COD923-CVZ Subset icd-10 enof dsm-iv (zorgregistratie)

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
Subset icd-10 enof dsm-iv (zorgregistratie)

ID
COD923-CVZ

Beschrijving
Subset van de (internationale) codelijsten ICD-10 en DSM-IV. Deze lijst is exclusief voor EI standaarden Zorgregistratie.

Publicatiedatum   
27-06-2023

Technisch beheer   
VEKT

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
01 Bep. infectieziekten en parasitaire aandoeningen 01-01-1900
02 Nieuwvormingen (= tumoren) 01-01-1900
03 Ziekten van bloed en immuunsysteem 01-01-1900
04 Endocriene ziekten en voedings/stofw.stoornissen 01-01-1900
05 Psychische stoornissen en gedragsstoornissen 01-01-1900
06 Ziekten van zenuwstelsel 01-01-1900
07 Ziekten van oog en adnexen 01-01-1900
08 Ziekten van oor en processus mastoïdus 01-01-1900
09 Ziekten van hart en vaatstelsel 01-01-1900
10 Ziekten van ademhalingsstelsel 01-01-1900
11 Ziekten van spijsverteringsstelsel 01-01-1900
12 Ziekten van huid en subcutis 01-01-1900
13 Ziekten van botspierweefsel en bindweefsel 01-01-1900
14 Ziekten van urogenitaal stelsel 01-01-1900
15 Zwangerschap, bevalling en kraambed 01-01-1900
16 Aandoeningen met oorsprong in perinatale periode 01-01-1900
17 Congenitale afw, misvormingen en chromos. afw. 01-01-1900
18 Overige symptomen, bevindingen, uitslagen 01-01-1900
19 Letsel en gevolgen van uitwendige oorzaken 01-01-1900
20 Uitwendige oorzaken van ziekte en sterfte 01-01-1900
21 Gezondheidstoestand beïnvloedende factoren 01-01-1900

3. Gebruikt in standaarden

ID
Naam
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de specifieke pagina staat de naam van het gekozen item en de inhoudsopgave van de pagina. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.

Inhoud pagina’s codelijsten:
  1. Identificatie codelijst
  2. Inhoud codelijst
  3. Gebruikt in standaarden