Vind codelijst

CL0007-NZA Zorgvraagtype ggz

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
Zorgvraagtype ggz

ID
CL0007-NZA

Beschrijving
Codelijst Zorgvraagtype GGZ (DiagnoseCodelijstCode 031).

Publicatiedatum   
21-10-2021

Technisch beheer   
VEKT

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
ZT01 Psychische aandoening - lichte problematiek X - Psychische aandoening 01-01-2022
ZT02 Psychische aandoening - lichte problematiek met grotere zorgvraag X - Psychische aandoening 01-01-2022
ZT03 Psychische aandoening - matige problematiek X - Psychische aandoening 01-01-2022
ZT04 Psychische aandoening - ernstige problematiek X - Psychische aandoening 01-01-2022
ZT05 Psychische aandoening - zeer ernstige problematiek X - Psychische aandoening 01-01-2022
ZT06 Psychische aandoening - sterk onredelijke overtuiging X - Psychische aandoening 01-01-2022
ZT07 Psychische aandoening - aanhoudend en/of zeer beperkend X - Psychische aandoening 01-01-2022
ZT08 Psychische aandoening - zeer risicovol/chaotische problematiek X - Psychische aandoening 01-01-2022
ZT10 Psychotische stoornis - eerste episode Y - psychotische stoornis 01-01-2022
ZT11 Psychotische stoornis - stabiel Y - psychotische stoornis 01-01-2022
ZT12 Psychotische stoornis - chronisch en beperkend Y - psychotische stoornis 01-01-2022
ZT13 Psychotische stoornis - beperkend met ernstige psychotische kenmerken Y - psychotische stoornis 01-01-2022
ZT14 Psychotische stoornis - acute episode Y - psychotische stoornis 01-01-2022
ZT15 Depressie met psychotische kenmerken - acute episode Y - psychotische stoornis 01-01-2022
ZT16 Psychotische stoornis - chronisch, instabiel en ernstig middelenmisbruik Y - psychotische stoornis 01-01-2022
ZT17 Psychotische stoornis - chronisch, instabiel en zeer lage motivatie/therapietrouw Y - psychotische stoornis 01-01-2022
ZT18 Cognitieve beperking - licht Z - Cognitieve beperking 01-01-2022
ZT19 Cognitieve beperking - matig/lichte gedrags- of psychische complicaties Z - Cognitieve beperking 01-01-2022
ZT20 Cognitieve beperking - ernstig met matige gedrags- of psychische complicaties Z - Cognitieve beperking 01-01-2022
ZT21 Cognitieve beperking - ernstig met ernstige gedrags- of psychische complicaties Z - Cognitieve beperking 01-01-2022

3. Gebruikt in standaarden

Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de specifieke pagina staat de naam van het gekozen item en de inhoudsopgave van de pagina. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.

Inhoud pagina’s codelijsten:
  1. Identificatie codelijst
  2. Inhoud codelijst
  3. Gebruikt in standaarden