COD743-VEK2 Activiteitcode

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
Activiteitcode

ID
COD743-VEK2

Beschrijving
Gecodeerde aanduiding van een concreet uit te voeren handeling of set van handelingen die (samen met andere activiteiten) de geïndiceerde functie vorm en inhoud geeft.

Publicatiedatum   
20-05-2015

Technisch beheer   
ZIN

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
11101 OB-ALG1.1 Problemen oplossen, besluiten nemen en gevolgen inschatten 01-01-2008
11102 OB-ALG1.2 Initiëren en uitvoeren eenvoudige taken (bv. eten maken, de was doen) 01-01-2008
11103 OB-ALG1.3 Initiëren en uitvoeren complexe taken (bv. werkritme) 01-01-2008
11104 OB-ALG1.4 Dagelijkse routine regelen: structuur in dagindeling 01-01-2008
11105 OB-ALG1.5 Dagelijkse bezigheden: activiteiten plannen/uitvoeren 01-01-2008
11201 OB-ALG2.1 Kunnen lezen, schrijven en rekenen 01-01-2008
11202 OB-ALG2.2 Zelf geld beheren, weten hoe je iets koopt en betaalt 01-01-2008
11203 OB-ALG2.3 Zelf allerlei administratieve zaken afhandelen 01-01-2008
11204 OB-ALG2.4 Zich redden bij het gebruik van openbaar vervoer 01-01-2008
11205 OB-ALG2.5 Zich redden in winkels, postkantoor, bank, enzovoorts 01-01-2008
11301 OB-ALG3.1 Communicatie: begrijpen wat anderen zeggen 01-01-2008
11302 OB-ALG3.2 Communicatie: zich begrijpelijk maken naar anderen 01-01-2008
11303 OB-ALG3.3 Communicatie: een gesprek voeren 01-01-2008
11304 OB-ALG3.4 Hulpmiddelen voor communicatie gebruiken (tel., computer etc.) 01-01-2008
11401 OB-ALG4.1 Oriëntatie in tijd: weten welke dag het is 01-01-2008
11402 OB-ALG4.2 Oriëntatie naar plaats: weten waar je bent 01-01-2008
11403 OB-ALG4.3 Oriëntatie in ruimte: de weg vinden in huis en omgeving 01-01-2008
11404 OB-ALG4.4 Oriëntatie in persoon: weten wie je bent, wie anderen zijn 01-01-2008
11501 OB-ALG5.1 Verminderen langdurige belasting bij gezinsleden die veel informele zorg geven aan de persoon met chronische ziekte of beperkingen 01-01-2008
12101 OB-DAG1.01 Dagprogramma voor persoon met begeleidingsbehoefte, (i.r.t. PSY, VG, ZG) die redelijk zelfstandig bezig kunnen zijn. Gericht op producten maken, diensten leveren, voorkomen terugval in vaardigheden 01-01-2008
12102 OB-DAG1.02 Dagprogramma voor personen met begeleidingsbehoefte (i.r.t. PSY, VG, ZG) die slechts beperkte tijd zelfstandig bezig kunnen zijn. Accent op expressieve bezigheden 01-01-2008
12103 OB-DAG1.03 Dagprogramma voor personen met intensieve begeleidingsbehoefte (PSY, VG, ZG) die voortdurende aandacht behoeven. Gericht op beleving, meedoen aan bezigheden. 01-01-2008
12104 OB-DAG1.04 Dagprogramma i.r.t. intensieve begeleidingsbehoefte en verzorgingsbehoefte (ernstige meervoudige beperkingen). Gericht op beleving en meedoen aan bezigheden, ook persoonlijke verzorging tijdens dagactiviteit 01-01-2008
12105 OB-DAG1.05 Dagprogramma voor personen met zeer intensieve begeleidingsbehoefte (PSY, VG) Voortdurende bescherming (ernstig probleemgedrag, ernstige psychische problematiek) met structuurbiedende dagindeling: ook veel aandacht voor veiligheid 01-01-2008
12106 OB-DAG1.06 Dagprogramma voor personen met voornamelijk fysieke beperkingen (SOM, LG) Gericht op arbeidsmatig werken en vaardigheidstraining, tegelijk weinig verzorging 01-01-2008
12107 OB-DAG1.07 Dagprogramma voor persoon met ernstige fysieke beperkingen (SOM, LG) Gericht op 'arbeidsmatig werken' en vaardigheidstraining, tegelijk veel verzorging. 01-01-2008
12108 OB-DAG1.08 Dagprogramma voor personen met ernstige fysieke beperkingen (SOM, LG) Bezigheid, sociaalrecreatieve activiteit, vaardigheidstraining, uitgebreide begeleiding, weinig verzorging 01-01-2008
12109 OB-DAG1.09 Dagprogramma bij ernstige fysieke beperkingen (SOM, LG) Bezigheid, sociaalrecreatieve activiteit, vaardigheidstraining, uitgebreide begeleiding en veel verzorging 01-01-2008
12110 OB-DAG1.10 Dagprogramma voor mensen met complexe lichamelijke en/of zintuiglijke beperkingen Voornamelijk individuele begeleiding bij dagbesteding is nodig 01-01-2008
12201 OB-DAG2.1 Dagprogramma met accent op begeleiding (eventueel lichte verzorging) gericht op bezigheid of sociaalrecreatieve activiteiten. 01-01-2008
12202 OB-DAG2.2 Dagprogramma met accent op uitgebreide begeleiding Tevens enige verzorging gericht op bezigheden en bijhouden van vaardigheden (bijv. personen met CVA, lichtere dementie, stabiele psychische stoornis). 01-01-2008
12203 OB-DAG2.3 Dagprogramma met accent op geïntegreerde begeleiding, verzorging, behandeling Voor mensen met somatische problemen/lichamelijke beperkingen (deels reactivering) 01-01-2008
12204 OB-DAG2.4 Dagprogramma met accent op geïntegreerde begeleiding, verzorging, behandeling Voor mensen met psychogeriatrische problematiek (gevorderde dementie); of niet stabiele psychische stoornis, ernstig verstandelijke handicap, gericht op beleving en meedoen 01-01-2008
12205 OB-DAG2.5 Dagprogramma voor personen met zeer intensieve begeleidingsbehoefte en voortdurende bescherming Gerelateerd aan ernstig probleemgedrag, ernstige psychische problematiek, probleem van 'veiligheid' 01-01-2008
19999 Ondersteunende begeleiding is niet gespecificeerd 01-01-2008
21101 HV1.1 Boodschappen voor het dagelijks leven doen 01-01-2008
21102 HV1.2 Maaltijden bereiden: broodmaaltijd 01-01-2008
21103 HV1.3 Maaltijden bereiden: warme maaltijd 01-01-2008
21104 HV1.4 Licht poetswerk in huis; kamers opruimen 01-01-2008
21105 HV1.5 Huis schoonmaken, stofzuigen, wc/badkamer reinigen 01-01-2008
21106 HV1.6 Kleding/linnengoed wassen ('de was doen') 01-01-2008
21107 HV1.7 Huishoudelijke spullen in orde houden (kleding, apparaten, etc) 01-01-2008
21201 HV2.1 Anderen in huishouden helpen met zelfverzorging 01-01-2008
21202 HV2.2 Anderen helpen bij bereiden maaltijden etc 01-01-2008
21203 HV2.3 Dagelijkse organisatie van het huishouden 01-01-2008
21301 HV3.1 Psychosociale begeleiding; tevens observeren 01-01-2008
21302 HV3.2 Advies, instructie, voorlichting (gericht op huishoudelijke verzorging) 01-01-2008
29999 Huishoudelijke verzorging is niet gespecificeerd 01-01-2008
31101 PV1.1 Zich wassen: delen van lichaam of gehele lichaam 01-01-2009
31102 PV1.2 Zich kleden: aankleden en uitkleden 01-01-2009
31103 PV1.3 In en uit bed gaan 01-01-2008
31104 PV1.4 Zich verplaatsen in zit- of lighouding (hulp bij beweging, houding) 01-01-2008
31105 PV1.5 Naar toilet gaan en zich reinigen c.q. incontinentiemateriaal verwisselen 01-01-2009
31106 PV1.6 Eten en drinken 01-01-2008
31107 PV1.7 Ondersteuning bij uitscheiding 01-01-2009
31108 PV1.8 Sondevoeding 01-01-2009
31109 PV1.9 Medicatie 01-01-2009
31201 PV2.1 Persoonlijke zorg voor tanden, haren, nagels, huid 01-01-2008
31202 PV2.2 Aanbrengen/verwijderen van ledemaatprothese 01-01-2009
31203 PV2.3 Advies, instructie, voorlichting (verzorging) 01-01-2008 01-10-2008
31204 PV2.4 medicijnen klaarzetten en/of toedienen, toevoegen 01-01-2008 01-10-2008
31205 PV2.5 Aanleren en begeleiden van PV-activiteiten 01-01-2009
39999 Persoonlijke verzorging is niet gespecificeerd 01-01-2008
41101 VP1.1 Verpleegtechnisch handelen 01-01-2008 01-10-2008
41102 VP1.2 Controle lichaamsfuncties 01-01-2008
41103 VP1.3 Wond- en/of stomaverzorging 01-01-2008
41104 VP1.4 Ondersteuning bij uitscheiding (katheter, etc.) 01-01-2009
41105 VP1.5 Medicatie Medicijnen klaarzetten en toedienen 01-01-2009
41106 VP1.6 Oefenen met persoon om zelf injecties te geven 01-01-2008 01-10-2008
41107 VP1.7 Verpleegkundige begeleiding bij omgaan met ziekte uitvoeren zelfzorg 01-01-2009
41108 VP1.8 Advies, instructie, voorlichting bij ziekte en gezondheid 01-01-2008 01-10-2008
41109 VP1.9 Aanleren van VP-activiteiten 01-01-2009
41110 VP1.10 Niet nader gespecificeerd verpleegkundig handelen 01-01-2009
41201 VP2.1 Gespecialiseerde verpleegkundig handelen 01-01-2009
41202 VP2.2 Advies, instructie, voorlichting 01-01-2008 01-10-2008
41301 VP3.1 Verpleegkundig begeleiding/ziekenverzorging; voortdurend aanwezig 01-01-2008 01-10-2008
41302 VP3.2 Verpleegkundig begeleiding/ziekenverzorging; veel langskomen per dd 01-01-2008 01-10-2008
41401 VP4.1 Toezicht thuisbeademing bij kinderen tot 18 jaar 01-01-2009
49999 Verpleging is niet gespecificeerd 01-01-2008
51101 AB-ALG1.1 Case management GGZ (waar onder trajectbegeleiding naar een zo normaal mogelijk bestaan) 01-01-2008
51102 AB-ALG1.2 Psychiatrische thuiszorg (waar onder hulp bij het herkennen en/of voorkomen van psychische problemen) 01-01-2008
51103 AB-ALG1.3 Psychosociale gezinsbegeleiding (waar onder psycho-educatie) 01-01-2008
51201 AB-ALG2.1 Pedagogische gezinsbegeleiding i.v.m. een lichamelijke handicap, verstandelijke handicap, zintuiglijke handicap 01-01-2008
51202 AB-ALG2.2 Intensieve orthopedagogische gezinsbegeleiding (tijdens delen van vier of meer dagen per week) 01-01-2008
51203 AB-ALG2.3 Opvoedingsondersteuning i.v.m. een (ernstige) auditieve en/of communicatieve handicap 01-01-2008
51301 AB-ALG3.1 Training gericht op zelfstandig functioneren primair in verband met lichamelijke handicap 01-01-2008
51302 AB-ALG3.2 Training gericht op zelfstandig functioneren primair in relatie tot verstandelijke handicap 01-01-2008
51303 AB-ALG3.3 Training gericht op zelfstandig functioneren primair in verband met zintuiglijke handicap 01-01-2008
52101 AB-DAG1.1 Dagactiviteit in stabiele situatie De cliënt streeft ernaar op afzienbare termijn (<1 jaar) over te gaan naar een zelfstandiger vorm van wonen met begeleiding 01-01-2008
52102 AB-DAG1.2 Dagactiviteit/rehabilitatie in een niet-stabiele cliëntsituatie Met periodiek terugkerende decompensatie, gericht op vermindering van psychiatrische problematiek en op aanleren vaardigheden 01-01-2008
52103 AB-DAG1.3 Dagactiviteit in situatie van manifeste psychiatrische problematiek Intensieve begeleiding en behandeling gericht op beheersbaar maken en terugdringen van de problematiek 01-01-2008
52201 AB-DAG2.1 Dagprogramma met ontwikkelingsgerichte activiteiten Afgestemd op de leeftijdsfase en de beperking (waaronder enige verzorging van de persoon met handicap) 01-01-2008
52202 AB-DAG2.2 Dagprogramma met ontwikkelingsgerichte activiteiten voor ernstig-meervoudig gehandicapte kinderen (waaronder persoonlijke verzorg) 01-01-2008
52203 AB-DAG2.3 Dagprogramma met ontwikkelingsgerichte activiteiten voor kinderen met ernstig probleemgedrag 01-01-2008
52301 AB-DAG3.1 Dagprogramma SGLVG voor personen die (tijdelijk) niet kunnen deelnemen aan gewone school of dagbesteding Gedurende een begrensde periode verblijft de cliënt in een omgeving waarin drie leefsferen (wonen, dagactiviteit, vrije tijd) geïntegreerd zijn. 01-01-2008
52302 AB-DAG3.2 Dagprogramma SGLVG voor personen die (tijdelijk) niet kunnen deelnemen aan gewone school of dagbesteding Behoefte aan opvang in een besloten setting. Tijdelijk verblijft de cliënt in een omgeving waarin drie leefsferen geïntegreerd zijn; met permanente beveiliging 01-01-2008
59999 Activerende begeleiding is niet gespecificeerd 01-01-2008
61100 BH-ALG1.0 Specifieke behandeling primair in verband met een somatische ziekte/aandoening 01-01-2008 01-10-2010
61200 BH-ALG2.0 Specifieke behandeling primair in verband met psychogeriatrische problematiek 01-01-2008 01-10-2010
61300 BH-ALG3.0 Specifieke behandeling primair in verband met psychiatrische aandoening/psychische stoornis 01-01-2008 01-10-2010
61400 BH-ALG4.0 Specifieke behandeling primair in verband met (ernstige) lichamelijke handicap 01-01-2008 01-10-2010
61500 BH-ALG5.0 Specifieke behandeling primair in verband met een (ernstige) verstandelijke handicap 01-01-2008 01-10-2010
61600 BH-ALG6.0 Specifieke behandeling primair in verband met een ernstige zintuiglijke handicap (auditief, visueel) 01-01-2008 01-10-2010
61700 BH-ALG7.0 Specifieke behandeling primair in verband met lichtere verstandelijke handicap en ernstige gedragsstoornissen 01-01-2008 01-10-2010
62100 BH-VBF1.0 Specifieke en algemene behandeling primair in verband met een somatische ziekte/aandoening 01-01-2008
62200 BH-VBF2.0 Specifieke en algemene behandeling primair in verband met psychogeriatrische problematiek 01-01-2008
62300 BH-VBF3.0 Specifieke en algemene behandeling primair in verband met psychiatrische aandoening/psychische stoornis 01-01-2008
62400 BH-VBF4.0 Specifieke en algemene behandeling primair in verband met (ernstige) lichamelijke handicap 01-01-2008
62500 BH-VBF5.0 Specifieke en algemene behandeling primair in verband met een (ernstige) verstandelijke handicap 01-01-2008
62600 BH-VBF6.0 Specifieke en algemene behandeling primair in verband met een ernstige zintuiglijke handicap (auditief, visueel) 01-01-2008
62700 BH-VBF7.0 Specifieke en algemene behandeling in verband met lichtere verstandelijke handicap en ernstige gedragsstoornissen 01-01-2008
63100 BH-IND1.0 Aanvullende functionele diagnostiek 01-01-2009
63200 BH-IND2.0 Behandeling gericht op herstel en/of aanleren van vaardigheden of gedrag 01-01-2009
63300 BH-IND3.0 Medebehandeling 01-01-2009
63400 BH-IND4.0 Continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM) 01-01-2009
63500 BH-IND5.0 Consultatie 01-01-2009
63999 Behandeling individueel niet nader gespecificeerd 01-01-2009
64999 Behandeling in groepsverband niet nader gespecificeerd 01-01-2009
69999 Behandeling is niet gespecificeerd 01-01-2008
71100 VB-TYD1.0 Tijdelijk verblijf van een thuiswonend chronisch ziek of gehandicapt kind (<20) Met beperkingen op gebieden van sociale redzaamheid, mobiliteit en/of persoonlijke zorg; met verblijf tijdens (af en toe) een weekend of een dag door de week ter verlichting van informele zorg 01-01-2008
71200 VB-TYD2.0 Kortdurende opname van een thuiswonend chronisch ziek of gehandicapt kind (<20) Met beperkingen op gebieden van sociale redzaamheid, mobiliteit en/of persoonlijke zorg; in verband met tijdelijke afwezigheid van informele zorger(s), in de vorm van 'vakantieopvang' 01-01-2008
71300 VB-TYD3.0 Tijdelijk verblijf in een instelling in de vorm van enige nachten per week Voor begeleiding, verzorging, verpleging (bestemd voor volwassen of oudere persoon die overigens thuis woont) 01-01-2008
71400 VB-TYD4.0 Kortdurende opname in een intramurale instelling (doorgaans ten hoogste .. weken) T.b.v. thuiswonende volwassen of oudere persoon met omvangrijk beperkingen, in verband met de tijdelijke afwezigheid van centrale informele zorger(s) of hun tijdelijk onvermogen tot die zorg 01-01-2008
71500 VB-TYD5.0 Kortdurend verblijf in een unit voor palliatieve zorg in terminale fase bij mensen met complexe problematiek De zorg is doorgaans begrensd tot een periode van maximaal 12 weken 01-01-2008
71600 VB-TYD6.0 Kortdurend verblijf (<12 weken), tezamen met onder meer behandeling Voor mensen met een ernstige beperking/handicap, gericht op reactivering en reïntegratie (doelgerichte verbetering in een route naar zelfstandig functioneren) 01-01-2008
72100 VB-LDU1.0 Langdurig verblijf primair in relatie tot somatische ziekte/aandoening 01-01-2008
72200 VB-LDU2.0 Langdurig verblijf primair in relatie tot psychogeriatrische problematiek 01-01-2008
72300 VB-LDU3.0 Langdurig verblijf primair in relatie tot psychiatrische problematiek, psychische stoornis 01-01-2008
72400 VB-LDU4.0 Langdurig verblijf primair in verband met een (ernstige) lichamelijke handicap 01-01-2008
72500 VB-LDU5.0 Langdurig verblijf primair in verband met (ernstige) verstandelijke handicap 01-01-2008
72600 VB-LDU6.0 Langdurig verblijf primair in verband met (ernstige) zintuiglijke handicap (auditief, visueel) 01-01-2008
72700 VB-LDU7.0 Langdurig verblijf in verband met (lichtere) verstandelijke handicap en ernstige gedragsstoornissen 01-01-2008
79999 Verblijf is niet gespecificeerd. 01-01-2008
81001 BG-IND0.1 Aanbrengen van structuur cq voeren van regie 01-01-2009
81002 BG-IND0.2 Ondersteuning bij praktische handelingen/vaardigheden 01-01-2009
81003 BG-IND0.3 Toezicht 01-01-2009
81004 BG-IND0.4 Oefenen 01-01-2009
82101 BG-GRP1.01 Dagprogramma voor persoon met begeleidingsbehoefte, (i.r.t. PSY, VG, ZG) die redelijk zelfstandig bezig kunnen zijn. 01-01-2009 01-10-2010
82102 BG-GRP1.02 Dagprogramma voor personen met begeleidingsbehoefte (i.r.t. PSY, VG, ZG) die slechts beperkte tijd zelfstandig bezig kunnen zijn. 01-01-2009 01-10-2010
82103 BG-GRP1.03 Dagprogramma voor personen met intensieve begeleidingsbehoefte (PSY, VG, ZG) die voortdurende aandacht behoeven. 01-01-2009 01-10-2010
82104 BG-GRP1.04 Dagprogramma i.r.t. intensieve begeleidingsbehoefte en verzorgingsbehoefte (ernstige meervoudige beperkingen). 01-01-2009 01-10-2010
82105 BG-GRP1.05 Dagprogramma voor personen met zeer intensieve begeleidingsbehoefte (PSY, VG) en voortdurende bescherming (ernstig probleemgedrag 01-01-2009 01-10-2010
82106 BG-GRP1.06 Dagprogramma voor personen met voornamelijk fysieke beperkingen (SOM, LG), gericht op arbeidsmatig werken en vaardigheidstraining 01-01-2009 01-10-2010
82107 BG-GRP1.07 Dagprogramma voor persoon met ernstige fysieke beperkingen (SOM, LG), gericht op 'arbeidsmatig werken' en vaardigheidstraining, tegelijk veel verzorging. 01-01-2009 01-10-2010
82108 BG-GRP1.08 Dagprogramma voor personen met ernstige fysieke beperkingen (SOM, LG), bezigheid, sociaalrecreatieve activiteit, vaardigheidstraining, uitgebreide begeleiding, weinig verzorging. 01-01-2009 01-10-2010
82109 BG-GRP1.09 Dagprogramma bij ernstige fysieke beperkingen (SOM, LG), bezigheid, sociaalrecreatieve activiteit, vaardigheidstraining, uitgebreide begeleiding en veel verzorging. 01-01-2009 01-10-2010
82110 BG-GRP1.10 Dagprogramma voor mensen met zodanig complexe lichamelijke en/of zintuiglijke beperkingen dat voornamelijk individuele begeleiding bij dagbesteding nodig is. 01-01-2009 01-10-2010
82201 BG-GRP2.1 Dagprogramma met accent op begeleiding (eventueel lichte verzorging) gericht op bezigheid of sociaalrecreatieve activiteiten. 01-01-2009 01-10-2010
82202 BG-GRP2.2 Dagprogramma met accent op uitgebreide begeleiding, tevens enige verzorging gericht op bezigheden en bijhouden van vaardigheden (bijv. personen met CVA, lichtere dementie, stabiele psychische stoornis). 01-01-2009 01-10-2010
82203 BG-GRP2.3 Dagprogramma met accent op geïntegreerde begeleiding, verzorging, behandeling voor mensen met somatische problemen/ lichamelijke beperkingen (deels reactivering) 01-01-2009 01-10-2010
82204 BG-GRP2.4 Dagprogramma met accent op geïntegreerde begeleiding, verzorging, behandeling voor mensen met psychogeriatrische problematiek (gevorderde dementie); of niet stabiele psychische stoornis, ernstig verstandelijke handicap, gericht op beleving en meedoen 01-01-2009 01-10-2010
82205 BG-GRP2.5 Dagprogramma voor personen met zeer intensieve begeleidingsbehoefte en voortdurende bescherming (gerelateerd aan ernstig probleemgedrag, ernstige psychische problematiek, probleem van 'veiligheid') 01-01-2009 01-10-2010
82311 BG-GRP1.1 Dagactiviteit in stabiele situatie waarbij de cliënt ernaar streeft op afzienbare termijn (<1 jaar) over te gaan naar een zelfstandiger vorm van wonen met begeleiding 01-01-2009 01-10-2010
82312 BG-GRP1.2 Dagactiviteit/rehabilitatie in een niet-stabiele cliëntsituatie met periodiek terugkerende decompensatie, gericht op vermindering van psychiatrische problematiek en op aanleren vaardigheden 01-01-2009 01-10-2010
82313 BG-GRP1.3 Dagactiviteit in situatie van manifeste psychiatrische problematiek; intensieve begeleiding en behandeling gericht op beheersbaar maken en terugdringen van de problematiek. 01-01-2009 01-10-2010
82321 BG-GRP2.1 Dagprogramma met ontwikkelingsgerichte activiteiten die zijn afgestemd op de leeftijdsfase en de beperking (waaronder enige verzorging van de persoon met handicap) 01-01-2009 01-10-2010
82322 BG-GRP2.2 Dagprogramma met ontwikkelingsgerichte activiteiten voor ernstig- meervoudig gehandicapte kinderen (waaronder persoonlijke verzorging) 01-01-2009 01-10-2010
82323 BG-GRP2.3 Dagprogramma met ontwikkelingsgerichte activiteiten voor kinderen met ernstig probleemgedrag 01-01-2009 01-10-2010
82331 BG-GRP3.1 Dagprogramma SGLVG voor personen die (tijdelijk) niet kunnen deelnemen aan gewone school of dagbesteding 01-01-2009 01-10-2010
82332 BG-GRP3.2 Dagprogramma SGLVG voor personen die (tijdelijk) niet kunnen deelnemen aan gewone school of dagbesteding en die opvang in een besloten setting behoeven. 01-01-2009 01-10-2010
82401 BG-GRP4.01 Het bieden van een dagprogramma met als doel al dan niet aangepaste vormen van arbeid of school. 01-01-2009
82402 BG-GRP4.02 Bieden van activiteiten met als doel een andersoortige vorm van dagstructurering dan arbeid of school en tevens zelfredzaamheid en cognitieve capaciteiten en vaardigheden zoveel mogelijk te handhaven en/of gedragsproblematiek te reguleren. 01-01-2009
82501 BG-GRP5.01 Toezicht in een instelling gedurende de dag. 01-01-2009
82502 BG-GRP5.02 Toezicht in een instelling gedurende de nacht. 01-01-2009
82999 Begeleiding in groepsverband niet nader gespecificeerd 01-01-2009
89999 Begeleiding is niet gespecificeerd 01-01-2009
91999 ADL is niet nader gespecificeerd 01-01-2012

3. Gebruikt in standaarden

ID
Naam
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de specifieke pagina staat de naam van het gekozen item en de inhoudsopgave van de pagina. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.

Inhoud pagina’s codelijsten:
  1. Identificatie codelijst
  2. Inhoud codelijst
  3. Gebruikt in standaarden