COD222-WHO Classificatie icidh (stoornissen, beperkingen en handicaps)

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
Classificatie icidh (stoornissen, beperkingen en handicaps)

ID
COD222-WHO

Beschrijving
Internationale classificatie van stoornissen, beperkingen en handicaps.

Publicatiedatum   
12-02-1996

Technisch beheer   
VEKT

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
D---- Met een 'd' beginnen alle beperkingen (disabilities). 01-01-1900
D1--- Met 'd1' beginnen gedragsbeperkingen Codes D10 t/m D16 zijn bewustzijnsbeperkingen. Codes D17 t/m D19 zijn relatiebeperkingen. 01-01-1900
D10 Beperking in het 'ik-besef' 01-01-1900
D11 Beperking in het tijds- en plaatsbesef 01-01-1900
D12 Andere identificatiebeperkingen 01-01-1900
D13 Beperking in het eigen veiligheidsbesef 01-01-1900
D14 Beperking in het situationele gedrag 01-01-1900
D15 Beperking in het verwerven van kennis 01-01-1900
D16 Andere leerbeperkingen 01-01-1900
D17 Beperking in de gezinsrol 01-01-1900
D18 Bezigheidsbeperking 01-01-1900
D19 Andere gedragsbeperkingen 01-01-1900
D2--- Met 'd2' beginnen communicatiebeperkingen Codes D20 t/m D22 zijn beperkingen in het spreken. Codes D23 t/m D24 zijn beperkingen in het luisteren. Codes D25 t/m D27 zijn beperkingen in het zien. Codes D28 t/m D29 zijn andere communicatiebeperkingen. 01-01-1900
D20 Beperking in het begrijpen van het gesproken woord 01-01-1900
D21 Beperkingen in het praten 01-01-1900
D22 Andere beperkingen in het spreken 01-01-1900
D23 Beperking in het luisteren naar het gesproken woord 01-01-1900
D24 Andere beperkingen in het luisteren 01-01-1900
D25 Beperking in grove visuele taken 01-01-1900
D26 Beperking in fijne visuele taken 01-01-1900
D27 Andere beperkingen in het zien e.d. 01-01-1900
D28 Beperking in het schrijven 01-01-1900
D29 Andere communicatiebeperkingen 01-01-1900
D3--- Met 'd3' beginnen beperkingen in de persoonlijke verzorging Codes D30 t/m D32 zijn beperkingen in het plassen en ontlasten. Codes D33 t/m D34 zijn beperkingen in de persoonlijke hygiene. Codes D35 t/m D36 zijn beperkingen in het kleden. Codes D37 t/m D39 zijn beperkingen eten/drinken en andere aspekten pers. verz 01-01-1900
D30 Ondervangen continentieproblemen 01-01-1900
D31 Niet ondervangen continentieproblemen 01-01-1900
D32 Andere beperkingen in het plassen en ontlasten 01-01-1900
D33 Beperking in het baden 01-01-1900
D34 Ander beperkingen in de persoonlijke hygiene 01-01-1900
D35 Beperking in het aan- en uitkleden 01-01-1900
D36 Andere beperkingen in het kleden 01-01-1900
D37 Beperking in bezigheden die samenhangen met het eten en drinken 01-01-1900
D38 Andere beperkingen in het eten en drinken 01-01-1900
D39 Andere beperkingen in de persoonlijke verzorging 01-01-1900
D4--- Met 'd4' beginnen de beperkingen in het voortbewegen Codes D40 t/m D45 zijn beperkingen in het voortbewegen. Codes D46 t/m D47 zijn plaatsbindende beperkingen. Codes D48 t/m D49 zijn andere beperkingen in het voortbewegen. 01-01-1900
D40 Beperking in het lopen op een loopvlak zonder oneffenheden 01-01-1900
D41 Beperking in het lopen op een loopvlak met oneffenheden 01-01-1900
D42 Beperking in het traplopen 01-01-1900
D43 Beperking in het overwinnen van andere hoogteverschillen 01-01-1900
D44 Beperking in het hardlopen 01-01-1900
D45 Andere beperkingen in het lopen 01-01-1900
D46 Verplaatsingsbeperking 01-01-1900
D47 Vervoersbeperking 01-01-1900
D48 Beperking in het (op)tillen 01-01-1900
D49 Andere beperkingen in het voortbewegen 01-01-1900
D5--- Met 'd5' beginnen beperkingen in de lichaamsbeheersing Codes D50 t/m D51 zijn beperkingen in de huishoudelijke taken. Codes D52 t/m D57 zijn beperkingen in de lichaamsbeweging. Codes D58 t/m D59 zijn andere beperkingen in de lichaamsbeheersing. 01-01-1900
D50 Beperking in het boodschappen doen en het verzorgen van de maaltijden 01-01-1900
D51 Beperkingen in andere huishoudelijke taken 01-01-1900
D52 Beperking in het (op)rapen/pakken 01-01-1900
D53 Beperking in het reiken 01-01-1900
D54 Andere beperkingen in het armgebruik 01-01-1900
D55 Beperking in het knielen 01-01-1900
D56 Beperking in het hurken 01-01-1900
D57 Andere beperkingen in de lichaamsbeweging 01-01-1900
D58 Beperkingen in de lichaamshouding 01-01-1900
D59 Andere beperkingen in de lichaamshouding 01-01-1900
D6--- Met 'd6' beginnen vaardigheidsbeperkingen Codes D61 t/m D61 zijn beperkingen in algemene routinehandelingen. Codes D62 t/m D66 zijn beperkingen in handvaardigheden. Codes D67 t/m D69 zijn andere vaardigheidsbeperkingen. 01-01-1900
D60 Beperking in het hanteren van de fysieke omgeving 01-01-1900
D61 Andere beperkingen in algemene routinehandelingen 01-01-1900
D62 Beperking in de fijne vingerbeweging 01-01-1900
D63 Beperking in het grijpen 01-01-1900
D64 Beperking in het vasthouden 01-01-1900
D65 Beperking door linkshandigheid 01-01-1900
D66 Andere handvaardigheidsbeperkingen 01-01-1900
D67 Beperking in de voetvaardigheid 01-01-1900
D68 Beperkingen in de beheersing van andere delen van het lichaam 01-01-1900
D69 Andere vaardigheidsbeperkingen 01-01-1900
D7--- Met 'd7' beginnen situationele beperkingen Codes D70 t/m D71 zijn afhankelijkheid en beperking in het uithoudingsvermogen. Codes D72 t/m D77 zijn beperkingen m.b.t. het milieu. Code D78 zijn andere situationele beperkingen. 01-01-1900
D70 Afhankelijkheid van speciale voorwaarden 01-01-1900
D71 Beperking in het uithoudingsvermogen 01-01-1900
D72 Beperking in temperatuurtolerantie 01-01-1900
D73 Beperkingen in tolerantie voor andere klimatologische aspekten 01-01-1900
D74 Beperking in lawaaitolerantie 01-01-1900
D75 Beperking in tolerantie m.b.t. de verlichting 01-01-1900
D76 Beperking in werk-stresstolerantie 01-01-1900
D77 Beperkingen in tolerantie voor andere milieu-aspekten 01-01-1900
D78 Andere situationele beperkingen 01-01-1900
D8 Beperkingen in bijzondere vaardigheden Niet verder onderverdeeld. 01-01-1900
D9 Beperkingen in andere activiteiten Niet verder onderverdeeld. 01-01-1900
H---- Met een 'h' beginnen alle handicaps. Bij de coderingen zijn alle 'vaste' rubrieken met uitgebreide toelichtingen weggelaten, het betreft de rubrieken: - Schaal - Inclusief - Exclusief De coderingen beginnen na de letter 'H' altijd met het nummer van de dimensie. 01-01-1900
H1--- Met 'h1' beginnen handicaps in orientatievermogen. Orientatie is het vermogen van een individu om zijn plaats te bepalen in zijn omgeving. 01-01-1900
H10 Volledig georienteerd (niet vallend binnen categorieen h11 t/m h19) 01-01-1900
H11 Volledig gecompenseerde belemmering in het orientatievermogen (niet de categorieen h12 t/m h19) 01-01-1900
H12 Tijdelijke verstoring van het orientatievermogen (niet de categorieen h13 t/m h19) 01-01-1900
H13 Gedeeltelijk gecompenseerde belemmering in het orientatievermogen (niet de categorieen h14 t/m h19) 01-01-1900
H14 Matige belemmering in het orientatievermogen (niet de categorieen h15 t/m h19) 01-01-1900
H15 Ernstige belemmeringen in het orientatievermogen (niet de categorieen h16 t/m h19) 01-01-1900
H16 Verlies van orientatievermogen (niet de categorieen h17 t/m h19) 01-01-1900
H17 Desorientatie (niet de categorieen h18 t/m h19) 01-01-1900
H18 Afwezigheid van bewustzijn 01-01-1900
H19 Ongespecificeerd 01-01-1900
H2--- Met 'h2' beginnen handicaps in fysieke onafhankelijkheid. Fysieke onafhankelijkheid is het vermogen van het individu een volgens gangbare opvattingen daadwerkelijk onafhankelijk bestaan te leiden. 01-01-1900
H20 Geheel onafhankelijk (fysiek; niet de categorieen h21 t/m h29) 01-01-1900
H21 Onafhankelijkheid met ondersteuning (fysiek; niet de categorieen h22 t/m h29) Indeling in deze categorie geschiedt bij verstrekking en gebruik van een hulpmiddel of van apparatuur. Personen aan wie een dergelijk middel is verstrekt doch die er geen gebruik van maken dienen te worden ingedeeld bij H23 of H24. (Toelichting ingekort) 01-01-1900
H22 Onafhankelijkheid door aanpassingen (fysiek; niet de categorieen h23 t/m h29) Voorwaarden: 1. Dat de onmiddellijke omgeving zoals die gebruikelijk is voor de levenswijze van het individu en voor de groep waarvan hij deel uitmaakt fysieke belemmeringen van de onafhankelijkheid oplevert. 2. Alternatieve omgeving mogelijk. (Ingekort 01-01-1900
H23 Situationele afhankelijkheid (fysiek; niet de categorieen h24 t/m h29) 01-01-1900
H24 Afhankelijkheid met lange tussenpozen (fysiek; niet de categorieen h25 t/m h29) 01-01-1900
H25 Afhankelijkheid met korte tussenpozen (fysiek; niet de categorieen h26 t/m h29) Behoeften met korte tussenpozen zijn behoeften die zich per dag om de paar uur doen gevoelen. 01-01-1900
H26 Onmiddellijke afhankelijkheid (fysiek; niet de categorieen h27 t/m h29) Onmiddellijke behoeften ontstaan elke dag op korte termijn en op onvoorspelbare tijdstippen en vereisen de voortdurende beschikbaarheid van hulp van anderen. 01-01-1900
H27 Afhankelijkheid van bijzondere zorg (fysiek; niet de categorieen h28 t/m h29) Behoeften m.b.t. bijzondere zorg ontstaan voornamelijk gedurende de dag of de nacht en zijn aanleiding tot een voortdurende vraag om begeleiding en hulp (in tegenstelling tot de loutere beschikbaarheid van zulke hulp; categorie H26). 01-01-1900
H28 Afhankelijkheid van intensieve zorg (fysiek) Behoeften aan intensieve zorg ontstaan vrijwel elke nacht alsook gedurende de gehele dag en vereisen dientengevolge de voortdurende aanwezigheid van anderen gedurende het etmaal. 01-01-1900
H29 Ongespecificeerd 01-01-1900
H3--- Met 'h3' beginnen handicaps in mobiliteit Mobiliteit is het vermogen van een persoon om zich effectief in zijn omgeving te kunnen verplaatsen. 01-01-1900
H30 Volledig mobiel (niet in de categorieen h31 t/m h39) 01-01-1900
H31 Veranderlijke belemmering in mobiliteit (niet in de categorieen h32 t/m h39) 01-01-1900
H32 Belemmerde mobiliteit (niet in de categorieen h33 t/m h39) 01-01-1900
H33 Verminderde mobiliteit (niet in de categorieen h34 t/m h39) 01-01-1900
H34 Buurtgebondenheid (niet in de categorieen h35 t/m h39) 01-01-1900
H35 Wonininggebondenheid (niet in de categorieen h36 t/m h39) 01-01-1900
H36 Kamergebondenheid (niet in de categorieen h37 t/m h39) 01-01-1900
H37 Stoelgebondenheid (niet in de categorieen h38 t/m h39) 01-01-1900
H38 Totale immobiliteit Inclusief volledig of grotendeels bedlegerig. 01-01-1900
H39 Ongespecificeerd 01-01-1900
H4--- Met 'h4' beginnen handicaps in bezigheden. Bezigheid is het vermogen van een individu zijn tijd te vullen op de wijze die gebruikelijk is voor zijn sexe, leeftijd en de cultuur waar hij deel van uitmaakt. 01-01-1900
H40 Gebruikelijke bezigheden (niet in de categorieen h41 t/m h49) 01-01-1900
H41 Wisselende bezigheid (niet in de categorieen h42 t/m h49) 01-01-1900
H42 Beknotting van bezigheden (niet in de categorieen h43 t/m h49) 01-01-1900
H43 Aangepaste bezigheid (niet in de categorieen h44 t/m h49) 01-01-1900
H44 Verminderde bezigheid (niet in de categorieen h45 t/m h49) 01-01-1900
H45 Beperkte bezigheid (niet in de categorieen h46 t/m h49) 01-01-1900
H46 Sterk beperkte bezigheid (niet in de categorieen h47 t/m h49) 01-01-1900
H47 Geen bezigheden (niet in de categorieen h48 t/m h49) 01-01-1900
H48 Bezigheid onmogelijk Inclusief het onvermogen om zichzelf op een zinvolle manier bezig te houden. 01-01-1900
H49 Ongespecificeerd 01-01-1900
H5--- Met 'h5' beginnen handicaps in sociale integratie. Het sociale integratievermogen is het vermogen van een persoon om aan gebruikelijke sociale relaties deel te nemen en deze in stand te houden. 01-01-1900
H50 Sociaal geintegreerd (niet in de categorieen h51 t/m h59) 01-01-1900
H51 Geremde participatie (niet in de categorieen h52 t/m h59) 01-01-1900
H52 Beperkte participatie (niet in de categorieen h53 t/m h59) 01-01-1900
H53 Verminderde participatie (niet in de categorieen h54 t/m h59) 01-01-1900
H54 Verschraalde relaties (niet in de categorieen h55 t/m h59) 01-01-1900
H55 Sterk beperkte relaties (niet in de categorieen h56 t/m h59) 01-01-1900
H56 Verstoorde relaties (niet in de categorieen h57 t/m h59) 01-01-1900
H57 Vervreemd (niet in de categorieen h58 t/m h59) Inclusief personen die niet in staat zijn relaties aan te gaan met anderen (ingekort). 01-01-1900
H58 Sociaal geisoleerd Inclusief personen wier vermogen tot het aangaan van sociale relaties niet vastgesteld kan worden (ingekort). 01-01-1900
H59 Ongespecificeerd 01-01-1900
H6--- Met 'h6' beginnen handicaps in economische zelfstandigheid. Economische zelfstandigheid is het vermogen van een persoon tot instandhouding van de gebruikelijke socio-economische activiteit en onafhankelijkheid. 01-01-1900
H60 Rijk (op schaal economische zelfstandigheid; niet in de categorieen h61 t/m h69) 01-01-1900
H61 Welgesteld (op schaal economische zelfstandigheid; niet in de categorieen h62 t/m h69) 01-01-1900
H62 Volledig zelfstandig (op schaal economische zelfstandigheid; niet in de categorieen h63 t/m h69) 01-01-1900
H63 Aangepaste zelfstandigheid (op schaal economische zelfstandigheid; niet in de categorieen h64 t/m h69) 01-01-1900
H64 Onzekere zelfstandigheid (op schaal economische zelfstandigheid; niet in de categorieen h65 t/m h69) 01-01-1900
H65 Economisch zwak (op schaal economische zelfstandigheid; niet in de categorieen h66 t/m h69) 01-01-1900
H66 Behoeftig (op schaal economische zelfstandigheid; niet in de categorieen h67 t/m h69) 01-01-1900
H67 Arm (op schaal economische zelfstandigheid; niet in de categorieen h68 t/m h69) 01-01-1900
H68 Economisch inactief (op schaal economische zelfstandigheid) Inclusief personen zonder steun van gezin of familie die niet in staat zijn tot economische activiteit als gevolg van beperkte bekwaamheden (ingekort). 01-01-1900
H69 Ongespecificeerd (op schaal economische zelfstandigheid) 01-01-1900
H7--- Met 'h7' beginnen andere handicaps. Andere omstandigheden die nadelen kunnen veroorzaken. Exclusief nadelen die reeds elders in de classificatie van handicaps zijn opgenomen. 01-01-1900
H70 Geen nadelen (andere handicaps) Inclusief stoornissen of beperkingen die geen aanzienlijke nadelen veroorzaken, zoals bepaalde chronische ziekten die het dagelijkse leven niet aanzienlijk beinvloeden. 01-01-1900
H71 Gering nadeel (andere handicaps) Incl. noodzaak kleine hulpmidd. te gebruiken die het dagellijkse leven niet aanzienlijk beinvloeden, zoals gebitsprothesen, brillen of een pessarium i.v.m. verzakking met de baarmoeder; het af en toe gebruiken van hulpmidd. of medicatie i.v.m. beperkinge 01-01-1900
H72 Niet-specifiek nadeel (andere handicaps) Inclusief stoornissen of beperkingen die algemene of niet-specifieke nadelen veroorzaken, zoals coeliakie of het vatbaar zijn voor ziekten. 01-01-1900
H73 Specifiek nadeel (andere handicaps) Inclusief vermindering van de kwalitiet van het bestaan ten gevolge van een specifiek nadeel dat niet elders in de classificatie van handicaps voorkomt. 01-01-1900
H79 Ongespecificeerd nadeel (andere handicaps) Codes H74 t/m H78 bestaan niet. 01-01-1900
I---- Met een 'i' beginnen alle stoornissen (impairments) Een stoornis wordt hier gedefinieerd als iedere afwezigheid of afwijking van een psychologische, fysiologische of anatomische structuur of functie. 01-01-1900
I1--- Met 'i1' beginnen cognitieve stoornissen Codes I10 t/m I14 zijn intelligentie-stoornissen. Codes I15 t/m I16 zijn geheugenstoornissen. Codes I17 t/m I18 zijn stoornissen in het denken. Codes I19 betreft andere cognitieve stoornissen. 01-01-1900
I10 Diepe zwakzinnigheid 01-01-1900
I11 Ernstige zwakzinnigheid 01-01-1900
I12 Matige zwakzinnigheid 01-01-1900
I13 Andere vormen van zwakzinnigheid 01-01-1900
I14 Andere intelligentiestoornissen 01-01-1900
I15 Amnesie 01-01-1900
I16 Andere geheugenstoornissen 01-01-1900
I17 Stoornis in de gedachtengang 01-01-1900
I18 Stoornis in de gedachteninhoud 01-01-1900
I19 Andere cognitieve stoornissen 01-01-1900
I2--- Met 'i2' beginnen andere psychische stoornissen Codes I20 t/m I22 zijn bewustzijnsstoornissen. Codes I23 t/m I24 zijn waarnemings- en aandachtsstoornissen. Codes I25 t/m I28 zijn stoornissen in het drift-, gevoels en wilsleven. Code I29 betreft gedragsstoornissen. 01-01-1900
I20 Stoornis in de bewustzijnsgraad 01-01-1900
I21 Intermitterende bewustzijnsstoornis 01-01-1900
I22 Andere bewustzijnsstoornissen 01-01-1900
I23 Waarnemingsstoornis 01-01-1900
I24 Aandachtsstoornis 01-01-1900
I25 Stoornis in het driftleven 01-01-1900
I26 Stoornis in het gevoelsleven (emoties, affect, stemming) 01-01-1900
I27 Stoornis in het wilsleven 01-01-1900
I28 Stoornis in de psychomotoriek 01-01-1900
I29 Gedragsstoornis 01-01-1900
I3--- Met 'i3' beginnen taalstoornissen Codes I30 t/m I34 zijn stoornissen in de taalfuncties. Codes I35 t/m I39 zijn spraakstoornissen. 01-01-1900
I30 Ernstige stoornis in de verbale communicatie 01-01-1900
I31 Stoornis in het taalbegrip en taalgebruik 01-01-1900
I32 Stoornis in de extra- en sublinguistische functies 01-01-1900
I33 Stoornissen in andere linguistische functies 01-01-1900
I34 Andere leerstoornissen 01-01-1900
I35 Stoornis bij het voortbrengen van het stemgeluid 01-01-1900
I36 Andere stoornissen van de stemfunctie 01-01-1900
I37 Stoornis in de wijze van spreken 01-01-1900
I38 Stoornis wat betreft de gespreksinhoud 01-01-1900
I39 Andere spraakstoornissen 01-01-1900
I4--- Met 'i4' beginnen oorstoornissen Codes I40 t/m I45 zijn stoornissen bij de geluidswaarneming. Codes I46 t/m I49 zijn andere gehoor- en oorstoornissen. 01-01-1900
I40 Totale of zeer ernstige stoornis bij de ontwikkeling van het gehoor 01-01-1900
I41 Zeer ernstig dubbelzijdig gehoorverlies 01-01-1900
I42 Zeer ernstige eenzijdige gehoorstoornis, met matig ernstige gehoorstoornis van het andere oor 01-01-1900
I43 Matig ernstige dubbelzijdige gehoorstoornis 01-01-1900
I44 Zeer ernstige eenzijdige gehoorstoornis, met matige, lichte of geen gehoorstoornis van het andere oor 01-01-1900
I45 Andere stoornissen in de geluidswaarneming 01-01-1900
I46 Stoornis bij de spraakdiscriminatie 01-01-1900
I47 Andere stoornissen van de gehoorfunctie 01-01-1900
I48 Stoornis in de vestibulaire en evenwichtsfunctie 01-01-1900
I49 Andere oorstoornissen 01-01-1900
I5--- Met 'i5' beginnen oogstoornissen Codes I50 t/m I55 zijn stoornissen van de gezichtsscherpte. Codes I56 t/m I58 zijn andere visuele en oogstoornissen. 01-01-1900
I50 Het ontbreken van ogen 01-01-1900
I51 Zeer ernstige visuele stoornis van beide ogen 01-01-1900
I52 Zeer ernstige eenzijdige visuele stoornis, beperkte visus andere oog 01-01-1900
I53 Matige visuele stoornis van beide ogen 01-01-1900
I54 Zeer ernstige stoornis van een (1) oog 01-01-1900
I55 Andere stoornissen van de gezichtsscherpte 01-01-1900
I56 Gezichtsveld-stoornis 01-01-1900
I57 Andere visuele stoornissen 01-01-1900
I58 Andere oogstoornissen 01-01-1900
I6--- Met 'i6' beginnen inwendige stoornissen Codes I60 t/m I66 zijn stoornissen van de inwendige organen. Codes I67 t/m I69 zijn stoornissen van andere speciale functies. 01-01-1900
I60 Mechanische en/of motorische stoornis van inwendige organen 01-01-1900
I61 Hart- en longfunctiestoornis 01-01-1900
I62 Functiestoornis van de spijsverteringsorganen 01-01-1900
I63 Functiestoornis in de nieren en urinewegen 01-01-1900
I64 Stoornis van de voortplantingsfunctie 01-01-1900
I65 Deficientie van de inwendige organen 01-01-1900
I66 Andere stoornissen van de inwendige organen 01-01-1900
I67 Stoornis van de geslachtsorganen 01-01-1900
I68 Stoornis bij het kauwen en slikken 01-01-1900
I69 Stoornissen in de reukwaarneming en andere speciale functies 01-01-1900
I7--- Met 'i7' beginnen stoornissen van het bewegingsapparaat Code I70 betreft stoornissen van hoofd en romp. Codes I71 t/m I74 zijn mechanische en motorische stoornissen van de extremiteiten. Codes I75 t/m I79 zijn deficienties van de extremiteiten. 01-01-1900
I70 Stoornis van hoofd en romp 01-01-1900
I71 Mechanische stoornis van de extremiteiten 01-01-1900
I72 Spastische paralyse van meer dan een (1) extremiteit 01-01-1900
I73 Andere paralyses van de extremiteiten 01-01-1900
I74 Andere motorische stoornissen van de extremiteiten 01-01-1900
I75 Dwarse deficientie van proximale delen van de extremiteiten 01-01-1900
I76 Dwarse deficientie van distale delen van de extremiteiten 01-01-1900
I77 Lengte deficientie van proximale arm-delen 01-01-1900
I78 Lengte deficientie van proximale been-delen 01-01-1900
I79 Lengte deficientie van distale delen van de extremiteiten 01-01-1900
I8--- Met 'i8' beginnen de misvormingen Codes I80 t/m I83 zijn misvormingen van hoofd en romp. Codes I84 t/m I87 zijn misvormingen van de extremiteiten. Codes I88 t/m I89 zijn andere misvormingen. 01-01-1900
I80 Deficientie van het hoofd 01-01-1900
I81 Structurele misvorming hoofd en romp 01-01-1900
I82 Andere misvormingen van het hoofd 01-01-1900
I83 Andere misvormingen van de romp 01-01-1900
I84 Differentiatie stoornis van delen van de extremiteiten 01-01-1900
I85 Andere congenitale misvormingen van de extremiteiten 01-01-1900
I86 Andere structurele misvormingen van de extremiteiten 01-01-1900
I87 Andere misvormingen van de extremiteiten 01-01-1900
I88 Abnormale lichaamsopening 01-01-1900
I89 Andere misvormingen 01-01-1900
I9--- Met 'i9' beginnen algemene, sensore en andere stoornissen Codes I90 t/m I94 zijn algemene stoornissen. Codes I95 t/m I98 zijn sensore stoornissen. Codes I99 zijn andere stoornissen. 01-01-1900
I90 Multipele stoornissen 01-01-1900
I91 Ernstige incontinentie 01-01-1900
I92 Verhoogde kwetsbaarheid bij trauma 01-01-1900
I93 Stofwisselingsstoornis 01-01-1900
I94 Andere algemene stoornissen 01-01-1900
I95 Sensore stoornis aan het hoofd 01-01-1900
I96 Sensore stoornis aan de romp 01-01-1900
I97 Sensore stoornis bovenste extremiteiten 01-01-1900
I98 Andere sensore stoornissen 01-01-1900
I99 Andere stoornissen 01-01-1900

3. Gebruikt in standaarden

ID
Naam
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de specifieke pagina staat de naam van het gekozen item en de inhoudsopgave van de pagina. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.

Inhoud pagina’s codelijsten:
  1. Identificatie codelijst
  2. Inhoud codelijst
  3. Gebruikt in standaarden