COD282-VEK1 Code opmerking (01)

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
Code opmerking (01)

ID
COD282-VEK1

Beschrijving
Opmerking in een bericht. Vaak betreft het een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft.

Publicatiedatum   
21-06-2011

Technisch beheer   
VEKT

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
-+-- Toelichting-5 ZORGCODES SPECIFIEK (vervolg): 6200-6399 CAK (AWBZ) 6500-9999 Gereserveerd ________________________________________________________________________________ 01-01-1900
-+++ Toelichting-4 ZORGCODES SPECIFIEK (vervolg): 4300-4599 Gehandicaptenzorg 4600-4999 Verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg (incl. thuiszorg) 01-01-1900
+-++ Toelichting-3 Onderverdeling codelijst: 0000-0999 ALGEMENE CODES 1000-9999 ZORGCODES SPECIFIEK 1000-1399 AWBZ algemeen 01-01-1900
+++- Toelichting-2 De codelijst is afgeleid van de lijst Code opmerking, zoals die tot voor kort voor alle EI-standaarden in gebruik was. 01-01-1900
++++ Toelichting-1 De codelijst heeft als doel het beheer en de publicatie te ondersteunen van de codes opmerking, die van belang zijn voor gebruik in de EI-retourberichten behorend tot AZR en CAK. 01-01-1900
0--- 0000-0999 algemene codes 0000-0299 Berichtniveau (EI: voorlooprecord, sluitrecord, enige record van standaard) 0300-0499 Verzekerde 0500-0699 Prestatie 0700-0749 Debiteur 0750-0799 Vrije tekst (commentaarrecord) 0800-0899 Algemene codes detailrecords 0900-0999 Gereserveerd 01-01-1900
00-- 0000-0299 berichtniveau 01-01-1900
0001 Bericht is technisch fout Bericht kon niet verwerkt worden. 01-01-1900
0002 Kenmerk record ontbreekt of onjuist Bericht kon niet verwerkt worden. 01-01-1900
0003 Reserve ontbreekt of onjuist Bericht kon niet verwerkt worden. 01-01-1900
0010 Code soort bericht ontbreekt of onjuist Bericht kon niet verwerkt worden. 01-01-1900
0011 Versienummer bericht ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0020 Begindatum periode gegevensuitwisseling (berichtniveau) onjuist of niet volgens afspraak 01-01-1900
0021 Einddatum periode gegevensuitwisseling (berichtniveau) onjuist of niet volgens afspraak 01-01-1900
0025 Datum bericht (dagtekening) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0026 Identificatie aanlevering ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0031 Valutacode ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0032 Volgnummer medium ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0033 Indicatie laatste medium ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0151 Aantal verzekerdenrecords heeninformatie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0153 Aantal commentaarrecords heeninformatie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0155 Aantal cliëntrecords ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0156 Totaal aantal voorafgaande detailrecords ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0163 Aantal relatierecords heeninformatie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0164 Aantal adresrecords ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0165 Aantal omgevingrecords ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0166 Aantal ziektebeeld en stoornisrecords ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0167 Aantal beperkingrecords ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0168 Aantal indicatiebesluitrecords ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0169 Aantal functierecords ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0170 Aantal activiteitrecords ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0174 Aantal voorgaande opnamerecords ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0176 Aantal mutatie cliëntrecords ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0177 Aantal mutatie relatierecords ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0178 Aantal mutatie adresrecords ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0179 Aantal functierecords (zorgtoewijzing) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0180 Aantal activiteitrecords (zorgtoewijzing) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0183 Aantal functierecords (indicatiebesluit) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0185 Aantal functierecords (melding aanvang) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0187 Aantal score stoornisrecords ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0188 Aantal score beperkingrecords ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0189 Aantal mutatie functierecords ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0200 Geen opmerking over dit record 01-01-1900
0201 Record niet beoordeeld, verzekerdenrecord/cliëntrecord ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0207 Records niet beoordeeld, voorlooprecord ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0208 Records niet beoordeeld, sluitrecord ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0209 Record niet beoordeeld, cliëntrelatierecord ontbreekt of onjuist. 01-01-1900
0210 Record niet beoordeeld, indicatiebesluitrecord ontbreekt of onjuist. 01-01-1900
0211 Record niet beoordeeld, functierecord ontbreekt of onjuist. 01-01-1900
0212 Record niet beoordeeld, activiteitrecord ontbreekt of onjuist. 01-01-1900
0213 Record niet beoordeeld, adresrecord ontbreekt of onjuist. 01-01-1900
0214 Record niet beoordeeld, voorgaande_opnamerecord ontbreekt of onjuist. 01-01-1900
0216 Record niet beoordeeld, omgevingrecord ontbreekt of onjuist. 01-01-1900
0217 Record niet beoordeeld, ziektebeeld en stoornisrecord ontbreekt of onjuist. 01-01-1900
0218 Record niet beoordeeld, beperkingrecord ontbreekt of onjuist. 01-01-1900
0219 Record niet beoordeeld, mutatie cliëntrecord ontbreekt of onjuist. 01-01-1900
0220 Record niet beoordeeld, mutatie relatierecord ontbreekt of onjuist. 01-01-1900
0221 Record niet beoordeeld, mutatie adresrecord ontbreekt of onjuist. 01-01-1900
0222 Record niet beoordeeld, functierecord (zorgtoewijzing) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0223 Record niet beoordeeld, activiteitrecord (zorgtoewijzing) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0225 Record niet beoordeeld, functierecord (melding aanvang) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0228 Record niet beoordeeld, functierecord (indicatiebesluit) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0230 Record niet beoordeeld, score stoornisrecord ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0231 Record niet beoordeeld, score beperkingrecord ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0232 Record niet beoordeeld, mutatie functierecord ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0233 Record is niet beoordeeld. 01-01-1900
0234 Functierecord ontbreekt 01-01-1900
03-- 0300-0499 verzekerdengegevens 01-01-1900
0300 Verzekerdennummer ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0301 Identificatie detailrecord onjuist of ontbreekt (verzekerdeniveau/-record) 01-01-1900
0302 Verzekerdennummer niet in overeenstemming met de achternaam 01-01-1900
0303 Verzekerdennummer niet in overeenstemming met de adresgegevens 01-01-1900
0304 Code zorgverzekeraar ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0305 Kaartnummer ontbreekt of onjuist Bijvoorbeeld: kaartnummer op de Zorgpas. 01-01-1900
0306 AWBZ relatienummer ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0307 Verzekerdennummer niet in overeenstemming met geboortedatum 01-01-1900
0308 Naam zorgverzekeraar verkort ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0309 Verzekeringswijze ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0310 Voorletters cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0311 Voorvoegsel cliënt (01) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0312 Achternaam cliënt (01) ontbreekt of onjuist. 01-01-1900
0317 Naamcode/naamgebruik (01) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0319 Patiëntnummer onjuist of ontbreekt (clientniveau) 01-01-1900
0323 Cliënt niet verzekerd voor de AWBZ 01-01-1900
0328 Cliënt is uitgeschreven wegens overlijden 01-01-1900
0350 Geboortedatum ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0351 Code geslacht ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0352 Sofinummer cliënt (01) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0354 Code burgerlijke staat cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0355 Naam echtgeno(o)t(e) of partner ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0356 Voorvoegsel echtgeno(o)t(e) of partner ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0357 Voorletters echtgeno(o)t(e) of partner ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0358 Datum geboorte echtgeno(o)t(e) of partner ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0361 Straatnaam cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0362 Woonplaatsnaam cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0372 E-mailadres cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0379 Naam contactpersoon instelling cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0380 Telefoonnummer contactpersoon instelling cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0381 Faxnummer contactpersoon instelling cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0382 E-mailadres contactpersoon instelling cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0383 Instellingscode ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0384 Naam instelling verkort ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0385 Instellingscode nieuw ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0386 Naam instelling verkort nieuw ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0387 Voorvoegsel cliënt (02) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0388 Achternaam cliënt (02) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0389 Naamcode/naamgebruik (02) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0391 A-nummer cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0392 Huisnummer cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0393 Huisnummertoevoeging cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0394 Postcode cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0395 Sofi-nummer relatie cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0396 A-nummer relatie cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0397 Naamcode/naamgebruik (03) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0399 BSN (Burgerservicenummer) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0401 Bankrekeningnummer cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0402 Codering bijzondere communicatievorm ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0403 Communicatietaal cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0404 Juridische status ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0405 Status verblijf ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0406 Huisnummer ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0407 Huisnummertoevoeging ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0408 Postcode ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0409 Straatnaam ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0410 Woonplaatsnaam ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0411 Naam organisatie cliënt/relatie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0415 E-mailadres cliënt/relatie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0416 Naam organisatie cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0420 Mutatiedatum cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0421 Mutatiedatum relatie (cliënt) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0422 Mutatiedatum adres ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0423 UZOVI-nummer ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0425 BSN echtgenoot partner ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0426 Code land ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0427 Telefoonnummer cliënt/relatie (01) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0428 Telefoonnummer land cliënt/relatie (01) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0429 Telefoonnummer cliënt/relatie (02) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0430 Telefoonnummer land cliënt/relatie (02) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0431 Postcode (inter)nationaal ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0432 Telefoonnummer land contactpersoon instelling cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0433 Faxnummer land contactpersoon instelling cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0437 Burgerservicenummer cliënt heen ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0448 Cliënt kan niet geïdentificeerd worden 01-01-1900
0449 Cliënt is reeds bekend via een ander zorgkantoor 01-01-1900
0450 Reden burgerservicenummer (BSN) onbekend ontbreekt of onjuist 01-01-1900
05-- 0500-0699 prestatiegegevens 01-01-1900
0520 Zorgverlenerscode verwijzer/voorschrijver ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0523 Indicatie ongeval ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0540 Aanduiding diagnosecodelijst ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0546 Subcode diagnosecodelijst ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0560 Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0565 Zorgverlenerscode huisarts ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0581 Aanduiding prestatiecodelijst ontbreekt of onjuist Een prestatie is een verrichting, behandeling, ligdag, of andere vorm van te verlenen of verleende zorg. 01-01-1900
0590 Datum (voorgaande) opname ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0592 Ontslagdatum (voorgaande) opname ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0595 Gereserveerd kaartgebruik ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0643 Tijdseenheid zorgperiode ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0654 Tijdseenheid zorgperiode (1) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0655 Tijdseenheid zorgperiode (2) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0656 Tijdseenheid zorgperiode (3) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0659 Soort relatie cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0661 Code geslacht relatie cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0662 Naam relatie cliënt (01) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0663 Voorvoegsel relatie cliënt (01) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0664 Voorletters relatie cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0671 Straatnaam relatie cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0672 Woonplaatsnaam relatie cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0673 Huisnummer relatie cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0674 Huisnummertoevoeging relatie cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0675 Postcode relatie cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0677 Nummer relatie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0678 Naamcode/naamgebruik relatie cliënt (01) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0679 Naam relatie cliënt (02) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0680 Voorvoegsel relatie cliënt (02) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0681 Naamcode/naamgebruik relatie cliënt (02) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0682 Soort adres ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0683 Aard woonadres ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0685 Naam project ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0686 Begindatum prestatie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0687 Begindatum geplande zorg ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0688 Datum verwacht einde zorg ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0689 Naam zorgverlener behandelaar ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0690 Voorvoegsel zorgverlener behandelaar ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0691 Voorletters zorgverlener behandelaar ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0692 Aanduiding prestatiecodelijst (01) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0693 Aanduiding prestatiecodelijst (02) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0696 Soort verwijzer ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0699 Begindatum functie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
07-- 0700-0749 debiteurgegevens In EI kunnen debiteurgegevens afhankelijk van het bericht in het debiteurrecord of in het verzekerdenrecord voorkomen. 01-01-1900
075- 0750-0799 vrije tekst 01-01-1900
0750 Commentaar (vrije tekst) onjuist of onvolledig. 01-01-1900
0751 Commentaar (vrije tekst) niet duidelijk. 01-01-1900
0752 Kenmerk record onjuist of ontbreekt 01-01-1900
0753 Identificatie detailrecord onjuist of ontbreekt 01-01-1900
0754 Regelnummer vrije tekst onjuist of ontbreekt 01-01-1900
0755 Commentaar (vrije tekst) ontbreekt 01-01-1900
0756 Reserve ten onrechte gebruikt voor commentaar (vrije tekst). 01-01-1900
08-- 0800-0899 Algemene codes detailrecords 01-01-1900
0800 Kenmerk record detailrecord ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0801 Identificatie detailrecord ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0802 Fysieke plaats record onjuist Bericht kon niet verwerkt worden. 01-01-1900
0803 Record is dubbel opgenomen Bericht kon niet verwerkt worden. 01-01-1900
0804 Lengte record onjuist 01-01-1900
0805 Reserve ontbreekt of onjuist 01-01-1900
0806 Status aanlevering record ontbreekt of onjuist 01-01-1900
09-- 0900-0999 Gereserveerd (overloop voor voorgaande algemene code niveaus) 01-01-1900
10-- 1000-1399 AWBZ-algemeen 1000-1049 Bericht 1050-1099 Cliënt/verzekerde 1100-1200 Prestatie 01-01-1900
1000 Code indicatieorgaan ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1002 Code zorgkantoor ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1003 Locatienummer zorgkantoor ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1004 Naam zorgkantoor verkort ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1005 Identificatie aanlevering zorgkantoor ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1006 Dagtekening verzending zorgkantoor ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1007 Identificatie aanlevering CAK ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1008 Dagtekening verzending CAK ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1009 Code zorgkantoor nieuw ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1010 Naam zorgkantoor nieuw verkort ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1011 Melding aanvang AWBZ-zorg zonder Zorgtoewijzing AWBZ-zorg 01-01-1900
1012 Mutatie/beëindiging AWBZ-zorg zonder Melding aanvang AWBZ-zorg, code reden mutatie/einde AWBZ-zorg onjuist 01-01-1900
1050 Indicatie partner in AWBZ ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1051 Datum aanvang verblijf cliënt Nederland ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1052 Indicatie eerder opgenomen ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1053 Code verblijfplaats cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900 15-09-2008
1054 Code leefeenheid ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1055 Indicatie dienstbetrekking buitenland ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1056 Indicatie uitkering sociale zekerheidswetgeving buitenland ontbreekt of onjuist 01-01-1900 15-09-2008
1057 Indicatie verstrekking minister van defensie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1058 Indicatie rechterlijke uitspraak ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1059 Indicatie opname na 20.00 uur ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1060 Cliëntnummer indicatieorgaan ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1061 Indicatie-aanvraagnummer indicatieorgaan ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1062 Indicatiebesluitnummer indicatieorgaan ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1063 Zorgvraag verblijf cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1064 Begindatum tijdelijk verblijfadres cliënt/relatie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1065 Einddatum tijdelijk verblijfadres cliënt/relatie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1066 Code omvang informele zorg (huidig) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1067 Code relatie informele zorgverlener (huidig) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1068 Code soort aanwezige hulp (huidig) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1069 Code belasting informele zorg (huidig) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1070 Code omvang informele zorg (toekomstig) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1071 Code relatie informele zorgverlener (toekomstig) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1072 Code soort aanwezige hulp (toekomstig) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1073 Code ondersteuning informele zorg (toekomstig) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1074 Grondslag zorg ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1075 Code ziektebeeld/stoornis ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1076 Code prognose ziektebeeld/stoornis ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1079 Code categorie beperking ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1080 Zwaarte categorie beperking ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1081 Verwachte duur categorie beperking ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1089 Code zorgkantoor (02) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1090 Locatienummer zorgkantoor (02) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1091 Code partner cliënt verhuist mee ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1092 Volgorde contactpersoon ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1093 Indicatie leefeenheid cliënt betaalt eigen bijdrage ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1094 Code belasting informele zorg; maatschappelijke taken (huidig) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1095 Code belasting informele zorg; vrije tijd (huidig) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1096 Code belasting informele zorg; overdragen (huidig) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1097 Code belasting informele zorg; lichamelijke klachten (huidig) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1098 Code belasting informele zorg; psychische klachten ontbreekt of onjuist 01-01-1900
11-- 1100 - 1299 prestatie 01-01-1900
1100 Code inhoudingsorgaan ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1101 Naam inhoudingsorgaan verkort ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1102 Soort eigen bijdrage AWBZ ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1103 Deelbedrag eigen bijdrage AWBZ ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1104 Maandbedrag eigen bijdrage AWBZ ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1105 Bedrag eigen bijdrage AWBZ ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1106 Begindatum eigen bijdrage AWBZ ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1107 Einddatum eigen bijdrage AWBZ ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1108 Datum overplaatsing AWBZ instelling ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1113 Functiecode ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1114 Klassecode ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1115 Code eerste grondslag indicatiebesluit ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1116 Code leveringsvoorwaarde zorg ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1117 Indicatie vervoer ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1118 Indicatie verblijfsduur ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1119 Datum ingang geïndiceerde functie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1120 Datum geldigheid (einde) geïndiceerde functie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1121 Verwachte duur geïndiceerde functie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1122 Verwachte einddatum geïndiceerde functie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1123 Leveringsvorm zorg ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1124 Instellingscode eerste voorkeur cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1125 Instellingscode tweede voorkeur cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1126 Instellingscode derde voorkeur cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1127 Instellingscode eerste afkeur cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1128 Instellingscode tweede afkeur cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1129 Instellingscode derde afkeur cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1130 Locatiecode AWBZ (1) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1131 Locatiecode AWBZ (2) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1132 Locatiecode AWBZ (3) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1133 Locatiecode AWBZ (4) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1134 Locatiecode AWBZ (5) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1135 Locatiecode AWBZ (6) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1136 Huisnummer locatie AWBZ (1) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1137 Huisnummer locatie AWBZ (2) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1138 Huisnummer locatie AWBZ (3) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1139 Huisnummer locatie AWBZ (4) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1140 Huisnummer locatie AWBZ (5) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1141 Huisnummer locatie AWBZ (6) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1142 Activiteitcode ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1143 Code tweede grondslag indicatiebesluit ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1144 Bemiddeling zorgkantoor ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1145 Aantal omvang opslag klasse ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1146 Code overbruggingszorg ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1147 Code tevredenheid cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1148 Locatiecode AWBZ ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1149 Huisnummer locatie AWBZ ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1152 Aantal omvang aangevangen functie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1153 Aantal keer aangevangen functie (frequentie) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1154 Code reden mutatie/einde AWBZ-zorg ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1155 Code reden tijdelijke afwezigheid AWBZ-zorg ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1156 Mutatiedatum AWBZ-zorg ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1157 Indicatie bestemming bij vertrek ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1158 Instellingscode bestemming ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1159 Instellingscategorie na ontslag (bestemming) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1160 Straatnaam bestemming ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1161 Woonplaatsnaam bestemming ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1162 Huisnummer bestemming ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1163 Huisnummertoevoeging bestemming ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1164 Postcode bestemming ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1171 Instellingscode voorgaande opname ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1172 Instellingscategorie voorgaande opname ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1173 Datum toewijzing zorg AWBZ ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1174 Gewenste startdatum toegewezen functie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1175 Gewenste einddatum toegewezen functie ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1187 Artikel 60-verklaring afgegeven ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1188 Datum vaststelling artikel 60-verklaring ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1189 Aanduiding stoornis en beperkingen codelijst ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1190 Code vraag stoornissen ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1191 Code score vraag stoornissen ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1192 Code vraag beperkingen ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1193 Code score vraag beperkingen ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1194 Postcode locatie AWBZ ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1195 Huisnummer locatie bestemming ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1196 Postcode locatie bestemming ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1197 Naam instelling bestemming ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1198 Functie die beëindigd dient te worden komt niet voor 01-01-1900
1199 In te trekken functie (status aanlevering record 3) komt niet voor 01-01-1900
1200 Indicatie transferzorg ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1201 Tijd toewijzing zorg AWBZ ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1202 Instellingscode voorkeursaanbieder ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1203 Postcode locatie AWBZ voorkeursaanbieder ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1204 Huisnummer locatie AWBZ voorkeursaanbieder ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1300 Code zorgkantoor (01) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
1301 Locatienummer zorgkantoor (01) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
46-- 4600-4999 verpleeghuiszorg, verzorgingshuizen (inclusief thuiszorg) 4600-4649 Bericht 4650-4699 Cliënt 4700-4749 Indicatie 4750-4799 Prestatie 01-01-1900
4702 Datum ingang indicatiebesluit ontbreekt of onjuist 01-01-1900
4703 Datum geldigheid (einde) indicatiebesluit ontbreekt of onjuist 01-01-1900
4757 Aanduiding prestatiecodelijst (1) ontbreekt of onjuist Een prestatie is een verrichting, behandeling, ligdag, of andere vorm van te verlenen of verleende zorg. 01-01-1900
4758 Aanduiding prestatiecodelijst (2) ontbreekt of onjuist Een prestatie is een verrichting, behandeling, ligdag of andere vorm van te verlenen of verleende zorg. 01-01-1900
4761 Datum afgifte indicatiebesluit ontbreekt of onjuist 01-01-1900
50-- 5000-5399 Vervoer 01-01-1900
5117 Code land bestemming ontbreekt of onjuist 01-01-1900
62-- 6200-6399 Cak 6200-6249 Bericht 6250-6299 Verzekerde 6300-6349 Prestatie 01-01-1900
620- 6200-6249 Bericht 01-01-1900
625- 6250-6299 Verzekerde 01-01-1900
6250 Mutatiecombinatie eigen bijdrage AWBZ ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6251 Functie melden eigen bijdrage AWBZ ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6254 Een of meer gegevens ontbreken/zijn onjuist in relatie tot functie melden eigen bijdrage AWBZ 01-01-1900
6255 Belastingjaar ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6256 Verzamelinkomen cliënt (door belastingdienst) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6257 Totaal brutoloon tegenwoordige arbeid cliënt (door belastingdienst) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6258 Verschuldigde belasting cliënt (door belastingdienst) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6259 Arbeidskorting cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6260 Herkomst belastinggegevens cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6261 Verzamelinkomen relatie cliënt (door belastingdienst) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6262 Totaal brutoloon tegenwoordige arbeid relatie cliënt (door belastingdienst) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6263 Verschuldigde belasting relatie cliënt (door belastingdienst) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6264 Arbeidskorting relatie cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6265 Herkomst belastinggegevens relatie cliënt ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6266 Resultaatcode verzamelinkomen cliënt (belastingdienst) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6267 Loonheffing cliënt (belastingdienst) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6268 Correctie bijzondere uitgaven cliënt (belastingdienst) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6269 Resultaatcode verzamelinkomen relatie cliënt (belastingdienst) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6270 Loonheffing relatie cliënt (belastingdienst) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
6271 Correctie bijzondere uitgaven relatie cliënt (belastingdienst) ontbreekt of onjuist 01-01-1900
635- 6350-6399: Procedurele codes CA37, chronologie mutaties binnen een zorgkantoor. 01-01-1900
6350 Aanmelding op/na aanmelding; missende stopzetting (voorlopige code) 01-01-1900
6351 Mutatie na overlijdensdatum (voorlopige code) 01-01-1900
6352 Herziening na niets (voorlopige code) 01-01-1900
6353 Stopzetting na niets (voorlopige code) 01-01-1900
6354 Stopzetting op/na datum stopzetting; missende aanmelding (voorlopige code) 01-01-1900
6355 Datum herziening tegenstrijdig met datum voorgaande/goedgekeurde mutatiecombinaties (voorlopige code) 01-01-1900
6356 Datum stopzetting tegenstrijdig met datum voorgaande/goedgekeurde mutatiecombinatie (voorlopige code) 01-01-1900
6357 Datum overplaatsing tegenstrijdig met datum voorgaande/goedgekeurde mutatiecombinatie (voorlopige code) 01-01-1900
6358 Mutatie stamgegevens niet mogelijk; broninhouding reeds gerealiseerd (voorlopige code) 01-01-1900
6359 Cliënt is onbekend 01-01-1900
6360 Cliënt is bekend, niet plaatsbaar 01-01-1900
6363 De voorlopige aard van de eigen bijdrage staat deze mutatie combinatie niet toe. 01-01-1900
9--- 9000-9199 AZR-bedrijfsregels 01-01-1900
9001 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 1 01-01-1900
9003 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 3 01-01-1900
9008 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 8 01-01-1900
9010 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 10 01-01-1900
9018 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 18 01-01-1900
9021 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 21 01-01-1900
9022 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 22 01-01-1900
9024 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 24 01-01-1900
9027 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 27 01-01-1900
9028 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 28 01-01-1900
9029 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 29 01-01-1900
9030 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 30 01-01-1900
9031 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 31 01-01-1900
9032 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 32 01-01-1900
9033 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 33 01-01-1900
9034 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 34 01-01-1900
9035 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 35 01-01-1900
9039 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 39 01-01-1900
9041 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 41 01-01-1900
9043 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 43 01-01-1900
9044 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 44 01-01-1900
9045 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 45 01-01-1900
9047 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 47 01-01-1900
9049 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 49 01-01-1900
9056 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 56 01-01-1900
9064 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 64 01-01-1900
9066 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 66 01-01-1900
9067 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 67 01-01-1900
9068 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 68 01-01-1900
9069 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 69 01-01-1900
9074 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 74 01-01-1900
9076 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 76 01-01-1900
9077 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 77 01-01-1900
9078 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 78 01-01-1900
9079 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 79 01-01-1900
9080 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 80 01-01-1900
9082 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 82 01-01-1900
9086 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 86 01-01-1900
9090 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 90 01-01-1900
9091 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 91 01-01-1900
9092 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 92 01-01-1900
9093 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 93 01-01-1900
9094 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 94 01-01-1900
9097 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 97 01-01-1900
9098 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 98 01-01-1900
9101 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 101 01-01-1900
9103 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 103 01-01-1900
9104 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 104 01-01-1900
9105 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 105 01-01-1900
9106 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 106 01-01-1900
9108 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 108 01-01-1900
9109 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 109 01-01-1900
9110 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 110 01-01-1900
9111 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 111 01-01-1900
9112 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 112 01-01-1900
9113 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 113 01-01-1900
9114 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 114 01-01-1900
9115 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 115 01-01-1900
9116 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 116 01-01-1900
9117 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 117 01-01-1900
9118 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 118 01-01-1900
9119 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 119 01-01-1900
9120 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 120 01-01-1900
9121 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 121 01-01-1900
9122 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 122 01-01-1900
9123 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 123 01-01-1900
9124 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 124 01-01-1900
9125 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 125 01-01-1900
9126 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 126 01-01-1900
9127 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 127 01-01-1900
9128 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 128 01-01-1900
9129 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 129 01-01-1900
9130 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 130 01-01-1900
9131 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 131 01-01-1900
9132 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 132 01-01-1900
9133 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 133 01-01-1900
9134 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 134 01-01-1900
9135 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 135 01-01-1900
9136 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 136 01-01-1900
9137 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 137 01-01-1900
9138 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 138 01-01-1900
9139 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 139 01-01-1900
9140 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 140 01-01-1900
9141 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 141 01-01-1900
9142 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 142 01-01-1900
9143 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 143 01-01-1900
9144 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 144 01-01-1900
9145 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 145 01-01-1900
9146 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 146 01-01-1900
9147 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 147 01-01-1900
9148 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 148 01-01-1900
9149 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 149 01-01-1900
9150 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 150 01-01-1900
9151 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 151 01-01-1900
9152 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 152 01-01-1900
9153 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 153 01-01-1900
9154 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 154 01-01-1900
9155 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 155 01-01-1900
9156 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 156 01-01-1900
9157 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 157 01-01-1900
9158 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 158 01-01-1900
9159 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 159 01-01-1900
9160 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 160 01-01-1900
9161 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 161 01-01-1900
9162 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 162 01-01-1900
9163 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 163 01-01-1900
9164 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 164 01-01-1900
9165 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 165 01-01-1900
9166 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 166 01-01-1900
9167 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 167 01-01-1900
9168 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 168 01-01-1900
9169 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 169 01-01-1900
9170 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 170 01-01-1900
9171 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 171 01-01-1900
9172 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 172 01-01-1900
9173 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 173 01-01-1900
9174 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 174 01-01-1900
9175 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 175 01-01-1900
9176 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 176 01-01-1900
9177 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 177 01-01-1900
9178 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 178 01-01-1900
9179 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 179 01-01-1900
9180 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 180 01-01-1900
9181 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 181 01-01-1900
9182 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 182 01-01-1900
9183 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 183 01-01-1900
9184 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 184 01-01-1900
9185 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 185 01-01-1900
9186 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 186 01-01-1900
9187 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 187 01-01-1900
9188 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 188 01-01-1900
9189 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 189 01-01-1900
9190 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 190 01-01-1900
9191 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 191 01-01-1900
9192 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 192 01-01-1900
9193 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 193 01-01-1900
9194 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 194 01-01-1900
9195 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 195 01-01-1900
9196 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 196 01-01-1900
9197 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 197 01-01-1900
9198 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 198 01-01-1900
9199 Bericht voldoet niet aan AZR-bedrijfsregel 199 01-01-1900

3. Gebruikt in standaarden

ID
Naam
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de specifieke pagina staat de naam van het gekozen item en de inhoudsopgave van de pagina. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.

Inhoud pagina’s codelijsten:
  1. Identificatie codelijst
  2. Inhoud codelijst
  3. Gebruikt in standaarden