COD321-VEK1 Aanspraakcode paramedische hulp (voorheen code soort indicatie)

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
Aanspraakcode paramedische hulp (voorheen code soort indicatie)

ID
COD321-VEK1

Beschrijving
Code die aangeeft van welke soort indicatie paramedische hulp sprake is, n.a.v. de Regeling Paramedische Hulp.

Publicatiedatum   
23-02-2024

Technisch beheer   
VEKT

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
001 Aandoening lijst met aandoeningen voor langdurige en intermitterende fysiotherapie, oefentherapie c/m (de 'lijst') De 'lijst' is vastgesteld door het ministerie van VWS.
Soms ook relevant voor huidtherapeuten.
01-01-1997
002 Tweede of vervolgaandoening die voor komt op de 'lijst' 01-01-1997 01-01-2017
003 Eerste indicatie fysiotherapie, met uitzondering bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie, van aandoening die niet voorkomt op de lijst Voor zover vergoed vanuit de basisverzekering. Betreft nieuwe indicatie/episode.
Soms ook relevant voor huidtherapeuten.
01-01-1997
004 Eerste indicatie kinderfysiotherapie van aandoening die niet voor komt op de 'lijst' Betreft nieuwe indicatie/episode. 01-01-1997 01-07-2024
005 1e vervolgindicatie kinderfysiotherapie van een aandoening die niet voor komt op de 'lijst' 01-01-1997 01-07-2024
006 Eerste indicatie oefentherapie c/m van aandoening die niet voor komt op de 'lijst' Betreft nieuwe indicatie/episode. 01-01-1997 01-07-2024
007 1e vervolgindicatie oefentherapie c/m van een aandoening die niet voor komt op de 'lijst' 01-01-1997 01-07-2024
008 Eerste n behandelingen van een nieuwe chronische indicatie fysiotherapie/oefentherapie voor verzekerden van 18 jaar en ouder Betreft aandoening die voorkomt op de lijst, voor rekening cliënt/AV.
a.Gestarte behandelingen vóór 01-01-2011: N=9 wanneer de negende behandeling plaatsvindt vóór 01-01-2011. N=12 wanneer de negende behandeling plaatsvindt na 31-12-2010.
b. Gestarte behandelingen na 31-12-2010: N=12 wanneer de twaalfde behandeling plaatsvindt vóór 01-01-2012. N=20 wanneer de twaalfde behandeling plaatsvindt na 31-12-2011. Ook relevant voor huidtherapeuten. c. Gestarte behandelingen na 31-12-2011: N=20.
01-01-1997
009 Behandelingen vallend onder de regeling paramedische hulp die niet vergoed worden uit de basisverzekering Deze code bv. gebruiken als zorgverzekeraar en paramedicus afspreken dat de behandeling ten laste komt van de aanvullende verzekering. Uitgezonderd zijn behandelingen die onder code 008 vallen.
Soms ook relevant voor huidtherapeuten.
01-01-1997
010 Eerste n behandelingen bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Eerste behandeling vanaf 01-01-2011: n=9. 01-01-1997
011 Eerste n behandelingen gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden in fase 2 Fontaine (Claudicatio intermittens). Eerste behandeling vanaf 01-01-2017: n=37.
Voor verzekerden van 18 jaar of ouder, maximaal 37 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden.
01-01-2017
012 Eerste n behandelingen fysiotherapie/gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van heup- of kniegewricht. Voor verzekerden van achttien jaar of ouder ten hoogste twaalf behandelingen* gedurende maximaal 12 maanden (*vanaf de eerste behandeling). 01-01-2018
013 COPD risicogroep A, startjaar (maximaal 5 behandelingen) Op basis van regelgeving oefentherapie COPD per 1-1-2019. 01-01-2019
014 COPD risicogroep B1, startjaar (maximaal 27 behandelingen) Op basis van regelgeving oefentherapie COPD per 1-1-2019. 01-01-2019
015 COPD risicogroep C/D, startjaar (maximaal 70 behandelingen) Op basis van regelgeving oefentherapie COPD per 1-1-2019. 01-01-2019
016 COPD risicogroep B1, onderhoudsjaar (maximaal 3 behandelingen) na startjaar Op basis van regelgeving oefentherapie COPD per 1-1-2019. 01-01-2019
017 COPD risicogroep C/D, onderhoudsjaar (maximaal 52 behandelingen) na startjaar Op basis van regelgeving oefentherapie COPD per 1-1-2019. 01-01-2019
018 COPD risicogroep B2, startjaar (maximaal 70 behandelingen) CSI-code om de nieuwe COPD-aanspraak B2 te kunnen monitoren. 01-01-2021
019 COPD risicogroep B2, onderhoudsjaar (maximaal 52 behandelingen) na startjaar CSI-code om de nieuwe COPD-aanspraak B2 te kunnen monitoren. 01-01-2021
020 COVID-19 herstelzorg (maximaal 50 behandelingen gedurende maximaal 6 maanden) CSI-code om de COVID-herstelzorg goed te kunnen declareren en controleren 18-07-2020
021 Verlengde COVID-19 Herstelzorg (maximaal 50 behandelingen gedurende maximaal 6 maanden indien medisch noodzakelijk) CSI-code om de COVID-herstelzorg goed te kunnen declareren en controleren 18-07-2020

3. Gebruikt in standaarden

Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de specifieke pagina staat de naam van het gekozen item en de inhoudsopgave van de pagina. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.

Inhoud pagina’s codelijsten:
  1. Identificatie codelijst
  2. Inhoud codelijst
  3. Gebruikt in standaarden