Vanaf 15 juli t/m 30 augustus is het klantadviescentrum telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier. Lees meer

Vind codelijst

COD706-MVJ Forensische zorgtitel

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
Forensische zorgtitel

ID
COD706-MVJ

Beschrijving
De forensische zorgtitel bepaalt op welke forensische zorg een patiënt is aangewezen.

Publicatiedatum   
21-05-2015

Technisch beheer   
VEKT

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
121 Artikel 37 Sr (niet toerekeningsvatbaar) 01-01-2016
122 TBS met dwangverpleging (art. 37a Sr) 01-01-2016
123 Overplaatsing vanuit TBS-kliniek (art. 14 Bvt) 01-01-2016
124 Plaatsing ter observatie (art. 13 Bvt) 01-01-2016
125 TBS met proefverlof (art. 51 Bvt) 01-01-2016
126 Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (art. 38 g Sr) 01-01-2016
127 TBS met voorwaarden (art. 38a Sr) 01-01-2016
128 Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a WvSr) 01-01-2016
129 Sepot met voorwaarden (art. 167 / 244 lid 3 Sv) 01-01-2016
130 Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 Sv) 01-01-2016
131 Voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiewet jo. 558 Sv) 01-01-2016
132 Plaatsing t.b.v. pro-justitia rapportage (art. 196 / 317 WvSv) 01-01-2016
133 Plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis van een gedetineerde met toepassing van art. 15 lid 5 van de Pbw 01-01-2016
134 Overbrenging van een gedetineerde op basis van artikel 43 lid 3 van de Pbw 01-01-2016
135 ISD met voorwaarden (artikel 38p lid 5 Sr) 01-01-2016
136 ISD (art. 38 m Sr) 01-01-2016
137 Penitentiair programma met zorg (art. 5 Pm) 01-01-2016
138 Interne overplaatsing op zorgafdeling in het gevangeniswezen 01-01-2016
140 Poliklinische verrichtingen door GGZ in het gevangeniswezen 01-01-2016
141 Voorwaardelijke Invrijheidsstelling met bijzondere voorwaarden (art. 6:2:11 Sv) 01-01-2016
142 Strafbeschikking met aanwijzingen (art. 257 lid 3 Sv) 01-01-2016
143 Voorgenomen indicatiebesluit 01-01-2016
144 FPT Proefverlof 01-01-2016
145 FPT Voorwaardelijke beëindiging 01-01-2016
146 Verdiepingsdiagnostiek 01-01-2016
148 Voorlopige verpleging (art 509i Sv) 01-01-2017
149 Bevel aanhouding (art 509h Sv) 01-01-2017
151 Zelfstandige gedragsbeinvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (art. 38z SR jo. Art. 38ab Sr) 01-01-2018

3. Gebruikt in standaarden

Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de specifieke pagina staat de naam van het gekozen item en de inhoudsopgave van de pagina. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.

Inhoud pagina’s codelijsten:
  1. Identificatie codelijst
  2. Inhoud codelijst
  3. Gebruikt in standaarden