Vind codelijst

CL0029-CAK Code voor verstrekkingen bij ziekte

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
Code voor verstrekkingen bij ziekte

ID
CL0029-CAK

Beschrijving
Identificatie van het soort verstrekking bij ziekte

Publicatiedatum   
10-07-2024

Technisch beheer   
VEKT

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
D8001 DA1 Recht op dekking op grond van verzekering tegen arbeidsongeval/beroepsziekte 01-01-2020
D8002 DA002 Verklaring van het recht op verstrekkingen 01-01-2020
D8003 DA007 Toestemming om de geplande medische behandeling te ondergaan 01-01-2020
D8004 DA063 Toestemming voor vervoer 01-01-2020
D8005 123 Verklaring betreffende het recht op verstrekkingen op grond van verzekering tegen arbeidsongevallen/beroepsziekten 01-01-2020
S8001 EHIC- Europese ziekteverzekeringskaart 01-01-2020
S8002 Voorlopig ziekteverzekeringsbewijs PRC 01-01-2020
S8003 S1 Inschrijving voor dekking van ziektekosten 01-01-2020
S8004 S2 Recht op geplande geneeskundige behandeling 01-01-2020
S8005 S3 Geneeskundige behandeling voor ex-werknemer in voormalig land van arbeid 01-01-2020
S8006 S037 Verlenging van document dat recht aantoont - geplande behandeling 01-01-2020
S8007 S072 Document dat recht aantoont - woonplaats 01-01-2020
S8008 S045 Document dat recht aantoont - tijdelijk verblijf 01-01-2020
S8009 S008 Document dat recht aantoont - voormalige grensarbeider - gezinslid voormalige grensarbeider 01-01-2020
S8010 106 Document dat recht aantoont - woonplaats 01-01-2020
S8012 112 Verklaring betreffende het behoud van het recht op uitkeringen wegens ziekte of moederschap 01-01-2020
S8015 111 Verklaring voor tijdelijk verblijf 01-01-2020

3. Gebruikt in standaarden

Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de specifieke pagina staat de naam van het gekozen item en de inhoudsopgave van de pagina. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.

Inhoud pagina’s codelijsten:
  1. Identificatie codelijst
  2. Inhoud codelijst
  3. Gebruikt in standaarden