COD392-VEKT Aanduiding diagnosecodelijst

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
Aanduiding diagnosecodelijst

ID
COD392-VEKT

Beschrijving
Code die aangeeft welke diagnosecodelijst gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan.

Publicatiedatum  
12-06-2017

Technisch beheer  
VEKT

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
001 Lijst code hoofd-, primaire -of nevendiagnose (cod110) Code waarmee wordt aangegeven of er sprake is van een hoofd-, primaire of nevendiagnose. 01-01-1997
002 Lijst soort diagnose (cod111) Typering van een ziekte op basis van CVZ80. Indicatie uitwendige oorzaak, morfologie of complicatie. 01-01-1997
003 Diagnosecodelijst cvz (icd-9) (cod104 via COD149) Gecodeerde aanduiding volgens de classificatie van ziekten (CVZ) van een aandoening, symptoom of ziektebeeld bij een patiënt. 01-01-1997
004 Aanvullende CVZ-code (ICD-9) (cod105) Gecodeerde aanduiding volgens de classificatie van ziekten (CVZ) van een aandoening, symptoom of ziektebeeld bij een patiënt. 01-01-1997
005 Diagnose coderingssysteem paramedische hulp (DCSPH). Opbouw posities 4-cijferige code van links naar rechts: 1 Hoofdgroep locatie, 2 Subgroep locatie, 3 Hoofdgroep pathologie, 4 Subgroep pathologie.
Î
01-01-2010
006 Hoofdtype diagnose behandeling combinatie (cod390) 01-01-1997
007 Code diagnose behandeling combinatie (cod391) 01-01-1997
009 Code medische diagnostiek en behandeling in de eerstelijns zorg (ICPC) (cod254-WHO) Internationale medische code voor diagnostiek en behandeling in de eerstelijns geneeskunde. Deze ICPC code wordt door de zorgverlener (huisarts) bij een behandeling toegekend. 01-01-1997
010 Paramedische diagnosecodelijst oefentherapie César 01-01-1997
011 Paramedische diagnosecodelijst oefentherapie Mensendieck 01-01-1997
012 Paramedische diagnosecodelijst logopedie (COD823-NVLF) Eigen codelijst logopedisten/NVLF, afgeleid van begrippen uit de ICIDH (door Nivel). 01-01-1997
013 Verwijsdiagnosecodelijst ergotherapie (cod546-Vekt) Afgeleid van de ICD-10. De codes verwijzen naar een heel hoofdstuk of een deel van een hoofdstuk van de ICD-10.ÎIn de codering zijn geen ICD-10-codes opgenomen, wel de nummers van de relevante ICD-10-hoofdstukken. 01-01-1997
014 Classificatie van ziekten (cvz/icd-10) International Classification of Diseases (ICD-10).ÎDeze codelijst is de opvolger van de ICD9 en zal vooral in ziekenhuizen gebruikt worden. 01-01-1997
015 Verwijsdiagnosecodelijst logopedie Eigen codelijst logopedisten/NVLF, die mogelijk in 1998 door het Nederlands Paramedisch Instituut wordt gemaakt (wellicht op basis van de ICD/10 en de Classificatie van Medische Termen).ÎLandelijk geaccordeerde codelijst nog niet beschikbaar. 01-01-1997
016 Paramedische diagnosecodelijst ergotherapie (cod547-Vekt) Begrippen van de Canadian Occupational Performance Measure (COPM) zijn overgenomen uit bijlage 6 van de "Minimumeisen verslaglegging ergotherapie" (NVE, 2000) en door Vektis gecodeerd. 01-01-1997
017 Paramedische diagnosecodelijst fysiotherapie Nog niet bekend of en wanneer deze codelijst beschikbaar komt. 01-01-1997
018 Diagnostic and statistical manual of mental disorders III (DSM-III) 01-01-1998
019 Diagnostic and statistical manual of mental disorders IV (DSM-IV). Classificatie van Psychische stoornissen t.b.v. gebruik bij hulpverlening, opleiding en onderzoek. COD924 - CVZ 01-01-1998
020 Beperkingenlijst BIO (COD483) 01-01-2001
021 Internationale classificatie van functioneren (ICF) 01-01-2002
022 Iq 01-01-2002
023 Visueel 01-01-2002
024 Auditief 01-01-2002
025 Verwijsdiagnosecodelijst dieetadvisering 01-01-2014
026 Diagnosecodelijst bijzondere tandheelkunde Opgesteld door COBIJT. 01-01-1997
027 Diagnosecodelijst eerstelijnspsychologen (COD393-LVE) 01-01-2006
028 DBC typeringslijst in kader van DOT 01-01-2013
029 DSM hoofdgroepen GGZ 01-01-2022
030 DSM hoofdgroepen FZ 01-01-2022
031 Zorgvraagtypering GGZ 01-01-2022
032 Zorgvraagtypering FZ 01-01-2022
033 Profielen GGZ 01-01-2022
990 Regionaal/bilateraal geldende code 01-01-1997

3. Gebruikt in standaarden

ID
Naam
EP301 (versie 1.2)
Declaratie eerstelijnspsychologische hulp
EP302 (versie 1.2)
Retourinformatie declaratie eerstelijnspsychologische hulp
GZ321 (versie 1.0)
Declaratie basis en gespecialiseerde ggz
GZ322 (versie 1.0)
Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz
JW321 (versie 2.0)
Declaratie jeugd-ggz
JW322 (versie 2.0)
Declaratie jeugd-ggz retour
MZ301 (versie 1.3)
Declaratie mondzorg
MZ302 (versie 1.3)
Retourinformatie declaratie mondzorg
PM304 (versie 3.2)
Declaratie paramedische hulp
PM305 (versie 3.2)
Retourinformatie declaratie paramedische hulp
QE301 (versie 1.0)
Aanleverspecificaties elis eerstelijnspsychologische zorg
QG321 (versie 1.0)
Schadelast basis en gespecialiseerde ggz
QG322 (versie 1.0)
Retourinformatie schadelast basis en gespecialiseerde ggz
QM301 (versie 1.1)
Aanleverspecificaties elis mondzorg
QP301 (versie 1.1)
Aanleverspecificaties elis paramedische zorg
QZ301 (versie 1.1)
Aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg
QZ301 (versie 2.0)
Aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg
QZ302 (versie 1.1)
Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg
QZ302 (versie 2.0)
Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg
ZH308 (versie 8.0)
Declaratie dbc/ziekenhuiszorg
ZH308 (versie 9.0)
Declaratie dbc/ziekenhuiszorg
ZH309 (versie 8.0)
Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg
ZH309 (versie 9.0)
Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de specifieke pagina staat de naam van het gekozen item en de inhoudsopgave van de pagina. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.

Inhoud pagina’s codelijsten:
  1. Identificatie codelijst
  2. Inhoud codelijst
  3. Gebruikt in standaarden

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support