Berekend bedrag zorgverzekeraar BED165-VEKT

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Dit is het bedrag dat volgens de zorgverzekeraar geoorloofd is te declareren.

ID
BED165-VEKT

Toelichting
n.v.t.

2. Codering

Type  
N

Lengte  
10

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 0000010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

Toelichting
n.v.t.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
AP305 (versie 7.2) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0481
AP305 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0487
AW320 (versie 1.4) Retourinformatie declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0481
DG302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie dure geneesmiddelen 0481
EP302 (versie 1.2) Retourinformatie declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0481
FZ302 (versie 1.1) Retourinformatie declaratie forensische ggz 0481
FZ302 (versie 1.1) Retourinformatie declaratie forensische ggz 0581
FZ302 (versie 2.0) Retourinformatie declaratie forensische zorg 0681
FZ304 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0481
GZ312 (versie 2.0) Retourbericht declaratie ggz dbc 0681
GZ312 (versie 2.1) Retourbericht declaratie ggz dbc 0681
GZ322 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0681
KZ302 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0481
LH308 (versie 5.2) Retourinformatie declaratie hulpmiddelen 0481
MZ302 (versie 1.3) Retourinformatie declaratie mondzorg 0481
OS302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zorg overige sectoren 0481
PM305 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie paramedische hulp 0481
VE304 (versie 4.2) Retourbericht declaratie vervoer 0481
VK302 (versie 2.2) Retourinformatie declaratie verloskundige hulp 0481
ZH309 (versie 7.2) Retourbericht declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0681
ZH309 (versie 7.2) Retourbericht declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0781
ZH309 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0681
ZH309 (versie 9.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0681
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.