COD456-VEKT A-gph-1 aanvullende generieke productcode hulpmiddelen 1

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
A-gph-1 aanvullende generieke productcode hulpmiddelen 1

ID
COD456-VEKT

Beschrijving
De A-GPH betreft een aanvulling op de "generieke productcode hulpmiddelen (GPH)". Het betreft onderwerpen/activiteiten die niet aansluiten bij de uitgangspunten van de internationale classificatie van technische hulpmiddelen voor gehandicapten (ISO 9999).

Publicatiedatum   
19-08-2020

Technisch beheer   
VEKT

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
000001 Aanmeten hulpmiddel Bv. kousen. 01-01-1900 01-01-2014
000002 Negatieve proefaanmeting De dienst (aanmeting) is verleend aan de patient, doch de patiënt kreeg het hulpmiddel niet, bijvoorbeeld door overlijden van de patient. Bv. bij hoortoestellen, gezichtshulpmiddelen (telescoopbrillen, enz.). 01-01-2007 01-01-2014
000003 Nazorg Na levering van het hulpmiddel, bv. bij prothesen/orthesen, hoortoestellen. 01-01-2007 01-01-2014
000004 Huisbezoek Voor een patiënt (bv. gehandicapte) die niet in de winkel kon komen. 01-01-2007 01-01-2014
000005 Instructie Bijvoorbeeld bij een bruikleenartikel. 01-01-2007 01-01-2014
000006 Storingsdienst Dit is een dienst om eventule storingen snel te verhelpen. Kan een 24-uurs dienst zijn. Soms bij bruikleenartikelen. 01-01-2007 01-01-2014
000007 Dienstverlening bij reparatie van een hulpmiddel Bv. bij hoortoestellen. 01-01-2007 01-01-2014
010001 Maatwerk Niet gebruiken voor kousen, want maatwerk/confectie al opgenomen in de GPH. Vervalt per 1-1-2010, zie A-GPH-2 (COD537-VEKT). 01-01-2007 01-01-2010
010002 Confectie Niet gebruiken voor kousen, want maatwerk/confectie al opgenomen in de GPH. Vervalt per 1-1-2010, zie A-GPH-2 (COD537-VEKT). 01-01-2007 01-01-2010
011001 Eerste voorziening of eerste levering Per 1-1-2014: Eigendom/bruikleen/huur. 01-01-2007
011002 Vervolgvoorziening of vervolglevering Per 1-1-2014: Eigendom/bruikleen/huur. Bij zelfde leverancier AGB. 01-01-2007
011003 Reserve-exemplaar of reservepaar (wisselpaar) Per 1-1-2014: Eigendom/bruikleen/huur. Bij zelfde leverancier. 01-01-2007
011004 Tijdelijk proefexemplaar Bij eigendom/bruikleen/huur. 01-01-2014
011005 Interim Eigendom/bruikleen/huur. Hulpmiddel overbrugt periode tot definitieve product levering. 01-01-2014
011006 Nachtvoorziening Eigendom/bruikleen/huur. 01-09-2019
011101 Nieuw bruikleenartikel 01-01-2007 01-01-2014
011102 Herverstrekt bruikleenartikel 01-01-2007 01-01-2014
011201 Dagtarief Huur. Per 1-1-2015 Eigendom/bruikleen/huur 01-01-2007
011202 Weektarief Huur. Per 1-1-2015 Eigendom/bruikleen/huur 01-01-2007
011203 Maandtarief Huur. Per 1-1-2015 Eigendom/bruikleen/huur 01-01-2007
011204 Arrangementtarief Eigendom/bruikleen/huur 01-01-2014
011205 Jaartarief Eigendom/bruikleen/huur 01-01-2015
011206 Kwartaaltarief 19-08-2020
011207 Halfjaartarief 19-08-2020
012001 Dagtarief Gemiddeld tarief per dag voor enkele soorten hulpmiddelen, die onder hetzelfde dagtarief vallen, conform bilaterale afspraak. Bv. dagtarief zuurstof. Hulpmiddelensamenstelling en tarief verschilt per overeenkomst. 01-01-2007 01-01-2014
012002 Korting bij levering van meer dan 1 hulpmiddel Bv. bij levering van 2 hoortoestellen ('stereokorting'). 01-01-2007 01-01-2014
012003 Reparatiekosten materialen/onderdelen Dus exclusief 'uren'. Bv. bij hoortoestellen. Vervalt per 1-1-2010.
LH307v5.2
01-01-2007 01-01-2010
012004 Transportkosten of ophaalkosten Bv. bij bruikleenartikelen.
LH307v5.2
01-01-2007 01-01-2014
012005 Depotkosten (opslagkosten) Bv. bij bruikleenartikelen.
LH307v5.2
01-01-2007 01-01-2014
014001 Batterijen LH307v5.2 01-01-2007 01-01-2014
014002 Oplaadbare accu- of batterij-apparatuur Bv. batterij-pack
LH307v5.2
01-01-2007 01-01-2014
014003 Elektriciteitskosten LH307v5.2 01-01-2007 01-01-2014
016001 Afleveringseenheid wijkt af van de afleveringseenheid die in de artikeldatabase vermeld is Vaak is er sprake van een deellevering van een doos of verpakking. Bv. 30 stuks geleverd uit een doos van 100. De prijs van de gehele doos/verpakking vormt vaak wel het uitgangspunt voor de berekening van het declaratiebedrag. O.a. bij apotheekhoudenden.
LH307v5.2
01-01-2007 01-01-2014

3. Gebruikt in standaarden

Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de specifieke pagina staat de naam van het gekozen item en de inhoudsopgave van de pagina. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.

Inhoud pagina’s codelijsten:
  1. Identificatie codelijst
  2. Inhoud codelijst
  3. Gebruikt in standaarden