COD546-VEKT Diagnosecodelijst ergotherapie

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
Diagnosecodelijst ergotherapie

ID
COD546-VEKT

Beschrijving
Diagnosecode die de ergotherapeut bepaalt aan de hand van de verwijsgegevens van de verwijzer (huisarts, specialist, enz.).

Publicatiedatum   
13-09-2023

Technisch beheer   
VEKT

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
00000200 H02 icd-10: c00-d48: nieuwvormingen H.. in de naam van deze en andere codes geeft het hoofdstuk van de ICD10 weer, waar deze code (deels) van afgeleid is. 01-01-1900
00000201 H02 icd-10: c00-c97: maligne neoplasmata Deze code omvat een 'subset' van de begrippen die onder 00000200 vallen. 01-01-1900
00000202 H02 icd-10: d00-d48: overige neoplasmata (in situ; benigne; met onzeker of onbekend gedrag) Deze code omvat een 'subset' van de begrippen die onder 00000200 vallen. 01-01-1900
00000500 H05 icd-10: f00-f99: psychische stoornissen en gedragsstoornissen 01-01-1900
00000501 H05 icd-10: f00-f03: dementie Deze code omvat een 'subset' van de begrippen die onder 00000500 vallen. 01-01-1900
00000600 H06 icd-10: g00-g99: ziekten van het zenuwstelsel 01-01-1900
00000601 H06 icd-10: g20: ziekte van parkinson Deze code omvat een 'subset' van de begrippen die onder 00000600 vallen. 01-01-1900
00000602 H06 icd-10: g35: multiple sclerose Deze code omvat een 'subset' van de begrippen die onder 00000600 vallen. 01-01-1900
00000700 H07 icd-10: h00-h59: ziekten van oog en adnexen 01-01-1900
00000900 H09 icd-10: i00-i99: ziekten van hart en vaatstelsel 01-01-1900
00000901 H09 icd-10: i60-i69: cerebrovasculaire ziekten Deze code omvat een 'subset' van de begrippen die onder 00000900 vallen. 01-01-1900
00001000 H10 icd-10: j00-j99: ziekten van het ademhalingsstelsel 01-01-1900
00001001 Covid-19 01-07-2021
00001200 H12 icd-10: l00-l99: ziekten van huid en subcutis 01-01-1900
00001300 H13 icd-10: m00-m99: ziekten van botspierstelsel en bindweefsel 01-01-1900
00001301 H13 icd-10: m00-m14: infectieuze artropathieen en imflammatoire polyartropathieen Deze code omvat een 'subset' van de begrippen die onder 00001300 vallen. Hier valt artritis onder. 01-01-1900
00001302 H13 icd-10: m15-m19: artrose Deze code omvat een 'subset' van de begrippen die onder 00001300 vallen. 01-01-1900
00001700 H17 icd-10: q00-q99: congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen 01-01-1900
00001800 H18 icd-10: r00-r99: symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders geclassificeerd 01-01-1900
00001801 H18 icd-10: r25-r29: symptomen betreffende zenuwstelsel en botspierstelsel Deze code omvat een 'subset' van de begrippen die onder 00001800 vallen. Hier vallen ontwikkelingsstoornissen onder. 01-01-1900
00001900 H19 icd-10: s00-t98: letsel, vergiftiging en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken 01-01-1900
00001901 H19 icd-10: s48: traumatische amputatie van schouder en bovenarm Deze code omvat een 'subset' van de begrippen die onder 00001900 vallen. 01-01-1900
00001902 H19 icd-10: s58: traumatische amputatie van onderarm Deze code omvat een 'subset' van de begrippen die onder 00001900 vallen. 01-01-1900
00001903 H19 icd-10: s68: traumatische amputatie van pols en hand Deze code omvat een 'subset' van de begrippen die onder 00001900 vallen. 01-01-1900
00001904 H19 icd-10: s78: traumatische amputatie van heup en bovenbeen Deze code omvat een 'subset' van de begrippen die onder 00001900 vallen. 01-01-1900
00001905 H19 icd-10: s88: traumatische amputatie van onderbeen Deze code omvat een 'subset' van de begrippen die onder 00001900 vallen. 01-01-1900
00001906 H19 icd-10: s98: traumatische amputatie van enkel en voet Deze code omvat een 'subset' van de begrippen die onder 00001900 vallen. 01-01-1900
00009900 Overige aandoeningen (niet afgeleid van icd-10) 01-01-1900

3. Gebruikt in standaarden

Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de specifieke pagina staat de naam van het gekozen item en de inhoudsopgave van de pagina. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.

Inhoud pagina’s codelijsten:
  1. Identificatie codelijst
  2. Inhoud codelijst
  3. Gebruikt in standaarden