Wij zijn op 2e Pinksterdag gesloten en telefonisch niet bereikbaar. Je leest hier meer over onze bereikbaarheid. Lees meer

COD878-DBCO Beroep zorgverlener

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
Beroep zorgverlener

ID
COD878-DBCO

Beschrijving
Nadere verbijzondering van de zorgverlener per GGZ Beroepsgroep. Nadere identificatie van de categorie waartoe een zorgverlener behoort.

Publicatiedatum   
30-07-2021

Technisch beheer   
NZA

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
9911 AG.BG.agoog GGZ-agoog 01-01-2013 31-12-2021
9912 AG.BI.mwd Maatschappelijk werkende 01-01-2013 31-12-2021
9913 AG.BI.sph Sociaal Pedagogisch Hulpverlener 01-01-2013 31-12-2021
9914 AG.SF.kjpsych Agoog K&J psychiatrie 01-01-2013 31-12-2021
9915 AG.SF.overig Overig Agogisch SF 01-01-2013 31-12-2021
9916 AG.SF.vrstgeh Agoog verstandelijk gehandicapten 01-01-2013 31-12-2021
9917 MB.BG.basis Arts (waaronder Agio/Agnio) 01-01-2013 31-12-2021
9918 Mb.sf.avg Arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) 01-01-2013 31-12-2021
9919 MB.SF.overig Overig medisch SF 01-01-2013 31-12-2021
9920 MB.SF.sger Sociaal geriater 01-01-2013 31-12-2021
9921 MB.SF.vslarts Arts verslavingszorg 01-01-2013 31-12-2021
9922 MB.SP.psych Psychiater 01-01-2013 31-12-2021
9923 OV.BG.diet Dietist 01-01-2013 31-12-2021
9924 OV.BG.ergo Ergotherapeut 01-01-2013 31-12-2021
9925 OV.BG.fysio Fysiotherapeut 01-01-2013 31-12-2021
9926 OV.BG.logo Logopedist 01-01-2013 31-12-2021
9927 OV.SP.artsmg Arts maatschappij en gezondheid 01-01-2013 31-12-2021
9928 OV.SP.harts Huisarts 01-01-2013 31-12-2021
9929 OV.SP.karts Kinderarts 01-01-2013 31-12-2021
9930 OV.SP.kger Klinisch geriater 01-01-2013 31-12-2016
9931 OV.SP.neur Neuroloog 01-01-2013 31-12-2021
9932 PB.BG.gzpsy GZ-psycholoog 01-01-2013 31-12-2021
9933 PB.BI.gzkd GGZ gezondheidskundige 01-01-2013 31-12-2021
9934 PB.BI.ped Pedagoog (waaronder orthopedagoog) 01-01-2013 31-12-2021
9935 PB.BI.psy Psycholoog (geen verdere specialisatie) 01-01-2013 31-12-2021
9936 PB.SF.gedrth Gedragstherapeut 01-01-2013 31-12-2021
9937 PB.SF.kjth K&J-therapeut 01-01-2013 31-12-2021
9938 PB.SF.overig Overig psychologisch SF 01-01-2013 31-12-2021
9939 PB.SP.klinneurops Klinisch neuropsycholoog 01-01-2013 31-12-2021
9940 PB.SP.klinps Klinisch psycholoog 01-01-2013 31-12-2021
9941 PT.BG.psth Psychotherapeut 01-01-2013 31-12-2021
9942 VB.BG.vrplk Verpleegkundige (art.3) 01-01-2013 31-12-2021
9943 VB.SF.cpv Consultatief Psych. Verpleegkundige 01-01-2013 31-12-2021
9944 VB.SF.fpv Forensisch Psychiatrisch Verpleegkundige 01-01-2013 31-12-2021
9945 VB.SF.overig Overig verpleegkundig SF 01-01-2013 31-12-2021
9946 VB.SF.spv Sociaal Psych. Verpleegkundige 01-01-2013 31-12-2021
9947 VB.SP.vrplsp GGZ Verpleegkundige specialist 01-01-2013 31-12-2021
9948 VK.BG.vakth GZ- vaktherapeut 01-01-2013 31-12-2021
9949 VK.BI.ct Vaktherapeut creatief 01-01-2013 31-12-2021
9950 VK.BI.pmt Vaktherapeut psychomotorisch 01-01-2013 31-12-2021
9951 VK.SF.overig Overig vaktherapeutisch SF 01-01-2013 31-12-2021
9952 VK.SF.vakth GGZ-vaktherapeut 01-01-2013 31-12-2021
9953 MB.SP.oud Specialist ouderengeneeskunde 01-01-2014 31-12-2021
9954 OV.KJ.psych Kinder- en jeugdpsycholoog NIP 01-01-2013 31-12-2021
9955 OV.OR.gen Orthopedagoog-generalist NVO 01-01-2013 31-12-2021
9956 MB.SP.kger Klinisch geriater 01-01-2017 31-12-2021
9957 AG.BI.ev.hbo Ervaringsdeskundige ggz HBO
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2017 31-12-2021
9958 AG.BI.ev.mbo Ervaringsdeskundige ggz MBO
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2017 31-12-2021
9959 AG.BI.hped HBO-pedagoog
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2017 31-12-2021
9960 AG.AO.actb Activiteitenbegeleider
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018 31-12-2021
9961 AG.AO.amb Ambulant werkende
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018 31-12-2021
9962 AG.AO.cam Casemanager
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018 31-12-2021
9963 AG.AO.couns Counselor
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018 31-12-2021
9964 AG.AO.ev Ervaringsdeskundige
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018 31-12-2021
9965 AG.AO.gezbeg Gezinsbegeleider
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018 31-12-2021
9966 AG.AO.gezhlv Gezinshulpverlener
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018 31-12-2021
9967 AG.AO.grb Groepsbegeleider
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018 31-12-2021
9968 AG.AO.gverz Geestelijk verzorger
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018 31-12-2021
9969 AG.AO.mreh Medewerker rehabilitatie
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018 31-12-2021
9970 AG.AO.spfz Ondersteuner spec. forensische zorg
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018 31-12-2021
9971 AG.AO.trjb Trajectbegeleider
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018 31-12-2021
9972 AG.BI.mwdz Maatschappelijk werkende zonder ggz-differentiatie (MWDZ)
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018 31-12-2019
9973 AG.OB.overig Overig
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018 31-12-2021
9974 MB.OB.overig Overig
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018 31-12-2021
9975 OV.AO.spl Sport(bege)leider
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018 31-12-2021
9976 OV.AO.spt Sport en speltherapeut
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018 31-12-2021
9977 OV.OB.overig Overig
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018 31-12-2021
9978 PB.AO.geza Gezinstherapeut
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018 31-12-2021
9979 PB.AO.pdw Psychodiagnostisch werkende
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018 31-12-2021
9980 PB.AO.prevm Preventiemedewerker
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018 31-12-2021
9981 PB.AO.psa Psychologisch assistent
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018 31-12-2021
9982 PB.AO.systh Systeemtherapeut
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018 31-12-2021
9983 PB.AO.testa Testassistent
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018 31-12-2021
9984 PB.OB.overig Overig
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018 31-12-2021
9985 PT.OB.overig Overig
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018 31-12-2021
9986 VB.AO.nupr Nurse Practitioner
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018 31-12-2021
9987 VB.AO.verpl Verpleger (verplegende, helper)
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018 31-12-2021
9988 VB.AO.verz Verzorger
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018 31-12-2021
9989 VB.AO.zass Zorgassistent
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018 31-12-2021
9990 VB.OB.overig Overig
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018 31-12-2021
9991 VK.BI.pmtz Vaktherapeut psychomotorisch zonder ggz-differentiatie (PMTZ)
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018 31-12-2019
9992 VK.OB.overig Overig
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018 31-12-2021
9993 PB.BG.gzpsy GZ-psycholoog 01-01-2021 31-12-2021
9994 PB.SF.hbopsy HBO-psycholoog 01-01-2021 31-12-2021
9995 VB.SF.pa Physician assistant (PA) 01-01-2021 31-12-2021

3. Gebruikt in standaarden

Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de specifieke pagina staat de naam van het gekozen item en de inhoudsopgave van de pagina. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.

Inhoud pagina’s codelijsten:
  1. Identificatie codelijst
  2. Inhoud codelijst
  3. Gebruikt in standaarden