Veelgestelde vragen

Op deze pagina staan veelgestelde vragen én de antwoorden daarop. Om te beginnen de vragen die gaan over het aanmaken van een account en het aanvragen van toegang tot een product. Ook de antwoorden op vragen over de AGB-code, standaardisatie en het registeren van de wachttijden ggz lees je hier.

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte blijven van al onze nieuwtjes? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Terug naar support

Gemeentezorgspiegel aanleveren gegevens

 • Welke gegevens moet een gemeente aan Vektis leveren bij afname van de Gemeentezorgspiegel?

  Wanneer een gemeente gebruik maakt van de Gemeentezorgspiegel, verwacht Vektis dat de gemeente minimaal éénmaal per jaar gegevens over het sociaal domein aan Vektis beschikbaar stelt. De gegevens over de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) komen van zorgkantoren en zorgverzekeraars. Met het totaal aan gegevens stellen wij een integraal beeld over de zorg in de gemeente beschikbaar.

  Voor de aanlevering van gegevens over het sociaal domein hebben we twee standaarden ontwikkeld, voor de Wmo (QSD301v1.0) en voor de Jeugdwet (QSD301v2.0). In deze standaarden staan specificaties voor uniforme aanlevering over het sociaal domein. De informatie die wij opvragen komt in grote lijnen overeen met de gegevens die gemeenten aanleveren bij het CBS. Wij vragen om naast het aantal personen dat gebruik maakt van de Wmo en Jeugdwet, ook de kosten hiervan op. Daarnaast zijn de specificaties op geaggregeerd niveau (in verband met privacygevoeligheid) naar wijk, productcategorie, leeftijdscategorie en geslacht. 
   
  Het is mogelijk dat in de toekomst aanvullende gegevens nodig zijn om de gewenste inzichten aan te bieden.

 • Hoe kunnen de gegevens over het sociaal domein bij Vektis worden aangeleverd?

  Voor de aanlevering van gegevens over het sociaal domein hebben we twee standaarden ontwikkeld, voor de Wmo (QSD301v1.0) en voor de Jeugdwet (QSD301v2.0). In deze standaarden staan specificaties voor uniforme aanlevering over het sociaal domein. Vanaf 2022 vragen we ook gegevens vanuit de Jeugdwet op. Begin 2022 zijn de aanleverspecificaties voor deze gegevens beschikbaar gesteld. 
   
  Per prestatiejaar doet een gemeente minimaal éénmaal een bestandsaanlevering: uiterlijk 15 april levert een gemeente de informatie van het vorige prestatiejaar. Voorbeeld: gegevens over het jaar 2021 moeten uiterlijk 15 april 2022 worden aangeleverd. Gemeenten mogen vaker per jaar aanleveren voor eigen inzicht, om naast de informatie over Zvw en Wlz ook actuele informatie over het sociaal domein te zien.  

  We bieden ondersteuning aan bij gegevensaanleveringen, bijvoorbeeld door het aanbieden van een SQL-voorbeeldscript. Mail als je hulp nodig hebt naar Gemeentezorgspiegel@vektis.nl.

 • Wat doet Vektis voor de veiligheid van aangeleverde gegevens?

  Voor de veiligheid van gegevens hebben we meerdere maatregelen genomen: 

  • Voor het uitwisselen van data gebruiken we een veilig en besloten platform: het Dataportaal.  
  • Gegevens staan opgeslagen in een besloten omgeving voor gebruikers van de Gemeentezorgspiegel.  
  • Gebruikersaccounts maken we alleen aan met toestemming van de bevoegde contactpersoon van de eigen gemeente.  
  • Voorwaarden met betrekking tot data-aanlevering en het gebruik van de Gemeentezorgspiegel leggen we contractueel vast. 
  • Onze werkwijze voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG-wetgeving). 
  • In de verschillende rapportages en inzichten worden aantallen <10 niet getoond, omdat deze herleidbaar kunnen zijn tot personen. We vragen gemeenten wel alle informatie aan te leveren om het volledige inzicht te kunnen geven

   

  Meer informatie over de veiligheidsnormen van Vektis staat op www.vektis.nl/over-vektis/compliance

 • Hoe zorgt Vektis ervoor dat de gegevens over het sociaal domein vanuit verschillende gemeenten vergelijkbaar zijn?

  Voor de aanlevering van gegevens over het sociaal domein zijn er standaarden ontwikkeld, voor Wmo (QSD301v1.0) en voor de Jeugdwet (QSD301v2.0). In deze standaarden staan specificaties voor uniforme aanlevering over het sociaal domein. In de Gemeentezorgspiegel gebruiken we Wmo-categorieën die goed aansluiten op de iWmo-standaarden. Voor de Jeugdwet zijn deze categorieën identiek aan de iJW-standaarden.

 • Wat is de relatie tussen de i-standaarden van Zorginstituut Nederland en de QSD-standaarden van Vektis voor het aanleveren van gegevens over het sociaal domein?

  De i-standaarden van Zorginstituut Nederland zijn ontwikkeld om op cliëntniveau gegevens uit te wisselen tussen bijvoorbeeld zorgaanbieders en gemeenten. Bij het bepalen van de productcategorieën voor de aanlevering van Wmo-data is in de QSD301v1.0-standaard de iWmo-standaard gevolgd. In deze standaard vragen wij gemeenten om op wijkniveau geaggregeerde Wmo-informatie aan te leveren, zoals het aantal cliënten dat zorg gebruikt en de kosten hiervan. De QSD301v1.0-standaard is door Vektis ontwikkeld om gestandaardiseerd Wmo-gegevens uit te wisselen tussen gemeenten en Vektis voor de Gemeentezorgspiegel.

  Voor de aanlevering van Jeugdwet-informatie via de QSD301v2.0-standaard is in samenwerking met gemeenten besloten om de iJw-standaard te volgen. Voor deze standaard worden dezelfde productcategorieën gebruikt als in de iJw-standaard. Voor deze aanlevering geldt hetzelfde als voor de Wmo-aanlevering dat de data geaggregeerd wordt op wijkniveau en dat naast het aantal cliënten ook de gemaakte kosten worden opgevraagd.

Kom je er niet uit?

Kom je er niet uit?

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support