Op woensdag 24 april tussen 8:30 en 12:00 is het niet mogelijk om in te loggen op Mijn Vektis door technisch onderhoud. Onze excuses voor het ongemak.

Veelgestelde vragen

Op deze pagina staan veelgestelde vragen én de antwoorden daarop. Om te beginnen de vragen die gaan over het aanmaken van een account en het aanvragen van toegang tot een product. Ook de antwoorden op vragen over de AGB-code, standaardisatie en het registeren van de wachttijden ggz lees je hier.

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte blijven van al onze nieuwtjes? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Terug naar support

Vragenlijsten

 • Wat is het voordeel van het vastleggen van de basispraktijkinformatie op 1 centrale plek?

  Centrale vastlegging bij Vektis maakt het mogelijk dat alle zorgverzekeraars over deze gegevens beschikken. Bovendien hoef je de informatie niet per zorgverzekeraar afzonderlijk aan te leveren. Dit verlaagt de administratieve lasten en dat scheelt dus tijd. Met deze centrale vragenlijst wordt ook 1 van de knelpunten uit (Ont)regel de Zorg aangepakt, namelijk de verschillende uitvragen van de service-aspecten.

 • Wat moet ik ieder jaar doen?

  Om de administratie voor jou te beperken heeft Vektis al veel stappen voorbereid:

  • Wij zorgen ervoor dat je AGB-registratie gekoppeld is aan bronnen zoals het BIG-register en de Kamer van Koophandel. Je hoeft je AGB-registratie daardoor alleen te controleren op juistheid en volledigheid. Omdat wij je benaderen via e-mail is het belangrijk dat je een juist e-mailadres opgeeft.
  • De overige gegevens vul je aan door het invullen van een vragenlijst. Het controleren en aanvullen van de informatie duurt ongeveer 15 minuten. In volgende jaren hoef je de gegevens alleen nog te controleren en waar nodig bij te werken. Vektis vult alle eerder geregistreerde informatie automatisch in.
  • Je ontvangt elk jaar een herinneringsmail van Vektis met de vraag om de gegevens te controleren en zo nodig aan te passen.
  • Vektis deelt de gegevens met alle relevante zorgverzekeraars. Je hoeft hiervoor zelf geen actie (meer) te ondernemen.
 • Welke informatie moet ik aanleveren door middel van de aanvullende vragenlijst?

  In het AGB-register leggen we algemene informatie vast over je praktijk, zoals NAW-gegevens en de bevoegdheden. Daarnaast is voor een optimale zorginkoop nodig dat zorgverzekeraars over aanvullende informatie beschikken, zoals informatie over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de praktijk, kwalificaties van het personeel enzovoort. Deze informatie is ook van belang voor de vermelding in zorgzoekers en -vinders, zodat patiënten weten hoe en wanneer zij bij de praktijk terecht kunnen.

 • Is het verplicht om deze vragenlijst in te vullen?

  Het niet invullen van de vragenlijst heeft consequenties. Zorgverzekeraars baseren de afspraken die zij met je (willen) maken op de gegevens zoals die in het AGB-register en de aanvullende vragenlijst vermeld staan. Ook zorgzoekers en –vinders maken gebruik van deze informatie, om een zo reëel mogelijk beeld van de praktijk te vermelden. Als zorgaanbieder hoef je deze gegevens via deze vragenlijst maar 1 keer aan te leveren en dus niet bij alle zorgverzekeraars apart op te geven.

 • Wat is de deadline voor het invullen van de vragenlijst?

  Om de contractering met zorgverzekeraars op tijd af te kunnen ronden, is het van belang dat je de vragenlijst ieder jaar tijdig controleert/invult. In ieder geval dus voor de contracterings-ronde. Zo zijn je gegevens altijd up-to-date.

 • Wanneer kan ik wijzigingen doorgeven?

  Je kunt op ieder moment wijzigingen doorgeven. Bijvoorbeeld wanneer de openingstijden zijn gewijzigd of de praktijk verhuisd. Zorgverzekeraars worden automatisch op de hoogte gesteld van wijzigingen die je doorvoert. Dit is handig, bijvoorbeeld wanneer de overeenkomst tussen je praktijk en de zorgverzekeraar tussentijds aangepast wordt. Zo beschikt de zorgverzekeraar altijd over de meest actuele gegevens.

 • Wat gebeurt er als ik deze vragenlijst niet invul?

  Wanneer je de vragenlijst niet invult, dan beschikken de zorgverzekeraars niet over de noodzakelijke informatie om de zorginkoop en contractering met je praktijk goed uit te voeren. Het gevolg hiervan kan zijn dat zorgverzekeraars je geen of een onvolledig/onjuist contract (kunnen) aanbieden en dat zij hun verzekerden niet (kunnen) informeren over jouw praktijk. Daarnaast is je praktijk niet juist/onvolledig vindbaar in zorgzoekers en –vinders.

 • Moet ik voor alle vestigingen een aparte vragenlijst invullen?

  Je vult de vragenlijst in voor de hoofdvestiging. Eventuele afwijkende openingstijden bij de andere vestigingen kun je in de vragenlijst aangeven.

 • Ik heb (nog) niet alle vragen ingevuld. Kan ik het formulier wel insturen?

  Je kunt het formulier insturen als niet alle vragen ingevuld zijn. Het is echter wel beter om het formulier volledig in te vullen. Hiermee voorkom je dat zorgverzekeraars het contract met je praktijk baseren op onjuiste of onvolledige gegevens en hun verzekerden niet goed informeren.

 • Hoe vaak kan ik dezelfde vragenlijst opnieuw invullen (van dezelfde vestiging of onderneming)?

  Hier zit geen beperking op, de vragenlijst kan steeds opnieuw worden ingevuld en verzonden. Alleen de laatst ingevulde vragenlijst wordt bewaard.

 • Kunnen zorgverzekeraars nog vragen om meer aanvullende gegevens?

  Met de vragenlijst wordt generieke en niet-concurrentiële informatie opgevraagd over je praktijk. Het kan voorkomen dat een zorgverzekeraar je, in verband met de zorginkoop, nog een aantal specifieke vragen stelt. Het gaat dan om vragen die niet generiek zijn voor alle zorgverzekeraars en die voor een specifieke zorgverzekeraar wel van belang zijn. Zorgverzekeraars doen dit alleen als het echt nodig is.

 • Wanneer zijn mijn gegevens verwerkt door Vektis?

  Na het indienen van de vragenlijst, worden deze gegevens direct verwerkt. 

 • Wat wordt er gedaan met mijn gegevens?

  In het AGB-register leggen we algemene informatie vast over de praktijk, zoals NAW-gegevens en de bevoegdheden. Daarnaast is voor een optimale zorginkoop nodig dat zorgverzekeraars over aanvullende informatie beschikken, zoals informatie over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de praktijk, kwalificaties van het personeel enzovoort. Deze informatie is ook van belang voor de vermelding in zorgzoekers en -vinders, zodat patiënten weten hoe en wanneer zij bij je terechtkunnen. Via Vektis worden de gegevens beschikbaar gesteld aan zorgverzekeraars. Zo beschikken deze partijen over dezelfde actuele informatie. Zorgverzekeraars mogen deze gegevens alleen gebruiken ten behoeve van zorginkoop en het informeren van hun verzekerden, zoals contractueel overeengekomen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieder.