COD059-ZN Foutcode enof code weigering (01)

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
Foutcode enof code weigering (01)

ID
COD059-ZN

Beschrijving
Gecodeerde aanduiding van de reden van afkeuring van 1 (of meer) detailregel(s). De foutcode heeft betrekking op het gegeven in het bijbehorende rubrieknummer.

Publicatiedatum   
19-06-2007

Technisch beheer   
VEKT

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
0 Algemeen 000-099 01-01-1900
0-- Algemeen 000-099 01-01-1900
001 Waarde rubriek: ten onrechte niet gevuld 01-01-1900
002 Waarde rubriek: ten onrechte ingevuld 01-01-1900
003 Waarde rubriek: niet numeriek 01-01-1900
004 Waarde rubriek: niet alfabetisch 01-01-1900
005 Waarde rubriek: onder minimum 01-01-1900
006 Waarde rubriek: boven maximum 01-01-1900
007 Waarde rubriek: ongeldig 01-01-1900
008 Niet correct 01-01-1900
009 Niet acceptabel 01-01-1900
051 Onjuiste datum: onbestaanbare datum 01-01-1900
052 Onjuiste datum: datum valt vroeger dan is toegestaan 01-01-1900
053 Onjuiste datum: datum valt later dan is toegestaan 01-01-1900
054 Onjuiste datum: begindatum en einddatum corresponderen niet met elkaar 01-01-1900
1-- -Verzekerde- 100-159 01-01-1900
100 Niet verzekerd 01-01-1900
101 Niet verzekerd voor de hoofdverzekering 01-01-1900
102 Niet verzekerd voor de aanvullende verzekering 01-01-1900
103 Niet verzekerd voor de AWBZ 01-01-1900
104 Patiënt is niet gedurende de gehele periode verzekerd, correctie uitgevoerd 01-01-1900
105 Verzekerde is overgegaan naar een particuliere ziektekostenverzekering 01-01-1900
106 Verzekerde is overgegaan op ziekenfonds 01-01-1900
107 Verzekerde is overgegaan naar de AWBZ 01-01-1900
108 Niet bekend 01-01-1900
109 Verzekerde heeft geen verzekeringsrechten op behandeldatum/data (opgeschort) 01-01-1900
120 Geboortedatum komt niet overeen met verzekeringsnummer (verzekerde gegevens) 01-01-1900
121 Valt voor de geboortedatum 01-01-1900
122 Naam verzekerde is niet in overeenstemming met verzekeringsnummer 01-01-1900
123 Adresgegeven is niet in overeenstemming met verzekeringsnummer 01-01-1900
124 Werknemer was op de betreffende datum niet verzekerd 01-01-1900
125 Verzekerde heeft geen verzekeringsrechten, afwijkende gegevens In geval van werkgevers: komt al voor in verzekerdenbestand 01-01-1900
126 Verzekerde is verzekerd, afwijkende gegevens In geval van werkgevers: Datum moet in het verleden liggen 01-01-1900
127 Leeftijd moet ouder zijn dan 16 jaar 01-01-1900
128 Klopt niet met overige naw-gegevens 01-01-1900
129 De werknemer is niet aangemeld op baisis van dit dienstverband of deze uitkering 01-01-1900
130 Einde dienstverband moet liggen na ingangsdatum 01-01-1900
140 Cliënt is niet verzekerd wegens overlijden 01-01-1900
159 Verzekerde is verzekerd (accoord) 01-01-1900
16- -Zorgverlener- 160-199 01-01-1900
160 Niet bekend als zorgverlener 01-01-1900
161 Geen zorgverlener op behandelingsdatum 01-01-1900
162 Zorgverlener hiervoor niet erkend of bevoegd 01-01-1900
163 Geen zorgverlener op datum toestemmingsaanvraag 01-01-1900
164 Behandeling/verrichting niet toegestaan in uw praktijk 01-01-1900
2-- -Zorg- 200-349 01-01-1900
200 Voldoet niet aan de normen voor deze behandeling/verrichting 01-01-1900
201 Niet toegestaan voor deze verrichting 01-01-1900
202 Niet toegestaan i.v.m. leeftijd patiënt 01-01-1900
203 Verwijzing of voorschrift niet aanwezig 01-01-1900
204 Zorgverleningstermijn ligt buiten de indientermijn van de declaratie 01-01-1900
205 Wachttijd nog niet voorbij 01-01-1900
206 Plaats behandeling niet akkoord 01-01-1900
207 Diagnosecode niet bekend 01-01-1900
208 Behandelingcode/verrichtingencode niet bekend 01-01-1900
209 Aantal behandelingen/verrichtingen niet akkoord 01-01-1900
210 Artikelcode niet bekend 01-01-1900
35- -Declaraties- 350-499 01-01-1900
350 Niet in overeenstemming met geregistreerde declaraties 01-01-1900
351 Verkeerd tarief gehanteerd 01-01-1900
352 Reeds gedeclareerd 01-01-1900
353 Niet declarabel voor de opgegeven waarde 01-01-1900
354 Gebruik van eigen apparatuur niet declarabel 01-01-1900
355 Niet declarabel; valt onder abonnementstarief 01-01-1900
356 Maximum te claimen bedrag of aantal voor deze verrichting is al gedeclareerd 01-01-1900
357 Declaratie is te laat ingediend 01-01-1900
358 Eigen bijdrage ten onrechte ingehouden 01-01-1900
359 Eigen bijdrage ten onrechte niet ingehouden 01-01-1900
360 Eigen risico ten onrechte ingehouden 01-01-1900
361 Eigen risico ten onrechte niet ingehouden 01-01-1900
362 Bedrag niet accoord 01-01-1900
363 Voor deze cliënt is reeds voor de aanggeven datum-tijd gefactureerd door een (andere) zorgverlener of (afdeling van uw) instelling 01-01-1900
364 Passantentarief mag niet gedeclareerd worden 01-01-1900
365 Inschrijftarief is dit kwartaal reeds betaald aan een andere huisarts 01-01-1900
366 Verkeerde prestatiecode toegepast 01-01-1900
367 Inschrijfgeld declaratie niet toegestaan 01-01-1900
368 Deze prestatie valt niet onder het contract 01-01-1900
371 Creditering fout: factuur onbekend Reactie op een creditfactuur die de zorgverzekeraar van de zorgverlener ontvangt 01-01-1900
372 Creditering fout: subfactuur onbekend Reactie op een subfactuur van een creditfactuur die de zorgverzekeraar van de zorgverlener ontving. 01-01-1900
373 Creditering fout: factuurregel onbekend Reactie op een factuurregel (van een subfactuur) van een creditfactuur die de zorgverzekeraar van de zorgverlener ontving. 01-01-1900
380 Verzekerde is niet op de naam van de desbetreffende huisarts ingeschreven. Betreft inschrijftarief. 01-01-1900
5-- -Toestemming- 500-649 01-01-1900
500 Niet in overeenstemming met afgegeven toestemmingsverklaring 01-01-1900
501 Niet in overeenstemming met de verzekeringsgegevens toestemmingsverklaring 01-01-1900
502 Geen toestemmingsverklaring afgegeven 01-01-1900
503 Toestemmingsverklaring is vervallen 01-01-1900
504 Valt buiten de gemachtigde periode 01-01-1900
505 Reeds toestemming afgegeven 01-01-1900
506 Patiënt ziet af van behandeling 01-01-1900
507 Toestemming vervalt op verzoek zorgverlener 01-01-1900
508 Toestemming nog niet verleend, verzekerde verscheen nog niet op het spreekuur medische dienst zorgverlener 01-01-1900
509 Cliëntnummer patiënt van zorgverlener niet in overeenstemming met die op de melding 01-01-1900
65- -Informatieoverdracht- (niet toestemming of declaratie) 650-799 01-01-1900
8-- -gereserveerde foutcodes voor toekomstig landelijk gebruik- 800-899 01-01-1900
9-- -Vrije foutcodes- (regionaal af te spreken) 900-999 01-01-1900

3. Gebruikt in standaarden

ID
Naam
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de specifieke pagina staat de naam van het gekozen item en de inhoudsopgave van de pagina. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.

Inhoud pagina’s codelijsten:
  1. Identificatie codelijst
  2. Inhoud codelijst
  3. Gebruikt in standaarden