COD823-NVLF Paramedische diagnosecodelijst logopedie

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
Paramedische diagnosecodelijst logopedie

ID
COD823-NVLF

Beschrijving
Diagnosecodelijst logopedie.

Publicatiedatum  
25-08-2020

Technisch beheer  

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
0000 Geen Stoornis
1000 Hoorstoornis En Stoornis In De Auditieve Functies
1100 Stoornis in de gehoorfunctie
1110 Geleidings-slechthorendheid
1120 Perceptie slechthorendheid
1130 Gemengde slechthorendheid
1140 Andere stoornis in de gehoorfuctie
1200 Stoornis in de geluidswaarneming (toonaudiometrie)
1210 Stoornis geluidswaarneming enkelzijdig
1220 Stoornis geluidswaarneming dubbelzijdig
1230 Stoornis geluidswaarneming asymmetrisch
1240 Andere stoornis in de geluidswaarneming
1300 Stoornis in het spraakverstaan (spraakaudiometrie)
1400 Stoornis in de auditieve functies Een stoornis in auditief geheugen wordt gecodeerd met 9210.
1410 Auditieve discriminatie
1420 Auditieve analyse
1430 Auditieve synthese
1440 Andere stoornis in de auditieve functies
1500 Stoornis in het waarnemen van (verschillen in) toonhoogte, luidheid, geluidsrichting, ritme, of ander waarnemingsstoornis
1510 Stoornis in het waarnemen van (verschillen in) toonhoogte
1520 Stoornis in het waarnemen van (verschillen in) luidheid
1530 Stoornis in het waarnemen van (verschillen in) geluidsrichting
1540 Stoornis in het waarnemen van (verschillen in) ritme
1550 Stoornis in het waarnemen van (verschillen in) een ander waarnemingsstoornis
1600 Andere hoorstoornis en stoornis in de auditieve functies
2000 Stemstoornis N.B. Op basis van organische en/of functionele oorzaken
2100 Stoornis in de stemproductie
2110 Hyperkinetisch stemgebruik
2120 Hypokinetisch stemgebruik
2130 Dyskinetisch stemgebruik
2140 Andere stoornis in de stemproductie
2200 Stoornis in de stemkwaliteit
2210 Kwalitieit-stoornis Bijvoorbeeld afonie, hees, schor, diplofonie, etc.
2220 Luidheid-stoornis Bijvoorbeeld te luid of te zacht spreken.
2230 Toonhoogte-stoornis Bijvoorbeeld spreken op te hoge of te lage toonhoogte.
2240 Stemmodulatie-stoornis Bijvoorbeeld te veel of te weinig modulatie.
2250 Resonantie-stoornis Bijvoorbeeld te veel of te weinig resonantie.
2260 Andere stoornis in de stemkwaliteit
2300 Foutieve spreekademhaling Bijvoorbeeld te veel op één adem spreken, op inademing spreken, foutieve ademplaats, etc.
2400 Andere stemstoornis
3000 Taalstoornis N.B. Een stoornis in de auditieve functies wordt gecodeerd met 1400.
3100 Taalontwikkelingsstoornis
3110 Taalontwikkelingsstoornis in de taalvorm (morfologie, fonologie, syntax)
3111 Taalontwikkelingsstoornis in de taalvorm: receptief
3112 Taalontwikkelingsstoornis in de taalvorm: productief
3120 Taalontwikkelingsstoornis in de taalinhoud (semantiek)
3121 Taalontwikkelingsstoornis in de taalinhoud: receptief
3122 Taalontwikkelingsstoornis in de taalinhoud: productief
3130 Taalontwikkelingsstoornis in het taalgebruik (pragmatiek)
3131 Taalontwikkelingsstoornis in het taalgebruik: receptief
3132 Taalontwikkelingsstoornis in het taalgebruik: productief
3140 Andere taalontwikkelingsstoornis
3200 Afasie
3210 Amnestische afasie
3220 Afasie van Wernicke
3230 Afasie van Broca
3240 Globale afasie
3250 Niet klassificeerbare afasie
3260 Andere afasievormen Bijvoorbeeld conductie-afasie, transcorticale afasieën en geïsoleerde alexie/agrafie (bij hersenletsel)
3300 Andere taalstoornissen Bijvoorbeeld kinderafasie, taalstoornis bij dementie, taalstoornis bij rechter-hemisfeerlaesie, etc.
4000 Lees- En Schrijfstoornis
4100 Stoornis in het lezen (dyslexie)
4200 Stoornis in het schrijven (dysorthografie)
4300 Andere leerproblemen
5000 Articulatiestoornis N.B. Apraxie/dyspraxie wordt gecodeerd met 9230.
5100 Articulatiestoornis
5110 Fonetische articulatiestoornis
5120 Fonologische articulatiestoornis
5130 Algemene articulatiestoornis Bijvoorbeeld binnensmonds of kaakgeklemd spreken, slappe articulatie.
5140 Andere articulatiestoornis
5200 Dysartrie
5210 Myogene dysartrie
5220 Bulbaire dysartrie
5230 Pseudo-bulbaire dysartrie
5240 Extrapiramidale dysartrie
5250 Cerebellaire dysartrie
5260 Dysartrie ten gevolge van perifere verlamming
5270 Dysartrie bij ALS
5280 Niet klassificeerbare dysartrie
5290 Andere dysartrie Bijvoorbeeld bij kinderen.
5300 Andere articulatiestoornis
6000 Nasaliteit
6100 Hypernasaliteit (rhinolalia aperta)
6200 Hyponasaliteit (rhinolalia clausa)
6300 Andere nasaliteit Bijvoorbeeld cul-de-sac nasalieit, rhinolia mixta, constrictie nasaliteit.
7000 Stoornis In De Vloeiendheid En Het Ritme Van Spreken
7100 Stotteren
7200 Broddelen
7300 Inadequaat spreektempo (te snel of te langzaam spreken)
7400 Andere stoornis in de vloeiendheid en het ritme van het spreken
8000 Afwijkend Mondgedrag/stoornis In De (senso-)motoriek
8100 Afwijkend mondgedrag
8110 Afwijkend mondgedrag: Duim en vingerzuigen en ander zuiggedrag
8120 Afwijkend mondgedrag: Habitueel mondademen
8130 Afwijkend mondgedrag: Afwijkens slikken
8140 Afwijkend mondgedrag: Afwijkende tongligging in rust
8150 Ander afwijkend mondgedrag Bijvoobeeld bij craniomandibulaire dysfunctie.
8200 Slikstoornis
8300 Stoornis in de (senso-)motoriek N.B. een stoornis in de lichaamshouding wordt met 9300 gecodeerd.
8310 Stoornis in de mondmotoriek
8320 Stoornis in de sensibiliteit in hoofd-halsgebied
8330 Afwijkende spiertonus in hoofd-halsgebied
8340 Afwijkende reflexen in hoofd-halsgebied
8350 Andere stoornis in de (senso-)motoriek Bijvoorbeeld facialis parese.
9000 Overige Stoornissen Het betreft overige stoornissen die van belang bij het logopedisch handelen zijn.
9100 Hyperventilatie
9200 Cognitieve en psychische stoornis
9210 Geheugenstoornis (inclusief auditief geheugen)
9220 Aandacht- en concentratiestoornis
9230 Apraxie/dyspraxie
9240 Andere cognitieve en psychische stoornis Bijvoorbeeld agnosie, gedragsproblemen.
9300 Stoornis in de lichaamshouding
9400 Andere stoornis (van belang bij logopedisch handelen)
9500 Covid-19

3. Gebruikt in standaarden

Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de specifieke pagina staat de naam van het gekozen item en de inhoudsopgave van de pagina. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.

Inhoud pagina’s codelijsten:
  1. Identificatie codelijst
  2. Inhoud codelijst
  3. Gebruikt in standaarden

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support