COD101-VEKT Code bestemming vervoer

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
Code bestemming vervoer

ID
COD101-VEKT

Beschrijving
Code die aangeeft van/ naar welke instelling de verzekerde vervoerd wordt.

Publicatiedatum  
20-05-2015

Technisch beheer  
VEKT

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
0100 Huisartsen, niet nader gespecificeerd 01-01-2004
0200 Apothekers 01-01-2004
0300 Medisch specialisten, niet nader gespecificeerd 01-01-2004
0400 Fysiotherapeuten, niet nader gespecificeerd 01-01-2004
0500 Logopedisten, niet nader gespecificeerd 01-01-2004
0600 Ziekenhuizen, niet nader gespecificeerd 01-01-2004
0601 Ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen 01-01-2004
0602 Ziekenhuizen, academische ziekenhuizen 01-01-2004
0603 Ziekenhuizen, astmaklinieken 01-01-2004
0604 Ziekenhuizen, beademingscentra 01-01-2004
0606 Ziekenhuizen, epilepsie-centra 01-01-2004
0607 Ziekenhuizen, kinderziekenhuizen 01-01-2004
0608 Ziekenhuizen, kankerklinieken 01-01-2004
0610 Ziekenhuizen, kraamklinieken 01-01-2004
0612 Ziekenhuizen, neurologische klinieken 01-01-2004
0613 Ziekenhuizen, oogziekenhuizen 01-01-2004
0614 Ziekenhuizen, orthopaedische klinieken 01-01-2004
0615 Ziekenhuizen, reumaklinieken 01-01-2004
0616 Ziekenhuizen, revalidatiecentra 01-01-2004
0617 Ziekenhuizen, sanatoria met longkliniek 01-01-2004
0621 Ziekenhuizen, sanatoria 01-01-2004
0628 Ziekenhuizen, multi-categorale ziekenhuizen 01-01-2004
0629 Ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen 01-01-2004
0700 Oefentherapeuten, niet nader gespecificeerd 01-01-2004
0800 Verloskundigen, niet nader gespecificeerd 01-01-2004
1100 Tandartsspecialisten mondziekten en kaakchirurgie 01-01-2004
1200 Tandartsen, algemeen practicus 01-01-2004
1300 Tandartsspecialisten dentomaxillaire orthopaedie 01-01-2004
1400 Bedrijfsartsen 01-01-2004
1800 Dialysecentra 01-01-2004
1900 Audiologische centra 01-01-2004
2000 Radiotherapeutische centra 01-01-2004
2100 Dienstenstructuren 01-01-2004
2200 Zelfstandige behandelcentra (ZBC) 01-01-2004
2300 Inrichtingen voor revalidatiedagbehandeling 01-01-2004
2500 Inrichtingen voor psychiatrische deeltijdbehandeling 01-01-2004
3000 Zwakzinnigeninrichtingen 01-01-2004
3100 Bloedbanken 01-01-2004
3300 Kraamcentra 01-01-2004
3400 Trombosediensten 01-01-2004
3500 Instellingen voor visueel gehandicapten 01-01-2004
3700 Gezondheidscentra 01-01-2004
3800 Tandheelkundige centra 01-01-2004
3900 Regionale instellingen voor jeugdtandverzorging 01-01-2004
4000 Instellingen voor auditief gehandicapten 01-01-2004
4200 Verzorgingstehuizen 01-01-2004
4500 Verpleeginrichtingen somatische zieken 01-01-2004
4600 Verpleeginrichtingen psycho-geriatrische patienten 01-01-2004
4700 Gecombineerde verpleeginrichtingen 01-01-2004
4800 Overige instellingen, waaronder 'Het Dorp' 01-01-2004
4900 Abortusklinieken 01-01-2004
5000 Laboratoria 01-01-2004
5100 Klinisch-genetisch centra 01-01-2004
5200 Eurotransplant 01-01-2004
5600 Consultatiebureaus voor alcohol en drugs 01-01-2004
6000 Instellingen voor dagverpleging voor ouderen 01-01-2004
6500 Gezinsvervangende tehuizen 01-01-2004
7000 Kinderdagverblijven 01-01-2004
7200 Regionale instellingen beschermd wonen (RIBW) 01-01-2004
7500 AWBZ gefinancierde thuiszorg, kruiswerk en gezinsverzorging 01-01-2004
7600 Leveranciers hulpmiddelen, niet nader gespecificeerd 01-01-2004
7800 Sociaal pedagogische diensten 01-01-2004
7900 RIAGG's 01-01-2004
8100 Niet erkende zwakzinnigeninrichtingen 01-01-2004
8200 Bejaardenoorden 01-01-2004
8300 Overige niet erkende instellingen 01-01-2004
8400 Overige artsen, niet nader gespecificeerd 01-01-2004
8600 Instellingen voor maatschappelijke dienstverlening 01-01-2004
8700 Mondhygienisten 01-01-2004
8800 Ergotherapeuten 01-01-2004
8900 Schoonheidsspecialisten, niet nader gespecificeerd 01-01-2004
9000 Genezers (niet artsen), niet nader gespecificeerd 01-01-2004
9200 Ziekenhuisvervangende thuiszorg (financiering 2e compartiment) 01-01-2004
9300 Tandtechnici/tandprothetici 01-01-2004
9400 Psychologen, niet nader gespecificeerd 01-01-2004
9500 Orthopedagogen, niet nader gespecificeerd 01-01-2004
9600 Pedicuren, niet nader gespecificeerd 01-01-2004
9900 Overigen 01-01-2004
9901 Verpleeghuisartsen 01-01-2004
9903 Schoolarts 01-01-2004
9904 Sportarts 01-01-2004
9905 Retour rit begeleider 01-01-2004

3. Gebruikt in standaarden