Veelgestelde vragen

Op deze pagina staan veelgestelde vragen én de antwoorden daarop. Om te beginnen de vragen die gaan over het aanmaken van een account en het aanvragen van toegang tot een product. Ook de antwoorden op vragen over de AGB-code, standaardisatie en het registeren van de wachttijden ggz lees je hier.

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte blijven van al onze nieuwtjes? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Terug naar support

Overige vragen

Voor de volgende diensten en producten kun je niet bij Vektis terecht.

  • Prestatiecodes – voor inhoudelijke vragen over prestatiecodes kun je terecht bij erkenningsverleners. Vektis beheert de prestatiecodelijsten wel. 
  • VECOZO (systeem)certificaat – het systeem certificaat regel je via Vecozo zelf. 
  • PGB portaal – voor het PGB portaal ga je naar mijnpgb.nl 
  • Declareren bij zorgverzekeraars en de voorwaarden voor factureren – voor inhoudelijk advies kan je terecht bij de zorgverzekeraars zelf. 
  • Wachttijden GGZ registreren – het registreren van wachttijden voor de GGZ wordt nu gedaan door de NZa (Nederlandse Zorgauthoriteit). Dit doe je via het zorgbeeldportaal
  • Het wijzigen van het adres en/of de handelsnaam van je onderneming – dit wijzig je bij de Kamer van Koophandel. Wij nemen wijzigingen van het adres en/of de handelsnaam/statutaire naam van de onderneming automatisch over van de Kamer van Koophandel

De prestatiecode geeft aan welke behandeling een zorgverlener heeft uitgevoerd voor een patiënt. Vektis beheert de prestatiecodelijsten. De prestatiecodelijsten in de aanvullende zorg hebben geen directe link met de kwalificaties zoals die in AGB staan. De kwalificaties in AGB gaan over de bevoegdheid van zorgverleners. Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij de erkenningverleners. Hier lees je meer over kwalificaties en erkenningen in AGB. 

Voor inhoudelijk advies verwijzen we je naar de zorgverzekeraars zelf. Wij kunnen geen inhoudelijk advies geven over declaraties of het declaratieproces en het opstellen van facturen.

Je regelt het VECOZO systeemcertificaat via VECOZO

Voor vragen over declaratie, verwijzen we je naar de zorgverzekeraar waar je wilt declareren. Wij kunnen geen inhoudelijk advies geven over declaraties of het declaratieproces en het opstellen van facturen.

UZOVI staat voor Unieke ZorgVerzekeraarsIdentificatie. In het UZOVI-register staan de UZOVI-codes en andere gegevens van zorgverzekeraars en andere instanties (onder andere gevolmachtigde verzekeringsadviseurs, zorgkantoren, labelorganisaties en nevenvestigingen) overzichtelijk bij elkaar. Ook de onderlinge relaties tussen deze organisaties kun je hier terugvinden.  

Je gebruikt de UZOVI-code om declaraties op de juiste manier en bij de juiste verzekeraar in te dienen. Lees hier meer over UZOVI.