Veelgestelde vragen

Op deze pagina staan veelgestelde vragen én de antwoorden daarop. Om te beginnen de vragen die gaan over het aanmaken van een account en het aanvragen van toegang tot een product. Ook de antwoorden op vragen over de AGB-code, standaardisatie en het registeren van de wachttijden ggz lees je hier.

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte blijven van al onze nieuwtjes? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Schrijf je in

Terug naar support

Gemeentezorgspiegel aanleveren gegevens

 • Welke gegevens moet een gemeente aan Vektis leveren bij afname van de Gemeentezorgspiegel?

  Wanneer een gemeente gebruik maakt van de Gemeentezorgspiegel, verwacht Vektis dat de gemeente minimaal éénmaal per jaar gegevens over het sociaal domein aan Vektis beschikbaar stelt. De gegevens over de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) komen van zorgkantoren en zorgverzekeraars. Met het totaal aan gegevens stellen wij een integraal beeld over de zorg in de gemeente beschikbaar.

  Voor de aanlevering van gegevens over de Wmo hebben we een standaard ontwikkeld (QSD301v1.0). In deze standaard staan specificaties voor uniforme aanlevering van Wmo-gegevens. De informatie die wij opvragen komt in grote lijnen overeen met de gegevens die gemeenten aanleveren bij het CBS. Wij vragen om naast het aantal personen dat gebruik maakt van de Wmo, ook de kosten hiervan op Daarnaast zijn de specificaties op geaggregeerd niveau (in verband met privacygevoeligheid) naar wijk, productcategorie, leeftijdscategorie en geslacht. 
   
  Het is mogelijk dat in de toekomst aanvullende gegevens nodig zijn om de gewenste inzichten aan te bieden. Zo verwachten we vanaf 2022 gegevens vanuit de Jeugdwet op te vragen.

 • Hoe kunnen de gegevens over het sociaal domein bij Vektis worden aangeleverd?

  Voor de aanlevering van gegevens over de Wmo hebben we een standaard ontwikkeld (QSD301v1.0). In deze standaard staan specificaties voor uniforme aanlevering van Wmo-gegevens. Voor gegevensaanlevering over de Jeugdwet werken we in samenwerking met gemeenten aan een aanleverstandaard. Vanaf 2022 vragen we gegevens vanuit de Jeugdwet op. Begin van dat jaar zullen we de aanleverspecificaties voor deze gegevens beschikbaar stellen. 
   
  Per prestatiejaar doet een gemeente minimaal éénmaal een bestandsaanlevering: uiterlijk 15 april levert een gemeente de informatie van het vorige prestatiejaar. Voorbeeld: gegevens over het jaar 2021 moeten uiterlijk 15 april 2022 worden aangeleverd. Gemeenten mogen vaker per jaar aanleveren voor eigen inzicht, om naast de informatie over Zvw en Wlz ook actuele informatie over het sociaal domein te zien.  

  We bieden ondersteuning aan bij gegevensaanleveringen, bijvoorbeeld door het aanbieden van een SQL-voorbeeldscript. Mail als je hulp nodig hebt naar Gemeentezorgspiegel@vektis.nl.

 • Wat doet Vektis voor de veiligheid van aangeleverde gegevens?

  Voor de veiligheid van gegevens hebben we meerdere maatregelen genomen: 

  • Voor het uitwisselen van data gebruiken we een veilig en besloten platform: het Dataportaal.  
  • Gegevens staan opgeslagen in een besloten omgeving voor gebruikers van de Gemeentezorgspiegel.  
  • Gebruikersaccounts maken we alleen aan met toestemming van de bevoegde contactpersoon van de eigen gemeente.  
  • Voorwaarden met betrekking tot data-aanlevering en het gebruik van de Gemeentezorgspiegel leggen we contractueel vast. 
  • Onze werkwijze voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG-wetgeving). 
  • In de verschillende rapportages en inzichten worden aantallen
    

  Meer informatie over de veiligheidsnormen van Vektis staat op www.vektis.nl/over-vektis/compliance

 • Hoe zorgt Vektis ervoor dat de gegevens over het sociaal domein vanuit verschillende gemeenten vergelijkbaar zijn?

  Voor de aanlevering van gegevens over de Wmo hebben we een standaard ontwikkeld (QSD301v1.0). In deze standaard staan specificaties voor uniforme aanlevering van Wmo-gegevens. In de Gemeentezorgspiegel gebruiken we Wmo-categorieën die goed aansluiten op de iWmo-standaarden. Voor gegevensaanlevering over de Jeugdwet werken we in samenwerking met gemeenten aan een aanleverstandaard.

 • Wat is de relatie tussen de iWmo-standaard van Zorginstituut Nederland en de QSD301-standaard van Vektis voor het aanleveren van Wmo-gegevens?

  Bij het bepalen van de productcategorieën in de QSD301-standaard is de iWmo-standaard gevolgd. In de QSD301-standaard vragen wij gemeenten om op wijkniveau geaggregeerde Wmo-informatie aan te leveren, zoals het aantal cliënten dat zorg gebruikt en de kosten hiervan.

  De QSD301 is door Vektis ontwikkeld om gestandaardiseerd Wmo-gegevens uit te wisselen tussen gemeenten en Vektis voor de Gemeentezorgspiegel. De iWmo-standaard van Zorginstituut Nederland is ontwikkeld om op cliëntniveau gegevens uit te wisselen tussen bijvoorbeeld zorgaanbieders en gemeenten.  

Kom je er niet uit?

Kom je er niet uit?

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support