COD706-MVJ Forensische zorgtitel

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
Forensische zorgtitel

ID
COD706-MVJ

Beschrijving
De forensische zorgtitel bepaalt op welke forensische zorg een patiënt is aangewezen.

Publicatiedatum  
21-05-2015

Technisch beheer  
VEKT

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
121 Artikel 37 Sr (niet toerekeningsvatbaar) 01-01-2016
122 TBS met dwangverpleging (art. 37a Sr) 01-01-2016
123 Overplaatsing vanuit TBS-kliniek (art. 14 Bvt) 01-01-2016
124 Plaatsing ter observatie (art. 13 Bvt) 01-01-2016
125 TBS met proefverlof (art. 51 Bvt) 01-01-2016
126 Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (art. 38 g Sr) 01-01-2016
127 TBS met voorwaarden (art. 38a Sr) 01-01-2016
128 Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a WvSr) 01-01-2016
129 Sepot met voorwaarden (art. 167 / 244 lid 3 Sv) 01-01-2016
130 Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 Sv) 01-01-2016
131 Voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiewet jo. 558 Sv) 01-01-2016
132 Plaatsing t.b.v. pro-justitia rapportage (art. 196 / 317 WvSv) 01-01-2016
133 Plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis van een gedetineerde met toepassing van art. 15 lid 5 van de Pbw 01-01-2016
134 Overbrenging van een gedetineerde op basis van artikel 43 lid 3 van de Pbw 01-01-2016
135 ISD met voorwaarden (artikel 38p lid 5 Sr) 01-01-2016
136 ISD (art. 38 m Sr) 01-01-2016
137 Penitentiair programma met zorg (art. 5 Pm) 01-01-2016
138 Interne overplaatsing op zorgafdeling in het gevangeniswezen 01-01-2016
140 Poliklinische verrichtingen door GGZ in het gevangeniswezen 01-01-2016
141 Voorwaardelijke Invrijheidsstelling met bijzondere voorwaarden (art. 15a Sr) 01-01-2016
142 Strafbeschikking met aanwijzingen (art. 257 lid 3 Sv) 01-01-2016
143 Voorgenomen indicatiebesluit 01-01-2016
144 FPT Proefverlof 01-01-2016
145 FPT Voorwaardelijke beëindiging 01-01-2016
146 Verdiepingsdiagnostiek 01-01-2016
148 Voorlopige verpleging (art 509i Sv) 01-01-2017
149 Bevel aanhouding (art 509h Sv) 01-01-2017
151 Zelfstandige gedragsbeinvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (art. 38z SR jo. Art. 38ab Sr) 01-01-2018

3. Gebruikt in standaarden