COD327-VEK1 Code (zelf)verwijzer

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
Code (zelf)verwijzer

ID
COD327-VEK1

Beschrijving
Aanduiding van de aard van de (zelf)verwijzer.

Publicatiedatum  
22-07-2014

Technisch beheer  
VEKT

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
01 Verwezen patiënt vanuit de eerste lijn. 01-01-2013
02 Verwezen patiënt vanuit een (andere) GGZ-instelling, instelling MSZ of GGZ-praktijk. 01-01-2013
03 Verwezen patiënt vanuit de crisiszorg of S.E.H. 01-01-2013
04 Eigen patiënt. 01-01-2013
05 Verwezen patiënt, maar verwijzer heeft geen AGB-code. 01-01-2013
06 Zelfverwijzer. 01-01-2013
07 Bemoeizorg. 01-01-2013
08 Verwijzing langdurige GGZ. 01-01-2015

3. Gebruikt in standaarden