Terug naar support

AGB-code aanvragen

Vraag AGB-code aan

Hier druk je op de knop ‘Vraag AGB-code aan’ om het aanvragen proces te beginnen. We vragen je hier een aantal vragen zodat je bij het juiste aanvraagformulier uitkomt. Lees de instructies goed door.

Wanneer je een aanvraag hebt ingediend, met uitzondering van BIG aanvragen, is je aanvraag nog niet meteen compleet. Je ontvangt een instructiemail met uitleg hoe je aanvraag compleet te maken. Lees deze mail goed door, zonder complete aanvraag kunnen wij je aanvraag niet verwerken en ontvang jij géén AGB-code.  Hier vind je de actuele doorlooptijd voor het verwerken van je aanvraag. 

Om een AGB-code te hebben moet je voldoen aan de vastgestelde criteria voor de gekozen zorgsoort en kwalificatie. Deze criteria noemen we de erkenningen. Per kwalificatie kunnen de vereiste erkenningen verschillen. In AGB Registratie & controle vind je alle criteria. 

De zorgsoort is het type zorg dat geleverd wordt. Bijvoorbeeld fysiotherapie. Binnen deze zorgsoort kunnen er ook verschillende specialismes zijn. In dit geval kan dat kinderfysiotherapie of manuele therapie zijn, in AGB noemen wij dat kwalificaties.  Om een kwalificatie te registreren op je AGB-code moet je de juiste erkenningen hebben. Voor fysiotherapeuten is dat een BIG registratie voor de basiskwalificatie en een registratie bij een beroepsvereniging voor specialisaties. 

Om je te helpen bij de keuze van de juiste zorgsoort kan je gebruikmaken van het AGB Registratie en Controle document. Hierin staat beschreven welke zorgsoorten er zijn, en welke kwalificaties (specialisaties) daarbij horen. Per kwalificatie wordt hierin aangegeven welke erkenning(en) noodzakelijk zijn.

Over welke AGB-code je nodig hebt kunnen wij verder helaas geen definitief antwoord geven omdat dit voor jou persoonlijk is. Het beste kun je contact opnemen met degene waarvoor jij de AGB-code nodig gaat hebben, bijvoorbeeld de zorgverzekeraar, het zorgkantoor of de gemeente.  

Wij kunnen een aanvraag pas in behandeling nemen wanneer deze compleet is. Wanneer wij deze compleet hebben ontvangen nemen wij deze binnen 5 à 10 werkdagen (excl. weekenden en feestdagen) krijg je reactie. Je vindt hier meer informatie over onze doorlooptijden.  

Wanneer je alleen een AGB-code voor een zorgverlener met BIG registratie aanvraagt, is je aanvraag meestal verwerkt zodra deze volledig is ondertekent. Je ontvangt je AGB-code dan de volgende dag.  

Het aanvragen en het hebben van een AGB-code is gratis. Vektis is de enige organisatie die een AGB-code mag uitgeven en wij vragen hier dus geen kosten voor.

Er zijn organisaties die aanbieden om jou, voor geld, te helpen met het aanvragen van een AGB-code. Wij hebben geen samenwerkingen met deze organisaties en kunnen dus niet garant staan voor de dienstverlening. Heb je hulp nodig met het aanvragen van een AGB-code? Neem dan contact met ons op.

Dit verschilt per soort aanvraag. Direct na de aanvraag ontvang je een instructiemail. Als je aan alle voorwaarden uit deze mail hebt voldaan, is de aanvraag compleet. Lees de instructiemail dus goed.

Het ondertekende aanvraagformulier en de benodigde bewijsstukken stuur je per e-mail naar aanvraag@agbcode.nl.

Het KvK-vestigingsnummer bestaat uit 12 cijfers en begint met 4 keer 0. Het KvK-vestigingsnummer wordt geregistreerd onder de onderneming. Je kan deze terugvinden in het openbare register van de Kamer van Koophandel, of op het uittreksel van de Kamer van Koophandel-registratie. 

Een vestigingsnummer van een onderneming vind je in het handelsregister van de KvK. Heb je geen vestigingsnummer? Dan kan je deze bij de KvK registreren met formulier 9

Je kan geen AGB-code aanvragen als je geen vestiging geregistreerd hebt in de Kamer van Koophandel. Is de vestiging toegevoegd aan de KvK-registratie? Dan kan je alsnog een aanvraag indienen. 

Het is per aanvraag mogelijk om voor één zorgsoort en één kwalificatie tegelijk een AGB-code aan te vragen. Er kunnen niet meerdere zorgsoorten worden toegevoegd aan een AGB-code. Voor iedere zorgsoort wordt een aparte AGB-code uitgegeven.

Wil je meerdere kwalificaties toevoegen aan je AGB-registratie? Dat kan nadat je een AGB-code hebt. Hier lees je meer over het wijzigen van je AGB-registratie.  

Dit geld alleen voor de persoonlijke AGB-code. We registreren geen extra kwalificaties bij ondernemingen en vestigingen (uitgezonderd leveranciers hulpmiddelen en PGB aanbieders/wijkverpleegkundigen).

In het aanvraagformulier kan gevraagd worden welke relatie de nieuwe AGB-code heeft met een bestaande onderneming, vestiging of zorgverlener. Weet je niet welke AGB-code je moet invullen? In de AGB webzoeker kan je de juiste AGB-code vinden voor het leggen van de relatie. In de AGB Webzoeker kan je de juiste AGB-code vinden voor het leggen van de relatie. 

Na het indienen van de aanvraag is deze nog niet compleet. Je ontvangt van ons een e-mail met instructies om je aanvraag af te ronden.

  • Print de aanvraag, controleer de gegevens en onderteken het formulier.
  • Scan het formulier én de onderstaande bewijsstukken in. Of maak er foto’s van!
  • Stuur een e-mail naar aanvraag@agbcode.nl. Vermeld uw correspondentienummer. Je vindt deze in de instructiemail. Vergeet niet om de bijlagen toe te voegen, want wij nemen alleen volledige aanvragen in behandeling.

Je kunt deze stappen in detail nalezen in de instructiemail. Daarin vermelden we ook welke bewijsstukken je moet meesturen. 

Belangrijk: Wet toetreding zorgaanbieders 
Regel vóór je een AGB-code voor een onderneming aanvraagt éérst je meldplicht voor de Wtza. Je doet dit via toetredingzorgaanbieders.nl/melden.

Bekijk op deze pagina meer over de Wtza.

We bepalen de ingangsdatum van je AGB-registratie aan de hand van 2 voorwaarden. 

  1. De startdatum van je werkrelatie
  2. De startdatum van je bevoegdheid

Om een AGB-registratie te hebben moet je een werkrelatie hebben én de juiste bevoegdheid hebben. De datum waarop je aan beide voldoet, is de startdatum van je AGB-code. 

Voorbeeld: Ben je op 1 maart bevoegd geworden en op 2 maart begonnen bij je werkgever? Dan is je AGB-registratie geldig vanaf 2 maart.  

In de meeste gevallen komt dit doordat de verplichte velden niet of niet correct zijn ingevuld. Controleer alle verplichte velden, deze herken je aan een *. Soms staan er onnodige spaties in een veld. Loop alle velden langs en verwijder deze. Het indienen van het formulier zou nu geen probleem moeten zijn. 

In het aanvraagformulier worden alle erkenningen getoond die mogelijk zijn bij de gekozen kwalificatie. Kies de erkenning(en) die voor jij bezit. 

Om je te helpen bij deze keuze kan je gebruikmaken van het AGB Registratie en Controle document. Hierin staat bij iedere kwalificatie beschreven welke erkenning(en) daarbij horen. Deze beschrijving begint op pagina 76 en eindigt op pagina 125. 
Voor iedere gekozen erkenning dien je in het aanvraagformulier jouw lid- of registratienummer bij de betreffende beroepsvereniging/kwaliteitsregister op te geven. 

Bij het compleet maken van de aanvraag kunnen wij je om een bewijs van inschrijving vragen. Met een aantal verenigingen of registers hebben wij een automatische koppeling, dus is dit niet nodig. 

Wij geven in de instructiemail die je ontvangt na het indienen van de AGB-code aan of dit nodig is. Op je bewijsstuk moet een lidnummer en registratiedatum staan, een diploma is geen geldig bewijsstuk (tenzij anders vermeld).  

Het AGB-register heeft een directe koppeling met het KvK-register. Wanneer een onderneming van rechtsvorm veranderd, dan wijzigt ook je KvK-nummer. Omdat wij geen KvK-nummers kunnen wijzigen in een AGB-registratie, word je AGB-registratie automatisch beëindigd. Daar kunnen wij niks aan veranderen. 

Je kan hier een nieuwe AGB-code aanvragen met het nieuwe KvK-nummer. 

Erkenning bij een zorgverlener:

Een erkenning krijg je door lid te zijn van een erkende beroepsvereniging of kwaliteitsregister. In het AGB-register krijg je kwalificaties op basis van deze erkenningen. En met kwalificaties kan je bepaald zorgaanbod toepassen. 

In het document AGB Registratie en Controle kun je per zorgsoort nakijken welk criteria er zijn.

Erkenning bij een onderneming/vestiging:

Voor een onderneming/vestiging geldt in ieder geval een inschrijving bij het Handelsregister een erkenning.

Voor sommige zorgsoorten zijn er meer criteria, dit kan je ook nakijken in het document AGB Registratie en Controle

Je heropent je AGB-registratie door een nieuwe aanvraag in te dienen. 

Vraag AGB-code aan

Bij het afhandelen van jouw aanvraag controleren wij of je al een AGB-code had, indien dat zo is heropenen wij deze.

Is je AGB-code minder dan 6 maanden beëindigd en kwam dit door het ontbreken van een werkrelatie? Geef je nieuwe werkrelatie dan aan ons door via het contactformulier. Wij heropenen dan je AGB-code.