Vanaf 15 juli t/m 30 augustus is het klantadviescentrum telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier. Lees meer

Vind codelijst

COD825-CIZ Code vraag beperking

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
Code vraag beperking

ID
COD825-CIZ

Beschrijving
Gecodeerde aanduiding van de vraag over beperking.

Publicatiedatum   
20-05-2015

Technisch beheer   
ZIN

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
0101 Sociale redzaamheid - Problemen oplossen, besluiten nemen en gevolgen inschatten 01-01-2005
0102 Sociale redzaamheid - Initiëren + uitvoeren van eenvoudige taken (bv. eten maken, de was doen) 01-01-2005
0103 Sociale redzaamheid - Initiëren + uitvoeren van complexere taken (bv. werkritme) 01-01-2005
0104 Sociale redzaamheid - Dagelijkse routine regelen: structuur in dagindeling 01-01-2005
0105 Sociale redzaamheid - Dagelijkse bezigheden: activiteiten plannen/uitvoeren 01-01-2005
0106 Sociale redzaamheid - Kunnen lezen, schrijven en rekenen 01-01-2005
0107 Sociale redzaamheid - Zelf geld beheren, weten hoe je iets koopt en betaalt 01-01-2005
0108 Sociale redzaamheid - Zelf allerlei administratieve zaken afhandelen 01-01-2005
0109 Sociale redzaamheid - Zich redden bij het gebruik van openbaar vervoer 01-01-2005
0110 Sociale redzaamheid - Zich redden in winkels, postkantoor, bank, etc. 01-01-2005
0111 Sociale redzaamheid - Communicatie: begrijpen wat anderen zeggen 01-01-2005
0112 Sociale redzaamheid - Communicatie: zich begrijpelijk maken naar anderen 01-01-2005
0113 Sociale redzaamheid - Communicatie: een gesprek voeren 01-01-2005
0114 Sociale redzaamheid - Hulpmiddelen voor communicatie gebruiken (telefoon, computer, etc.) 01-01-2005
0201 Mobiliteit - Lichaamspositie veranderen (opstaan uit stoel, knielen en opstaan) 01-01-2005
0202 Mobiliteit - Lichaamspositie handhaven (rechtop staan; in stoel zitten) 01-01-2005
0203 Mobiliteit - Lichtere voorwerpen tillen en dragen (bijv. kopje oppakken) 01-01-2005
0204 Mobiliteit - Zwaardere voorwerpen tillen en dragen (bijv. kind in bed leggen) 01-01-2005
0205 Mobiliteit - Gecoördinerede bewegingen met benen/voeten maken (bijv. fietsen) 01-01-2005
0206 Mobiliteit - Fijne handbewegingen maken (bijv. geld tellen, toetsen indrukken) 01-01-2005
0207 Mobiliteit - Grove hand- en armbewegingen maken (duwen, trekken, vangen) 01-01-2005
0208 Mobiliteit - Zich voortbewegen binnenshuis, zonder hulp of hulpmiddelen 01-01-2005
0209 Mobiliteit - Trap op en af gaan, zonder hulp of hulpmiddelen 01-01-2005
0210 Mobiliteit - Korte afstanden lopen: ten hoogste kilometer 01-01-2005
0211 Mobiliteit - Zich verplaatsen buitenshuis (> kilometer) zonder hulp/hulpmiddelen 01-01-2005
0212 Mobiliteit - Zich verplaatsen met gebruik van hulpmiddelen (rollator, rolstoel, etc.) 01-01-2005
0213 Mobiliteit - Een eigen vervoermiddel gebruiken (fiets, auto) 01-01-2005
0214 Mobiliteit - Gebruik maken van openbaar vervoer (trein, bus) 01-01-2005
0301 Persoonlijke zorg - Zich wassen: delen van lichaam of gehele lichaam 01-01-2005
0302 Persoonlijke zorg - Zich kleden: aankleden en uitkelden 01-01-2005
0303 Persoonlijke zorg - In en uit bed gaan 01-01-2005
0304 Persoonlijke zorg - Zich verplaatsen in zit- of lighouding 01-01-2005
0305 Persoonlijke zorg - Naar toilet gaan en zich reinigen 01-01-2005
0306 Persoonlijke zorg - Eten en drinken 01-01-2005
0307 Persoonlijke zorg - Persoonlijke zorg voor tanden, haren, nagels, huid 01-01-2005
0308 Persoonlijke zorg - Zelf aanbrengen van een prothese 01-01-2005
0309 Persoonlijke zorg - Voor eigen gezondheid zorgen (gezonde voeding etc.) 01-01-2005
0401 Huishoudelijk leven - Boodschappen voor het dagelijks leven doen 01-01-2005
0402 Huishoudelijk leven - Maaltijden bereiden: broodmaaltijd 01-01-2005
0403 Huishoudelijk leven - Maaltijden bereiden: warme maaltijd 01-01-2005
0404 Huishoudelijk leven - Licht poetswerk in huis; kamers opruimen 01-01-2005
0405 Huishoudelijk leven - Huis schoonmaken, stofzuigen, wc/badkamer reinigen 01-01-2005
0406 Huishoudelijk leven - Kleding/linnengoed wassen ("de was doen") 01-01-2005
0407 Huishoudelijk leven - Huishoudelijke apparaten gebruiken (wasmachine, stofzuiger, strijkijzer) 01-01-2005
0408 Huishoudelijk leven - Huishoudelijke spullen in orde houden (kleding, planten, apparaten) 01-01-2005
0409 Huishoudelijk leven - Anderen in huishouden helpen met zelfverzorging 01-01-2005
0410 Huishoudelijk leven - Anderen helpen bij bereiden maaltijden, eten, etc. 01-01-2005
0411 Huishoudelijk leven - Dagelijkse organisatie van het huishouden 01-01-2005
0501 Sociale relaties en maatschappelijk leven - Relaties met familie onderhouden 01-01-2005
0502 Sociale relaties en maatschappelijk leven - Zelfstandig met anderen contacten opbouwen 01-01-2005
0503 Sociale relaties en maatschappelijk leven - Zelfstandig met anderen (vrienden) contacten onderhouden 01-01-2005
0504 Sociale relaties en maatschappelijk leven - Zelfstandig aan clubs en verenigingen deelnemen 01-01-2005
0505 Sociale relaties en maatschappelijk leven - Vrijetijdsbesteding buitenshuis: naar sport, theater, café, etc. 01-01-2005
0506 Sociale relaties en maatschappelijk leven - Zelfstandig naar algemene voorzieningen gaan (zoals winkels, bibliotheek) 01-01-2005
0601 Deelname onderwijs, werk - Deelname aan gewone kinderopvang 01-01-2005
0602 Deelname onderwijs, werk - School volgen binnen het gewoon onderwijs 01-01-2005
0603 Deelname onderwijs, werk - School volgen binnen het speciaal onderwijs 01-01-2005
0604 Deelname onderwijs, werk - Meedoen aan naschoolse of buitenschoolse opvang 01-01-2005
0605 Deelname onderwijs, werk - OUDERS van vrager: opvoeden van kind (ontwikkelen van vaardigheden) 01-01-2005
0606 Deelname onderwijs, werk - OUDERS van vrager: dagelijkse structuur bieden aan het opgroeiende kind 01-01-2005
0607 Deelname onderwijs, werk - Een betaalde baan zoeken en krijgen 01-01-2005
0608 Deelname onderwijs, werk - Een dagtaak uitvoeren, een vast werkritme aanhouden 01-01-2005
0609 Deelname onderwijs, werk - Betaald werk doen: voltijds 01-01-2005
0610 Deelname onderwijs, werk - Betaald werk doen: deeltijd 01-01-2005
0611 Deelname onderwijs, werk - Niet-betaald werk doen in vrijwillige verbanden 01-01-2005

3. Gebruikt in standaarden

ID
Naam
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de specifieke pagina staat de naam van het gekozen item en de inhoudsopgave van de pagina. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.

Inhoud pagina’s codelijsten:
  1. Identificatie codelijst
  2. Inhoud codelijst
  3. Gebruikt in standaarden