Veelgestelde vragen

Op deze pagina staan veelgestelde vragen én de antwoorden daarop. Om te beginnen de vragen die gaan over het aanmaken van een account en het aanvragen van toegang tot een product. Ook de antwoorden op vragen over de AGB-code, standaardisatie en het registeren van de wachttijden ggz lees je hier.

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte blijven van al onze nieuwtjes? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Terug naar support

AGB-register

 • Wat is het AGB-register, en wat kan ik met een AGB-code?

  Het AGB-register is hét identificerende register in de zorg, met de AGB-code als unieke sleutel. Met een AGB-code wordt declareren, zorginkoop, het contracteren en het 'gidsen' van zorg (via bijvoorbeeld zorgzoekers) mogelijk gemaakt. 

  Het AGB-register kent 3 types zorgpartijen: ondernemingen, vestigingen en zorgverleners. Een zorgverlener is in AGB altijd gerelateerd aan één of meerdere vestiging(en) waar hij/zij werkzaam is. Een vestiging is altijd weer gerelateerd aan een onderneming. Via je AGB-code is relevante informatie zichtbaar zoals de bevoegdheid, die aangeeft welke zorg geleverd kan worden.

  De kwaliteit en actualiteit van het AGB-register wordt geborgd door koppelingen met bronregisters. Voorbeelden hiervan zijn het KvK-register en het BIG-register. Wijzigingen in de registratie bij deze registers hebben een directe invloed op de gekoppelde AGB-registratie. Ondanks deze koppelingen, blijft de eigenaar van de AGB-code uiteindelijk wel zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de eigen AGB-registratie.

 • Ik heb een aanvraag gedaan om een product te mogen gebruiken of toegang te krijgen voor een Vektis product. Wie keurt mijn aanvraag goed?

  Normaal gesproken is er binnen jouw organisatie een persoon die aanvragen voor toegang tot een product namens een organisatie goedkeurt. Meestal is dit de eigenaar of de persoon die contact onderhoudt met Vektis. Weet je niet wie deze persoon is? Vraag dit dan bij de eigenaar van jouw organisatie na.

 • Wie kan mijn AGB-registratie inzien?

  Iedereen die zoekt in het AGB-register via onze website, kan je AGB registratie met openbare gegevens zien.

  Daarnaast kunnen afnemers van de AGB-Raadpleegservice deze openbare gegevens ophalen, bijvoorbeeld voor declaratie-doeleinden en verwijzingen.

  De zorgverzekeraars hebben ook de mogelijkheid om gegevens in te zien die niet openbaar zijn.

 • Ik wil informatie over mijn AGB-registratie raadplegen. Waar doe ik dit?

  Via de AGB-webzoeker vind je meer informatie over een AGB-registratie. Niet alle informatie is openbaar; privacygevoelige informatie wordt hier niet getoond. Je kan zoeken op AGB-code, naam of adres.

  Via de AGB-webzoeker kun je je eigen AGB-registratie inzien. Alle informatie in de AGB webzoeker is openbaar; privacygevoelige informatie wordt hier niet getoond. Je kan zoeken op AGB-code, naam of adres. Om ook de niet-openbare gegevens van je AGB-registratie in te zien, log je in op AGB Wijzigen. • Welke informatie uit mijn AGB-registratie is openbaar?

  Ben je zorgverlener, dan zijn deze gegevens uit het AGB-register openbaar:

  • naam, geslacht, academische titel
  • kwalificatie(s),erkenning(en)
  • bij welke vestiging(en) de zorgverlener werkt
  • bij welke onderneming de zorgverlener in dienst is

  Bij de onderneming zijn deze gegevens openbaar:

  • naam, KvK nummer, handelsnaam
  • correspondentieadres, algemeen e-mailadres, algemeen telefoonnummer, website
  • kwalificatie, erkenning(en)
  • de vestiging(en) van deze onderneming
  • de zorgverleners die bij deze onderneming in dienst zijn

  Bij de vestiging zijn deze gegevens openbaar:

  • naam, KvK nummer, handelsnaam
  • correspondentieadres, bezoekadres, algemeen e-mailadres, algemeen telefoonnummer, website
  • kwalificatie, erkenning(en)
  • de onderneming die bij de vestiging hoort
  • de zorgverleners die bij deze vestiging werken
 • Hoe kan ik namens een organisatie de AGB-registratie beheren?

  Als je namens jouw organisatie de AGB-registratie mag beheren, doorloop je de volgende stappen:

  1. Maak een persoonlijk Mijn Vektis-account aan
  2. Koppel jouw persoonlijke Mijn Vektis-account aan jouw organisatie.
  3. Vraag toegang aan tot het product 'AGB Wijzigen onderneming'.

  Let op: Voor de veiligheid checken we bij stap 2 en 3 of jouw organisatie dit toestaat. Dit kan soms enige tijd duren.