Vanaf 15 juli t/m 30 augustus is het klantadviescentrum telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier. Lees meer

Vind codelijst

COD910-VEKT Retourcode azr

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
Retourcode azr

ID
COD910-VEKT

Beschrijving
Melding in een AZR-retourbericht. Het betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft.

Publicatiedatum   
09-07-2024

Technisch beheer   
VEKT

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
0001 Bericht is technisch fout. 01-01-1900
0002 Kenmerk record ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0003 Reserve ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0010 Code soort bericht ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0011 Versienummer berichtstandaard ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0025 Datum bericht (dagtekening) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0026 Identificatie aanlevering ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0036 Indicatie tekenset ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0153 Aantal commentaarrecords ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0155 Aantal cliëntrecords ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0156 Totaal aantal voorafgaande detailrecords ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0163 Aantal relatierecords ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0164 Aantal adresrecords ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0165 Aantal omgevingrecords ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0166 Aantal ziektebeeld- en stoornisrecords ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0167 Aantal beperkingrecords ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0168 Aantal indicatiebesluitrecords ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0170 Aantal activiteitrecords (geïndiceerd) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0179 Aantal functierecords (toegewezen) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0180 Aantal activiteitrecords (toegewezen) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900 01-10-2010
0183 Aantal functierecords (geïndiceerd) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0185 Aantal functierecords (geleverd) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0187 Aantal score stoornisrecords ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0188 Aantal score beperkingrecords ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0189 Aantal mutatie functierecords ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0190 Aantal zorgzwaartepakketrecords (geïndiceerd) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0191 Aantal zorgzwaartepakketrecords (toegewezen) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0192 Aantal zorgzwaartepakketrecords (geleverd) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0193 Aantal mutatie zorgzwaartepakketrecords ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0194 Aantal aanvraag functierecords ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0195 Aantal aanvraag zorgzwaartepakketrecords ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0200 Geen opmerking over dit record. 01-01-1900
0207 Records niet beoordeeld, voorlooprecord ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0208 Records niet beoordeeld, sluitrecord ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0233 Record is niet beoordeeld. 01-01-1900
0234 Functierecord ontbreekt. In gebruik bij het CAK 01-01-1900 08-10-2010
0300 Verzekerdennummer ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0302 Verzekerdennummer niet in overeenstemming met de achternaam. 01-01-1900 25-11-2010
0303 Verzekerdennummer niet in overeenstemming met de adresgegevens. 01-01-1900 25-11-2010
0307 Verzekerdennummer niet in overeenstemming met geboortedatum. 01-01-1900 25-11-2010
0310 Voorletters cliënt ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0311 Voorvoegsel cliënt (01) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0312 Achternaam cliënt (01) ontbreekt of is onjuist.. 01-01-1900
0317 Naamcode/naamgebruik (01) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0323 Cliënt niet verzekerd voor de AWBZ. 01-01-1900 25-11-2010
0328 Cliënt is uitgeschreven wegens overlijden. 01-01-1900
0350 Geboortedatum ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0351 Code geslacht ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0354 Code burgerlijke staat cliënt ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0358 Datum geboorte echtgeno(o)t(e) of partner ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0383 Instellingscode ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0387 Voorvoegsel cliënt (02) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0388 Achternaam cliënt (02) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0389 Naamcode/naamgebruik (02) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0397 Naamcode/naamgebruik (03) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0399 BSN (Burgerservicenummer) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0402 Codering bijzondere communicatievorm ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0403 Communicatietaal cliënt ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0404 Juridische status ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0405 Status verblijf ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0406 Huisnummer ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0407 Huisnummertoevoeging ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0409 Straatnaam ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0410 Woonplaatsnaam ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0411 Naam organisatie cliënt/relatie ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0415 E-mailadres cliënt/relatie ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0423 UZOVI-nummer ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0426 Code land ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0427 Telefoonnummer cliënt/relatie (01) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0428 Telefoonnummer land cliënt/relatie (01) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0429 Telefoonnummer cliënt/relatie (02) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0430 Telefoonnummer land cliënt/relatie (02) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0431 Postcode (inter)nationaal ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0448 Cliënt kan niet geïdentificeerd worden. In gebruik bij het CAK 01-01-1900
0449 Cliënt is reeds bekend via een ander zorgkantoor. n gebruik bij het CAK 01-01-1900 08-10-2010
0450 Reden burgerservicenummer (BSN) onbekend ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0451 Huisletter ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0452 Aanduiding huisnummer ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0523 Indicatie ongeval ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0540 Aanduiding diagnosecodelijst ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0546 Subcode diagnosecodelijst ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0565 Zorgverlenerscode huisarts ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0581 Aanduiding prestatiecodelijst ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0643 Tijdseenheid zorgperiode ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0659 Soort relatie cliënt ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0661 Code geslacht relatie cliënt ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0662 Naam relatie cliënt (01) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0663 Voorvoegsel relatie cliënt (01) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0664 Voorletters relatie cliënt ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0677 Nummer relatie ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0678 Naamcode/naamgebruik relatie cliënt (01) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0679 Naam relatie cliënt (02) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0680 Voorvoegsel relatie cliënt (02) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0681 Naamcode/naamgebruik relatie cliënt (02) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0682 Soort adres ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0692 Aanduiding prestatiecodelijst (01) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0693 Aanduiding prestatiecodelijst (02) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0699 Begindatum functie / zorgzwaartepakket ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0750 Commentaar (vrije tekst) onjuist of onvolledig. 01-01-1900 25-11-2010
0751 Commentaar (vrije tekst) niet duidelijk. 01-01-1900 25-11-2010
0752 Kenmerk record onjuist of ontbreekt. 01-01-1900
0754 Regelnummer vrije tekst ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0755 Commentaar (vrije tekst) ontbreekt. 01-01-1900
0756 Reserve ten onrechte gebruikt voor commentaar (vrije tekst). 01-01-1900 25-11-2010
0800 Kenmerk record detailrecord ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900 24-06-2010
0801 Identificatie detailrecord ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
0802 Fysieke plaats record onjuist. 01-01-1900
0803 Record is dubbel opgenomen. 01-01-1900
0804 Lengte record onjuist. 01-01-1900
0805 Reserve ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900 24-06-2010
0806 Status aanlevering record ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1000 Code indicatieorgaan ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1002 Code zorgkantoor ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1011 Melding aanvang AWBZ-zorg zonder Zorgtoewijzing AWBZ-zorg 01-01-1900 25-11-2010
1012 Mutatie/beëindiging AWBZ-zorg zonder Melding aanvang AWBZ-zorg, code reden mutatie/einde AWBZ-zorg onjuist 01-01-1900 25-11-2010
1050 Indicatie partner in AWBZ ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1051 Datum aanvang verblijf cliënt Nederland ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1054 Code leefeenheid ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1060 Cliëntnummer indicatieorgaan ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1061 Indicatie-aanvraagnummer indicatieorgaan ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1062 Indicatiebesluitnummer indicatieorgaan ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1064 Begindatum tijdelijk verblijfadres cliënt/relatie ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1065 Einddatum tijdelijk verblijfadres cliënt/relatie ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1066 Code omvang informele zorg (huidig) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1067 Code relatie informele zorgverlener (huidig) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1068 Code soort aanwezige hulp (huidig) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1070 Code omvang informele zorg (toekomstig) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1071 Code relatie informele zorgverlener (toekomstig) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1072 Code soort aanwezige hulp (toekomstig) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1073 Code ondersteuning informele zorg (toekomstig) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1074 Grondslag zorg ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1075 Code ziektebeeld/stoornis ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1076 Code prognose ziektebeeld/stoornis ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1079 Code categorie beperking ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1081 Verwachte duur categorie beperking ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1089 Code zorgkantoor (02) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1090 Locatienummer zorgkantoor (02) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900 29-11-2010
1091 Code partner cliënt verhuist mee ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1092 Volgorde contactpersoon ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1094 Code belasting informele zorg; maatschappelijke taken (huidig) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1095 Code belasting informele zorg; vrije tijd (huidig) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1096 Code belasting informele zorg; overdragen (huidig) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1097 Code belasting informele zorg; lichamelijke klachten (huidig) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1098 Code belasting informele zorg; psychische klachten ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1113 Functiecode / zorgzwaartepakketcode ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1114 Klassecode ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1115 Code eerste grondslag indicatiebesluit ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1116 Code leveringsvoorwaarde zorg ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1117 Indicatie vervoer ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1119 Datum ingang geïndiceerde functie / zorgzwaartepakketcode ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1120 Datum geldigheid (einde) geïndiceerde functie / zorgzwaartepakket ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1121 Verwachte duur geïndiceerde functie / zorgzwaartepakket ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900 01-10-2010
1123 Leveringsvorm zorg ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1124 Instellingscode eerste voorkeur cliënt ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1125 Instellingscode tweede voorkeur cliënt ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1126 Instellingscode derde voorkeur cliënt ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1142 Activiteitcode ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1143 Code tweede grondslag indicatiebesluit ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1145 Aantal omvang opslag klasse ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1154 Code reden mutatie/einde AWBZ-zorg ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1156 Mutatiedatum AWBZ-zorg ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1158 Instellingscode bestemming ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1173 Datum toewijzing zorg AWBZ ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1174 Gewenste startdatum toegewezen functie / zorgzwaartepakket ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1175 Gewenste einddatum toegewezen functie / zorgzwaartepakket ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1187 Artikel 60-verklaring afgegeven ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1188 Datum vaststelling artikel 60-verklaring ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1189 Aanduiding stoornis en beperkingen codelijst ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1190 Code vraag stoornissen ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1191 Code score vraag stoornissen ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1192 Code vraag beperkingen ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1193 Code score vraag beperkingen ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1198 "/ zorgzwaartepakket" toegevoegd In gebruik bij het CAK 01-01-1900 08-10-2010
1199 In te trekken functie (status aanlevering record 3) komt niet voor. In gebruik bij het CAK 01-01-1900 08-10-2010
1201 Tijd toewijzing zorg AWBZ ontbreekt of onjuist. 01-01-1900
1202 Instellingscode voorkeursaanbieder ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1205 Soort functie ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1206 Soort indicatie ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1207 Soort toewijzing ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1208 Reden intrekking ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1209 Regelzorg ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1210 Leveringsstatus ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1211 Sleuteldatum ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1212 VPT ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1300 Code zorgkantoor (01) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
1301 Locatienummer zorgkantoor (01) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900 25-11-2010
4702 Datum ingang indicatiebesluit ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
4703 Datum geldigheid (einde) indicatiebesluit ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
4757 Aanduiding prestatiecodelijst (01) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900 01-10-2010
4758 Aanduiding prestatiecodelijst (02) ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900 01-10-2010
4761 Datum afgifte indicatiebesluit ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
8027 Subversienummer berichtstandaard ontbreekt of is onjuist. 01-01-1900
9001 Bericht voldoet niet aan technische regel 1 01-01-1900
9002 Bericht voldoet niet aan technische regel 2 01-01-1900
9004 Bericht voldoet niet aan technische regel 4 01-01-1900
9005 Bericht voldoet niet aan technische regel 5 01-01-1900
9006 Bericht voldoet niet aan technische regel 6 01-01-1900
9008 Bericht voldoet niet aan technische regel 8 01-01-1900
9009 Bericht voldoet niet aan technische regel 9 01-01-1900
9010 Bericht voldoet niet aan technische regel 10 01-01-1900
9011 Bericht voldoet niet aan technische regel 11 01-01-1900
9012 Bericht voldoet niet aan technische regel 12 01-01-1900
9014 Bericht voldoet niet aan technische regel 14 01-01-1900
9015 Bericht voldoet niet aan technische regel 15 01-01-1900
9016 Bericht voldoet niet aan technische regel 16 01-01-1900
9017 Bericht voldoet niet aan technische regel 17 01-01-1900
9018 Bericht voldoet niet aan technische regel 18 01-01-1900
9019 Bericht voldoet niet aan technische regel 19 01-01-1900
9020 Bericht voldoet niet aan technische regel 20 01-01-1900
9021 Bericht voldoet niet aan technische regel 21 01-01-1900
9023 Bericht voldoet niet aan technische regel 23 01-01-1900 29-11-2010
9024 Bericht voldoet niet aan technische regel 24 01-01-1900 29-11-2010
9025 Bericht voldoet niet aan technische regel 25 01-01-1900 29-11-2010
9026 Bericht voldoet niet aan technische regel 26 01-01-1900 29-11-2010
9027 Bericht voldoet niet aan technische regel 27 01-01-1900 29-11-2010
9029 Bericht voldoet niet aan technische regel 29 01-01-1900 29-11-2010
9030 Bericht voldoet niet aan technische regel 30 01-01-1900 29-11-2010
9031 Bericht voldoet niet aan technische regel 31 01-01-1900 29-11-2010
9032 Bericht voldoet niet aan technische regel 32 01-01-1900 29-11-2010
9033 Bericht voldoet niet aan technische regel 33 01-01-1900 29-11-2010
9034 Bericht voldoet niet aan technische regel 34 01-01-1900
9035 Bericht voldoet niet aan technische regel 35 01-01-1900
9036 Bericht voldoet niet aan technische regel 36 01-01-1900
9037 Bericht voldoet niet aan technische regel 37 01-01-1900
9038 Bericht voldoet niet aan technische regel 38 01-01-1900
9039 Bericht voldoet niet aan technische regel 39 01-01-1900
9040 Bericht voldoet niet aan technische regel 40 01-01-1900
9041 Bericht voldoet niet aan technische regel 41 01-01-1900
9042 Bericht voldoet niet aan technische regel 42 01-01-1900
9043 Bericht voldoet niet aan technische regel 43 01-01-1900
9044 Bericht voldoet niet aan technische regel 44 01-01-1900
9045 Bericht voldoet niet aan technische regel 45 01-01-1900
9046 Bericht voldoet niet aan technische regel 46 01-01-1900
9049 Bericht voldoet niet aan technische regel 49 01-01-1900
9052 Bericht voldoet niet aan technische regel 52 01-01-1900
9053 Bericht voldoet niet aan technische regel 53 01-01-1900 29-11-2010
9055 Bericht voldoet niet aan technische regel 55 01-01-1900
9056 Bericht voldoet niet aan technische regel 56 01-01-1900
9057 Bericht voldoet niet aan technische regel 57 01-01-1900
9058 Bericht voldoet niet aan technische regel 58 01-01-1900
9059 Bericht voldoet niet aan technische regel 59 01-01-1900
9060 Bericht voldoet niet aan technische regel 60 01-01-1900
9061 Bericht voldoet niet aan technische regel 61 01-01-1900
9062 Bericht voldoet niet aan technische regel 62 01-01-1900
9063 Bericht voldoet niet aan technische regel 63 01-01-1900
9064 Bericht voldoet niet aan technische regel 64 01-01-1900
9065 Bericht voldoet niet aan technische regel 65 01-01-1900
9066 Bericht voldoet niet aan technische regel 66 01-01-1900
9067 Bericht voldoet niet aan technische regel 67 01-01-1900
9068 Bericht voldoet niet aan technische regel 68 01-01-1900
9069 Bericht voldoet niet aan technische regel 69 01-01-1900
9070 Bericht voldoet niet aan technische regel 70 01-01-1900
9071 Bericht voldoet niet aan technische regel 71 01-01-1900
9072 Bericht voldoet niet aan technische regel 72 01-01-1900
9073 Bericht voldoet niet aan technische regel 73 01-01-1900
9074 Bericht voldoet niet aan technische regel 74 01-01-1900
9075 Bericht voldoet niet aan technische regel 75 01-01-1900
9076 Bericht voldoet niet aan technische regel 76 01-01-1900
9077 Bericht voldoet niet aan technische regel 77 01-01-1900
9078 Bericht voldoet niet aan technische regel 78 01-01-1900
9079 Bericht voldoet niet aan technische regel 79 01-01-1900
9080 Bericht voldoet niet aan technische regel 80 01-01-1900
9081 Bericht voldoet niet aan technische regel 81 01-01-1900
9082 Bericht voldoet niet aan technische regel 82 01-01-1900
9083 Bericht voldoet niet aan technische regel 83 01-01-1900

3. Gebruikt in standaarden

ID
Naam
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de specifieke pagina staat de naam van het gekozen item en de inhoudsopgave van de pagina. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.

Inhoud pagina’s codelijsten:
  1. Identificatie codelijst
  2. Inhoud codelijst
  3. Gebruikt in standaarden