COD027-VEK1 Code verwerking

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
Code verwerking

ID
COD027-VEK1

Beschrijving
Gecodeerde aanduiding over de verwerking van een record in een E.I. bericht door een zorgverzekeraar.

Publicatiedatum  
20-05-2015

Technisch beheer  
VEKT

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
000 Akkoord/geen opmerkingen. Volledige machtiging of betaling in geval record met machtigingsaanvraag of declaratie. 01-01-2006
001 Akkoord. Volledige machtiging of betaling in geval record met machtigingsaanvraag of declaratie. 01-01-2006
002 Geen opmerking bij dit recordtype. 01-01-2006
003 Record is niet beoordeeld. Wegens afkeuring boven- of ondergeschikt[e] record[s]. 01-01-2006
010 Afwijking. Machtiging/betaling/etc onder voorbehoud. Rubrieken 'fout rubrieknummer' en 'foutcode' bevatten nadere informatie. 01-01-2006
011 Afwijking. Gedeeltelijke machtiging/betaling. rubrieken 'fout rubrieknummer' en 'foutcode' bevatten nadere informatie. 01-01-1994
018 Afwijking. Geen machtiging/betaling. Rubrieken 'fout rubrieknummer' en 'foutcode' bevatten nadere informatie. 01-01-1994
019 Afwijking. Geen machtiging/betaling. Voor reden zie bijlage.
Voor externe integratie staat een bijlage vaak op papier. Bij EDI kan een bijlage in een vrije tekst zitten.
01-01-2006
090 Het record is verwerkt. Voor de geconstateerde afwijking bestond geen foutcode.
Toegevoegd in relatie met rapport verzekeringsverklaring werkgever.
01-01-2006
910 Het record is niet verwerkt. Er zijn afwijkingen gesignaleerd. Deze staan in de rubriek "foutcode" en "indicatie rubriek gewijzigd". 01-01-2007
980 De zorgaanbieder dient de declaratie in buiten het servicebureau om. De zorgaanbieder dient de declaratie in buiten het servicebureau om, terwijl volgens de zorgverzekeraar er een contract is met een servicebureau die het gehele declaratieverkeer heeft overgenomen van de desbetreffende zorgaanbieder. 01-01-2007
981 Declaratie is volledig afgewezen Deze code wordt gebruikt in de situatie dat alle prestatierecords zijn afgewezen. De prestatierecords zijn wel in het retourbestand opgenomen, waarbij per prestatierecord met de specifieke retourcode is aangegeven waarom het desbetreffende prestatierecord is afgewezen. Geen specifieke actie van declarant noodzakelijk. Declarant ziet aan voorlooprecord dat alle prestatierecords zijn afgewezen en per prestatierecord de reden waarom het desbetreffende prestatierecord is afgewezen. 01-01-2007
982 Declaratie is niet in behandeling genomen; voor meer informatie, neem contact op met de zorgverzekeraar Deze code wordt gebruikt in de situatie dat de kwaliteit van de declaratie onvoldoende is en leidt tot teveel afwijzingen van prestatierecords. De prestatierecords zijn niet in het retourbestand opgenomen. 01-01-2007
983 De zorgverzekeraar ondersteunt het ontvangen van het declaratiebestand via VECOZO volgens de gebruikte standaard niet Het bestand is technisch correct, maar de opgegeven zorgverzekeraar kan dit (soort EI-standaard of (sub)versienummer) nog niet ontvangen via VECOZO. 01-01-2007
990 Het record is niet verwerkt. Voor de geconstateerde afwijking bestond geen foutcode.
Toegevoegd in relatie met het rapport verzekeringsverklaring werkgever.
01-01-2006
991 Niet verwerkt om technische redenen. Geen machtiging/betaling. Volgorde recordtypen is niet correct. 01-01-2006
992 Niet verwerkt om technische redenen. Geen machtiging/betaling. Lengte record(s) is onjuist. 01-01-2006
993 Niet verwerkt om technische redenen. Geen machtiging/betaling. Ontbrekend(e) detailrecord(s). 01-01-2006
994 Niet verwerkt om technische redenen. Geen machtiging/betaling. Dubbel(e) detailrecord(s). 01-01-2006
998 Niet verwerkt om technische redenen. Geen machtiging/betaling. Rubriek 'foutcode' bevat nadere informatie. 01-01-2006
999 Niet verwerkt om technische redenen. Geen machtiging/betaling. Voor reden zie rubriek "Fout rubrieknummer" en "Foutcode". 01-01-2006

3. Gebruikt in standaarden

Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de specifieke pagina staat de naam van het gekozen item en de inhoudsopgave van de pagina. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.

Inhoud pagina’s codelijsten:
  1. Identificatie codelijst
  2. Inhoud codelijst
  3. Gebruikt in standaarden

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support