging werken.

Als je namens jouw organisatie de AGB-registratie mag beheren, doorloop je de volgende stappen:

 1. Maak een persoonlijk Mijn Vektis-account aan
 2. Koppel jouw persoonlijke Mijn Vektis-account aan jouw organisatie.
 3. Vraag toegang aan tot het product 'AGB Wijzigen onderneming'.

Let op: Voor de veiligheid checken we bij stap 2 en 3 of jouw organisatie dit toestaat. Er wordt voor beide stappen een verzoek naar de autorisatiebeheerder van de organisatie gestuurd. 


Lees hier meer over AGB-wijzigen onderneming

Vektis toont in de AGB-webzoeker alleen het correspondentieadres en bezoekadres van je onderneming. Wij tonen dus nóóit het adres van een zorgverlener AGB-code. Is het adres van je onderneming in de KvK hetzelfde als je privéadres, dan kan het zijn dat deze wel openbaar is. Neem in dit geval contact met ons op zodat wij het adres op niet openbaar kunnen zetten. Deze informatie wordt ook niet gedeeld met onze andere afnemers van AGB-informatie, zoals softwareleveranciers. Hoe Kamer van Koophandel hiermee omgaat, dat lees je hier

Normaal gesproken is er binnen jouw organisatie een persoon die aanvragen voor toegang tot een product namens een organisatie goedkeurt, deze noemen wij de autorisatie beheerder. Meestal is dit de eigenaar of de persoon die contact onderhoudt met Vektis. Weet je niet wie deze persoon is? Vraag dit dan bij de eigenaar van jouw organisatie na.