COD101-VEKT Code bestemming vervoer

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
Code bestemming vervoer

ID
COD101-VEKT

Beschrijving
Code die aangeeft van/ naar welke instelling de verzekerde vervoerd wordt.

Publicatiedatum   
20-05-2015

Technisch beheer   
VEKT

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
0100 Huisartsen, niet nader gespecificeerd 01-01-2004
0200 Apothekers 01-01-2004
0300 Medisch specialisten, niet nader gespecificeerd 01-01-2004
0400 Fysiotherapeuten, niet nader gespecificeerd 01-01-2004
0500 Logopedisten, niet nader gespecificeerd 01-01-2004
0600 Ziekenhuizen, niet nader gespecificeerd 01-01-2004
0601 Ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen 01-01-2004
0602 Ziekenhuizen, academische ziekenhuizen 01-01-2004
0603 Ziekenhuizen, astmaklinieken 01-01-2004
0604 Ziekenhuizen, beademingscentra 01-01-2004
0606 Ziekenhuizen, epilepsie-centra 01-01-2004
0607 Ziekenhuizen, kinderziekenhuizen 01-01-2004
0608 Ziekenhuizen, kankerklinieken 01-01-2004
0610 Ziekenhuizen, kraamklinieken 01-01-2004
0612 Ziekenhuizen, neurologische klinieken 01-01-2004
0613 Ziekenhuizen, oogziekenhuizen 01-01-2004
0614 Ziekenhuizen, orthopaedische klinieken 01-01-2004
0615 Ziekenhuizen, reumaklinieken 01-01-2004
0616 Ziekenhuizen, revalidatiecentra 01-01-2004
0617 Ziekenhuizen, sanatoria met longkliniek 01-01-2004
0621 Ziekenhuizen, sanatoria 01-01-2004
0628 Ziekenhuizen, multi-categorale ziekenhuizen 01-01-2004
0629 Ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen 01-01-2004
0700 Oefentherapeuten, niet nader gespecificeerd 01-01-2004
0800 Verloskundigen, niet nader gespecificeerd 01-01-2004
1100 Tandartsspecialisten mondziekten en kaakchirurgie 01-01-2004
1200 Tandartsen, algemeen practicus 01-01-2004
1300 Tandartsspecialisten dentomaxillaire orthopaedie 01-01-2004
1400 Bedrijfsartsen 01-01-2004
1800 Dialysecentra 01-01-2004
1900 Audiologische centra 01-01-2004
2000 Radiotherapeutische centra 01-01-2004
2100 Dienstenstructuren 01-01-2004
2200 Zelfstandige behandelcentra (ZBC) 01-01-2004
2300 Inrichtingen voor revalidatiedagbehandeling 01-01-2004
2500 Inrichtingen voor psychiatrische deeltijdbehandeling 01-01-2004
3000 Zwakzinnigeninrichtingen 01-01-2004
3100 Bloedbanken 01-01-2004
3300 Kraamcentra 01-01-2004
3400 Trombosediensten 01-01-2004
3500 Instellingen voor visueel gehandicapten 01-01-2004
3700 Gezondheidscentra 01-01-2004
3800 Tandheelkundige centra 01-01-2004
3900 Regionale instellingen voor jeugdtandverzorging 01-01-2004
4000 Instellingen voor auditief gehandicapten 01-01-2004
4200 Verzorgingstehuizen 01-01-2004
4500 Verpleeginrichtingen somatische zieken 01-01-2004
4600 Verpleeginrichtingen psycho-geriatrische patienten 01-01-2004
4700 Gecombineerde verpleeginrichtingen 01-01-2004
4800 Overige instellingen, waaronder 'Het Dorp' 01-01-2004
4900 Abortusklinieken 01-01-2004
5000 Laboratoria 01-01-2004
5100 Klinisch-genetisch centra 01-01-2004
5200 Eurotransplant 01-01-2004
5600 Consultatiebureaus voor alcohol en drugs 01-01-2004
6000 Instellingen voor dagverpleging voor ouderen 01-01-2004
6500 Gezinsvervangende tehuizen 01-01-2004
7000 Kinderdagverblijven 01-01-2004
7200 Regionale instellingen beschermd wonen (RIBW) 01-01-2004
7500 AWBZ gefinancierde thuiszorg, kruiswerk en gezinsverzorging 01-01-2004
7600 Leveranciers hulpmiddelen, niet nader gespecificeerd 01-01-2004
7800 Sociaal pedagogische diensten 01-01-2004
7900 RIAGG's 01-01-2004
8100 Niet erkende zwakzinnigeninrichtingen 01-01-2004
8200 Bejaardenoorden 01-01-2004
8300 Overige niet erkende instellingen 01-01-2004
8400 Overige artsen, niet nader gespecificeerd 01-01-2004
8600 Instellingen voor maatschappelijke dienstverlening 01-01-2004
8700 Mondhygienisten 01-01-2004
8800 Ergotherapeuten 01-01-2004
8900 Schoonheidsspecialisten, niet nader gespecificeerd 01-01-2004
9000 Genezers (niet artsen), niet nader gespecificeerd 01-01-2004
9200 Ziekenhuisvervangende thuiszorg (financiering 2e compartiment) 01-01-2004
9300 Tandtechnici/tandprothetici 01-01-2004
9400 Psychologen, niet nader gespecificeerd 01-01-2004
9500 Orthopedagogen, niet nader gespecificeerd 01-01-2004
9600 Pedicuren, niet nader gespecificeerd 01-01-2004
9900 Overigen 01-01-2004
9901 Verpleeghuisartsen 01-01-2004
9903 Schoolarts 01-01-2004
9904 Sportarts 01-01-2004
9905 Retour rit begeleider 01-01-2004

3. Gebruikt in standaarden

Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de specifieke pagina staat de naam van het gekozen item en de inhoudsopgave van de pagina. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.

Inhoud pagina’s codelijsten:
  1. Identificatie codelijst
  2. Inhoud codelijst
  3. Gebruikt in standaarden