COD282-VEK1 Code opmerking (01)

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
Code opmerking (01)

ID
COD282-VEK1

Beschrijving
Opmerking in een bericht. Vaak betreft het een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft.

Publicatiedatum   
21-06-2011

Technisch beheer   
VEKT

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
-+-- Toelichting-5 ZORGCODES SPECIFIEK (vervolg): 6200-6399 CAK (AWBZ) 6500-9999 Gereserveerd ________________________________________________________________________________ 01-01-1900
-+++ Toelichting-4 ZORGCODES SPECIFIEK (vervolg): 4300-4599 Gehandicaptenzorg 4600-4999 Verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg (incl. thuiszorg) 01-01-1900
+-++ Toelichting-3 Onderverdeling codelijst: 0000-0999 ALGEMENE CODES 1000-9999 ZORGCODES SPECIFIEK 1000-1399 AWBZ algemeen 01-01-1900
+++- Toelichting-2 De codelijst is afgeleid van de lijst Code opmerking, zoals die tot voor kort voor alle EI-standaarden in gebruik was. 01-01-1900
++++ Toelichting-1 De codelijst heeft als doel het beheer en de publicatie te ondersteunen van de codes opmerking, die van belang zijn voor gebruik in de EI-retourberichten behorend tot AZR en CAK. 01-01-1900
0--- 0000-0999 algemene codes 0000-0299 Berichtniveau (EI: voorlooprecord, sluitrecord, enige record van standaard) 0300-0499 Verzekerde 0500-0699 Prestatie 0700-0749 Debiteur 0750-0799 Vrije tekst (commentaarrecord) 0800-0899 Algemene codes detailrecords 0900-0999 Gereserveerd 01-01-1900
00-- 0000-0299 berichtniveau 01-01-1900
0001 Bericht is technisch fout Bericht kon niet verwerkt worden. 01-01-1900
0002 Kenmerk record ontbreekt of onjuist Bericht kon niet verwerkt worden. 01-01-1900
0003 Reserve ontbreekt of onjuist Bericht kon niet verwerkt worden. 01-01-1900
0010 Code soort bericht ontbreekt of onjuist Bericht kon niet verwerkt worden. 01-01-1900
0011 Versienummer bericht ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0020 Begindatum periode gegevensuitwisseling (berichtniveau) onjuist of niet volgens afspraak 01-01-1900
0021 Einddatum periode gegevensuitwisseling (berichtniveau) onjuist of niet volgens afspraak 01-01-1900
0025 Datum bericht (dagtekening) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0026 Identificatie aanlevering ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0031 Valutacode ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0032 Volgnummer medium ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0033 Indicatie laatste medium ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0151 Aantal verzekerdenrecords heeninformatie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0153 Aantal commentaarrecords heeninformatie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0155 Aantal cliëntrecords ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0156 Totaal aantal voorafgaande detailrecords ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0163 Aantal relatierecords heeninformatie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0164 Aantal adresrecords ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0165 Aantal omgevingrecords ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0166 Aantal ziektebeeld en stoornisrecords ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0167 Aantal beperkingrecords ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0168 Aantal indicatiebesluitrecords ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0169 Aantal functierecords ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0170 Aantal activiteitrecords ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0174 Aantal voorgaande opnamerecords ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0176 Aantal mutatie cliëntrecords ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0177 Aantal mutatie relatierecords ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0178 Aantal mutatie adresrecords ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0179 Aantal functierecords (zorgtoewijzing) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0180 Aantal activiteitrecords (zorgtoewijzing) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0183 Aantal functierecords (indicatiebesluit) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0185 Aantal functierecords (melding aanvang) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0187 Aantal score stoornisrecords ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0188 Aantal score beperkingrecords ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0189 Aantal mutatie functierecords ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0200 Geen opmerking over dit record 01-01-1900
0201 Record niet beoordeeld, verzekerdenrecord/cliëntrecord ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0207 Records niet beoordeeld, voorlooprecord ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0208 Records niet beoordeeld, sluitrecord ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0209 Record niet beoordeeld, cliëntrelatierecord ontbreekt of onjuist. 01-01-1900
0210 Record niet beoordeeld, indicatiebesluitrecord ontbreekt of onjuist. 01-01-1900
0211 Record niet beoordeeld, functierecord ontbreekt of onjuist. 01-01-1900
0212 Record niet beoordeeld, activiteitrecord ontbreekt of onjuist. 01-01-1900
0213 Record niet beoordeeld, adresrecord ontbreekt of onjuist. 01-01-1900
0214 Record niet beoordeeld, voorgaande_opnamerecord ontbreekt of onjuist. 01-01-1900
0216 Record niet beoordeeld, omgevingrecord ontbreekt of onjuist. 01-01-1900
0217 Record niet beoordeeld, ziektebeeld en stoornisrecord ontbreekt of onjuist. 01-01-1900
0218 Record niet beoordeeld, beperkingrecord ontbreekt of onjuist. 01-01-1900
0219 Record niet beoordeeld, mutatie cliëntrecord ontbreekt of onjuist. 01-01-1900
0220 Record niet beoordeeld, mutatie relatierecord ontbreekt of onjuist. 01-01-1900
0221 Record niet beoordeeld, mutatie adresrecord ontbreekt of onjuist. 01-01-1900
0222 Record niet beoordeeld, functierecord (zorgtoewijzing) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0223 Record niet beoordeeld, activiteitrecord (zorgtoewijzing) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0225 Record niet beoordeeld, functierecord (melding aanvang) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0228 Record niet beoordeeld, functierecord (indicatiebesluit) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0230 Record niet beoordeeld, score stoornisrecord ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0231 Record niet beoordeeld, score beperkingrecord ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0232 Record niet beoordeeld, mutatie functierecord ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0233 Record is niet beoordeeld. 01-01-1900
0234 Functierecord ontbreekt 01-01-1900
03-- 0300-0499 verzekerdengegevens 01-01-1900
0300 Verzekerdennummer ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0301 Identificatie detailrecord onjuist of ontbreekt (verzekerdeniveau/-record) 01-01-1900
0302 Verzekerdennummer niet in overeenstemming met de achternaam 01-01-1900
0303 Verzekerdennummer niet in overeenstemming met de adresgegevens 01-01-1900
0304 Code zorgverzekeraar ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0305 Kaartnummer ontbreekt of onjuist Bijvoorbeeld: kaartnummer op de Zorgpas. 01-01-1900
0306 AWBZ relatienummer ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0307 Verzekerdennummer niet in overeenstemming met geboortedatum 01-01-1900
0308 Naam zorgverzekeraar verkort ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0309 Verzekeringswijze ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0310 Voorletters cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0311 Voorvoegsel cliënt (01) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0312 Achternaam cliënt (01) ontbreekt of onjuist. 01-01-1900
0317 Naamcode/naamgebruik (01) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0319 Patiëntnummer onjuist of ontbreekt (clientniveau) 01-01-1900
0323 Cliënt niet verzekerd voor de AWBZ 01-01-1900
0328 Cliënt is uitgeschreven wegens overlijden 01-01-1900
0350 Geboortedatum ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0351 Code geslacht ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0352 Sofinummer cliënt (01) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0354 Code burgerlijke staat cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0355 Naam echtgeno(o)t(e) of partner ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0356 Voorvoegsel echtgeno(o)t(e) of partner ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0357 Voorletters echtgeno(o)t(e) of partner ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0358 Datum geboorte echtgeno(o)t(e) of partner ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0361 Straatnaam cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0362 Woonplaatsnaam cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0372 E-mailadres cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0379 Naam contactpersoon instelling cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0380 Telefoonnummer contactpersoon instelling cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0381 Faxnummer contactpersoon instelling cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0382 E-mailadres contactpersoon instelling cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0383 Instellingscode ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0384 Naam instelling verkort ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0385 Instellingscode nieuw ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0386 Naam instelling verkort nieuw ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0387 Voorvoegsel cliënt (02) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0388 Achternaam cliënt (02) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0389 Naamcode/naamgebruik (02) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0391 A-nummer cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0392 Huisnummer cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0393 Huisnummertoevoeging cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0394 Postcode cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0395 Sofi-nummer relatie cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0396 A-nummer relatie cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0397 Naamcode/naamgebruik (03) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0399 BSN (Burgerservicenummer) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0401 Bankrekeningnummer cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0402 Codering bijzondere communicatievorm ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0403 Communicatietaal cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0404 Juridische status ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0405 Status verblijf ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0406 Huisnummer ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0407 Huisnummertoevoeging ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0408 Postcode ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0409 Straatnaam ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0410 Woonplaatsnaam ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0411 Naam organisatie cliënt/relatie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0415 E-mailadres cliënt/relatie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0416 Naam organisatie cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0420 Mutatiedatum cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0421 Mutatiedatum relatie (cliënt) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0422 Mutatiedatum adres ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0423 UZOVI-nummer ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0425 BSN echtgenoot partner ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0426 Code land ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0427 Telefoonnummer cliënt/relatie (01) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0428 Telefoonnummer land cliënt/relatie (01) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0429 Telefoonnummer cliënt/relatie (02) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0430 Telefoonnummer land cliënt/relatie (02) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0431 Postcode (inter)nationaal ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0432 Telefoonnummer land contactpersoon instelling cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0433 Faxnummer land contactpersoon instelling cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0437 Burgerservicenummer cliënt heen ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0448 Cliënt kan niet geïdentificeerd worden 01-01-1900
0449 Cliënt is reeds bekend via een ander zorgkantoor 01-01-1900
0450 Reden burgerservicenummer (BSN) onbekend ontbreekt of onjuist 01-01-1900
05-- 0500-0699 prestatiegegevens 01-01-1900
0520 Zorgverlenerscode verwijzer/voorschrijver ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0523 Indicatie ongeval ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0540 Aanduiding diagnosecodelijst ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0546 Subcode diagnosecodelijst ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0560 Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0565 Zorgverlenerscode huisarts ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0581 Aanduiding prestatiecodelijst ontbreekt of onjuist Een prestatie is een verrichting, behandeling, ligdag, of andere vorm van te verlenen of verleende zorg. 01-01-1900
0590 Datum (voorgaande) opname ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0592 Ontslagdatum (voorgaande) opname ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0595 Gereserveerd kaartgebruik ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0643 Tijdseenheid zorgperiode ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0654 Tijdseenheid zorgperiode (1) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0655 Tijdseenheid zorgperiode (2) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0656 Tijdseenheid zorgperiode (3) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0659 Soort relatie cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0661 Code geslacht relatie cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0662 Naam relatie cliënt (01) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0663 Voorvoegsel relatie cliënt (01) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0664 Voorletters relatie cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0671 Straatnaam relatie cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0672 Woonplaatsnaam relatie cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0673 Huisnummer relatie cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0674 Huisnummertoevoeging relatie cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0675 Postcode relatie cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0677 Nummer relatie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0678 Naamcode/naamgebruik relatie cliënt (01) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0679 Naam relatie cliënt (02) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0680 Voorvoegsel relatie cliënt (02) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0681 Naamcode/naamgebruik relatie cliënt (02) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0682 Soort adres ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0683 Aard woonadres ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0685 Naam project ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0686 Begindatum prestatie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0687 Begindatum geplande zorg ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0688 Datum verwacht einde zorg ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0689 Naam zorgverlener behandelaar ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0690 Voorvoegsel zorgverlener behandelaar ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0691 Voorletters zorgverlener behandelaar ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0692 Aanduiding prestatiecodelijst (01) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0693 Aanduiding prestatiecodelijst (02) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0696 Soort verwijzer ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0699 Begindatum functie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
07-- 0700-0749 debiteurgegevens In EI kunnen debiteurgegevens afhankelijk van het bericht in het debiteurrecord of in het verzekerdenrecord voorkomen. 01-01-1900
075- 0750-0799 vrije tekst 01-01-1900
0750 Commentaar (vrije tekst) onjuist of onvolledig. 01-01-1900
0751 Commentaar (vrije tekst) niet duidelijk. 01-01-1900
0752 Kenmerk record onjuist of ontbreekt 01-01-1900
0753 Identificatie detailrecord onjuist of ontbreekt 01-01-1900
0754 Regelnummer vrije tekst onjuist of ontbreekt 01-01-1900
0755 Commentaar (vrije tekst) ontbreekt 01-01-1900
0756 Reserve ten onrechte gebruikt voor commentaar (vrije tekst). 01-01-1900
08-- 0800-0899 Algemene codes detailrecords 01-01-1900
0800 Kenmerk record detailrecord ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0801 Identificatie detailrecord ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0802 Fysieke plaats record onjuist Bericht kon niet verwerkt worden. 01-01-1900
0803 Record is dubbel opgenomen Bericht kon niet verwerkt worden. 01-01-1900
0804 Lengte record onjuist 01-01-1900
0805 Reserve ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0806 Status aanlevering record ontbreekt of onjuist 01-01-1900
09-- 0900-0999 Gereserveerd (overloop voor voorgaande algemene code niveaus) 01-01-1900
10-- 1000-1399 AWBZ-algemeen 1000-1049 Bericht 1050-1099 Cliënt/verzekerde 1100-1200 Prestatie 01-01-1900
1000 Code indicatieorgaan ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1002 Code zorgkantoor ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1003 Locatienummer zorgkantoor ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1004 Naam zorgkantoor verkort ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1005 Identificatie aanlevering zorgkantoor ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1006 Dagtekening verzending zorgkantoor ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1007 Identificatie aanlevering CAK ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1008 Dagtekening verzending CAK ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1009 Code zorgkantoor nieuw ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1010 Naam zorgkantoor nieuw verkort ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1011 Melding aanvang AWBZ-zorg zonder Zorgtoewijzing AWBZ-zorg 01-01-1900
1012 Mutatie/beëindiging AWBZ-zorg zonder Melding aanvang AWBZ-zorg, code reden mutatie/einde AWBZ-zorg onjuist 01-01-1900
1050 Indicatie partner in AWBZ ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1051 Datum aanvang verblijf cliënt Nederland ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1052 Indicatie eerder opgenomen ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1053 Code verblijfplaats cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900 15-09-2008
1054 Code leefeenheid ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1055 Indicatie dienstbetrekking buitenland ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1056 Indicatie uitkering sociale zekerheidswetgeving buitenland ontbreekt of onjuist 01-01-1900 15-09-2008
1057 Indicatie verstrekking minister van defensie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1058 Indicatie rechterlijke uitspraak ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1059 Indicatie opname na 20.00 uur ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1060 Cliëntnummer indicatieorgaan ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1061 Indicatie-aanvraagnummer indicatieorgaan ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1062 Indicatiebesluitnummer indicatieorgaan ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1063 Zorgvraag verblijf cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1064 Begindatum tijdelijk verblijfadres cliënt/relatie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1065 Einddatum tijdelijk verblijfadres cliënt/relatie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1066 Code omvang informele zorg (huidig) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1067 Code relatie informele zorgverlener (huidig) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1068 Code soort aanwezige hulp (huidig) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1069 Code belasting informele zorg (huidig) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1070 Code omvang informele zorg (toekomstig) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1071 Code relatie informele zorgverlener (toekomstig) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1072 Code soort aanwezige hulp (toekomstig) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1073 Code ondersteuning informele zorg (toekomstig) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1074 Grondslag zorg ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1075 Code ziektebeeld/stoornis ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1076 Code prognose ziektebeeld/stoornis ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1079 Code categorie beperking ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1080 Zwaarte categorie beperking ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1081 Verwachte duur categorie beperking ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1089 Code zorgkantoor (02) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1090 Locatienummer zorgkantoor (02) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1091 Code partner cliënt verhuist mee ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1092 Volgorde contactpersoon ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1093 Indicatie leefeenheid cliënt betaalt eigen bijdrage ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1094 Code belasting informele zorg; maatschappelijke taken (huidig) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1095 Code belasting informele zorg; vrije tijd (huidig) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1096 Code belasting informele zorg; overdragen (huidig) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1097 Code belasting informele zorg; lichamelijke klachten (huidig) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1098 Code belasting informele zorg; psychische klachten ontbreekt of onjuist 01-01-1900
11-- 1100 - 1299 prestatie 01-01-1900
1100 Code inhoudingsorgaan ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1101 Naam inhoudingsorgaan verkort ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1102 Soort eigen bijdrage AWBZ ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1103 Deelbedrag eigen bijdrage AWBZ ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1104 Maandbedrag eigen bijdrage AWBZ ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1105 Bedrag eigen bijdrage AWBZ ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1106 Begindatum eigen bijdrage AWBZ ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1107 Einddatum eigen bijdrage AWBZ ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1108 Datum overplaatsing AWBZ instelling ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1113 Functiecode ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1114 Klassecode ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1115 Code eerste grondslag indicatiebesluit ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1116 Code leveringsvoorwaarde zorg ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1117 Indicatie vervoer ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1118 Indicatie verblijfsduur ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1119 Datum ingang geïndiceerde functie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1120 Datum geldigheid (einde) geïndiceerde functie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1121 Verwachte duur geïndiceerde functie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1122 Verwachte einddatum geïndiceerde functie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1123 Leveringsvorm zorg ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1124 Instellingscode eerste voorkeur cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1125 Instellingscode tweede voorkeur cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1126 Instellingscode derde voorkeur cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1127 Instellingscode eerste afkeur cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1128 Instellingscode tweede afkeur cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1129 Instellingscode derde afkeur cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1130 Locatiecode AWBZ (1) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1131 Locatiecode AWBZ (2) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1132 Locatiecode AWBZ (3) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1133 Locatiecode AWBZ (4) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1134 Locatiecode AWBZ (5) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1135 Locatiecode AWBZ (6) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1136 Huisnummer locatie AWBZ (1) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1137 Huisnummer locatie AWBZ (2) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1138 Huisnummer locatie AWBZ (3) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1139 Huisnummer locatie AWBZ (4) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1140 Huisnummer locatie AWBZ (5) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1141 Huisnummer locatie AWBZ (6) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1142 Activiteitcode ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1143 Code tweede grondslag indicatiebesluit ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1144 Bemiddeling zorgkantoor ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1145 Aantal omvang opslag klasse ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1146 Code overbruggingszorg ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1147 Code tevredenheid cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1148 Locatiecode AWBZ ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1149 Huisnummer locatie AWBZ ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1152 Aantal omvang aangevangen functie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1153 Aantal keer aangevangen functie (frequentie) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1154 Code reden mutatie/einde AWBZ-zorg ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1155 Code reden tijdelijke afwezigheid AWBZ-zorg ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1156 Mutatiedatum AWBZ-zorg ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1157 Indicatie bestemming bij vertrek ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1158 Instellingscode bestemming ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1159 Instellingscategorie na ontslag (bestemming) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1160 Straatnaam bestemming ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1161 Woonplaatsnaam bestemming ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1162 Huisnummer bestemming ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1163 Huisnummertoevoeging bestemming ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1164 Postcode bestemming ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1171 Instellingscode voorgaande opname ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1172 Instellingscategorie voorgaande opname ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1173 Datum toewijzing zorg AWBZ ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1174 Gewenste startdatum toegewezen functie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1175 Gewenste einddatum toegewezen functie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1187 Artikel 60-verklaring afgegeven ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1188 Datum vaststelling artikel 60-verklaring ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1189 Aanduiding stoornis en beperkingen codelijst ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1190 Code vraag stoornissen ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1191 Code score vraag stoornissen ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1192 Code vraag beperkingen ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1193 Code score vraag beperkingen ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1194 Postcode locatie AWBZ ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1195 Huisnummer locatie bestemming ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1196 Postcode locatie bestemming ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1197 Naam instelling bestemming ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1198 Functie die beëindigd dient te worden komt niet voor 01-01-1900
1199 In te trekken functie (status aanlevering record 3) komt niet voor 01-01-1900
1200 Indicatie transferzorg ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1201 Tijd toewijzing zorg AWBZ ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1202 Instellingscode voorkeursaanbieder ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1203 Postcode locatie AWBZ voorkeursaanbieder ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1204 Huisnummer locatie AWBZ voorkeursaanbieder ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1300 Code zorgkantoor (01) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1301 Locatienummer zorgkantoor (01) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
46-- 4600-4999 verpleeghuiszorg, verzorgingshuizen (inclusief thuiszorg) 4600-4649 Bericht 4650-4699 Cliënt 4700-4749 Indicatie 4750-4799 Prestatie 01-01-1900
4702 Datum ingang indicatiebesluit ontbreekt of onjuist 01-01-1900
4703 Datum geldigheid (einde) indicatiebesluit ontbreekt of onjuist 01-01-1900
4757 Aanduiding prestatiecodelijst (1) ontbreekt of onjuist Een prestatie is een verrichting, behandeling, ligdag, of andere vorm van te verlenen of verleende zorg. 01-01-1900
4758 Aanduiding prestatiecodelijst (2) ontbreekt of onjuist Een prestatie is een verrichting, behandeling, ligdag of andere vorm van te verlenen of verleende zorg. 01-01-1900
4761 Datum afgifte indicatiebesluit ontbreekt of onjuist 01-01-1900
50-- 5000-5399 Vervoer 01-01-1900
5117 Code land bestemming ontbreekt of onjuist 01-01-1900
62-- 6200-6399 Cak 6200-6249 Bericht 6250-6299 Verzekerde 6300-6349 Prestatie 01-01-1900
620- 6200-6249 Bericht 01-01-1900
625- 6250-6299 Verzekerde 01-01-1900
6250 Mutatiecombinatie eigen bijdrage AWBZ ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6251 Functie melden eigen bijdrage AWBZ ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6254 Een of meer gegevens ontbreken/zijn onjuist in relatie tot functie melden eigen bijdrage AWBZ 01-01-1900
6255 Belastingjaar ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6256 Verzamelinkomen cliënt (door belastingdienst) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6257 Totaal brutoloon tegenwoordige arbeid cliënt (door belastingdienst) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6258 Verschuldigde belasting cliënt (door belastingdienst) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6259 Arbeidskorting cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6260 Herkomst belastinggegevens cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6261 Verzamelinkomen relatie cliënt (door belastingdienst) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6262 Totaal brutoloon tegenwoordige arbeid relatie cliënt (door belastingdienst) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6263 Verschuldigde belasting relatie cliënt (door belastingdienst) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6264 Arbeidskorting relatie cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6265 Herkomst belastinggegevens relatie cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6266 Resultaatcode verzamelinkomen cliënt (belastingdienst) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6267 Loonheffing cliënt (belastingdienst) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6268 Correctie bijzondere uitgaven cliënt (belastingdienst) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6269 Resultaatcode verzamelinkomen relatie cliënt (belastingdienst) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6270 Loonheffing relatie cliënt (belastingdienst) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6271 Correctie bijzondere uitgaven relatie cliënt (belastingdienst) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
635- 6350-6399: Procedurele codes CA37, chronologie mutaties binnen een zorgkantoor. 01-01-1900
6350 Aanmelding op/na aanmelding; missende stopzetting (voorlopige code) 01-01-1900
6351 Mutatie na overlijdensdatum (voorlopige code) 01-01-1900
6352 Herziening na niets (voorlopige code) 01-01-1900
6353 Stopzetting na niets (voorlopige code) 01-01-1900
6354 Stopzetting op/na datum stopzetting; missende aanmelding (voorlopige code) 01-01-1900
6355 Datum herziening tegenstrijdig met datum voorgaande/goedgekeurde mutatiecombinaties (voorlopige code) 01-01-1900
6356 Datum stopzetting tegenstrijdig met datum voorgaande/goedgekeurde mutatiecombinatie (voorlopige code) 01-01-1900
6357 Datum overplaatsing tegenstrijdig met datum voorgaande/goedgekeurde mutatiecombinatie (voorlopige code) 01-01-1900
6358 Mutatie stamgegevens niet mogelijk; broninhouding reeds gerealiseerd (voorlopige code) 01-01-1900
6359 Cliënt is onbekend 01-01-1900
6360 Cliënt is bekend, niet plaatsbaar 01-01-1900
6363 De voorlopige aard van de eigen bijdrage staat deze mutatie combinatie niet toe. 01-01-1900
9--- 9000-9199 AZR-bedrijfsregels 01-01-1900
9001 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 1 01-01-1900
9003 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 3 01-01-1900
9008 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 8 01-01-1900
9010 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 10 01-01-1900
9018 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 18 01-01-1900
9021 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 21 01-01-1900
9022 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 22 01-01-1900
9024 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 24 01-01-1900
9027 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 27 01-01-1900
9028 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 28 01-01-1900
9029 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 29 01-01-1900
9030 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 30 01-01-1900
9031 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 31 01-01-1900
9032 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 32 01-01-1900
9033 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 33 01-01-1900
9034 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 34 01-01-1900
9035 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 35 01-01-1900
9039 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 39 01-01-1900
9041 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 41 01-01-1900
9043 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 43 01-01-1900
9044 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 44 01-01-1900
9045 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 45 01-01-1900
9047 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 47 01-01-1900
9049 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 49 01-01-1900
9056 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 56 01-01-1900
9064 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 64 01-01-1900
9066 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 66 01-01-1900
9067 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 67 01-01-1900
9068 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 68 01-01-1900
9069 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 69 01-01-1900
9074 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 74 01-01-1900
9076 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 76 01-01-1900
9077 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 77 01-01-1900
9078 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 78 01-01-1900
9079 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 79 01-01-1900
9080 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 80 01-01-1900
9082 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 82 01-01-1900
9086 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 86 01-01-1900
9090 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 90 01-01-1900
9091 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 91 01-01-1900
9092 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 92 01-01-1900
9093 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 93 01-01-1900
9094 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 94 01-01-1900
9097 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 97 01-01-1900
9098 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 98 01-01-1900
9101 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 101 01-01-1900
9103 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 103 01-01-1900
9104 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 104 01-01-1900
9105 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 105 01-01-1900
9106 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 106 01-01-1900
9108 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 108 01-01-1900
9109 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 109 01-01-1900
9110 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 110 01-01-1900
9111 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 111 01-01-1900
9112 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 112 01-01-1900
9113 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 113 01-01-1900
9114 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 114 01-01-1900
9115 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 115 01-01-1900
9116 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 116 01-01-1900
9117 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 117 01-01-1900
9118 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 118 01-01-1900
9119 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 119 01-01-1900
9120 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 120 01-01-1900
9121 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 121 01-01-1900
9122 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 122 01-01-1900
9123 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 123 01-01-1900
9124 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 124 01-01-1900
9125 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 125 01-01-1900
9126 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 126 01-01-1900
9127 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 127 01-01-1900
9128 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 128 01-01-1900
9129 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 129 01-01-1900
9130 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 130 01-01-1900
9131 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 131 01-01-1900
9132 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 132 01-01-1900
9133 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 133 01-01-1900
9134 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 134 01-01-1900
9135 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 135 01-01-1900
9136 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 136 01-01-1900
9137 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 137 01-01-1900
9138 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 138 01-01-1900
9139 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 139 01-01-1900
9140 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 140 01-01-1900
9141 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 141 01-01-1900
9142 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 142 01-01-1900
9143 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 143 01-01-1900
9144 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 144 01-01-1900
9145 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 145 01-01-1900
9146 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 146 01-01-1900
9147 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 147 01-01-1900
9148 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 148 01-01-1900
9149 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 149 01-01-1900
9150 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 150 01-01-1900
9151 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 151 01-01-1900
9152 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 152 01-01-1900
9153 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 153 01-01-1900
9154 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 154 01-01-1900
9155 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 155 01-01-1900
9156 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 156 01-01-1900
9157 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 157 01-01-1900
9158 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 158 01-01-1900
9159 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 159 01-01-1900
9160 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 160 01-01-1900
9161 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 161 01-01-1900
9162 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 162 01-01-1900
9163 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 163 01-01-1900
9164 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 164 01-01-1900
9165 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 165 01-01-1900
9166 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 166 01-01-1900
9167 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 167 01-01-1900
9168 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 168 01-01-1900
9169 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 169 01-01-1900
9170 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 170 01-01-1900
9171 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 171 01-01-1900
9172 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 172 01-01-1900
9173 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 173 01-01-1900
9174 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 174 01-01-1900
9175 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 175 01-01-1900
9176 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 176 01-01-1900
9177 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 177 01-01-1900
9178 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 178 01-01-1900
9179 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 179 01-01-1900
9180 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 180 01-01-1900
9181 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 181 01-01-1900
9182 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 182 01-01-1900
9183 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 183 01-01-1900
9184 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 184 01-01-1900
9185 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 185 01-01-1900
9186 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 186 01-01-1900
9187 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 187 01-01-1900
9188 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 188 01-01-1900
9189 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 189 01-01-1900
9190 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 190 01-01-1900
9191 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 191 01-01-1900
9192 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 192 01-01-1900
9193 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 193 01-01-1900
9194 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 194 01-01-1900
9195 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 195 01-01-1900
9196 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 196 01-01-1900
9197 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 197 01-01-1900