Veelgestelde vragen

Op deze pagina staan veelgestelde vragen én de antwoorden daarop. Om te beginnen de vragen die gaan over het aanmaken van een account en het aanvragen van toegang tot een product. Ook de antwoorden op vragen over de AGB-code, standaardisatie en het registeren van de wachttijden ggz lees je hier.

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte blijven van al onze nieuwtjes? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Terug naar support

Vragenlijst Wlz

Door bij Vektis de basisgegevens over jouw instelling te registreren, hebben alle zorgkantoren, het Zorginstituut Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland (Zorgkaart Nederland) inzicht in deze gegevens. Zo kunnen zorgkantoren een passende overeenkomst met je sluiten en weten cliënten en verwijzers je goed te vinden.

Doordat je nog maar op 1 plek deze gegevens invult, dragen wij bij aan de administratieve lastenverlichting van jouw instelling. 

Je levert via de vragenlijst Wlz informatie aan over het zorgaanbod, de woonmogelijkheden en de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de locaties van de instelling.  

Deze vragenlijst is een aanvulling op de informatie in het AGB-register. In het AGB-register leggen we algemene informatie vast over de instelling, zoals NAW-gegevens en de bevoegdheden. Hiermee krijgen zorgkantoren een optimaal beeld van jouw instelling om een passende overeenkomst af te sluiten. Ook ben je als instelling goed vindbaar en zichtbaar op Zorgkaart Nederland

Het niet invullen van de vragenlijst kan consequenties hebben. Want zorgkantoren beschikken dan niet over de noodzakelijke informatie om de zorginkoop en contractering met jouw instelling goed uit te voeren. Het gevolg hiervan kan zijn dat zorgkantoren je geen of een onvolledig/onjuist contract (kunnen) aanbieden en dat zij hun verzekerden niet (kunnen) informeren over jouw praktijk. Daarnaast is je praktijk niet juist/onvolledig vindbaar en zichtbaar in zorgzoekers en –vinders zoals Zorgkaart Nederland.

Elke vraag in het webformulier is verplicht. Je kunt het formulier dus pas insturen als alle vragen zijn beantwoord.

Je kunt dezelfde vragenlijst steeds opnieuw invullen en verzenden, hier zit geen beperking op. Alleen de laatst ingevulde vragenlijst wordt bewaard. Zodra er zaken wijzigen, is het belangrijk de antwoorden te actualiseren. Je kunt het formulier dus op elk moment aanpassen en opnieuw naar ons verzenden.

Vektis stelt de informatie uit de vragenlijst Wlz beschikbaar aan zorgkantoren, het Zorginstituut Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland (Zorgkaart Nederland). Met deze centrale uitvraag kan het zorgkantoor een passende overeenkomst met jouw instelling sluiten en weten cliënten en verwijzers je goed te vinden. We delen altijd alleen de meest actuele ingevulde gegevens van jouw instelling.

De vragenlijst Wlz is een gezamenlijk initiatief van de zorgkantoren, het Zorginstituut Nederland (ten behoeve van programma Kik-V) en de Patiëntenfederatie Nederland (Zorgkaart Nederland).

Ja, het is belangrijk om voor elke locatie (vestiging) de vragenlijst in te vullen. Als je een vestiging in het overzicht mist, komt dat omdat deze nog niet staat geregistreerd in het AGB-register. Met dit formulier voeg je een vestiging toe.

Klik in het dashboard van uw Mijn Vektis-account op 'Koppel onderneming' om een nieuwe onderneming toe te voegen aan uw account. Wij sturen de aanvraag voor de koppeling naar de bij ons bekende contactpersoon van de onderneming. Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd, ziet u de onderneming in uw dashboard staan en kunt u de vragenlijst voor deze onderneming invullen.

Als u geen gehandicaptenzorg levert, hoeft u de vragenlijst vooralsnog niet in te vullen. Wel is het belangrijk om de AGB-registratie van uw organisatie na te kijken, omdat wij op basis van de registratie hebben afgeleid dat uw organisatie gehandicaptenzorg aanbiedt. 

Ja, ook als uw organisatie (nog) geen overeenkomst afsluit met zorgkantoren maar bijvoorbeeld alleen zorg levert op basis van PGB is het invullen van de vragenlijst aan te raden.

Je levert via de vragenlijst Wlz informatie aan over het zorgaanbod, de woonmogelijkheden en de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de locaties van de instelling. Deze informatie toont Zorgkaart Nederland zodat patiënten en hun naasten een goede zorgkeuze kunnen maken.