COD743-VEKT Activiteitcode

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
Activiteitcode

ID
COD743-VEKT

Beschrijving
Gecodeerde aanduiding van een concreet uit te voeren handeling of set van handelingen die (samen met andere activiteiten) de geïndiceerde functie vorm en inhoud geeft.

Publicatiedatum   
16-02-2011

Technisch beheer   
VEKT

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
---- Activiteitcodes met een '-' in de code duiden een groep en worden niet als code in de elektronische communicatie toegepast. 01-01-1900
----- De naam van de groep wordt met '-' weergegeven. 01-01-1900
1---- = Ondersteunende begeleiding 01-01-1900
11--- = OB-ALG Ondersteunende begeleiding Algemeen (FUNCTIE) 01-01-1900
111-- = OB-ALG Algemene taken 01-01-1900
11101 OB-ALG1.1 Problemen oplossen, besluiten nemen en gevolgen inschatten 01-01-1900
11102 OB-ALG1.2 Initiëren en uitvoeren eenvoudige taken (bv. eten maken, de was doen) 01-01-1900
11103 OB-ALG1.3 Initiëren en uitvoeren complexe taken (bv. werkritme) 01-01-1900
11104 OB-ALG1.4 Dagelijkse routine regelen: structuur in dagindeling 01-01-1900
11105 OB-ALG1.5 Dagelijkse bezigheden: activiteiten plannen/uitvoeren 01-01-1900
112-- = OB-ALG Vaardigheden 01-01-1900
11201 OB-ALG2.1 Kunnen lezen, schrijven en rekenen 01-01-1900
11202 OB-ALG2.2 Zelf geld beheren, weten hoe je iets koopt en betaalt 01-01-1900
11203 OB-ALG2.3 Zelf allerlei administratieve zaken afhandelen 01-01-1900
11204 OB-ALG2.4 Zich redden bij het gebruik van openbaar vervoer 01-01-1900
11205 OB-ALG2.5 Zich redden in winkels, postkantoor, bank, enzovoorts 01-01-1900
113-- = OB-ALG Communicatie 01-01-1900
11301 OB-ALG3.1 Communicatie: begrijpen wat anderen zeggen 01-01-1900
11302 OB-ALG3.2 Communicatie: zich begrijpelijk maken naar anderen 01-01-1900
11303 OB-ALG3.3 Communicatie: een gesprek voeren 01-01-1900
11304 OB-ALG3.4 Hulpmiddelen voor communicatie gebruiken (tel., computer etc.) 01-01-1900
114-- = OB-ALG Oriëntatie 01-01-1900
11401 OB-ALG4.1 Oriëntatie in tijd: weten welke dag het is 01-01-1900
11402 OB-ALG4.2 Oriëntatie naar plaats: weten waar je bent 01-01-1900
11403 OB-ALG4.3 Oriëntatie in ruimte: de weg vinden in huis en omgeving 01-01-1900
11404 OB-ALG4.4 Oriëntatie in persoon: weten wie je bent, wie anderen zijn 01-01-1900
115-- = OB-ALG Informele zorg 01-01-1900
11501 OB-ALG5.1 Verminderen langdurige belasting bij gezinsleden die veel informele zorg geven aan de persoon met chronische ziekte of beperkingen 01-01-1900
11750 1vv 01-01-1900
11751 2vv 01-01-1900
11752 3vv 01-01-1900
11753 4vv 01-01-1900
11754 5vv 01-01-1900
11755 6vv 01-01-1900
11756 7vv 01-01-1900
11757 8vv 01-01-1900
11758 9vv 01-01-1900
11759 10vv 01-01-1900
11760 1ggz C 01-01-1900
11761 1ggz C 01-01-1900
11762 2ggz C 01-01-1900
11763 2ggz C 01-01-1900
11764 3ggz C 01-01-1900
11765 3ggz C 01-01-1900
11766 4ggz B 01-01-1900
11767 4ggz B 01-01-1900
11768 5ggz B 01-01-1900
11769 5ggz B 01-01-1900
11770 6ggz B 01-01-1900
11771 6ggz B 01-01-1900
11772 7ggz B 01-01-1900
11773 7ggz B 01-01-1900
11780 1lvg 01-01-1900
11781 2lvg 01-01-1900
11782 3lvg 01-01-1900
11783 4lvg 01-01-1900
11784 5lvg 01-01-1900
11790 1sglvg 01-01-1900
11800 1vg 01-01-1900
11801 1vg 01-01-1900
11802 2vg 01-01-1900
11803 2vg 01-01-1900
11804 3vg 01-01-1900
11805 3vg 01-01-1900
11806 4vg 01-01-1900
11807 4vg 01-01-1900
11808 5vg 01-01-1900
11809 5vg 01-01-1900
11810 6vg 01-01-1900
11811 6vg 01-01-1900
11812 7vg 01-01-1900
11813 7vg 01-01-1900
11820 1lg 01-01-1900
11821 1lg 01-01-1900
11822 2lg 01-01-1900
11823 2lg 01-01-1900
11824 3lg 01-01-1900
11825 3lg 01-01-1900
11826 4lg 01-01-1900
11827 4lg 01-01-1900
11828 5lg 01-01-1900
11829 5lg 01-01-1900
11830 6lg 01-01-1900
11831 6lg 01-01-1900
11832 7lg 01-01-1900
11833 7lg 01-01-1900
11840 1ZGvis 01-01-1900
11841 1ZGvis 01-01-1900
11842 2ZGvis 01-01-1900
11843 2ZGvis 01-01-1900
11844 3ZGvis 01-01-1900
11845 3ZGvis 01-01-1900
11846 4ZGvis 01-01-1900
11847 4ZGvis 01-01-1900
11848 5ZGvis 01-01-1900
11849 5ZGvis 01-01-1900
11850 1ZGaud 01-01-1900
11851 1ZGaud 01-01-1900
11852 2ZGaud 01-01-1900
11853 2ZGaud 01-01-1900
11854 3ZGaud 01-01-1900
11855 3ZGaud 01-01-1900
11856 4ZGaud 01-01-2009
11857 4ZGaud 01-01-2009
11860 1ggz B 01-01-1900
11861 1ggz B 01-01-1900
11862 2ggz B 01-01-1900
11863 2ggz B 01-01-1900
11864 3ggz B 01-01-1900
11865 3ggz B 01-01-1900
11866 4ggz C 01-01-1900
11867 4ggz C 01-01-1900
11868 5ggz C 01-01-1900
11869 5ggz C 01-01-1900
11870 6ggz C 01-01-1900
11871 6ggz C 01-01-1900
12--- = OB-DAG Ondersteunende begeleiding dagprogramma (FUNCTIE) 01-01-1900
121-- = OB-DAG Volwassenen 01-01-1900
12101 OB-DAG1.01 Dagprogramma voor persoon met begeleidingsbehoefte, (i.r.t. PSY, VG, ZG) die redelijk zelfstandig bezig kunnen zijn. Gericht op producten maken, diensten leveren, voorkomen terugval in vaardigheden 01-01-1900
12102 OB-DAG1.02 Dagprogramma voor personen met begeleidingsbehoefte (i.r.t. PSY, VG, ZG) die slechts beperkte tijd zelfstandig bezig kunnen zijn. Accent op expressieve bezigheden 01-01-1900
12103 OB-DAG1.03 Dagprogramma voor personen met intensieve begeleidingsbehoefte (PSY, VG, ZG) die voortdurende aandacht behoeven. Gericht op beleving, meedoen aan bezigheden. 01-01-1900
12104 OB-DAG1.04 Dagprogramma i.r.t. intensieve begeleidingsbehoefte en verzorgingsbehoefte (ernstige meervoudige beperkingen). Gericht op beleving en meedoen aan bezigheden, ook persoonlijke verzorging tijdens dagactiviteit 01-01-1900
12105 OB-DAG1.05 Dagprogramma voor personen met zeer intensieve begeleidingsbehoefte (PSY, VG) Voortdurende bescherming (ernstig probleemgedrag, ernstige psychische problematiek) met structuurbiedende dagindeling: ook veel aandacht voor veiligheid 01-01-1900
12106 OB-DAG1.06 Dagprogramma voor personen met voornamelijk fysieke beperkingen (SOM, LG) Gericht op arbeidsmatig werken en vaardigheidstraining, tegelijk weinig verzorging 01-01-1900
12107 OB-DAG1.07 Dagprogramma voor persoon met ernstige fysieke beperkingen (SOM, LG) Gericht op 'arbeidsmatig werken' en vaardigheidstraining, tegelijk veel verzorging. 01-01-1900
12108 OB-DAG1.08 Dagprogramma voor personen met ernstige fysieke beperkingen (SOM, LG) Bezigheid, sociaalrecreatieve activiteit, vaardigheidstraining, uitgebreide begeleiding, weinig verzorging 01-01-1900
12109 OB-DAG1.09 Dagprogramma bij ernstige fysieke beperkingen (SOM, LG) Bezigheid, sociaalrecreatieve activiteit, vaardigheidstraining, uitgebreide begeleiding en veel verzorging 01-01-1900
12110 OB-DAG1.10 Dagprogramma voor mensen met complexe lichamelijke en/of zintuiglijke beperkingen Voornamelijk individuele begeleiding bij dagbesteding is nodig 01-01-1900
122-- = OB-DAG Ouderen 01-01-1900
12201 OB-DAG2.1 Dagprogramma met accent op begeleiding (eventueel lichte verzorging) gericht op bezigheid of sociaalrecreatieve activiteiten. 01-01-1900
12202 OB-DAG2.2 Dagprogramma met accent op uitgebreide begeleiding Tevens enige verzorging gericht op bezigheden en bijhouden van vaardigheden (bijv. personen met CVA, lichtere dementie, stabiele psychische stoornis). 01-01-1900
12203 OB-DAG2.3 Dagprogramma met accent op geïntegreerde begeleiding, verzorging, behandeling Voor mensen met somatische problemen/lichamelijke beperkingen (deels reactivering) 01-01-1900
12204 OB-DAG2.4 Dagprogramma met accent op geïntegreerde begeleiding, verzorging, behandeling Voor mensen met psychogeriatrische problematiek (gevorderde dementie); of niet stabiele psychische stoornis, ernstig verstandelijke handicap, gericht op beleving en meedoen 01-01-1900
12205 OB-DAG2.5 Dagprogramma voor personen met zeer intensieve begeleidingsbehoefte en voortdurende bescherming Gerelateerd aan ernstig probleemgedrag, ernstige psychische problematiek, probleem van 'veiligheid' 01-01-1900
12761 1ggz C 01-01-1900
12763 2ggz C 01-01-1900
12765 3ggz C 01-01-1900
12767 4ggz B 01-01-1900
12769 5ggz B 01-01-1900
12771 6ggz B 01-01-1900
12773 7ggz B 01-01-1900
12780 1lvg 01-01-1900
12781 2lvg 01-01-1900
12782 3lvg 01-01-1900
12783 4lvg 01-01-1900
12784 5lvg 01-01-1900
12790 1sglvg 01-01-1900
12801 1vg 01-01-1900
12803 2vg 01-01-1900
12805 3vg 01-01-1900
12807 4vg 01-01-1900
12809 5vg 01-01-1900
12811 6vg 01-01-1900
12813 7vg 01-01-1900
12821 1lg 01-01-1900
12823 2lg 01-01-1900
12825 3lg 01-01-1900
12827 4lg 01-01-1900
12829 5lg 01-01-1900
12831 6lg 01-01-1900
12833 7lg 01-01-1900
12841 1ZGvis 01-01-1900
12843 2ZGvis 01-01-1900
12845 3ZGvis 01-01-1900
12847 4ZGvis 01-01-1900
12849 5ZGvis 01-01-1900
12851 1ZGaud 01-01-1900
12853 2ZGaud 01-01-1900
12855 3ZGaud 01-01-1900
12857 4ZGaud 01-01-2009
12861 1ggz B 01-01-1900
12863 2ggz B 01-01-1900
12865 3ggz B 01-01-1900
12867 4ggz C 01-01-1900
12869 5ggz C 01-01-1900
12871 6ggz C 01-01-1900
19999 Ondersteunende begeleiding is niet gespecificeerd 01-01-1900
2---- = Huishoudelijke Verzorging 01-01-1900
21--- = HV Huishoudelijke Verzorging (FUNCTIE) 01-01-1900
211-- = HV Huishoudelijke werkzaamheden 01-01-1900
21101 HV1.1 Boodschappen voor het dagelijks leven doen 01-01-1900
21102 HV1.2 Maaltijden bereiden: broodmaaltijd 01-01-1900
21103 HV1.3 Maaltijden bereiden: warme maaltijd 01-01-1900
21104 HV1.4 Licht poetswerk in huis; kamers opruimen 01-01-1900
21105 HV1.5 Huis schoonmaken, stofzuigen, wc/badkamer reinigen 01-01-1900
21106 HV1.6 Kleding/linnengoed wassen ('de was doen') 01-01-1900
21107 HV1.7 Huishoudelijke spullen in orde houden (kleding, apparaten, etc) 01-01-1900
212-- = HV Organisatie van huishouding 01-01-1900
21201 HV2.1 Anderen in huishouden helpen met zelfverzorging 01-01-1900
21202 HV2.2 Anderen helpen bij bereiden maaltijden etc 01-01-1900
21203 HV2.3 Dagelijkse organisatie van het huishouden 01-01-1900
213-- = HV Hulp bij ontregelde huishouding, in verband met psychische stoornissen 01-01-1900
21301 HV3.1 Psychosociale begeleiding; tevens observeren 01-01-1900
21302 HV3.2 Advies, instructie, voorlichting (gericht op huishoudelijke verzorging) 01-01-1900
29999 Huishoudelijke verzorging is niet gespecificeerd 01-01-1900
3---- = Persoonlijke Verzorging 01-01-1900
31--- = PV Persoonlijke Verzorging (FUNCTIE) 01-01-1900
311-- = Pv Adl 01-01-1900
31101 PV1.1 Zich wassen: delen van lichaam of gehele lichaam ": delen van lichaam of gehele lichaam" verwijderd 01-01-2009
31102 PV1.2 Zich kleden: aankleden en uitkleden ": aankleden en uitkleden" verwijderd 01-01-2009
31103 PV1.3 In en uit bed gaan 01-01-1900
31104 PV1.4 Zich verplaatsen in zit- of lighouding (hulp bij beweging, houding) 01-01-1900
31105 PV1.5 Naar toilet gaan en zich reinigen c.q. incontinentiemateriaal verwisselen Aangevuld met "c.q. incontinentiemateriaal verwisselen" 01-01-2009
31106 PV1.6 Eten en drinken 01-01-1900
31107 PV1.7 Ondersteuning bij uitscheiding 01-01-2009
31108 PV1.8 Sondevoeding 01-01-2009
31109 PV1.9 Medicatie 01-01-2009
312-- = PV Andere zorg 01-01-1900
31201 PV2.1 Persoonlijke zorg voor tanden, haren, nagels, huid 01-01-1900
31202 PV2.2 Aanbrengen/verwijderen van ledemaatprothese Aangevuld met "/verwijderen" en "ledemaat" 01-01-2009
31203 PV2.3 Advies, instructie, voorlichting (verzorging) 01-01-1900 01-01-2009
31204 PV2.4 medicijnen klaarzetten en/of toedienen, toevoegen 01-01-1900 01-01-2009
31205 PV2.5 Aanleren en begeleiden van PV-activiteiten 01-01-2009
31750 1vv 01-01-1900
31751 2vv 01-01-1900
31752 3vv 01-01-1900
31753 4vv 01-01-1900
31754 5vv 01-01-1900
31755 6vv 01-01-1900
31756 7vv 01-01-1900
31757 8vv 01-01-1900
31758 9vv 01-01-1900
31759 10vv 01-01-1900
31760 1ggz C 01-01-1900
31761 1ggz C 01-01-1900
31762 2ggz C 01-01-1900
31763 2ggz C 01-01-1900
31764 3ggz C 01-01-1900
31765 3ggz C 01-01-1900
31766 4ggz B 01-01-1900
31767 4ggz B 01-01-1900
31768 5ggz B 01-01-1900
31769 5ggz B 01-01-1900
31770 6ggz B 01-01-1900
31771 6ggz B 01-01-1900
31772 7ggz B 01-01-1900
31773 7ggz B 01-01-1900
31780 1lvg 01-01-1900
31781 2lvg 01-01-1900
31782 3lvg 01-01-1900
31783 4lvg 01-01-1900
31784 5lvg 01-01-1900
31790 1sglvg 01-01-1900
31800 1vg 01-01-1900
31801 1vg 01-01-1900
31802 2vg 01-01-1900
31803 2vg 01-01-1900
31804 3vg 01-01-1900
31805 3vg 01-01-1900
31806 4vg 01-01-1900
31807 4vg 01-01-1900
31808 5vg 01-01-1900
31809 5vg 01-01-1900
31810 6vg 01-01-1900
31811 6vg 01-01-1900
31812 7vg 01-01-1900
31813 7vg 01-01-1900
31814 8vg 01-01-2011
31815 8vg 01-01-2011
31820 1lg 01-01-1900
31821 1lg 01-01-1900
31822 2lg 01-01-1900
31823 2lg 01-01-1900
31824 3lg 01-01-1900
31825 3lg 01-01-1900
31826 4lg 01-01-1900
31827 4lg 01-01-1900
31828 5lg 01-01-1900
31829 5lg 01-01-1900
31830 6lg 01-01-1900
31831 6lg 01-01-1900
31832 7lg 01-01-1900
31833 7lg 01-01-1900
31840 1ZGvis 01-01-1900
31841 1ZGvis 01-01-1900
31842 2ZGvis 01-01-1900
31843 2ZGvis 01-01-1900
31844 3ZGvis 01-01-1900
31845 3ZGvis 01-01-1900
31846 4ZGvis 01-01-1900
31847 4ZGvis 01-01-1900
31848 5ZGvis 01-01-1900
31849 5ZGvis 01-01-1900
31850 1ZGaud 01-01-1900
31851 1ZGaud 01-01-1900
31852 2ZGaud 01-01-1900
31853 2ZGaud 01-01-1900
31854 3ZGaud 01-01-1900
31855 3ZGaud 01-01-1900
31856 4ZGaud 01-01-2009
31857 4ZGaud 01-01-2009
31860 1ggz B 01-01-1900
31861 1ggz B 01-01-1900
31862 2ggz B 01-01-1900
31863 2ggz B 01-01-1900
31864 3ggz B 01-01-1900
31865 3ggz B 01-01-1900
31866 4ggz C 01-01-1900
31867 4ggz C 01-01-1900
31868 5ggz C 01-01-1900
31869 5ggz C 01-01-1900
31870 6ggz C 01-01-1900
31871 6ggz C 01-01-1900
39999 Persoonlijke verzorging is niet gespecificeerd 01-01-1900
4---- = Verpleging 01-01-1900
41--- = VP Verpleging (FUNCTIE) 01-01-1900
411-- = VP Verpleging 01-01-1900
41101 VP1.1 Verpleegtechnisch handelen 01-01-1900 01-01-2009
41102 VP1.2 Controle lichaamsfuncties 01-01-1900
41103 VP1.3 Wond- en/of stomaverzorging 01-01-1900
41104 VP1.4 Ondersteuning bij uitscheiding (katheter, etc.) Tekst "(katheter, etc.)" is vervallen 01-01-2009
41105 VP1.5 Medicatie Medicijnen klaarzetten en toedienen Tekst "Medicijnen klaarzetten en toedienen" is gewijzigd in "Medicatie" 01-01-2009
41106 VP1.6 Oefenen met persoon om zelf injecties te geven 01-01-1900 01-01-2009
41107 VP1.7 Verpleegkundige begeleiding bij omgaan met ziekte uitvoeren zelfzorg Tekst "omgaan met ziekte" vervangen door "uitvoeren zelfzorg" 01-01-2009
41108 VP1.8 Advies, instructie, voorlichting bij ziekte en gezondheid 01-01-1900 01-01-2009
41109 VP1.9 Aanleren van VP-activiteiten 01-01-2009
41110 VP1.10 Niet nader gespecificeerd verpleegkundig handelen 01-01-2009
412-- = VP Gespecialiseerde Verpleging 01-01-1900
41201 VP2.1 Gespecialiseerde verpleegkundig handelen Tekst "Gespecialiseerde" vervangen door "Gespecialiseerd" 01-01-2009
41202 VP2.2 Advies, instructie, voorlichting 01-01-1900 01-01-2009
413-- = VP Aanwezigheid i.v.m. palliatieve, terminale zorg 01-01-1900 01-01-2009
41301 VP3.1 Verpleegkundig begeleiding/ziekenverzorging; voortdurend aanwezig 01-01-1900 01-01-2009
41302 VP3.2 Verpleegkundig begeleiding/ziekenverzorging; veel langskomen per dd 01-01-1900 01-01-2009
414-- = VP Toezicht 01-01-1900
41401 VP4.1 Toezicht thuisbeademing bij kinderen tot 18 jaar 01-01-2009
41750 1vv 01-01-1900
41751 2vv 01-01-1900
41752 3vv 01-01-1900
41753 4vv 01-01-1900
41754 5vv 01-01-1900
41755 6vv 01-01-1900
41756 7vv 01-01-1900
41757 8vv 01-01-1900
41758 9vv 01-01-1900
41759 10vv 01-01-1900
41766 4ggz B 01-01-1900
41767 4ggz B 01-01-1900
41768 5ggz B 01-01-1900
41769 5ggz B 01-01-1900
41770 6ggz B 01-01-1900
41771 6ggz B 01-01-1900
41772 7ggz B 01-01-1900
41773 7ggz B 01-01-1900
41806 4vg 01-01-1900
41807 4vg 01-01-1900
41808 5vg 01-01-1900
41809 5vg 01-01-1900
41812 7vg 01-01-1900
41813 7vg 01-01-1900
41814 8vg 01-01-2011
41815 8vg 01-01-2011
41820 1lg 01-01-1900
41821 1lg 01-01-1900
41822 2lg 01-01-1900
41823 2lg 01-01-1900
41824 3lg 01-01-1900
41825 3lg 01-01-1900
41826 4lg 01-01-1900
41827 4lg 01-01-1900
41828 5lg 01-01-1900
41829 5lg 01-01-1900
41830 6lg 01-01-1900
41831 6lg 01-01-1900
41832 7lg 01-01-1900
41833 7lg 01-01-1900
41844 3ZGvis 01-01-1900
41845 3ZGvis 01-01-1900
41846 4ZGvis 01-01-1900
41847 4ZGvis 01-01-1900
41848 5ZGvis 01-01-1900
41849 5ZGvis 01-01-1900
41852 2ZGaud 01-01-1900
41853 2ZGaud 01-01-1900
41854 3ZGaud 01-01-1900
41855 3ZGaud 01-01-1900
41860 1ggz B 01-01-1900
41861 1ggz B 01-01-1900
41862 2ggz B 01-01-1900
41863 2ggz B 01-01-1900
41864 3ggz B 01-01-1900
41865 3ggz B 01-01-1900
41866 4ggz C 01-01-1900
41867 4ggz C 01-01-1900
41868 5ggz C 01-01-1900
41869 5ggz C 01-01-1900
41870 6ggz C 01-01-1900
41871 6ggz C 01-01-1900
49999 Verpleging is niet gespecificeerd 01-01-1900
5---- = Activerende begeleiding 01-01-1900
51--- = AB-ALG Activerende begeleiding Algemeen (FUNCTIE) 01-01-1900
511-- = AB-ALG in verband met psychische stoornissen 01-01-1900
51101 AB-ALG1.1 Case management GGZ (waar onder trajectbegeleiding naar een zo normaal mogelijk bestaan) 01-01-1900
51102 AB-ALG1.2 Psychiatrische thuiszorg (waar onder hulp bij het herkennen en/of voorkomen van psychische problemen) 01-01-1900
51103 AB-ALG1.3 Psychosociale gezinsbegeleiding (waar onder psycho-educatie) 01-01-1900
512-- = AB-ALG in verband met ernstige handicap kind 01-01-1900
51201 AB-ALG2.1 Pedagogische gezinsbegeleiding i.v.m. een lichamelijke handicap, verstandelijke handicap, zintuiglijke handicap 01-01-1900
51202 AB-ALG2.2 Intensieve orthopedagogische gezinsbegeleiding (tijdens delen van vier of meer dagen per week) 01-01-1900
51203 AB-ALG2.3 Opvoedingsondersteuning i.v.m. een (ernstige) auditieve en/of communicatieve handicap 01-01-1900
513-- = AB-ALG bij handicap volwassene/oudere: doelgericht verbeteren van functioneren 01-01-1900
51301 AB-ALG3.1 Training gericht op zelfstandig functioneren primair in verband met lichamelijke handicap 01-01-1900
51302 AB-ALG3.2 Training gericht op zelfstandig functioneren primair in relatie tot verstandelijke handicap 01-01-1900
51303 AB-ALG3.3 Training gericht op zelfstandig functioneren primair in verband met zintuiglijke handicap 01-01-1900
51752 3vv 01-01-1900
51753 4vv 01-01-1900
51754 5vv 01-01-1900
51755 6vv 01-01-1900
51756 7vv 01-01-1900
51757 8vv 01-01-1900
51758 9vv 01-01-1900
51759 10vv 01-01-1900
51762 2ggz 01-01-1900 01-01-2008
51763 2ggz 01-01-1900 01-01-2008
51764 3ggz 01-01-1900 01-01-2008
51765 3ggz 01-01-1900 01-01-2008
51766 4ggz B 01-01-1900
51767 4ggz B 01-01-1900
51768 5ggz B 01-01-1900
51769 5ggz B 01-01-1900
51770 6ggz B 01-01-1900
51771 6ggz B 01-01-1900
51772 7ggz B 01-01-1900
51773 7ggz B 01-01-1900
51780 1lvg 01-01-1900
51781 2lvg 01-01-1900
51782 3lvg 01-01-1900
51783 4lvg 01-01-1900
51784 5lvg 01-01-1900
51790 1sglvg 01-01-1900
51804 3vg 01-01-1900
51805 3vg 01-01-1900
51806 4vg 01-01-1900
51807 4vg 01-01-1900
51808 5vg 01-01-1900
51809 5vg 01-01-1900
51810 6vg 01-01-1900
51811 6vg 01-01-1900
51812 7vg 01-01-1900
51813 7vg 01-01-1900
51824 3lg 01-01-1900
51825 3lg 01-01-1900
51826 4lg 01-01-1900
51827 4lg 01-01-1900
51828 5lg 01-01-1900
51829 5lg 01-01-1900
51830 6lg 01-01-1900
51831 6lg 01-01-1900
51832 7lg 01-01-1900
51833 7lg 01-01-1900
51840 1ZGvis 01-01-1900
51841 1ZGvis 01-01-1900
51842 2ZGvis 01-01-1900
51843 2ZGvis 01-01-1900
51844 3ZGvis 01-01-1900
51845 3ZGvis 01-01-1900
51846 4ZGvis 01-01-1900
51847 4ZGvis 01-01-1900
51848 5ZGvis 01-01-1900
51849 5ZGvis 01-01-1900
51850 1ZGaud 01-01-1900
51851 1ZGaud 01-01-1900
51852 2ZGaud 01-01-1900
51853 2ZGaud 01-01-1900
51854 3ZGaud 01-01-1900
51855 3ZGaud 01-01-1900
51856 4ZGaud 01-01-2009
51857 4ZGaud 01-01-2009
51860 1ggz B 01-01-1900
51861 1ggz B 01-01-1900
51862 2ggz B 01-01-1900
51863 2ggz B 01-01-1900
51864 3ggz B 01-01-1900
51865 3ggz B 01-01-1900
52--- = AB-DAG Activerende begeleiding dagprogramma (FUNCTIE) 01-01-1900
521-- = AB-DAG in verband met psychische stoornissen 01-01-1900
52101 AB-DAG1.1 Dagactiviteit in stabiele situatie De cliënt streeft ernaar op afzienbare termijn (<1 jaar) over te gaan naar een zelfstandiger vorm van wonen met begeleiding 01-01-1900
52102 AB-DAG1.2 Dagactiviteit/rehabilitatie in een niet-stabiele cliëntsituatie Met periodiek terugkerende decompensatie, gericht op vermindering van psychiatrische problematiek en op aanleren vaardigheden 01-01-1900
52103 AB-DAG1.3 Dagactiviteit in situatie van manifeste psychiatrische problematiek Intensieve begeleiding en behandeling gericht op beheersbaar maken en terugdringen van de problematiek 01-01-1900
522-- = AB-DAG in verband met ernstige handicap kind 01-01-1900
52201 AB-DAG2.1 Dagprogramma met ontwikkelingsgerichte activiteiten Afgestemd op de leeftijdsfase en de beperking (waaronder enige verzorging van de persoon met handicap) 01-01-1900
52202 AB-DAG2.2 Dagprogramma met ontwikkelingsgerichte activiteiten voor ernstig-meervoudig gehandicapte kinderen (waaronder persoonlijke verzorg) 01-01-1900
52203 AB-DAG2.3 Dagprogramma met ontwikkelingsgerichte activiteiten voor kinderen met ernstig probleemgedrag 01-01-1900
523-- = AB-DAG in verband met SGLVG-jongeren en jongvolwassenen 01-01-1900
52301 AB-DAG3.1 Dagprogramma SGLVG voor personen die (tijdelijk) niet kunnen deelnemen aan gewone school of dagbesteding Gedurende een begrensde periode verblijft de cliënt in een omgeving waarin drie leefsferen (wonen, dagactiviteit, vrije tijd) geïntegreerd zijn. 01-01-1900
52302 AB-DAG3.2 Dagprogramma SGLVG voor personen die (tijdelijk) niet kunnen deelnemen aan gewone school of dagbesteding Behoefte aan opvang in een besloten setting. Tijdelijk verblijft de cliënt in een omgeving waarin drie leefsferen geïntegreerd zijn; met permanente beveiliging 01-01-1900
59999 Activerende begeleiding is niet gespecificeerd 01-01-1900
6---- = Behandeling 01-01-1900
61--- = BH-ALG Behandeling algemeen (buiten verblijf in een AWBZ-instelling) (FUNCTIE) 01-01-1900 30-09-2010
611-- = BH-ALG Inhoud en toegang 01-01-1900 30-09-2010
61100 BH-ALG1.0 Specifieke behandeling primair in verband met een somatische ziekte/aandoening 01-01-1900 30-09-2010
61200 BH-ALG2.0 Specifieke behandeling primair in verband met psychogeriatrische problematiek 01-01-1900 30-09-2010
61300 BH-ALG3.0 Specifieke behandeling primair in verband met psychiatrische aandoening/psychische stoornis 01-01-1900 30-09-2010
61400 BH-ALG4.0 Specifieke behandeling primair in verband met (ernstige) lichamelijke handicap 01-01-1900 30-09-2010
61500 BH-ALG5.0 Specifieke behandeling primair in verband met een (ernstige) verstandelijke handicap 01-01-1900 30-09-2010
61600 BH-ALG6.0 Specifieke behandeling primair in verband met een ernstige zintuiglijke handicap (auditief, visueel) 01-01-1900 30-09-2010
61700 BH-ALG7.0 Specifieke behandeling primair in verband met lichtere verstandelijke handicap en ernstige gedragsstoornissen 01-01-1900 30-09-2010
62--- = BH-VBF Behandeling met verblijf (FUNCTIE) 01-01-1900
621-- = BH-VBF (gekoppeld aan verblijf in een instelling) Inhoud en toegang 01-01-1900
62100 BH-VBF1.0 Specifieke en algemene behandeling primair in verband met een somatische ziekte/aandoening 01-01-1900
62200 BH-VBF2.0 Specifieke en algemene behandeling primair in verband met psychogeriatrische problematiek 01-01-1900
62300 BH-VBF3.0 Specifieke en algemene behandeling primair in verband met psychiatrische aandoening/psychische stoornis 01-01-1900
62400 BH-VBF4.0 Specifieke en algemene behandeling primair in verband met (ernstige) lichamelijke handicap 01-01-1900
62500 BH-VBF5.0 Specifieke en algemene behandeling primair in verband met een (ernstige) verstandelijke handicap 01-01-1900
62600 BH-VBF6.0 Specifieke en algemene behandeling primair in verband met een ernstige zintuiglijke handicap (auditief, visueel) 01-01-1900
62700 BH-VBF7.0 Specifieke en algemene behandeling in verband met lichtere verstandelijke handicap en ernstige gedragsstoornissen 01-01-1900
62752 3vv 01-01-1900
62753 4vv 01-01-1900
62754 5vv 01-01-1900
62755 6vv 01-01-1900
62756 7vv 01-01-1900
62757 8vv 01-01-1900
62758 9vv 01-01-1900
62759 10vv 01-01-1900
62766 4ggz B 01-01-1900
62767 4ggz B 01-01-1900
62768 5ggz B 01-01-1900
62769 5ggz B 01-01-1900
62770 6ggz B 01-01-1900
62771 6ggz B 01-01-1900
62772 7ggz B 01-01-1900
62773 7ggz B 01-01-1900
62780 1lvg 01-01-1900
62781 2lvg 01-01-1900
62782 3lvg 01-01-1900
62783 4lvg 01-01-1900
62784 5lvg 01-01-1900
62790 1sglvg 01-01-1900
62804 3vg 01-01-1900
62805 3vg 01-01-1900
62806 4vg 01-01-1900
62807 4vg 01-01-1900
62808 5vg 01-01-1900
62809 5vg 01-01-1900
62810 6vg 01-01-1900
62811 6vg 01-01-1900
62812 7vg 01-01-1900
62813 7vg 01-01-1900
62814 8vg 01-01-2011
62815 8vg 01-01-2011
62824 3lg 01-01-1900