Vanaf 15 juli t/m 30 augustus is het klantadviescentrum telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier. Lees meer

Terug naar support

Behandelindex oefentherapie

De landelijk behandelindex geeft inzicht in het gemiddeld aantal behandelingen per behandeltraject in jouw praktijk ten opzichte van het gemiddelde van andere praktijken in Nederland. Er wordt hierbij rekening gehouden met de soort diagnose en algemene patiëntkenmerken. Geef je jouw patiënten gemiddeld meer of minder behandelingen ten opzichte van andere praktijken in Nederland? De behandelindex beantwoordt deze vraag.

Wat betekent het concreet voor jouw praktijk?

De behandelindex wordt door zorgverzekeraars gebruikt voor het inkopen van behandelingen. Hoe zij dit toepassen, verschilt per zorgverzekeraar. Op de website van de desbetreffende zorgverzekeraar lees je daar meer over.

Direct jouw behandelindex inzien? Klik hier om in te loggen in Mijn Vektis.

Deze vind je bij de spiegelinformatie in Mijn Vektis. Hiervoor heb je wel eerst een account nodig (en toestemming van de autorisatiebeheerder van de praktijk). Klik hier om eenmalig de stappen te doorlopen. 

Onderaan de startpagina van jouw discipline zijn zowel een algemene als een technische beschrijving van de berekeningen te vinden. Klik hier voor de beschrijving voor oefentherapie.

Het is niet mogelijk om de behandelindex te controleren/reproduceren. Voor de berekening heb je namelijk je eigen declaratiegegevens nodig én dat van andere praktijken in heel Nederland. Dit is noodzakelijk om het behandelgemiddelde van jouw praktijk op een verantwoorde manier te vergelijken met het behandelgemiddelde van andere praktijken. Zowel de data-aanlevering als de berekening wordt gecontroleerd en gevalideerd door Equalis. Je kunt daarom vertrouwen op de juistheid van de behandelindex.   

Hier vind je het certificaat waarin Equalis (de berekening van) de behandelindex valideert.

Alle behandelingen met een goedgekeurde en uitbetaalde declaratie. Dit zijn alle declaraties die via de EI-standaard (VECOZO) zijn verwerkt en uitbetaald zijn door de zorgverzekeraar. Alle declaraties die niet zijn uitbetaald (Bedrag = €0,-) worden niet meegenomen in de berekeningen voor de behandelindex. 

De gebruikte data bevatten gegevens van de zorgverzekeraars CZ, VGZ, Salland, Menzis, Zilveren Kruis, De Friesland en Zorg & Zekerheid.

In de berekening van de behandelindex oefentherapie houden we rekening met de volgende patiëntkenmerken:

1) Pathologie (o.b.v. diagnosecode)
2) Leeftijd
3) Sociaaleconomische status (afgeleide van postcode)
4) Verzekeringsgrond (o.b.v. CSI-code)

Al deze kenmerken zijn factoren die van invloed zijn op het behandelgemiddelde, maar buiten de invloedsfeer van de therapeut liggen.

De verschillende versies komen enige tijd na de betreffende periode beschikbaar. Dit komt doordat over die periode eerst alle declaraties binnen en verwerkt moeten zijn. Vervolgens stellen de zorgverzekeraars hun informatie beschikbaar aan Vektis, zodat Vektis de berekeningen kan doen met de gezamenlijke data.

Concreet betekent dit:

  Versie 1 (over jaar t) Versie 2 (over jaar t) Versie 3 (over jaar t)
Declaraties van
behandelingen
over de periode:
januari - juni januari - september januari - december
Beschikbaar: half oktober half januari (in jaar t +1) half april (in jaar t +1)

 

Het is helaas niet mogelijk om de behandelindex opnieuw te berekenen. We ontvangen van de verzekeraars de declaraties op drie vast afgesproken momenten in het jaar. Bij elk moment is er rekening gehouden met twee maanden uitloopschade.

We hebben geen toestemming van zorgverzekeraars om deze data te delen. Dit geldt ook voor de aantallen van bepaalde mandjes.